Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, травень, 2016/№21
Друкувати

Розрахунок декретних у прикладах

Боярчук Інеса, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
З теорією обчислення допомоги по вагітності та пологах ви вже познайомилися в попередньому випуску журналу. Тепер черга за практикою. Найпоширеніші ситуації з розрахунку декретних пройдемо з вами разом крок за кроком.
декретні, розрахунковий період, відпустки, сумісник

У розрахунковому періоді відпустки для догляду за дитиною до 3 років і «за свій рахунок»

Працівниця йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 01.04.2016 р. на 126 к. дн. У розрахунковому періоді вона з 01.04.2015 р. по 01.11.2015 р. перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, з 02.11.2015 р. вийшла на роботу на неповний робочий день (на 0,5 окладу), з 01.02.2016 р. по 19.02.2016 р. перебувала у відпустці «за свій рахунок» за угодою сторін. Оклад працівниці — 2760,00 грн. Сума заробітної плати, нарахованої їй у розрахунковому періоді з урахуванням зайнятості, — 5848,57 грн. Як розрахувати допомогу по вагітності та пологах?

Крок 1. Визначаємо страховий стаж за 12 місяців.

Період відпустки для догляду за дитиною до 3 років уключають до страхового стажу як період, за який сплачені страхові внески в розмірі, що дорівнює мінімальному страховому внеску*. Тому місяці розрахункового періоду з квітня по жовтень 2015 року уключаємо до страхового стажу як повні та вже на цьому етапі отримуємо страховий стаж більше 6 місяців. Отже, спецобмеження за сумою декретних, про які ми говорили в попередньому номері**, застосовувати не потрібно. Використовуємо алгоритм розрахунку суми допомоги для випадків, коли страховий стаж перевищує 6 місяців.

* Це прямо прописано в  ч. 1 ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-ХIV.

** Мається на увазі стаття «Допомога по вагітності та пологах: розраховуємо правильно» з попереднього номера.

Крок 2. Розраховуємо фактичну середньоденну зарплату. Для цього ділимо зарплату, нараховану працівниці в розрахунковому періоді, на кількість календарних днів, що припадають на цей період і беруть участь у розрахунку декретних.

При визначенні розрахункового періоду «викидаємо» періоди «нероботи», що припадають на нього, віднесені до поважних:

— відпустка для догляду за дитиною до 3 років (з 01.04.2015 р. по 31.10.2015 р. — 214 календарних днів);

— відпустка без збереження заробітної плати за угодою сторін тривалістю, зазначеною у  ст. 26 Закону про відпустки, тобто 15 календарних днів.

Таким чином, у розрахунку середньоденної зарплати візьмуть участь 137 (366 - 214 - 15) календарних днів. Залишок днів відпустки «за свій рахунок» — 4 календарні дні (19 - 15) — із загальної кількості днів у розрахунковому періоді не виключаємо. Річ у тім, що вони надані понад кількість днів, установлених ст. 26 Закону про відпустки.

Фактична середньоденна сума заробітної плати становитиме:

5848,57 : 137 = 42,69 (грн.).

Крок 3. Порівнюємо фактичну середньоденну зарплату із загальними обмеженнями.

Сума допомоги по вагітності та пологах із розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувався внесок, і не може бути менше розміру мінімальної зарплати (далі — МЗП), встановленої на момент настання страхового випадку.

Крім того, середньоденна заробітна плата не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ із розрахунку на один календарний день.

До максимальної величини бази нарахування ЄСВ зарплата працівниці має ще зростати й зростати. Тому перевіримо дотримання нижньої межі. Для цього спочатку фактичну середньоденну зарплату порівняємо з показником середньоденної мінімальної зарплати. Як розрахувати цей показник? Розділити МЗП, установлену законом на день настання страхового випадку, на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Мінімальна середньоденна зарплата дорівнює:

1378 : 30,44 = 45,27 (грн.).

Фактична середньоденна зарплата (42,69 грн.) менше мінімальної середньоденної зарплати (45,27 грн.).

Крок 4. Розраховуємо допомогу по вагітності та пологах у розрізі місяців, на які припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (див. таблицю далі).

Крок 5. У повних місяцях перебування працівниці в декретній відпустці допомогу по вагітності та пологах «дотягуємо» до рівня МЗП, установленої на день початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо її сума менше МЗП. Такими місяцями у нас стали квітень і червень.

Крок 6. Розраховуємо загальну суму допомоги по вагітності та пологах.

Період

Дні до оплати

Сума допомоги, грн.

Сума допомоги з урахуванням обмежувачів, грн.

Квітень

30

1358,10 (45,27 х 30)

1378,00

Травень

31

1403,37 (45,27 х 31)

1403,37

Червень

30

1358,10 (45,27 х 30)

1378,00

Липень

31

1403,37 (45,27 х 31)

1403,37

Серпень

4

181,08 (45,27 х 4)

181,08

Разом

126

5704,02

5743,82

У розрахунковому періоді відпустка для догляду за дитиною до 6 років

Працівниця, яка з грудня 2014 року перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 6 років, надала лікарняний лист по вагітності та пологах з 10.05.2016 р. на 126 к. дн. На момент настання страхового випадку її оклад дорівнює 3500,00 грн. Як розрахувати допомогу?

Крок 1. Визначаємо страховий стаж за останні 12 місяців.

Протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 6 років. Внески вона не сплачувала, тому на дату настання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами її страховий стаж за останні 12 місяців дорівнює нулю.

У цій ситуації середню зарплату для розрахунку відпускних потрібно визначати виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачуються страхові внески, але з розрахунку на місяць не вище двократного розміру МЗП (далі — верхня спецмежа) і не нижче розміру МЗП (далі — нижня спецмежа), встановленої законом у місяці настання страхового випадку.

Крок 2. Розраховуємо середньоденну зарплату.

У розрахунковому періоді працівниця не має заробітку з поважної причини — вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 6 років. Тому розрахунок середньоденної зарплати здійснюємо виходячи з окладу, встановленого їй на момент виходу в декрет.

Фактична середньоденна зарплата дорівнює:

3500,00 : 30,44 = 114,98 (грн.),

де 30,44 — середньомісячна кількість календарних днів.

Крок 3. Розраховуємо суми верхньої та нижньої спецмежі з розрахунку на один календарний день і порівнюємо їх з фактичною сумою середньоденної зарплати. Проводимо порівняльні розрахунки.

Подвійна мінімальна середньоденна зарплата дорівнює:

1450,00 х 2 : 30,44 = 95,27 (грн.).

Мінімальна середньоденна зарплата дорівнює:

1450,00 : 30,44 = 47,63 (грн.).

Фактична середньоденна зарплата (114,98 грн.) порушила верхню спецмежу (95,27 грн.).

Тому розрахунок декретних здійснюватимемо виходячи з розміру подвійної мінімальної середньоденної зарплати (95,27 грн.).

Крок 4. Розраховуємо допомогу по вагітності та пологах у розрізі місяців, на які припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (див. таблицю далі).

Крок 5. У повних місяцях перебування працівниці в декретній відпустці суми допомоги по вагітності та пологах, які порушили верхню (2900,00 грн.) або нижню (1450,00 грн.) спецмежу, встановлюємо такими, що дорівнюють цій порушеній межі. Такими місяцями у нас стали липень і серпень.

Крок 6. Розраховуємо загальну суму допомоги по вагітності та пологах.

Період

Дні до оплати

Сума допомоги, грн.

Сума допомоги з урахуванням обмежувачів, грн.

Травень

22

2095,94

2095,94

Червень

30

2858,10

2858,10

Липень

31

2953,37

2900,00

Серпень

31

2953,37

2900,00

Вересень

12

1143,24

1143,24

Разом

126

12004,02

11897,28

Розрахунок допомоги зовнішньому суміснику

Працівниця — зовнішній сумісник надала копію лікарняного листа по вагітності та пологах, посвідчену підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи, з 11.04.2016 р. на 126 к. дн. У розрахунковому періоді (квітень 2015 року — березень 2016 року) вона перебувала:
— з 02.06.2015 р. по 16.06.2015 р. (15 к. дн.) — у відпустці без збереження заробітної плати на підставі ст. 26 Закону про відпустки;
— з 19.10.2015 р. по 31.10.2015 р. — на лікарняному. Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності — 534,30 грн.
Працівниця надала довідку з основного місця роботи про зарплату за розрахунковий період і довідку за формою № ОК-7. Як розрахувати страховий стаж і суму допомоги?

Для наочності дані про доходи за основним місцем роботи (з довідки) і за місцем роботи за сумісництвом наведемо в таблиці:

Місяці розрахункового періоду

Дані з довідки про зарплату з основного місця роботи

Дані для розрахунку допомоги на роботі за сумісництвом

Макс. величина бази нарахування ЄСВ, грн.

МЗП, грн.

Дані про нараховані доходи з довідки за формою № ОК-7

к. дн.

зарплата, грн.

к. дн.

зарплата, грн.

сума доходу, з якого сплачений ЄСВ, грн.

страховий

стаж,

міс.

04.2015

30

3000,00

30

1250,00

20706

1218

4250,00

1

05.2015

31

3000,00

31

1250,00

20706

1218

4250,00

1

06.2015

30

3000,00

15

562,50

20706

1218

3562,50

1

07.2015

31

3268,50

31

1250,00

20706

1218

4518,50

1

08.2015

31

3000,00

31

1250,00

20706

1218

4250,00

1

09.2015

30

3000,00

30

1250,00

23426

1378

4250,00

1

10.2015

18

1282,19

18 (31-13)

654,76 (1189,06 - 534,30)

23426

1378

4185,54

1

11.2015

30

3000,00

30

1250,00

23426

1378

4250,00

1

12.2015

31

3000,00

31

1250,00

23426

1378

4250,00

1

01.2016

31

3000,00

31

1250,00

23426

1378

4250,00

1

02.2016

10

857,14

29

1250,00

23426

1378

2107,14

1

03.2016

31

3000,00

31

1250,00

23426

1378

4250,00

1

Разом

334

32407,83

338

13717,26

Х

Х

Х

12

Крок 1. Визначаємо страховий стаж за 12 місяців, а саме з 12.04.2015 р. по 11.04.2016 р. Як бачимо, довідка за формою № ОК-7 нам виявилася доречною. Адже протягом 7 місяців (вересень 2015 року — березень 2016 року) сума зарплати, нарахованої за місцем роботи за сумісництвом, була менше розміру МЗП. Отже, і сума ЄСВ, сплаченого з неї, була менше мінімального страхового внеску***. Однак загальний дохід із зазначеної довідки дозволяє включити ці місяці до стажу як повні.

*** Мінімальний страховий внесок дорівнює добутку МЗП, встановленої законом на відповідний місяць, і ставки ЄСВ, що діє у відповідному місяці.

Те саме можна сказати і про червень 2015 року.

Отже, навіть без урахування «рваних» періодів (з 12.04.2015 р. по 30.04.2015 р. і з 01.04.2016 р. по 11.04.2016 р.), що увійшли до 12 місяців для визначення стажу, страховий стаж працівниці перевищує 6 місяців****. Отже, при розрахунку допомоги по вагітності та пологах стежимо за дотриманням загальних обмежень.

**** Про те, як уключати до страхового стажу за 12 місяців «рвані» періоди, ви могли прочитати у статті «Страховий «лікарняний» стаж за 12 місяців: нюанси розрахунку» попереднього номера.

Крок 2. Розраховуємо фактичну середньоденну зарплату. При розрахунку враховуємо, що обчислення середньої заробітної плати для оплати періоду декрету здійснюється окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом.

Розрахунковий період у такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо.

Сума нарахованої зарплати в розрізі місяців розрахункового періоду за основним місцем роботи та сумісництвом одночасно не перевищує максимальну величину бази нарахування ЄСВ. Тому в розрахунку середньоденної зарплати за місцем роботи за сумісництвом братиме участь уся сума «сумісницької» зарплати, нарахованої в розрахунковому періоді.

Фактична середньоденна зарплата дорівнює:

13717,26 : 338 = 40,58 (грн.).

Крок 3. Порівнюємо фактичну середньоденну зарплату із загальними обмеженнями. Її величина (40,58 грн.) менше мінімальної середньоденної (45,27 грн.) і максимальної середньоденної (1131,73 грн. (34450,00 : 30,44)) зарплати.

Оскільки фактична середньоденна зарплата не може бути менше мінімальної середньоденної зарплати, розрахунок суми допомоги по вагітності та пологах здійснюємо виходячи з показника 45,27 грн.

Крок 4. Розраховуємо допомогу по вагітності та пологах у розрізі місяців, на які припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (див. таблицю далі).

Крок 5. У повних місяцях перебування працівниці в декретній відпустці допомогу по вагітності та пологах «дотягуємо» до рівня МЗП, установленої на день початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо її сума менше МЗП. Таким місяцем у нас став червень 2016 року.

Крок 6. Розраховуємо загальну суму допомоги по вагітності та пологах.

Період

Дні до оплати

Сума допомоги, грн.

Сума допомоги з урахуванням обмежувачів, грн.

Квітень

20

905,40

905,40

Травень

31

1403,37

1403,37

Червень

30

1358,10

1378,00

Липень

31

1403,37

1403,37

Серпень

14

633,78

633,78

Разом

126

5704,02

5723,92

У розрахунковому періоді відпрацьовано менше місяця

Працівницю було прийнято на роботу з 06.05.2016 р. за переведенням з іншого підприємства з окладом 5500,00 грн. З 10.05.2016 р. вона йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. З наданої довідки за формою № ОК-7 виходить, що на дату настання страхового випадку її страховий стаж за 12 місяців перевищує 6 місяців. Як розрахувати допомогу?

Крок 1. Визначаємося з обмеженнями за сумою допомоги. За останні 12 місяців страховий стаж працівниці перевищує 6 місяців. Отже, при розрахунку допомоги необхідно дотримуватися загальних обмежень.

Крок 2. Визначаємо розрахунковий період і розраховуємо середньоденну зарплату.

До початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами працівниця пропрацювала на цьому підприємстві менше календарного місяця. Отже, розрахунок середньоденної зарплати здійснюємо за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням такої відпустки.

Розрахунковий період — 06.05.2016 р. — 09.05.2016 р. Заробітна плата, нарахована їй за один фактично відпрацьований день перед настанням страхового випадку, — 289,47 грн.

Розрахуємо середньоденну заробітну плату:

289,47 : 4 = 72,37 (грн.),

де 4 — кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Крок 3. Порівнюємо фактичну середньоденну зарплату із загальними обмеженнями.

Мінімальна середньоденна зарплата дорівнює 45,27 грн. Її ми розраховували на с. 13. Тепер розрахуємо верхню межу — максимальну середньоденну зарплату: 34450 : 30,44 = 1131,73 (грн.),

де 34450 грн. — максимальна величина бази нарахування ЄСВ, що діє в останньому місяці розрахункового періоду.

Фактична середньоденна зарплата (72,37 грн.) більше мінімальної середньоденної (45,27 грн.) і менше максимальної середньоденної (1131,73 грн.) зарплати. Тому розрахунок допомоги по вагітності та пологах здійснюємо виходячи з фактичної середньоденної зарплати.

Крок 4. Розраховуємо допомогу по вагітності та пологах у розрізі місяців, на які припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (див. таблицю далі).

Крок 5. У повних місяцях перебування працівниці в декретній відпустці суми допомоги по вагітності та пологах порівнюємо з нижнім (1378,00 грн.) і верхнім (34450,00 грн.) обмежувачами.

Крок 6. Розраховуємо загальну суму допомоги.

Період

Дні до оплати

Сума допомоги, грн.

Сума допомоги з урахуванням обмежувачів, грн.

Травень

22

1592,14

1592,14

Червень

30

2171,10

2171,10

Липень

31

2243,47

2243,47

Серпень

31

2243,47

2243,47

Вересень

12

868,44

868,44

Разом

126

9118,62

9118,62

Як бачите, розраховуючи суму допомоги по вагітності та пологах, слід контролювати виконання певного набору обмежень. Розібратися з тим, як ці обмеження застосовують на практиці, вам допоможе ця стаття.

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам