Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, березень, 2016/№12
Друкувати

Пально-паливний акциз: продовжуємо аналізувати

Шевчук Михайло, податковий експерт, m.shevchuk@buhgalter911.com
Цього разу до фокусу нашої уваги потрапили питання, пов’язані, зокрема, з акцизними накладними (АН), а також бухобліком паливного акцизу. При цьому підкреслюємо, що говоримо ми про паливний акциз, а про «роздрібний» — ні.
«лівопаливний» акциз, СЕАРП, акцизні накладні, талони, бухоблік

АН: час знайомитися ближче

Складати та реєструвати АН у Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН), чітко кажучи, потрібно вже з 01.03.2016 р. Власне, уже і складають, і реєструють.

До OPZ ще в лютому було додано форми:
— F/J1203001 — «Акцизна накладна»;
— F/J1203101 — «Розрахунок коригування до акцизної накладної»;
— F/J0209701 — «Заява на поповнення (коригування) обсягу залишку пального»;
— F/J0209801 — «Акт інвентаризації обсягів залишку пального на 01.03.2016 р.».

Парадокс у тому, що працювати доводиться за проектними формами. У принципі, є можливість поки що АН не реєструвати. «Стимулом» для цього є норма з  п. 11 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ, що звільняє від штрафів за нереєстрацію березневих АН/РК. Але знову ж таки, якщо продаємо паливо такому ж, як ми, реалізатору (зареєстрованому платнику паливного акцизу), наша бездіяльність його може не влаштувати (за декларацією, якщо вона, звичайно, буде, у нього може «вилізти» акциз до сплати, а в суперформулі — недостача регліміту).

Коли ми зможемо споглядати офіційну форму АН, не зрозуміло, тому «на безриб’ї» проаналізуємо мінфінівський проект Порядку1. Звісно, «укупі» з вимогами ст. 231 ПКУ.

1 Проект Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку палива (http://sfs.gov.ua/baneryi/elektronne-administruvannya/nakazi/).

Почнемо з того, що право на складання/реєстрацію АН виникає тільки в зареєстрованих платників паливного акцизу2. Складати/реєструвати АН необхідно при:

2 Про порядок реєстрації ви могли прочитати в матеріалі «Животрепетні запитання щодо СЕАРП: шукаємо відповіді!» у журналі «Бухгалтер 911», 2016, № 10.

— кожній повній або частковій операції з реалізації палива;

— втраті палива або його використанні на власні потреби.

У загальному випадку АН складається в день реалізації палива. Що таке реалізація палива, нам говорить п.п. 14.1.212 ПКУ, — операції з передачі (відпуску, відвантаження) палива (крім передачі на зберігання). При цьому більш пізній момент виписки АН установлено ( п. 231.3 ПКУ) для випадку, коли операція з реалізації палива передбачає відпуск пального через паливороздавальні колонки на автомобільних заправних станціях (комплексах) (АЗС (АЗК)), автомобільних газових заправних станціях (АГЗС).

У такому разі АН складаємо в день проведення відпуску пального через паливороздавальні колонки на такій станції незалежно від того, коли відбувся перехід права власності на нього.

І ось тут декілька нюансів. Згідно з  п. 216.12 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань у випадку, що цікавить нас, є дата реалізації палива. Це означає, що якщо дата реалізації припадає на період до 01.03.2016 р., а відпуск такого палива через колонки АЗС (АЗК) / АГЗС — після, то АН складати не потрібно. Це паливо вже сидить в акті інвентаризації залишків у покупця.

Плюс запитання, як бути в такому разі з перепродавцями паливних талонів. Формально виходить, що якщо згідно з договором між продавцем палива/талонів і перепродавцем палива/талонів реалізація палива передбачає відпуск пального через паливороздавальні колонки на АЗС (АЗК) / АГЗС, то АН складатимуться так:

— «первинний» продавець палива/талонів у день відпуску палива повинен буде скласти АН на перепродавця;

— перепродавець у день відпуску складе АН на покупця (якщо покупці — неплатники, то денним підсумком).

Хоча, звичайно, логіка підказує, що писалася норма для виписування АН на дату відпуску з колонки для випадку з кінцевими споживачами. А на етапі продажу талонів перепродавцю таких талонів АН повинна виписуватися на дату реалізації палива цьому перепродавцю.

Право реєструвати АН може бути делеговане філіям (іншим структурним підрозділам підприємства). Для цього необхідно, щоб (1) ті самостійно реалізували паливо і проводили розрахунки з його отримувачами, (2) про такі повноваження філій / інших структурних підрозділів головне підприємство зазначило в заяві про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації палива.

У деяких випадках існують певні особливості складання АН.

Підсумкові АН дозволено складати за щоденними підсумками операцій. Обов’язкові умови для цього — (1) нескладання на ці операції «звичайних» АН; (2) продаж палива за готівку кінцевому споживачу (який не є платником паливного акцизу). Тут Порядок (п. 1 розд. ІІ) дещо суперечить сам собі, зазначаючи водночас, що розрахунки при цьому можуть здійснюватися через касу/РРО або банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, яка реалізовує паливо).

Обов’язкові реквізити АН, що ідентифікують отримувача палива, а саме код ЄДРПОУ і повна або скорочена назва (для юросіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків і П. І. Б. (для фізосіб), у такому разі згідно з  абз. 3 п. 231.3 ПКУ не заповнюють.

Зведені АН дозволено складати при (1) безперервному постачанні палива — на кожного отримувача на весь обсяг реалізованого за місяць палива або (2) втраті палива — на загальний обсяг втраченого протягом місяця палива.

Безперервним постачанням при цьому вважається забезпечення особою, яка реалізує паливо, можливості для отримувачів палива (контрагентів) отримувати його в будь-який час доби і будь-який день відповідного місяця3.

3 На жаль, подібні формулювання абз. 5 п. 231.3 ПКУ дають формальні підстави для неможливості складання зведених АН особами, які не забезпечують цілодобовий режим роботи заправних пунктів сім днів на тиждень.

Зведені АН складають не пізніше останнього дня звітного місяця.

Заповнення АН регламентує Порядок. Розглянемо його покроково, але передусім зауважимо, що заповнюють АН українською мовою (згідно з п. 4 розд. І Порядку).

Обов’язкові реквізити АН наведено в  п. 231.1 ПКУ.

Заповнюємо АН

Реквізит АН

Які дані вносити

Не видається отримувачу пального (тип причини)

Якщо АН видаєте отримувачу палива — ставте «0». Якщо АН йому не видаєте — зазначаєте код від 1 до 5 згідно з виноскою «1» у формі АН

Дата складання

Заповнюєте цифрами в такій послідовності: день місяця (2 цифри), місяць (2 цифри), рік (4 цифри). При цьому крапки, коми і інші розділові знаки не проставляєте

Порядковий номер

Платник повинен здійснювати крізну нумерацію АН, складених протягом календарного року (згідно з п. 7 розд. І Порядку). При цьому: у першій частині (до знака дробу) проставляєте цифровий номер, що відповідає послідовному номеру складеної АН*; у другій частині (після знака дробу) проставляється код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу юрособи або код за внутрішнім кодифікуванням, прийнятим юрособою, що внесений до графи «Код пункту реалізації» пункту 5 «Відомості про пункти (склади, комплекси, станції, інші об’єкти) з реалізації пального» заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації палива. Врахуйте: порядковий номер АН повинен містити тільки цифрові значення (не повинно бути літер чи інших символів). Якщо комірки порядкового номера АН не заповнюються, то нулі, прочерки та інші знаки чи символи проставляти не потрібно

Особа — що реалізує пальне

Для юрособи — найменування та код за ЄДРПОУ. Для філії / відокремленого підрозділу — також його найменування через кому після найменування головного підприємства. Для ФОП — П. І. Б. і реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**

Особа — отримувач пального

Аналогічні зазначеним у попередньому рядку дані отримувача палива (юрособи, філії або ФОП). Якщо АН не підлягає видачі покупцю, у цьому полі зазначаєте: у рядку «найменування; прізвище ім’я, по батькові — для фізичної особи — отримувача пального» — «Неплатник», а в рядку «Юридична особа — код за ЄДРПОУ отримувача пального, для фізичної особи — прізвище ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта» — умовний код «1000000000»

* Порядковий номер АН (як і РК, і заявки на поповнення (коригування) залишку палива) не може починатися на «0».

** Серію та номер паспорта зазначають ФОП, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

Заповнюємо табличну частину АН

№ графи

1

2

3

4

Назва графи

Код товару згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків)

Опис пального згідно з УКТ ЗЕД

Обсяг реалізованого пального

у кг

у літрах, приведених до t 15 оС

Які дані вносити

Відповідний код товарної підкатегорії палива суцільним порядком без розділових знаків

Інформація про опис палива згідно з УКТ ЗЕД

Маса реалізованого (відвантаженого, втраченого) палива* в кг (округлюєте до двох знаків після коми)

Обсяг реалізованого (відвантаженого, втраченого) палива* в літрах, приведених до температури 15 оС**

* Показники цих граф можуть мати виключно позитивне значення.

** Про порядок переведення кг в «стандартизовані» літри читайте в «Бухгалтер 911», 2016, № 11.

На складені АН накладають ЕЦП посадових осіб згідно з  Порядком № 1144. Послідовність при цьому така: першим накладають ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера) або керівника (або уповноваженої особи); другим — ЕЦП, що є аналогом відбитку печатки5. Платник акцизного податку, який є ФОП, накладає першим ЕЦП керівника (ФОП) або уповноваженої особи; другим — ЕЦП, що є аналогом відбитку печатки5.

4 Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, затверджений постановою КМУ від 24.02.2016 р. № 114.

5 У разі її наявності.

Механізм виправлення помилок в АН (як і дій продавця і отримувача палива в разі повернення реалізованого обсягу або його частини) чимось схожий на коригування даних ПН. Для цього слугують РК до АН, але детально зупинятися на них поки що не будемо.

Складені АН необхідно зареєструвати в ЄРАН. Загальний строк для цього — 15 календарних днів з дня складання, але для березневих АН діє штрафне «послаблення» згідно з  п11 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ (ср. ). Успішна реєстрація АН повинна підтверджуватися отриманням квитанції в електронному вигляді про прийняття АН.

Якщо протягом операційного дня не отримано квитанцію ані про прийняття, ані про неприйняття АН, то така АН вважається зареєстрованою в ЄРАН ( п. 231.6 ПКУ).

Бухгалтерський облік паливного акцизу

Слід зауважити, що впровадження паливного акцизу на бухоблік вплинуло мінімально. Головне нововведення — необхідність складати та реєструвати АН (РК до них) — не є значущою подією для цілей бухгалтерського обліку. Жодних «податкових кредитів» і «податкових зобов’язань» з паливного акцизу в бухобліку відображати не потрібно (не слід, вважаємо, виділяти паливний акциз і в бухпервинці). Причому стосується це як продавця палива, так і його отримувача. На відміну від тих же ПН, на підставі яких сторони відображають ПЗ і ПК з ПДВ відповідно.

Пояснюється все просто: складання АН не зумовлює обов’язку ані щодо нарахування акцизного податку, ані щодо оплати палива одержувачем. Ці події, як і раніше, відбуваються «своєю чергою» незалежно від факту складання АН та їх реєстрації в ЄРАН.

А ось поповнення електронного рахунка в СЕАРП6 у бухобліку відобразиться (за допомогою проводки Дт 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» — Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»).

6 Детальніше — у статті «СЕАРП: вникаємо в деталі» // журнал «Бухгалтер 911», 2016, № 11.

На використання саме субрахунку 315 наштовхує Інструкція № 2917. Вона вказує, що цей субрахунок призначено для обліку коштів «на інших (не тільки електронному ПДВ-рахунку) спеціальних рахунках, відкритих у банку та органі Казначейства відповідно до законодавства».

7 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

При цьому кошти на електронному рахунку в СЕАРП рекомендуємо обліковувати на окремому субрахунку другого порядку, відкритому до субрахунку 315, щоб розмежувати їх з тими коштами, що надходять на рахунок у СЕА ПДВ.

Протягом того самого операційного дня, за який кошти надійшли на електронний рахунок у СЕАРП, складайте проводку Дт 641 Кт 315, адже Казначейство «обнулить» електронний рахунок саме в такий строк ( п. 21 Порядку № 113).

При цьому дебетуєте той субрахунок другого порядку, на якому обліковуєте розрахунки з акцизного податку. Допускаємо використання субрахунку третього порядку, на якому можна виділити акциз, що сплачується до бюджету при продажу палива. Це спростить групування даних при заповненні за підсумками періоду «паливної» податкової декларації.

А ось нарахування зобов’язань з акцизу, як нам здається, відображати доведеться за дебетом витратних рахунків 92 і 949 (у кореспонденції з кредитом субрахунку 641), якщо акциз «не заходив» нам у складі доходу від реалізації (наприклад, паливо ми не продали, а використовували на власні потреби). У загальному ж випадку за дебетом фігуруватиме рахунок 70 (у кореспонденції з кредитом субрахунку 641), оскільки формально паливний акциз спочатку збільшив суму доходу від реалізації. Сподіваємося, що до того часу, коли електронні рахунки доведеться вперше поповнювати (не раніше 01.04.2016 р.), Мінфін висловить свою точку зору з цього питання.

Паливні талони: що з акцизом?

Чимало користувачів порталу buhgalter911.com цікавляться особливостями, передбаченими для реалізації палива за талонами. Тут важливо пам’ятати правило, установлене п. 1 розд. ІІ Порядку. Згідно з ним у разі здійснення операцій з реалізації палива, що передбачають відпуск палива через паливороздавальні колонки на АЗС (АЗК) / АГЗС, АН складають у день проведення відпуску палива через такі колонки на станціях незалежно від того, коли стався перехід права власності на таке паливо.

Тобто (1) АН потрібно складати при безпосередньому відпуску палива в бак автомобіля; (2) інші облікові наслідки (перерахування грошей отримувачем палива, перехід права власності / відображення доходу продавцем) відображають у загальному порядку.

При цьому не бачимо жодних перешкод для складання зведених АН за підсумками місяця (якщо є доступ 24/7) або включення обсягів операцій до щоденних підсумкових АН (останнє — якщо отримувач палива — неплатник паливного акцизу).

До уваги посередників у продажу/перепродажу паливних талонів: якщо ваша діяльність відповідає податковому визначенню реалізації палива8 (для цього не обов’язково, щоб воно переходило до вас фізично), тоді вам потрібно було зареєструватися платником паливного акцизу «з усіма наслідками, що з цього випливають».

8 Див. п.п. 14.1.212 ПКУ, а також наші коментарі з цього приводу у статті «Животрепетні запитання щодо СЕАРП: шукаємо відповіді!» («Бухгалтер 911», 2016, № 10).

Нюанси з випискою АН ми розглянули в першій частині цієї статті.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам