Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, квітень, 2016/№17
Друкувати

Форма № 1ДФ: експрес-відповіді на ваші запитання

Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Звітна пора з ПДФО та ВЗ у самому розпалі. Телефон «гарячої лінії» розривається від дзвінків з запитаннями щодо форми № 1ДФ. Що запитують? Дивіться самі. Раптом там є відповідь і на ваше запитання.
ПДФО, ВЗ, 1ДФ, ЦПД, роялті, оренда, лікарняні, ПСП

Ми обрали 15 «найгарячіших» запитань. Відповіді на них представляємо вашій увазі.

Запитання

Відповідь

Видали працівнику гроші на госппотреби. Він відзвітував своєчасно (подав авансовий звіт). Чи потрібно відображати у формі № 1ДФ цю операцію?

Ні, не потрібно. У формі № 1ДФ показуємо тільки суми надміру витрачених коштів, отриманих працівником на відрядження або під звіт і не повернених у встановлені законодавством строки. До речі, майте на увазі, що Мінфін уніс до форми авансового звіту зміни

(див. журнал «Бухгалтер 911», 2016, № 16)

Де у формі № 1ДФ вказувати кількість працівників-сумісників? З якою ознакою доходу відображати нараховану їм зарплату?

З особами, які працюють за сумісництвом, роботодавці укладають трудові договори. Отже, вони мають бути враховані при заповненні реквізиту «дотабличної» частини форми № 1ДФ «Працювало за трудовими договорами (контрактами)».

Заробітну плату, нараховану таким працівникам, відображайте з ознакою доходу «101». Окремої ознаки доходу для їх зарплати не передбачено

Який порядок заповнення граф 3а, 3, 4а, 4 розділу I і граф «Загальна сума нарахованого/виплаченого доходу», «Загальна сума утриманого податку, збору», «Нарахованого/перерахованого» розділу II Податкового розрахунку за формою № 1ДФ?

У розділі I форми № 1ДФ щодо кожної фізособи вказуйте у графах 3а і 4а суми нарахованих в місяцях звітного кварталу доходів і ПДФО відповідно. Графа 3 — для доходів, фактично виплачених у звітному кварталі. Причому, якщо зарплату виплачуєте в установлені строки в місяці, наступному за місяцем нарахування, то її також відображайте як виплачену у графі 3 форми № 1ДФ за той квартал, до якого належить місяць нарахування.

У разі своєчасної виплати зарплати порядки заповнення граф 4 і 3 є ідентичними.

Важливо! При формуванні рядка з військовим збором (ВЗ) у розділі II Податкового розрахунку необхідно застосовувати правила, аналогічні наведеним вище для розділу I. Це підтверджують фіскали в консультації, наведеній у категорії 103.25 ЗІР

Фізособа працює за договором підряду з лютого. Робота буде закрита актом та оплачена у травні 2016 року. Чи потрібно на цього підрядника заповнювати рядок з датою прийняття на роботу у графі 6 розділу I форми № 1ДФ?

Графи 6 і 7 розділу I заповнюють тільки щодо працівників, прийнятих на роботу за трудовими договорами. Для вас фізособа виконує роботу за цивільно-правовим договором. Тому графи 6 і 7 щодо неї не заповнюєте.

Більше того, якщо у звітному кварталі фізособі-підряднику дохід не нараховувався, рядок без сумових показників на нього не заповнюєте

Чи відображається у формі № 1ДФ повернена засновнику-фізособі поворотна фіндопомога?

Так, відображається. Причому в тому звітному кварталі, на який припадає факт повернення, і в тій сумі, яку повернули. Ознака доходу в графі 5 розділу I форми № 1ДФ — «153».

І не забудьте показати суму поворотної фіндопомоги в загальній сумі нарахованого/виплаченого доходу в рядку з ВЗ розділу II Податкового розрахунку

З якою ознакою доходу слід відображати у формі № 1ДФ роялті? Чи потрібно фізособі подавати річну декларацію про доходи, якщо дохід у вигляді роялті та зарплати був отриманий від одного податкового агента?

Якщо дохід у вигляді роялті та зарплати отриманий від одного податкового агента, то подавати декларацію про майновий стан і доходи за підсумками року не потрібно, за умови, що фізособа не має інших причин, які зобов’язують її подати.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ роялті відображайте з ознакою доходу «103»

З якою ознакою доходу відобразити у формі № 1ДФ плату фізособі за оренду приміщення?

Для такої виплати додатком до  Порядку № 4* передбачена окрема ознака доходу — «106»

Як відображати у формі № 1ДФ лікарняні?

ПКУ відносить лікарняні до заробітної плати. Тому їх суми відображайте у формі № 1ДФ у загальній сумі заробітної плати, нарахованої в розрахунковому періоді, з ознакою доходу «101»

Підприємство орендує автомобіль у звичайної фізособи. З якою ознакою доходу відображати виплачувану їй орендну плату?

Окрема ознака для доходу від надання рухомого майна в оренду додатком до Порядку № 4 не передбачена. Податківці рекомендують відображати такий дохід з ознакою доходу «127» — як інші доходи

Якщо працівниця користується пільгою з ПДФО як одинока мати та як мати двох дітей, який код ставиться у формі № 1ДФ у графі 8 «Ознака подат. соц. пільги» — 02 чи 04?

Працівник може скористатися пільгою тільки з однієї підстави, що передбачає її найбільший розмір. Виняток — особи, які мають двох і більше дітей, у тому числі дитину (дітей) — інваліда ( п.п. 169.3.1 ПКУ).

Найімовірніше, ваша працівниця користується пільгою за  п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ як одинока мати двох дітей. Така пільга надається з розрахунку на кожну дитину. Отже, у графі 8 проставляєте ознаку пільги «02»

До зарплати працівника ПСП застосовувалася тільки в одному місяці звітного кварталу. Як відобразити це в Податковому розрахунку?

На працівника формуєте один рядок із зарплатним доходом, з ознакою доходу «101» у графі 5 і з ознакою ПСП у графі 8.

Наявність ознаки в графі 8 говорить про те, що працівник хоча б в одному місяці кварталу користувався ПСП

Як правильно заповнити графу 4 Податкового розрахунку, якщо на рахунок ПДФО була «перекинута» переплата з рахунків інших податків згідно із заявою, поданою підприємством до органу ДФС?

Перераховані суми розподіляєте за тими доходами, зобов’язання за якими гасите за рахунок перекинутого ПДФО. При цьому майте на увазі, що переплата з ПДФО у формі № 1ДФ не відображається.

Наприклад, підприємство у звітному кварталі нараховувало тільки зарплату 1 працівнику. Сума ПДФО нарахованого — 1000 грн. Сума фактично сплаченого ПДФО з розрахункового рахунка підприємства до перекидання — 500 грн. Сума, перекинута за заявою на рахунок ПДФО, — 5000 грн.

У розділі I форми № 1ДФ у графі 4а (сума нарахованого податку) ставите 1000 грн., у графі 4 (сума перерахованого податку) — 1000 грн.

Залишок переплати (4500 грн.) відобразіть у майбутніх звітних періодах

Планується вихід одного учасника зі складу ТОВ з виплатою належної йому в статутному фонді частки майна. Чи потрібно таку виплату обкладати ПДФО та ВЗ і відображати в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ?

Товариство, виплачуючи засновнику, який іде, його частку у статутному фонді, не нараховує та не сплачує до бюджету ПДФО і ВЗ. Водночас воно зобов’язане відобразити суму цього доходу у формі № 1ДФ:

— у розділі I з ознакою доходу «112»;

— у розділі II в рядку «Військовий збір» у загальній сумі доходів, нарахованих/виплачених фізособам у звітному кварталі

Чи вказується сума доходу, яка не обкладається ВЗ, у розділі II Податкового розрахунку?

На жаль, але фіскали змінили свою думку. Тепер у розділі II форми № 1ДФ потрібно вказувати як оподатковувані, так і неоподатковувані ВЗ доходи. За попередні періоди, коли діяло скасоване нині роз’яснення, обіцяють не штрафувати.

Таким чином, у загальному випадку підсумкові значення граф 3а і 3 розділу I форми № 1ДФ за 1 квартал 2016 року збігатимуться зі значеннями граф «Загальна сума нарахованого доходу» і «Загальна сума виплаченого доходу» за рядком «Військовий збір» розділу II відповідно

У формі № 1ДФ за минулий звітний період вказаний неправильний реєстраційний номер облікової картки платника податків працівника. Як виправити помилку? Чи будуть штрафи (помилку виявили самі)?

Щоб виправити помилку, сформуйте уточнюючий Податковий розрахунок за той звітний період, в якому вона була допущена. У ньому продублюйте інформацію з раніше поданого розрахунку, зазначену в комірках «Порція», «Працювало за трудовими договорами (контрактами) » і «Працювало за цивільно- правовими договорами».

Далі в розділі I уточнюючої форми № 1ДФ на працівника формуєте два рядки. Один — на вилучення раніше поданої інформації з помилковим реєстраційним номером працівника. Сюди переносите дані з усіх граф помилкового рядка раніше поданого Податкового розрахунку, а у графі 9 укажіть «1» — рядок на вилучення. Другий — на введення рядка з правильними даними щодо працівника. У графі 9 такого рядка проставте «0».

Розділ II уточненки заповнювати не потрібно. Адже відомості в ньому є неперсоніфікованими.

Майте на увазі, виправлення такої помилки призведе до зміни платника податку. Тобто підприємству загрожує штраф за  п. 119.2 ПКУ в розмірі 510 грн.

* Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них доходу, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам