Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, жовтень, 2015/№44
Друкувати

Спільна діяльність: тенденції року, що минає

Товстоп’ят Юрій, податковий експерт, y.tovstopyat@buhgalter911.com
У частині спільної діяльності (далі — СД) цей рік ознаменувався тим, що з самого його початку до прибуткового обліку СД було внесено зміни, які усунули особливі правила оподаткування. Що прийшло їм на заміну? А нічого... Саме цьому питанню і присвячена наша стаття. Заразом ми «зачепимо» правила обкладення ПДВ і бухоблікові аспекти.
ПДВ, податок на прибуток, бухоблік

ПДВ

У межах ПДВ договори про СД усе ще підлягають окремому взяттю на облік у податковій. Суть цієї процедури в тому, що учасника договору про СД, уповноваженого вести її облік, додатково беруть на облік як платника ПДВ, відповідального за сплату та внесення податків до бюджету під час виконання такого договору.

Це як камінь з душі для інших учасників договору, адже усі обов’язки щодо ПДВ-обліку СД лягають саме на такого учасника. Тобто складати та реєструвати ПН/РК, подавати звітні деки з ПДВ у частині СД доведеться саме уповноваженому учаснику договору. При цьому платник податку, уповноважений іншими сторонами, веде облік результатів СД окремо від обліку власних господарських результатів ( п.п. 14.1.139 ПКУ).

При цьому майте на увазі: передача учасником майна до СД, як і його повернення, з точки зору ПДВ вважаються самостійними операціями ( п.п. 14.1.139 ПКУ). Тобто, наприклад, передача обладнання до СД за загальним правилом вважатиметься оподатковуваним постачанням.

Порядок взяття СД-договору на податковий облік прописаний у  Порядку № 1588 і  Положенні № 1130*. Для взяття на облік такий платник зобов’язаний подати заяву на ПДВ-реєстрацію та пакет документів: заяву за формою № 1-ОПП, копію СД-договору, а також низку інших документів, які потрібні в особливих випадках ( п. 4.6 Порядку № 1588).

* Порядок обліку платників податку, затверджений наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588 (у редакції наказу від 22.04.2014 р. № 462), і  Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Мінфіну від 14.11.2014 р. № 1130, відповідно.

Важливий нюанс: діє описаний порядок взяття на облік щодо тих договорів, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування СД, визначені ПКУ. Ті ж договори, на які ці особливості не поширюються, у податкових органах не обліковують. При цьому, оскільки з ПКУ з 2015 року виключили положення, які встановлювали спеціальні правила прибуткового обліку для СД, окремо для цілей податку на прибуток СД на облік ставити не потрібно.

Податок на прибуток

Тут такі правила діяли до початку 2015 року. Тобто звітував з податку на прибуток підприємств (далі — ППП) за СД один учасник — уповноважений вести її облік. Для цього була передбачена особлива форма деки — податкова декларація про результати СД на території України без створення юридичної особи. Тепер необхідність в її поданні зникла!

Податкова реформа відправила п. 153.14 ПКУ, який передбачав такий порядок дій, у небуття (на що звертала увагу ДФСУ в  листі від 24.04.2015 р. № 8701/6/99-99-19-02-02-15).

Цікаво: Порядок № 810**, розроблений під цей пункт, формально залишається чинним. За фактом же керуватися його приписами більше не потрібно, оскільки вони тільки уточнюють норми п. 153.14 ПКУ, а ті — уже пережиток минулого.

** Порядок ведення обліку результатів СД на території України без створення юридичної особи, затверджений наказом Міндоходів від 16.12.2013 р. № 810.

Однак наївно вважати, що тепер СД не доведеться обкладати ППП. Просто те, що раніше було покладено на плечі одного учасника, розподілиться між усіма.

Важливо: вимога про те, щоб частина прибутку, отриманого учасниками, обкладалася ППП особою, уповноваженою вести облік результатів СД до/або під час виплати частини прибутку (раніше передбачена п.п. 153.14.3 ПКУ), також залишилася у минулому!

Фінрезультат у кожного учасника СД при цьому потрібно визначати на підставі даних фінзвітності, складеної ним згідно з НП(С)БО або МСФЗ. Про це ви довідаєтеся в наступному розділі. Що стосується різниць, на які потрібно коригувати фінрезультат, то зауважимо:

— спеціально для СД розраховувати 20-мільйонний критерій (для визначення обов’язку коригування фінрезультату на різниці, передбачені ПКУ) не потрібно;

— бухгалтерські доходи, які учасники СД отримають від такої діяльності, для визначення згаданого критерію доведеться врахувати — щоправда, в частині доходу, яка припадає на кожного з них;

— окремо за операціями в межах СД коригувань у ПКУ не передбачено. Тобто учасникам такої діяльності слід керуватися лише загальними правилами.

Важливим питанням СД був і залишається порядок відшкодування витрат і збитків учасників і розподілу прибутку за договором. Регламентується він ст. 1137 та 1139 ЦКУ і передбачає таке.

Порядок відшкодування витрат і збитків, пов’язаних із СД учасників, визначають за домовленістю між ними. У разі її відсутності кожний учасник несе витрати та збитки пропорційно вартості його вкладу у спільне майно. Так само відбувається і розподіл прибутку від СД.

Як бачите, учасники СД, як і інші платники ППП, при визначенні об’єкта оподаткування орієнтуються на фінрезультат до оподаткування. А для його розрахунку доведеться поринути в…

Бухоблік

Для учасників СД без створення юрособи (причому не лише для учасника, уповноваженого на ведення бухобліку згідно з  ч. 2 ст. 1134 ЦКУ) цінними помічниками є П(С)БО 12 і Методрекомендації № 1873***. Зокрема, другий документ визначає спеціальні субрахунки, що використовуються в обліку СД як уповноваженим учасником (облік самої СД), так і іншими учасниками такої діяльності.

*** Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, затверджені наказом Мінфіну від 30.12.2011 р. № 1873.

Так, оператор СД в окремому обліку такої діяльності відображає активи, отримані від учасників як вклад, за кредитом субрахунків:

551 «Довгострокові вклади до СД» (якщо договір укладений на строк більш ніж один рік чи безстроково);

6851 «Вклади до СД» (якщо договір укладений на строк менше одного року).

За дебетом при цьому фігурують рахунки обліку, зокрема, отриманих активів або витрат на ОП (якщо вклад здійснюють трудовою участю).

Учасники СД при передачі вкладів дебетують субрахунок 1831 «Довгостроковий вклад до СД» або 3771 «Вклад до СД» залежно від строку, на який укладений договір. Але, що важливіше, якщо до СД передаються матеріальні/нематеріальні активи, то така операція, на думку Мінфіну, має розцінюватися як їх продаж. У цьому ключі цікаво: чи вимагатимуть податківці відображати в цьому випадку коригування при передачі до СД таких активів, як ОЗ? Адже з юридичної точки зору цю операцію навряд чи можна назвати продажем…

Важливо: поточні розрахунки між учасником і СД відображають на інших субрахунках: 3772 «Розрахунки за СД» (у частині дебіторської заборгованості) і 6852 «Розрахунки за СД» (у частині кредиторської заборгованості), тобто окремо від обліку розрахунків за вкладами до СД.

Витрати, понесені учасником на провадження власної діяльності і СД, розподіляють між цими видами діяльності пропорційно обраній базі (виготовленій продукції, часу роботи, заробітній платі, обсягу діяльності, прямим витратам, сумі доходів, отриманих від СД, тощо ).

Закріпимо зазначене вище на прикладі.

Приклад. Два підприємства уклали договір про СД на 2 роки на таких умовах.

Розмір часток учасників СД становить 75 % (підприємство А) і 25 % (підприємство Б).

При цьому підприємство А здійснює свій вклад (на загальну суму 750000 грн.):

1) об’єктом ОЗ вартістю 360000 грн. (у тому числі ПДВ — 60000 грн.) (первісна вартість — 420000 грн., сума накопиченого зносу — 120000 грн.);

2) трудовою участю на суму 390000 грн. (рівномірно протягом півроку СД).

Підприємство Б здійснює вклад (на загальну суму 250000 грн.):

1) грошовими коштами в сумі 130000 грн.;

2) правом користування майном вартістю 120000 грн. (у тому числі ПДВ — 20000 грн.).

Уповноваженим на ведення бухобліку СД призначено підприємство А.

Підприємство А придбало будматеріали за 30000 грн. (у тому числі ПДВ — 5000 грн.), які пізніше продало СД за 36000 грн. (у тому числі ПДВ — 6000 грн.).

При цьому в обліку підприємства А відображають прибуток у сумі, що відповідає частці іншого учасника СД: (30000 - 25000) х 0,25 = 1250 грн., залишок же (75 % прибутку в сумі 3750 грн.) уключають до доходів майбутніх періодів.

Підприємство Б нарахувало амортизацію обладнання (право на користування яким передано до СД), яке використовується як у власній діяльності, так і у СД у сумі 15000 грн. При цьому частина суми (9000 грн.) відноситься на СД, інші 6000 грн. — на результати власної госпдіяльності.

У результаті СД отримано чистий прибуток у сумі 40000 грн. Учасники прийняли рішення повністю виплатити належну кожному з них частину прибутку.

У бухобліку учасників СД і в окремому обліку такої діяльності ці операції будуть відображені так (cтавки ЄСВ у частині нарахувань умовні):

Облік спільної діяльності

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Облік у підприємства А

1

Об’єкт ОЗ уключили до групи вибуття:

— на суму залишкової вартості

300000,00

286

104

— на суму накопиченого зносу

120000,00

131

104

2

Об’єкт передали як внесок до СД

360000,00

1831

712

3

Нарахували ПЗ з ПДВ

60000,00

712

641

4

Списали залишкову вартість ОЗ

300000,00

943*

286

* Водночас у Методрекомендаціях № 1873 у такому випадку пропонують використати субрахунок 976.

Однак логіка тут досить дивна — адже цей субрахунок використовується при списанні активів,

а в нашому випадку відображається їх продаж.

5

Відобразили заборгованість за внеском трудовою участю

390000,00

1831

6852

6

Придбали будматеріали

25000,00

205

631

7

Відобразили ПК з ПДВ

5000,00

641

631

8

Погасили заборгованість перед постачальником

30000,00

631

311

9

Будматеріали реалізували в СД

36000,00

3772

712

10

Відобразили ПЗ з ПДВ

6000,00

712

641

11

Відобразили собівартість реалізованих будматеріалів

25000,00

943

205

12

Списали на фінрезультат дохід від продажу будматеріалів, що припадає на частку іншого учасника

26250,00

712

791

13

Віднесли на фінрезультат собівартість реалізації запасів (у повній сумі)

25000,00

791

943

14

Дохід, що припадає на власну частку у СД, віднесли на доходи майбутніх періодів

3750,00

712

69

15

Отримали гроші за будматеріали

36000,00

311

3772

16

Нарахували зарплату працівникам, зайнятим у СД,

у рахунок погашення заборгованості за внеском до СД

50000,00

6852

661

17

Нарахували ЄСВ на заробітну плату працівників

15000,00

6852

651

18

Утримали ЄСВ із заробітної плати

1800,00

661

651

19

Утримали військовий збір із заробітної плати

750,00

661

642

20

Утримали ПДФО із заробітної плати (сума умовна)

7000,00

661

641

21

Перерахували заробітну плату працівникам

40450,00

661

311

22

Нарахували дохід від СД у сумі, що припадає на частку підприємства

30000,00

1832

722

23

Отримали частину прибутку від СД

30000,00

311

1832

24

Дохід від участі у СД віднесено на фінансовий результат періоду

30000,00

722

791

Облік у підприємства Б

1

Перерахували грошові кошти як внесок до СД

130000,00

1831

311

2

Передали право користування майном як внесок до СД

120000,00

1831

746

3

Нарахували ПЗ з ПДВ

20000,00

746

641

4

Віднесли на фінансовий результат частину доходу від передачі права користування майном, що припадає на частку участі у СД підприємства А

75000,00

746

791

5

Частину доходу від передачі права користування майном, що припадає на власну частку участі у СД, віднесли на доходи майбутніх періодів

25000,00

746

69

6

Нарахували амортизацію майна, право користування яким передане до СД, у частині, що припадає на власну госпдіяльність

6000,00

23

131

7

Нарахували дохід від СД у сумі, що припадає на частку підприємства

10000,00

1832

722

8

Отримали частину прибутку від СД

10000,00

311

1832

9

Дохід від участі в СД віднесений на збільшення фінансового результату періоду

10000,00

722

791

Облік СД (веде уповноважений на це учасник — підприємство А)

1

Оприбуткували об’єкт ОЗ:

— у сумі його залишкової вартості

300000,00

104

551

— у сумі накопиченого зносу

120000,00

104

131

2

Нарахували ПК з ПДВ

60000,00

641

551

3

Відобразили заборгованість підприємства А за внеском до СД трудовою участю

390000,00

3772

551

4

Отримали грошові кошти як внесок до СД

130000,00

311

551

5

Оприбуткували НМА — право користування майном як вклад до СД

100000,00

122

551

6

Нарахували ПК з ПДВ

20000,00

641

551

7

Нарахували амортизацію об’єкта ОЗ — виробничої машини, отриманої як вклад до СД

2500,00

23

131

8

Розподілили заробітну плату та ЄСВ, нараховані працівникам у рахунок погашення заборгованості з вкладу до СД:

— на виробничі витрати

55000,00

23

3772

— на адміністративні витрати

10000,00

92

3772

9

Придбали будматеріали

30000,00

205

6852

10

Відобразили ПК з ПДВ

6000,00

641

6852

11

Перерахували гроші за будматеріали підприємству А

36000,00

6852

311

12

Нарахували амортизацію ОЗ, право на користування яким передано як внесок до СД

9000,00

23

133

<…>

13

Визначили фінансовий результат (прибуток) від провадження СД

40000,00

791

441

14

Розподілили прибуток

40000,00

441

443

15

Нарахували частину прибутку, що належить кожному з учасників:

— підприємству А

30000,00

443

6721

— підприємству Б

10000,00

443

6721

16

Виплатили частину прибутку:

— підприємству А

30000,00

6721

311

— підприємству Б

10000,00

6721

311

y.tovstopyat@buhgalter911.com

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам