Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, серпень, 2015/№35
Друкувати

«Мої роки — моє багатство» для страхового стажу

Хмелевська Оксана, експерт з питань оплати праці, [email protected]
Про те, як важливо знати величину страхового стажу працівника для розрахунку лікарняних та як вона впливає на їх суму, ви довідалися з журналу «Бухгалтер 911», 2015, № 28, с. 11. У цій статті розповімо, як її визначити для працівника, який захворів «під вашою орудою».
розрахунок лікарняних, страховий стаж, працівники-підприємці

Уранці стаж — увечері лікарняні

Правила обчислення страхового стажу наведені в  ч. 2 ст. 21 Закону № 1105*.

* Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Тривалість страхового стажу визначається на день настання непрацездатності.

Згідно з цією нормою обчислення страхового стажу, отриманого особою:

до 28.02.2001 р., відбувається відповідно до Правил № 1658**;

з 28.02.2001 р. до 01.01.2011 р.  у порядку та на умовах, передбачених ст. 7 Закону № 2240*** у редакції, що діяла до 01.01.2011 р.;

з 01.01.2011 р. — за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Держреєстр).

** Правила обчислення загального виробничого стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджені постановою КМУ від 19.10.98 р. № 1658 (втратили чинність).

*** Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III (втратив чинність).

Для наочності основні правила обчислення стажу наведемо в таблиці.

Правила обчислення страхового стажу

Період, за який обчислюєте страховий стаж

Період, який враховуєте при розрахунку страхового стажу:

До 28.02.2001 р.

роботи на умовах трудового договору (контракту) у роботодавця незалежно від обраної форми власності, виду діяльності та галузевої приналежності або іншої роботи, протягом якої працівник підлягав обов’язковому соціальному страхуванню*

служби у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, створених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ

До 28.02.2001 р.

перебування на альтернативній (невійськовій) службі

перебування на службі в митних органах

перепідготовки та навчання нових професій, участі в оплачуваних громадських роботах і отримання допомоги (у тому числі матеріальної) по безробіттю відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803-XII

догляду за дитиною, яка постраждала в результаті Чорнобильської катастрофи, до досягнення нею 12-річного віку (одному з батьків)

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку

виплати допомоги по вагітності та пологах, допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку жінкам з числа військовослужбовців, звільнених зі Збройних Сил, Національної гвардії, Прикордонних військ, СБУ, внутрішніх військ МВС, військ цивільної оборони та інших військових формувань, а також з органів внутрішніх справ у зв’язку з вагітністю та пологами, за умови, що вони стали до роботи або навчання після досягнення дитиною трирічного віку

коли батьки-вихователі були зайняті в дитячому будинку сімейного типу вихованням дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

навчання на курсах і в школах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, якщо направленню на курси або до школи безпосередньо передувала робота або служба у складі Збройних Сил, Національної гвардії, Прикордонних військ, СБУ, внутрішніх військ МВС, військ цивільної оборони та інших військових формувань, створених відповідно до законів України, а також у органах внутрішніх справ

роботи або виробничої практики на робочих місцях і посадах, які оплачуються, під час навчання у вищому навчальному закладі

навчання в професійно-технічному навчальному закладі

оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу

вимушеного прогулу особи, узятої під захист

перебування під вартою, відбуванням покарання, а також час, протягом якого громадянин не працював у зв’язку з незаконним усуненням від роботи (посади)

З 28.02.2001 р. до 01.01.2011 р.

коли особа підлягала соцстрахуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та сплачувала або за неї сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФТВП) у порядку, установленому законодавством (наприклад, період роботи на умовах трудового договору)

тимчасової втрати працездатності

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку**

отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (за винятком пенсій усіх видів)

З 01.01.2011 р.

коли особа підлягала соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачені нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок***. У разі якщо сума сплаченого за відповідний місяць ЄСВ менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховуєте до страхового стажу за формулою:

ТП = Св : В,

де ТП — тривалість періоду, який зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;

Св — сума ЄСВ, сплаченого за відповідний місяць;

В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку****

отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності****

* При цьому робота на водному транспорті протягом повного навігаційного періоду, а також робота на сезонних роботах і підприємствах сезонних галузей відповідно до Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою КМУ від 28.03.97 р. № 278, зараховується за рік роботи.

** Звертаємо увагу: періоди перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати (ст. 25 і 26 Закону про відпустки) до страхового стажу не включаються (див. лист ФТВП від 02.10.2007 р. № 04-06/Х-179з-283).

*** Мінімальний страховий внесок — це сума коштів, яка дорівнює добутку мінімального розміру заробітної плати, установленої на відповідний місяць, і ставки ЄСВ (у частині нарахувань і в частині утримань). Мінімальна заробітна плата у 2015 році становить: у січні — листопаді — 1218,00 грн., у грудні — 1378,00 грн.

**** Уключаєте до страхового стажу як період, за який страхові внески сплачені виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

 

Як отримати інформацію про стаж

Обчислити страховий стаж за період до 01.01.2011 р. вам допоможуть трудова книжка працівника та наша таблиця. А ось починаючи з цієї дати обчислення страхового стажу провадите на підставі даних:

— звітів з ЄСВ (форма № Д4), сформованих роботодавцем, — для працівників, які станом на 01.01.2011 р. і до дня хвороби працювали на вашому підприємстві;

— що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Держреєстру, — для новоприйнятих працівників. Ці дані Пенсійний фонд надає безпосередньо працівнику (форма № ОК-7 або № ОК-5).

Якщо ваш працівник до 01.01.2011 р. був ФОП-єдиноподатником, то нехай надасть довідку з ДПІ про період сплати єдиного податку (ці місяці потраплять до стажу), загальносистемником — довідку з ФТВП про період сплати добровільних страхових внесків.

Періоди добровільної участі в системі соцстрахування з 01.01.2011 р. підтверджуються договором і довідкою про сплату ЄСВ за підвищеною ставкою в розмірі не менше мінімального страхового внеску.

[email protected]

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам