Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, червень, 2015/№26
Друкувати

Нестандартні доходи ФОП на ЄП: розбираємося в деталях

Савченко Олена, податковий експерт, e.savchenko@buhgalter911.com
Визначення доходу ЄП у ПКУ викладено не досить чітко. Звідси простір для маніпуляцій у податківців: вони будь-які надходження на рахунок розцінюють як дохід платника ЄП. Це один бік проблеми. Другий бік — ЄП може отримати дохід начебто як і підприємницький, але позиціонуватися він буде як цивільний дохід з відповідним оподаткуванням. Про такі «проблемні» доходи ФОП-єдиноподатників ми зараз і поговоримо.
єдиноподатник, облік доходів

Дохід при безоплатному отриманні товарів

За загальним правилом безоплатно отримані товари (роботи або послуги) є доходом ЄП ( п. 292.3 ПКУ). При цьому безоплатно отриманими вважаються:

— товари (роботи, послуги), надані платнику ЄП згідно з письмовими договорами дарування;

— товари (роботи, послуги), надані платнику ЄП згідно з іншими письмовими договорами, укладеними відповідно до законодавства, за якими не передбачено грошову чи іншу компенсацію вартості таких товарів (робіт, послуг) або їх повернення;

— товари, передані платнику ЄП на відповідальне зберігання та використані ним.

Тепер, власне, про те, в якій сумі відображати дохід при безоплатному отриманні. У консультації з категорії 104.04 ЗІР податківці наполягають, що вартість таких товарів повинна визначатися виходячи з рівня звичайних цін. Проте в  п. 292.3 ПКУ тепер немає згадки про звичайні ціни. Це дозволяє не погоджуватися з податківцями і орієнтуватися на вартість переданого товару відповідно до первинних документів.

Якщо ж у первинних документах вартість дарунка не зазначена, то юрособи можуть орієнтуватися на дані бухобліку, а ось ФОП-єдиноподатникам такий варіант не підійде. Отже, краще все ж таки фіксувати в первинних документах (або в договорі) вартість дарунка, аби піти від звичайних цін.

Датою, за якою відображається «єдиноподатний» дохід, є дата підписання акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) ( п. 292.6 ПКУ).

Кредиторська заборгованість

У  п. 292.3 ПКУ зазначено: до суми доходу ЄП групи 3 — платника ПДВ за звітний період включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності*. Відповідно:

* Вам буде корисною стаття «Строк позовної давності: як рахувати та застосовувати?» з журналу «Бухгалтер 911», 2015, № 17.

— якщо платник ЄП перебуває у групі 3 і є платником ПДВ, кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності, уключається до його доходу;

— якщо платник ЄП перебуває у групі 1, 2 або 3, але не є платником ПДВ, до «єдиноподатного» доходу такі суми відповідно не включаються. Водночас це не означає, що в таких платників податків прострочена кредиторська заборгованість пройде повз оподаткування. Річ у тім, що фізособи, звільнені від сплати з таких доходів ЄП, вимушені будуть оподатковувати цю кредиторську заборгованість як «цивільні» доходи відповідно до п.п. 164.2.7 ПКУ.

Таким чином, прострочена кредиторська заборгованість ЄП груп 1 і 2, а також групи 3 (неплатників ПДВ) у 2015 році в сумі, що не перевищує 609 грн. (1218 грн. х 50 %), ПДФО не обкладається. Сума заборгованості понад зазначену величину обкладатиметься ПДФО у складі річного доходу фізособи за ставкою 15 (20) %.

Зверніть увагу: якщо постачальник — платник ПДВ і в документах на постачання товару було виділено ПДВ, то враховуємо всю суму, що включає й цей ПДВ.

Суму такого доходу ФОП потрібно буде відобразити в Податковій декларації про майновий стан і доходи за 2015 рік, граничний строк подання якої — 30.04.2016 р.

Тепер наведемо деякі пояснення для ЄП групи 3 з ПДВ. Кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності, — це борг ФОП на ЄП перед іншими особами, який залишається непогашеним, як правило, упродовж більше 3 років. Наприклад, ЄП отримав від покупця передоплату, а потім не відвантажив йому товари (не виконав роботи або не надав послуги) або отримав від постачальника товари (роботи, послуги), але не оплатив їх, отримав кредит (позику), але не погасив його тощо. І тут є нюанси.

Передоплати (аванси) отримані. ФОП на ЄП ведуть касовий облік доходів, тобто відображають доходи на момент отримання грошових коштів. А це означає, що отримані передоплати (аванси) уже були раніше включені до доходу ФОП (на дату їх надходження). Таким чином, потрібно враховувати, що повторно включати таку суму до доходів не слід, оскільки це призведе до подвійного оподаткування однієї й тієї самої суми доходу.

Якщо передоплату було отримано при роботі на ЗС, уключати її до доходу після закінчення строку позовної давності теж не потрібно. У цьому випадку боротися з подвійним оподаткуванням нам допоможе ще й п.п. 6 п. 292.11 ПКУ, який стосується перехідних операцій і передбачає, що суми, які раніше вже було включено до доходу до переходу на ЄП, повторно включати до доходу ЄП немає необхідності.

Таким чином, для списуваної перехідної кредиторки за отриманими авансами «прибуткові» умови з  пп. 292.3 і 292.6 ПКУ повинні застосовуватися зважаючи на дії в минулому періоді виникнення заборгованості. Доходи можуть виникнути тільки в тому випадку, якщо вони ще не були враховані раніше. Усе зазначене вище про товар однаково стосується продажу робіт чи послуг.

Поповнення рахунка

Податківці вважають, що якщо ЄП поповнює рахунок власними коштами, у нього виникає дохід ( УПК № 1183**, роз’яснення в категорії 107.04. ЗІР). Такої позиції податківці дотримуються вже давно. На наш погляд, якщо ФОП вносить на рахунок власні кошти (дохід, отриманий у минулих періодах від підприємницької діяльності; кошти, отримані, наприклад, у вигляді зарплати, спадку, дарунків, тобто вже обкладені ПДФО або звільнені від ПДФО), то він не зобов’язаний відображати дохід ЄП. Але в цьому випадку потрібно бути готовим сперечатися з перевіряючими або відстоювати свою правоту в суді.

** Узагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення доходів суб’єктів господарювання — фізичних осіб — платників єдиного податку, затверджена наказом ДПСУ від 24.12.2012 р. № 1183.

У цьому випадку, щоб уникнути доходу, можна порадити вносити гроші як поворотну фінансову допомогу зі строком повернення не більше 12 місяців з дня отримання (згідно з  п.п. 3 п. 292.11 ПКУ такі суми до доходу не включаються). Але врахуйте: така фіндопомога має бути оформлена від іншої особи. Надання фіндопомоги підприємцем самому собі виключено.

А ось у схожій ситуації, коли ЄП вносить на рахунок раніше отриману готівкову виручку, доходу не буде. Податківці з цим погоджуються ( УПК № 1183, роз’яснення в категорії 107.04 ЗІР). Так, якщо ФОП вносить на свій поточний підприємницький рахунок готівку, яка на момент внесення вже була відображена у Книзі доходів і витрат, такі кошти до доходу ЄП не потрапляють. В «оголошенні» зазначається призначення платежу — виручка за певний період.

Якщо підприємницький рахунок ЄП поповнюється шляхом перекидання коштів з одного підприємницького рахунка на іншій (незалежно від того, відбувається це в одному банку, наприклад, з основного рахунка на картрахунок ФОП або ж між рахунками ФОП у різних банках), то податківці згодні, що це теж не вважатиметься доходом ЄП (роз’яснення в категорії 107.04 ЗІР). Також не вважатиметься доходом надходження на рахунок коштів з депозитного рахунка (після закінчення депозитного договору) (роз’яснення в категорії 107.04 ЗІР).

Помилкове зарахування на рахунок

Якщо кошти, що надійшли, повернули в тому самому звітному періоді, вони не включаються до доходу ЄП. Якщо кошти надійшли в одному періоді, а в іншому повертаються, то в періоді надходження вони потрапляють до доходу ЄП, а в періоді повернення на цю суму дохід ЄП зменшується (роз’яснення в категорії 107.04 ЗІР).

Фінансова допомога, суми кредитів

Згідно з  п. 292.11 ПКУ до доходу ФОП на ЄП не включаються суми поворотної фінансової допомоги за умови, що вони були повернені протягом 12 календарних місяців після дати їх отримання. Звідси можна зробити такий висновок:

— безповоротна фінансова допомога повинна включатися до доходу ЄП;

— поворотна фінансова допомога, яку ЄП протягом року не повернув власнику, теж повинна включатися до його доходу. Записувати такий дохід найкраще до графи 2 Книги ОДВ, хоча спеціальної графи для відображення таких сум у цій Книзі немає.

Кредити, отримані ЄП, не включаються до його доходу. Про це прямо зазначено в  п.п. 3 п. 292.11 ПКУ.

Водночас, якщо підприємець не поверне кредит банку і банк ніяк не стягне з нього запозичену суму до закінчення строку позовної давності, такий кредит перейде до розряду простроченої кредиторської заборгованості. А отже, його суму потрібно буде включити до доходу (див. вище).

Проценти, дивіденди, роялті

Проценти, отримані від банку за користування коштами на рахунку (як депозитному, так і поточному), дивіденди та роялті не включаються до доходу ФОП на ЄП. Для такого винятку є пряма вказівка в  п.п. 1 п. 292.1 ПКУ. Такі доходи оподатковуються в порядку, установленому розд. IV ПКУ як для звичайних громадян.

Дохід від продажу рухомого, нерухомого майна, основних засобів

Згідно з  п. 292.1 ПКУ кошти, отримані від продажу рухомого або нерухомого майна, що належить фізособі на праві власності та використовується в її підприємницькій діяльності, не включаються до підприємницького доходу такої фізособи. Зазначені кошти є цивільним доходом фізособи, і з них потрібно сплачувати ПДФО за звичайними цивільними правилами.

Причому, якщо з нерухомістю все зрозуміло, то з рухомим майном виникають питання. Адже під визначення рухомого майна потрапляє все, що є в підприємця: автомобілі, інструменти, матеріали і навіть товари, призначені для перепродажу. Якщо дохід від продажу всієї цієї власності не можна включати до підприємницького, тоді підприємницького доходу не буде зовсім. Зрозуміло, що це абсурд.

У цьому випадку ми маємо справу з невдалим формулюванням п. 292.1 ПКУ. Складаючи його, законодавець, швидше за все, мав намір вивести зі складу підприємницьких доходів тільки ті кошти, які фізособа отримує від продажу майна, зареєстрованого на неї саме як на громадянина — нерухомість, автомобілі. Принаймні, ми рекомендуємо дотримуватися саме цього підходу (виручку від продажу нерухомості, автомобілів обкладати ПДФО за звичайними цивільними правилами).

Оплата за товар, відвантажений у період роботи на загальній системі

Оскільки ФОП використовують касовий метод обліку доходів (тобто дохід відображають на дату отримання грошових коштів), то сам факт відвантаження товару, що мав місце у минулому (у тому числі при роботі на ЗС), не міг привести до відображення доходу.

Ну а оскільки так, то за відвантаженими товарами дохід ще не виникав і не враховувався.

Відповідно, отримавши оплату за раніше відвантажений товар вже після переходу на ЄП, її суму потрібно включити до доходу ЄП.

Дохід від посередницьких операцій і відшкодування комунальних платежів

Якщо ЄП надає послуги (виконує роботи) з договорів доручення, транспортної експедиції або за агентськими договорами, його доходом буде сума отриманої ним як посередником винагороди.

При цьому з 01.01.2015 р. нарешті вирішилося проблемне питання і з оподаткуванням комісійних операцій.

Отже, тепер і за договорами комісії для ЄП доходом буде тільки сума комісійної винагороди.

Про облік відшкодування комунальних платежів при оренді ви можете прочитати у статті «Несправжній» ЄП-дохід: облік компенсації комунальних платежів» у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 14.

e.savchenko@buhgalter911.com

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам