Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, жовтень, 2016/№44
Друкувати

Товари в дорозі: запитання щодо обліку та оформлення первинки

Казанова Марина, податковий експерт, m.kazanova@buhgalter911.com
Ситуації, коли дата відвантаження товару продавцем і дата отримання його покупцем не збігаються, трапляються досить часто. Як обліковувати продавцю і покупцю товари, які перебувають «у дорозі»? Якою датою складати первинні документи? З цими запитаннями давайте і розберемося в сьогоднішній статті.
ТТН, видаткова накладна, різні дати відвантаження та отримання товару

Отже, товар виїхав від продавця, але ще не доїхав до покупця. Що відображати в обліку в цьому випадку продавцю і покупцю?

Щоб відповісти на це запитання, насамперед потрібно з’ясувати, а чиї це товари, які перебувають «у дорозі». Все ще продавця чи, можливо, вже покупця ?

П(С)БО 15 наказує нараховувати дохід продавцю від продажу товарів за датою переходу до покупця ризиків і вигод, пов’язаних з переходом права власності на товар. А поки ризики і вигоди до покупця не перейшли, товари, як і раніше, мають обліковуватися на балансі продавця ( п. 5.10 Методрекомендацій № 2*).

* Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2.

Яку дату вважати датою переходу ризиків і вигод щодо товару до покупця? Як правило, ця дата збігається з датою переходу до покупця права власності. У загальному випадку право власності на товар виникає у покупця за датою передачі майна ( ст. 334 ЦКУ).

При цьому слід звернути увагу на те, коли товар вважається переданим покупцю. Згідно зі ст. 664 ЦКУ обов’язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним в момент:

1) вручення товару покупцю, якщо договором установлено обов’язок продавця доставити товар;

2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути передано покупцю за місцезнаходженням товару.

Інакше кажучи, якщо договором не встановлено обов’язок продавця доставити товар, він вважається переданим покупцю у момент його вручення перевізнику/покупцю на складі продавця. Тоді на цю дату продавець і визнає доход. Іноді сторони в договорі посилаються на конкретний термін Інкотермс (терміни Інкотермс визначають моменти переходу до покупця ризиків за різних умов постачання). Наприклад, постачання на умовах ЕXW передбачає, що обов’язок продавця щодо передачі товарів вважається виконаним у момент передачі товару перевізнику/покупцю на складі продавця. А у разі постачання на умовах DDP товар вважається переданим покупцю, якщо він доставлений у розпорядження покупця у визначеному договором місці (наприклад, на складі покупця). У цьому випадку саме на цю дату (дату доставки товару на склад покупця) і доведеться визнавати дохід.

Дохід від продажу товарів продавець визнає на дату передачі товару в розпорядження покупця згідно з умовами постачання, визначеними договором.

Які первинні документи оформляти?

ТТН: коли потрібна? Цей документ складають при перевезенні вантажу вантажним автотранспортом ( п. 11.1 Правил № 363**). Утім, ТТН потрібна незалежно від виду транспорту, яким переміщають вантаж (лист Мінтранспорту від 26.12.2007 р. № 5327-02/06/14-07). ТТН обов’язкова, якщо для перевезення притягають перевізника.

** Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Мінтрансу від 14.10.97 р. № 363.

За загальним правилом ТТН оформляє той, хто замовляє перевезення ( п. 11.4 Правил № 363).

Окремо звернемо увагу на ситуацію, коли доставка здійснюється продавцем власними силами і включена до вартості товару (вартість перевезення в договорі не виокремлюється). Чи можна вважати, що перевезення здійснюється продавцем для власних потреб (адже послуги перевезення покупець не замовляв)? Мінінфраструктури у листі від 03.09.2013 р. № 10092/25/10-13 зазначало, що оскільки міняється власник вантажу, то таке перевезення не можна розцінювати як перевезення для власних потреб, а тому має складатися ТТН.

У разі самовивезення товару покупцем його власним транспортом ТТН не потрібна (лист Мінінфраструктури від 28.05.2014 р. № 5615/25/10-14) .

Чи обов’язкова видаткова накладна? Згідно з Правилами № 363: «Товарно-транспортна накладна — єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку <...>».

Інакше кажучи, якщо є ТТН, видаткову накладну можна й не складати. Утім, багато хто з покупців бажає отримувати від постачальника ще й видаткову накладну, на підставі якої потім оприбуткують товар. Про дату складання видаткової накладної, якщо дати відвантаження/отримання товару не збігаються, розповімо далі.

ТТН достатньо для підтвердження як списання товарів зі складу продавця, так і їх оприбуткування на склад покупця.

Тепер розглянемо конкретні ситуації.

Передача товару на складі продавця

У продавця. Особливих труднощів виникнути не повинно . Дата відвантаження товарів збігатиметься з датою виникнення доходу. На цю ж дату будуть виписані ТТН, видаткова накладна, а також податкова накладна (якщо постачання — перша подія).

У покупця. А от у покупця можуть виникнути запитання. Адже ризики та вигоди, пов’язані з переходом права власності на товар, будуть отримані раніше, ніж товар надійде на склад. Але момент отримання цих «прав» покупець має показати у себе в обліку (лист Мінфіну від 21.04.2009 р. № 31-34000-20-27/11292).

Тому оприбуткування товарів відбуватиметься в два етапи:

1. Відображення перебування їх «у дорозі». Для обліку товарів «у дорозі» доцільно відкрити субрахунок до рахунка 28. Наприклад, субрахунок 288 «Товари в дорозі». На дату відвантаження здійснюють проводку: Дт 288 — Кт 63.

2. Відображення надходження товарів на склад. Якщо є ТТН (у якій проставляються відмітки про дату надходження товару), то її цілком достатньо для підтвердження надходження товару на склад. Але іноді ще на підприємстві додатково складають прибутковий ордер типової форми № М-4.

На дату надходження товару на склад здійснюють запис: Дт 281 — Кт 288.

Коли покупцю відображати податковий кредит (якщо перша подія — отримання товарів)? Згідно з п. 198.2 ПКУ датою виникнення права на податковий кредит є дата отримання платником податку товарів/послуг. Норми ПКУ не розшифровують, що вважати отриманням товару: чи то набуття права контролю над ними, чи то фактичне їх отримання. Безпечніше показати податковий кредит, прив’язуючись до дати «фізичного» отримання товару.

Щоправда, податківці визнають право на податковий кредит у покупця за датою переходу до нього права власності на товар згідно з умовами постачання***.

*** Див. лист ДФСУ від 19.04.2016 р. № 8809/6/99-99-19-03-02-15.

Бухгалтерський облік

з/п

Дата

Зміст господарської операції

Бухоблік

Сума,

грн.

дебет

кредит

У продавця

1

26.09

Передано (відвантажено) товари покупцю

361

702

12000,00

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

2000,00

3

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

7000,00

У покупця

1

26.09

Відображено перехід права власності на товар

288

631

10000,00

644

631

2000,00

2

01.10

Прибули товари на склад

281

288

10000,00

3

Відображено податковий кредит з ПДВ (отримано податкову накладну)

641/ПДВ

644

2000,00

Передача товару на складі покупця

Дохід у продавця виникає на дату передачі покупцю ризиків і вигод, пов’язаних з правом власності на товар. За цієї ситуації дохід виникне на дату доставки товару на склад покупця (або в інше застережене договором місце).

Відвантажені товари до переходу ризиків і вигод до покупця продовжують значитися на балансі продавця ( п. 5.10 Методрекомендацій № 2). Для їх обліку відкривають спеціальний субрахунок до рахунка 28, наприклад, 287 «Товари відвантажені». На дату відвантаження товару здійснюють проводку: Дт 287 — Кт 281.

При цьому нагадаємо: якщо постачання — перша подія, то податкові зобов’язання з ПДВ продавець має нарахувати одразу — на дату відвантаження товару. Адже зобов’язання з ПДВ п. 187.1 ПКУ прив’язує до дати відвантаження товару. У листі ДПСУ від 31.12.2012 р. № 8323/0/61-12/15-3115 (ср. 025069200) податківці зазначали, що термін «відвантаження товарів» розуміється як початок процесу фізичного переміщення товару від місця його постійного перебування (зберігання) у постачальника.

Для визначення дати виникнення податкових зобов’язань момент визнання доходу від реалізації товарів значення не має.

Цікаве запитання: якою датою складати первинку? З ТТН усе зрозуміло: вона обов’язково складається на дату відвантаження товару. А на яку дату складати видаткову накладну (якщо підприємство побажає її скласти)?

Насправді думки щодо того, що підтверджує видаткова накладна, різняться. Одні фахівці вважають, що вона підтверджує факт вибуття товару зі складу постачальника. Інші — що видаткова накладна підтверджує факт поставка (отримання) товарів та факт виникнення доходів і витрат у постачальника (зокрема, таку думку озвучено в журналі «Вісник. Право знати все про податки і збори», 2016, № 35, с. 5).

У будь-якому разі потрібні як (1) первинний документ, що підтверджує факт відвантаження товару, так і (2) первинний документ, що підтверджує виникнення доходу у продавця.

На практиці використовуються різні варіанти:

1. ТТН та видаткова накладна складаються в день відвантаження. А як доказ виникнення доходу у продавця на дату його виникнення складають додатковий первинний документ, наприклад, акт приймання-передачі товарів.

2. ТТН складають на дату відвантаження, а видаткову накладну — на дату виникнення доходу у продавця.

Бухгалтерський облік

з/п

Дата

Зміст господарської операції

Бухоблік

Сума,

грн.

дебет

кредит

У продавця

1

26.09

Відвантажено товари покупцю

287

281

7000,00

2

Нараховано ПДВ (вартість товару без ПДВ — 10000 грн.)

643

641/ПДВ

2000,00

3

01.10

Доставлено товари на склад покупця

361

702

12000,00

4

Списано податкові зобов’язання з ПДВ

702

643

2000,00

5

Списано собівартість реалізованого товару

902

287

7000,00

У покупця

1

01.10

Прибули товари на склад

281

631

10000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (отримано податкову накладну)

641/ПДВ

631

2000,00

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
63128 143
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти