Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, лютий, 2016/№6
Друкувати

Звіт щодо інвалідів: керівництво до дії

Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Своєрідними гарантіями права інвалідів на працю є встановлення роботодавцям нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та обов’язку створення робочих місць для працевлаштування інвалідів. Про виконання «інвалідного» нормативу обов’язково слід відзвітувати! Кому, коли, куди та яким чином? Про це ми з вами сьогодні й поговоримо.
«інвалідний» норматив, річний звіт

Не є новиною, що розмір «інвалідного» нормативу дорівнює 4 % СКШП* облікового складу за рік. Якщо ж у роботодавця (на підприємстві або у ФОП) працює від 8 (включно) до 25 осіб — одне робоче місце. Норматив з працевлаштування інвалідів зобов’язані виконувати всі роботодавці, за винятком: 1) роботодавців з кількістю працюючих до 8 осіб; 2) представництв іноземних компаній, які не є юридичними особами.

* Середньооблікова кількість штатних працівників.

За якою формою та до якого числа?

Про виконання нормативу з працевлаштування інвалідів звітуємо, подаючи Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів № 10-ПI (річна) (далі — Звіт). Форма — стара, затверджена наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42 (ср. ). Її потрібно подати до Фонду соціального захисту інвалідів (далі — Фонд інвалідів) за місцем реєстрації. Майте на увазі, що Звіт не подають: 1) роботодавці, для яких «інвалідний» норматив не встановлюється (див. вище); 2) відокремлені підрозділи підприємств. Вони не підлягають окремій реєстрації у Фонді інвалідів. Дані щодо них головне підприємство враховує у своєму зведеному «інвалідному» Звіті (див. п. 1.2 Інструкції № 42**).

** Інструкція щодо заповнення форми № 10-ПI (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджена наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42.

Відзвітувати потрібно до 1 березня року, наступного за звітним. Саме такий граничний строк подання зазначений у п. 2 Порядку подання Звіту*** і п. 2.1 Інструкції № 42. Таким чином, Звіт за 2015 рік потрібно подати не пізніше за 29 лютого.

*** Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, які використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

Датою надходження Звіту вважається дата його подання роботодавцем, а у разі надсилання його поштою — дата на поштовому штемпелі (п. 2 Порядку подання Звіту).

Звіт до Фонду інвалідів може бути поданий особисто роботодавцем або надісланий поштою рекомендованим листом. А ось в електронному вигляді Звіт подати не вдасться (див. лист Фонду інвалідів від 15.09.2010 р. № 1/6-299/03-01).

Що вказувати в рядках Звіту?

Порядок заповнення визначений Інструкцією № 42.

Код рядка

Пояснення

01

Вказуєте СКШП облікового складу за звітний (2015) рік. Показник СКШП визначаєте відповідно до п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

Майте на увазі! Дані в рядку 01 вказуєте в цілих одиницях1

02

Вказується СКШП інвалідів за звітний (2015) рік. Цей показник розраховуєте так само, як СКШП усіх працівників, тільки до розрахунку берете інвалідів, для яких місце роботи на вашому підприємстві є основним!

Важливо! Підприємець-інвалід має право зарахувати себе в рахунок виконання «інвалідного» нормативу, встановленого йому як роботодавцю (збільшити показник рядка 02 на одиницю) (див. абз. 2 п. 3.2 Інструкції № 42). Дані в рядку 02 вказуєте в цілих одиницях1

03

Розраховуєте «інвалідний» норматив. У роботодавців, у яких СКШП облікового складу:

від 8 до 25 осіб, він дорівнює 1 особі;

25 і більше осіб — 4 % від показника, проставленого в рядку 01 Звіту.

Дані в рядку 03 вказуєте в цілих одиницях1

04

Відображаєте суму нарахованої за звітний рік зарплати штатним працівникам, врахованим у рядку 012

05

Показник2 визначаєте за формулою: рядок 05 = (ряд. 04 х 1000) : ряд. 01

06

Якщо ви не виконали «інвалідний» норматив (рядок 02 ‹ рядка 03), тут проставляєте суму адміністративно-господарських санкцій3 (далі — АГС).

Її розраховують роботодавці, у яких працює від 8 до 15 осіб (вказувалося в ряд. 01), таким чином: ряд. 06 = 1 х (ряд. 05 : 2).

Роботодавці, у яких працює 15 і більше осіб, застосовують іншу формулу:

ряд. 06 = (ряд. 03 - ряд. 02) х ряд. 05

1 Дані вказуєте в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого (якщо після коми число 5 і більше, то воно округляється у бік збільшення).

2 Інструкція № 42 не містить вказівок, як округляти дані в цих рядках. Однак на практиці відділення Фонду інвалідів рекомендують вказувати дані в рядку 04 в тисячах гривень з одним знаком після коми, а в рядку 05 — у гривнях з двома знаками після коми.

3 Санкції сплачуються роботодавцями у строк до 15 квітня року, наступного за звітним (за 2015 рік — до 15 квітня 2016 року). У разі несвоєчасної сплати АГС нараховується пеня виходячи з 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за увесь строк її існування (ст. 20 Закону № 875****).

**** Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII.

 

Приклад. Протягом 2015 року кількість найманих працівників підприємства змінилася з 45 до 90 осіб. Наведемо в таблиці розраховані СКШП облікового складу за кожний місяць 2015 року.

Показник

Місяці 2015 року

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

СКШП

45

50

60

60

60

70

70

70

85

85

85

90

СКШП інвалідів

1

1

2

2

3

3

4

4

4

4

 

СКШП за 2015 рік (рядок 01 Звіту) по підприємству становитиме:

(45 + 50 + 60 + 60 + 60 + 70 + 70 + 70 + 85 + 85 + 85 + 90) : 12 = 69,17 ≈ 69 (осіб).

СКШП інвалідів за 2015 рік (рядок 02 Звіту) становитиме:

(1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4) : 12 = 2,33 ≈ 2 (особи).

Визначимо виконання нормативу з працевлаштування інвалідів (рядок 03 Звіту): 69 х 4 : 100 = 2,76 ≈ 3 (особи).

Виходить, що підприємство повинно було працевлаштувати у 2015 році 3 інвалідів, однак фактично було працевлаштовано тільки 2.

Розрахуємо суму АГС, які має сплатити підприємство, що не виконало «інвалідний» норматив.

Припустимо, що річний фонд оплати праці штатних працівників (рядок 04 Звіту) становив 3478,3 тис. грн.

Визначимо середньорічну заробітну плату штатного працівника (рядок 05 Звіту): 3478,3 х 1000 : 69 = 50410,14 (грн.).

Розрахуємо суму АГС за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (рядок 06 Звіту):

(3 - 2) х 50410,14 = 50410,14 (грн.).

Які документи захопити із собою?

Разом зі Звітом до Фонду інвалідів слід подавати:

— роботодавцям, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, а також іншим неприбутковим організаціям — копію рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (п. 2 Порядку подання Звіту);

Якщо Звіт подаєте особисто, разом з копією рішення пред’являєте його оригінал. Якщо Звіт надсилаєте поштою — копію рішення доведеться посвідчити нотаріально.

— роботодавцям, у яких порівняно з раніше поданими даними змінилася кількість відокремлених підрозділів, — Перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця за формою додатка до Інструкції № 42 (далі — Перелік підприємств);

— господарським об’єднанням, створеним згідно зі ст. 19 Закону № 875, — окремі звіти об’єднання та підприємств, що входять до нього; Перелік підприємств та інші документи, зазначені в абз. 5 п. 3 Порядку подання Звіту.

Також не зайвим буде захопити із собою копію статзвіту за формою № 1-ПВ термінова-місячна «Звіт з праці» за січень — грудень 2015 року. Як правило, на місцях відділення Фонду інвалідів просять пред’являти її від час подання «інвалідного» Звіту.

Чи будуть штрафи, якщо норматив не виконаний?

За невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, а також неподання до Фонду інвалідів Звіту посадовим особам підприємства та підприємцям «світить» адмінштраф у розмірі від 170 до 340 грн. ( ч. 2 ст. 1881 КпАП).

Зазначені вище порушення можуть бути виявлені від час перевірки фахівцями Державної інспекції України з питань праці, які складають протокол про адміністративне правопорушення (лист Фонду інвалідів від 24.05.2013 р. № 1/3-59/68).

Рішення про накладення адмінштрафу виноситься судом.

Якщо норматив не було виконано, але роботодавець своєчасно сплатив АГС, штраф за ст. 1881 КпАП накладатися не повинен. У цьому випадку вважається, що такий роботодавець виконав вимоги ст. 20 Закону № 875.

buhgalter911@mail.ua

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам