Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, жовтень, 2016/№44
Друкувати

Підбиваємо підсумки інвентаризації: що показати в обліку?

Казанова Марина, податковий експерт, m.kazanova@buhgalter911.com
Припустимо, з інвентаризацією покінчено №В№. Та тепер перед бухгалтером виникає наступне завдання — відобразити її результати в обліку. Про те, як правильно це зробити, і розповімо в сьогоднішній статті.
інвентаризація, нестачі, лишки

У обліку результати інвентаризації відображають у тому звітному періоді, в якому вона завершена ( п. 3 розд. IV Положення № 879*). Підстава для цього — протокол інвентаризаційної комісії, затверджений керівником підприємства. Він стає первинним документом для здійснення записів у бухобліку (лист Мінфіну від 13.12.2004 р. № 31-04200-30-10/22823). Нагадаємо: такий протокол керівник підприємства має затвердити протягом 5 робочих днів після закінчення інвентаризації ( п. 2 розд. III Положення № 879).

* Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.

Облік інвентаризаційних розбіжностей

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Коментар

дебет

кредит

1

2

3

4

Недостачі ТМЦ

У межах норм природного убутку

Відомості про норми природного убутку містяться в спеціальних нормативних документах, у тому числі «із бородою» — затверджених ще до отримання Україною незалежності (лист Мінекономіки від 19.09.2003 р. № 83-22/605). А якщо норми убутку не встановлені? Тоді нестача розглядається повністю як понаднормова ( п. 4 розд. IV Положення № 879)

Списано на витрати суми нестачі ТМЦ

947

20, 22, 26, 27, 28**

Нестачі ТМЦ визнаються витратами поточного періоду ( п. 20 П(С)БО 16)

ПДВ. Оскільки природний убуток вважається «нормальними» витратами госпдіяльності, на ПДВ-облік «нормова» нестача не впливає.

Податок на прибуток. Коригування не передбачені

Понад норми природного убутку

Списано на витрати суми нестачі ТМЦ

947

20, 22, 26, 27, 28

Понаднормова нестача ТМЦ також списується на витрати поточного періоду

Нараховано ПДВ-зобов’язання за п. 198.5 ПКУ

947

641/ПДВ

Див. коментар «ПДВ» далі

Відображено суму нестач (з урахуванням ПДВ) на позабалансовому рахунку ( п. 27 П(С)БО 9)

072

Якщо винуватець нестачі встановлений, то його заборгованість перед підприємством відображається записом: Дт 375 — Кт 716 (ПДВ з такого доходу не нараховується)

(до встановлення винної особи або закінчення 3 років з моменту встановлення факту нестачі)

ПДВ. Понаднормові нестачі ТМЦ вважають використаними не в госпдіяльності. Тому в періоді виявлення нестачі необхідно нарахувати ПДВ-зобов’язання на підставі п. 198.5 ПКУ виходячи з ціни купівлі ТМЦ, яких не вистачає ( п. 189.1 ПКУ). Важливо! ПДВ нараховують, якщо ТМЦ отримувалися з ПДВ і у платника щодо них виникло право на податковий кредит.

Податок на прибуток. Без сюрпризів. Коригування не передбачені

Лишки ТМЦ

! Насамперед з’ясуйте, чи не пов’язані лишки з обліковими помилками

Облікова помилка — несвоєчасне оприбуткування ТМЦ

Оприбутковано ТМЦ

20, 22, 26, 27, 28

63

Якщо податковий кредит з ПДВ не було відображено, то показати його можна у будь-якій поточній декларації (якщо з дати складання податкової накладної не минуло 365 к. дн.) або через уточнюючий розрахунок (діє строк в 1095 к. дн.)

Відображено податковий кредит по ПДВ (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

63

Облікова помилка — зайве списання ТМЦ

Відкориговано зайве списання ТМЦ

23, 90, 91, 92, 93, 94

20, 22, 26, 27, 28

Якщо помилку допущено минулого року, то запис буде іншим: Дт 20, 22, 26, 27, 28 — Кт 44. Для виправлення помилки складіть бухдовідку

Методом «червоне сторно»

Реальні лишки (документи на ТМЦ не знайдено)

Оприбутковано лишки

20, 22, 26, 27, 28

719

Лишки оприбутковують:

— за чистою вартістю реалізації (для запасів, що підлягають реалізації);

— у оцінці можливого використання (для запасів, що використовуються підприємством)

ПДВ. Оприбуткування лишків на ПДВ-облік не впливає.

Податок на прибуток. Жодних коригувань здійснювати не потрібно

Пересортиця

Вартість запасів у надлишку перевищує вартість запасів, яких не вистачає

20, 22, 28

20, 22, 28

Суму перевищення відносять до складу доходу поточного періоду ( п. 4 Положення № 879)

20, 22, 28

719

Вартість запасів, яких не вистачає, перевищує вартість запасів у надлишку

20, 22, 28

20, 22, 28

Суму перевищення розглядають як нестачу понад норми природного убутку (див. вище)

947

20, 22, 28

947

641/ПДВ

ПДВ. На суму перевищення нестач над лишками потрібно нарахувати ПДВ на підставі п. 198.5 ПКУ (за умови, що ТМЦ отримувалися з ПДВ і щодо них виникло право на податковий кредит).

Податок на прибуток. Коригування не передбачені

Нестачі основних засобів

Причиною виникнення нестач основних засобів можуть бути їх розкрадання, псування, руйнування, невідображення вибуття об’єкта основних засобів у бухобліку тощо.

Списано вартість основного засобу з балансу

13

10, 11

Об’єкт підлягає списанню з балансу ( п. 33 (П(С)БО 7)

976

10, 11

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (виходячи з балансової вартості об’єкта за даними бухобліку на початок звітного періоду)

976

641/ПДВ

Податківці розцінюють нестачу як негоспвикористання об’єкта основних засобів і вимагають нарахування ПДВ-зобов’язань за п. 198.5 ПКУ (див. коментар «ПДВ» далі)

Відображено суму нестач (з урахуванням ПДВ) на позабалансовому рахунку

072

Суми нестачі відображають на позабалансовому рахунку до встановлення винної особи або закінчення строку позовної давності

ПДВ. Основні засоби, яких не вистачає, податківці розцінюють як використані не в госпдіяльності та вимагають нараховувати за ними ПДВ-зобов’язання за п.п. «г» п. 198.5 ПКУ (лист ДФСУ від 27.05.2016 р. № 11679/6/99-95-42-01-15). Хоча з цим можна і посперечатися. Адже в цьому випадку має спрацьовувати норма п. 189.9 ПКУ.

Податок на прибуток. Високодохідники та малодохідники, які не відмовилися від різниць, за підсумками року зобов’язані будуть відкоригувати бухфінрезультат:

— збільшити його на суму залишкової вартості об’єкта основних засобів, якого «бракує», визначену за бухправилами ( п. 138.1 ПКУ);

— зменшити його на суму залишкової вартості цього ж об’єкта основних засобів, визначену за податковими правилами ( п. 138.2 ПКУ)

Лишки основних засобів

Наявність надлишків основних засобів найчастіше пов’язана з обліковими помилками. Наприклад, об’єкт помилково не був оприбуткований в обліку. Тому потрібно постаратися відшукати первинний документ, що підтверджує факт надходження об’єкта

Лишки у зв’язку з обліковими помилками

Оприбутковано об’єкт основних засобів

15

63

Оприбуткування відображають як виправлення помилок. Складіть (1) бухдовідку та (2) акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (на підставі документів постачальника на об’єкт)

641/ПДВ

63

10

15

Донараховано амортизацію

Донарахування амортизації за минулий рік

Донарахування амортизації проводять за весь час його «нелегальної» експлуатації

44

13

Донарахування амортизації за поточний рік

15, 91, 92, 93, 94

13

ПДВ. Якщо за «неврахованим» об’єктом не був показаний податковий кредит, його можна відобразити у будь-якій поточній декларації (якщо з дати складання податкової накладної не минуло 365 к. дн.) або через уточнюючий розрахунок (діє строк у 1095 к. дн.)

Податок на прибуток. Високодохідники та малодохідники, які не відмовилися від різниць, повинні донарахувати податкову амортизацію за всі звітні періоди, що передували періоду виявлення і виправлення помилки. Тобто за весь період експлуатації об’єкта

Реальні лишки основних засобів (первинні документи не знайдено)

Оприбутковано об’єкт основних засобів

10, 11

69

Пункт 4 Положення № 879 наказує відносити лишки основних засобів до складу доходів майбутніх періодів

Доходи майбутніх періодів визнають доходами звітного періоду в сумі, пропорційній нарахованій у звітному місяці амортизації таких необоротних активів: Дт 69 — Кт 746.

ПДВ. Наслідків немає.

Податок на прибуток. Високодохідникам та малодохідникам, які не відмовилися від різниць, слід пам’ятати про «амортизаційні» різниці. Якщо виявлені при інвентаризації об’єкти основних засобів використовують у госпдіяльності, заборон щодо нарахування амортизації їх вартості ПКУ не містить

** Якщо облік ведеться у продажних цінах, додатково списується і торговельна націнка: Дт 285 — Кт 282.

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
114189 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно