Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, травень, 2016/№18-19
Друкувати

Визначаємо розмір відпускних: практичні ситуації

Білова Наталя, податковий експерт, buhgalter911@mail.ua
Задачку з обчислення відпускних за ситуації, коли працівник повністю відпрацював рік і за цей час отримував тільки виплати, які входять до розрахунку середнього заробітку, будь-який бухгалтер вирішить миттєво. Адже ця ситуація, як мовиться, є ідеальною. Однак у житті частіше доводиться стикатися з обставинами більш складними.
розрахунок відпускних, премії, неповний робочий час, матдопомога…

І тут уже бухгалтеру доводиться демонструвати всі свої найкращі професійні здібності. Щоб полегшити вам роботу, ми підготували своєрідну збірку «відпускних» задач з рішеннями. Тож, будь ласка, використовуйте її у своїх ситуаціях.

Порядок розрахунку відпускних у ситуаціях

з/п

Ситуація

Порядок розрахунку відпускних

1

Загальний випадок розрахунку відпускних

Працівник іде в щорічну відпустку з 04.05.2016 р. на 24 календарні дні.

У розрахунковому періоді (травень 2015 року — квітень 2016 року) йому нараховано зарплату в сумі 48960 грн.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 10 = 356 (к. дн.),

де 366 — загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді (травень 2015 року — квітень 2016 року);

10 — кількість святкових (неробочих) днів, що припадають на розрахунковий період.

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

48960 грн. : 356 к. дн. = 137,53 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

137,53 грн. х 24 к. дн. = 3300,72 грн.

2

У розрахунковому періоді — відпустка без збереження зарплати

Працівник іде в щорічну відпустку з 10.05.2016 р. на 7 календарних днів. У розрахунковому періоді (травень 2015 року — квітень 2016 року) йому була надана відпустка «за свій рахунок»:

— у серпні 2015 року — 10 к. дн. у зв’язку з одруженням ( ст. 25 Закону про відпустки);

— у січні 2016 року — 15 к. дн. за сімейними обставинами ( ст. 26 Закону про відпустки).

За розрахунковий період працівнику нараховано зарплату в сумі 39260 грн.

Із загальної кількості днів у розрахунковому періоді виключаємо дні відпустки без збереження зарплати, наданої на підставі ст. 25 і  26 Закону про відпустки ( абз. 6 п. 2 Порядку № 100).

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 10 - 10 - 15 = 331 (к. дн.).

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

39260 грн. : 331 к. дн. = 118,61 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

118,61 грн. х 7 к. дн. = 830,27 грн.

3

У розрахунковому періоді — премія, разова винагорода

3.1

Працівник іде в щорічну відпустку з 28.04.2016 р. на 10 к. дн.

У розрахунковому періоді (квітень 2015 року — березень 2016 року) йому нараховані:

1) зарплата в сумі 41600 грн.;

2) квартальна премія:

— у липні 2015 року (300 грн.) за II квартал 2015 року;

— у жовтні 2015 року (300 грн.) за III квартал 2015 року;

— у січні 2016 року (300 грн.) за IV квартал 2015 року

Премії включають до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомостю на заробітну плату ( абз. 1 п. 3 Порядку № 100).

Тому в цьому випадку квартальну премію за I квартал 2016 року, яка буде нарахована в квітні 2016 року, не враховуємо в розрахунку відпускних, хоча вона й нарахована за місяці, що увійшли до розрахункового періоду.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 11 = 355 (к. дн.).

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

(41600 грн. + 300 грн. + 300 грн. + 300 грн.) : 355 к. дн. = 119,72 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

— за дні відпустки, що припадають на квітень 2016 року, — 119,72 грн. х 3 к. дн. = 359,16 грн.;

— за дні відпустки, що припадають на травень 2016 року, — 119,72 грн. х 7 к. дн. = 838,04 грн.

3.2

Працівник-інвалід іде в щорічну відпустку з 16.05.2016 р. тривалістю 14 к. дн.

З 1 по 29 лютого 2016 року (тобто весь місяць) він перебував у відпустці без збереження заробітної плати на підставі п. 6 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки.

У розрахунковому періоді (травень 2015 року — квітень 2016 року) працівнику нараховані:

— зарплата за фактично відпрацьований час у розмірі 41420 грн.;

— виробнича премія у розмірі 6600 грн., з них 550 грн. нараховані в лютому 2016 року

Якщо працівник увесь місяць перебував у відпустці «за свій рахунок», як у ситуації, що розглядається, то весь такий місяць випадає з розрахункового періоду ( абз. 6 п. 2 Порядку № 100). Отже, якщо цього місяця йому були нараховані якісь виплати, то вони також не братимуть участь у розрахунку середньої зарплати.

Оскільки весь лютий 2016 року працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати, премію, нараховану цього місяця, не враховуємо в розрахунку відпускних.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 10 - 29 = 327 (к. дн.).

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

(41420 грн. + (6600 грн. - 550 грн.)) : 327 к. дн. = 145,17 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

145,17 грн. х 14 к. дн. = 2032,38 грн.

3.3

Працівника прийнято на роботу 21.09.2015 р. З 04.05.2016 р. йому надана частина щорічної відпустки тривалістю 14 к. дн.

У розрахунковому періоді (жовтень 2015 року — квітень 2016 року) працівнику нараховано зарплату у розмірі 26400 грн.

Крім того, у січні 2016 року йому нарахована винагорода за підсумками роботи за 2015 рік у розмірі 2400 грн.

До розрахунку середньої зарплати потрапить частина винагороди за підсумками роботи за 2015 рік у розмірі 7/12 від її повної суми, а саме:

2400 грн. : 12 х 7 = 1400 грн.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

213 - 4 = 209 (к. дн.),

де 213 — загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді;

4 — кількість святкових днів, що припадають на розрахунковий період.

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

(26400 грн. + 1400 грн.) : 209 к. дн. = 133,01 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

133,01 грн. х 14 к. дн. = 1862,14 грн.

3.4

Працівник іде в щорічну відпустку з 16.05.2016 р. на 7 к. дн.

У розрахунковому періоді (травень 2015 року — квітень 2016 року) йому нараховано зарплату в сумі 43850 грн. Крім того, у грудні 2015 року йому нарахована винагорода за підсумками 2015 року в розмірі 2000 грн.

До розрахунку середнього заробітку можна включити тільки винагороду, нараховану в поточному році за попередній рік.

У цьому випадку винагорода нарахована в 2015 році за підсумками 2015 року, тому вона не бере участі у розрахунку відпускних.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 10 = 356 (к. дн.).

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

43850 грн. : 356 к. дн. = 123,17 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

123,17 грн. х 7 к. дн. = 862,19 грн.

4

У розрахунковому періоді — оплата днів попередньої щорічної відпустки та допомога на оздоровлення

Працівник іде в щорічну відпустку з 06.06.2016 р. тривалістю 14 к. дн.

У розрахунковому періоді (червень 2015 року — травень 2016 року) йому нараховані:

— зарплата — 39258,76 грн.;

— відпускні за дні попередньої щорічної відпустки з 10.08.2015 р. по 19.08.2015 р. — 1105,88 грн.;

— матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки в серпні 2015 року — 1700 грн.

У цьому випадку розрахунку середньої зарплати бере участь сума відпускних, нарахована за час перебування в попередній відпустці ( абз. 4 п. 3 Порядку № 100), і не бере участі матдопомога ( п.п. «б» п. 4 цього Порядку).

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 9 = 357 (к. дн.).

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

(39258,76 грн. + 1105,88 грн.) : 357 к. дн. = 113,07 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

113,07 грн. х 14 к. дн. = 1582,98 грн.

5

У розрахунковому періоді — простій

5.1

Працівник іде в щорічну відпустку з 13.06.2016 р. тривалістю 14 календарних днів.

Увесь січень 2016 року (31 к. дн.) він не працював через простій не зі своєї вини. Час простою роботодавець оплатив згідно з  ч. 1 ст. 113 КЗпП у розмірі 2/3 тарифної ставки.

У розрахунковому періоді (червень 2015 року — травень 2016 року) працівнику нараховані:

— зарплата в сумі 41960 грн.;

— оплата за час простою в розмірі 2300 грн.

Час простою не з вини працівника, якщо його середній заробіток зберігався частково, з розрахункового періоду виключають ( абз. 6 п. 2 Порядку № 100). Зрозуміло, і сама оплата за час простою в розрахунку середнього заробітку не бере участі.

Якби простій працівнику оплачували виходячи із середнього заробітку, то і час простою, і сума його оплати увійшли б до розрахунку.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 9 - 31 = 326 (к. дн.),

де 31 — кількість робочих днів, протягом яких працівник не працював у січні 2016 року.

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

41960 грн. : 326 к. дн. = 128,71 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

128,71 грн. х 14 к. дн. = 1801,94 грн.

6

Працівнику встановлений неповний робочий час

6.1

Працівник іде в щорічну відпустку з 29.04.2016 р. тривалістю 14 календарних днів.

У розрахунковому періоді (квітень 2015 року — березень 2016 року) він працював в із січня по лютий 2016 року в режимі неповного робочого тижня (2 дні на тиждень — понеділок і вівторок) у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці ( ст. 32 КЗпП), про що роботодавець повідомив його за два місяці.

Сума заробітної плати за розрахунковий період становила 35257,42 грн.

Працівнику встановлений режим неповного робочого тижня з ініціативи роботодавця ( ст. 32 КЗпП). Тому кількість робочих днів, протягом яких працівник не працював у зв’язку зі встановленням йому режиму неповного робочого тижня, виключаємо із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 11 - 23 = 332 (к. дн.),

де 23 — кількість робочих днів, протягом яких працівник не працював у січні та лютому 2016 року.

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

35257,42 грн. : 332 к. дн. = 106,20 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

— за дні відпустки, що припадають на квітень 2016 року, — 106,20 грн. х 2 к. дн. = 212,40 грн.;

— за дні відпустки, що припадають на травень 2016 року, — 106,20 грн. х 12 к. дн. = 1274,40 грн.

6.2

Працівниця йде в щорічну відпустку з 16.05.2016 р. на 24 к. дн.

Протягом розрахункового періоду (травень 2015 року — квітень 2016 року) вона працювала із січня по квітень 2016 року в режимі неповного робочого тижня (3 дні на тиждень) за власним бажанням ( ст. 56 КЗпП).

Сума заробітної плати за розрахунковий період становила 31594,25 грн.

Працівниця працює на умовах неповного робочого тижня за власним бажанням ( ст. 56 КЗпП). Тому дні, протягом яких вона не працювала, при визначенні розрахункового періоду не виключаємо.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 10 = 356 (к. дн.).

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

31594,25 грн. : 356 к. дн. = 88,75 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

— за дні відпустки, що припадають на травень 2016 року, — 88,75 грн. х 16 к. дн. = 1420 грн.;

— за дні відпустки, що припадають на червень 2016 року, — 88,75 грн. х 8 к. дн. = 710 грн.

6.3

Працівник іде в щорічну відпустку з 04.05.2016 р. на 10 к. дн.

Протягом розрахункового періоду (травень 2015 року — квітень 2016 року) він працював із січня по квітень 2016 року в режимі неповного робочого дня (4 години на день).

У розрахунковому періоді йому нараховані:

— зарплата — 29368,19 грн.;

— відпускні за дні попередньої щорічної відпустки з 07.09.2015 р. по 30.09.2015 р. — 2654,11 грн.

Оскільки працівник працює на умовах неповного робочого дня, суму відпускних розраховуємо в загальному порядку без жодних особливостей.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 10 = 356 (к. дн.).

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

(29368,19 грн. + 2654,11 грн.) : 356 к. дн. = 89,95 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

89,95 грн. х 10 к. дн. = 899,50 грн.

7

У розрахунковому періоді — декретна відпустка

Працівниця перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 04.01.2016 р. по 08.05.2016 р. Допомога по вагітності та пологах становить 16512,77 грн., у тому числі 1215,85 грн. припадає на травень 2016 року.

З 10.05.2016 р. молода мама йде в щорічну відпустку тривалістю 24 к. дн.

За відпрацьований час у розрахунковому періоді (травень 2015 року — квітень 2016 року) працівниці нарахована зарплата в розмірі 24570 грн.

У цій ситуації до розрахунку відпускних уключаємо частину допомоги, яка нарахована за дні, що припадають на розрахунковий період (тобто за дні січня — квітня 2016 року). Сума допомоги, яка припадає на дні травня 2016 року, в розрахунку не бере участі.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 10 = 356 (к. дн.).

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

(24570 грн. + (16512,77 грн. - 1215,85 грн.)) : 356 к. дн. = 111,99 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

— за дні відпустки, що припадають на травень 2016 року, — 111,99 грн. х 22 к. дн. = 2463,78 грн.;

— за дні відпустки, що припадають на червень 2016 року, — 111,99 грн. х 2 к. дн. = 223,98 грн.

8

У розрахунковому періоді — відпустка для догляду за дитиною до 3 років

8.1

Працівниця 04.05.2016 р. виходить на роботу після закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років. З 16.05.2016 р. вона бере щорічну відпустку тривалістю 14 к. дн.

Розмір місячного окладу працівниці — 3500 грн.

Період, протягом якого працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, виключаємо з розрахункового періоду ( абз. 6 п. 2 Порядку № 100).

У працівниці немає жодного повністю відпрацьованого календарного місяця з 1-го по 1-ше число. Тому середню зарплату для оплати днів щорічної відпустки розраховуємо виходячи з місячного окладу працівниці, встановленого їй в трудовому договорі на день виходу у відпустку.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

366 - 10 = 356 (к. дн.).

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

3500 грн. х 12 міс. : 356 к. дн. = 117,98 грн.

де 356 — кількість календарних днів у розрахунковому періоді з травня 2015 року по квітень 2016 року.

3. Розраховуємо суму відпускних:

117,98 грн. х 14 к. дн. = 1651,72 грн.

8.2

Працівниця з 14.11.2014 р. перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років.

З 18.01.2016 р. вона повернулася на роботу.

16.05.2016 р. працівниця йде в щорічну відпустку тривалістю 14 календарних днів.

У розрахунковому періоді (травень 2015 року — квітень 2016 року) їй нарахована зарплата за фактично відпрацьовані дні січня — квітня 2016 року в розмірі 12000 грн.

З 01.05.2015 р. по 18.01.2016 р. працівниця не працювала та за нею не зберігався середній заробіток. Тому цей час виключаємо з розрахункового періоду.

У зв’язку з цим відпускні розраховуємо виходячи із зарплати, нарахованої в січні — квітні 2016 року.

1. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

14 + 29 + 31 + 30 - 1 = 103 (к. дн.),

де 1 — кількість святкових днів у розрахунковому періоді (8 Березня).

2. Розраховуємо середньоденну зарплату:

12000 грн. : 103 к. дн. = 116,50 грн.

3. Розраховуємо суму відпускних:

116,50 грн. х 14 к. дн. = 1631 грн.

9

У розрахунковому періоді підвищення зарплати

Працівник іде в щорічну відпустку з 10 травня 2016 року тривалістю 24 календарні дні. Протягом розрахункового періоду (травень 2015 року — квітень 2016 року) його заробітна плата підвищувалася тричі: уперше (з 01.09.2015 р.) і вдруге (з 01.01.2016 р.) у зв’язку з підвищенням посадового окладу працівника, утретє — з 01.04.2016 р. у зв’язку з присвоєнням більш високого розряду.

Оклад працівника в розрахунковому періоді становив:

— травень — серпень 2015 року — 3000 грн. на місяць;

— вересень — грудень 2015 року — 5000 грн. на місяць;

— січень — березень 2016 року — 6000 грн. на місяць;

— квітень 2016 року — 6500 грн.

У розрахунковому періоді працівнику була нарахована заробітна плата (уключаючи премії та інші виплати, що враховуються при розрахунку відпускних) у сумі, у тому числі:

— травень — серпень 2015 року — 16800 грн.;

— вересень — грудень 2015 року — 28000 грн.;

— січень — березень 2016 року — 25200 грн.;

— квітень 2016 року — 9100 грн.

Підвищення місячного посадового окладу у вересні 2015 року відбулося на коефіцієнт 1,67 (5000 грн. : 3000 грн.), у січні 2016 року — на коефіцієнт 1,2 (6000 грн. : 5000 грн.).

Оскільки третє підвищення заробітної плати працівника, що відбулося у березні, було пов’язане з присвоєнням йому більш високого розряду, то розрахунок коефіцієнта та коригування заробітної плати на нього не здійснюємо.

Коригуємо заробітну плату працівника за травень — серпень 2015 року:

16800 грн. х 1,67 х 1,2 = 33667,20 грн.

Коригуємо заробітну плату працівника за вересень — грудень 2015 року:

28000 грн. х 1,2 = 33600 грн.

Отже, відкоригований заробіток працівника за період розрахунку становив:

33667,20 + 33600 + 25200 + 9100 = 101567,20 (грн.).

Кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати:

366 - 10 = 356 (к. дн.)

Середньоденна заробітна плата становитиме:

101567,20 грн. : 356 к. дн. = 285,30 грн.

Сума відпускних складе:

285,30 грн. х 24 к. дн. = 6847,20 грн.

Бачите, як все легко та просто. Тепер ви можете лущити як горішки будь-які «відпускні» задачки. Зичимо успіху в вашій роботі!

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам