Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


Бухгалтер 911, серпень, 2017/№32
Друкувати

З одного додатка в три, або Уточнення рентної плати за спецводокористування

Децюра Сергій, податковий експерт, buhgalter911@mail.ua
Як ви вже знаєте з нашої публікації*, суб’єкти господарювання, які отримують воду зі змішаного джерела, при звітності з рентної плати за воду за I квартал 2017 року повинні були розраховувати податкові зобов’язання в декількох додатках 5 (окремий додаток для кожного джерела, з якого взята вода для формування змішаного потоку). Але деякі водокористувачі розрахували розмір плати в одному додатку 5 (як це було в минулі роки). Причини цього різні: одні несвоєчасно дізналися про нововведення, а інші так зробили за порадою місцевих податківців. Тепер у переддень закінчення граничного строку подання декларації за ІІ квартал у них виникає запитання, як виправити таку помилку. Про це поговоримо далі.
спецводокористування, змішані джерела, самовиправлення, штраф, пеня

* Стаття «Водна рента: розбираємося із заповненням декларації» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 16).

Загальні правила виправлення

Загальні правила самовиправлення ви напевно знаєте (ст. 50 ПКУ):

подаємо уточнюючий розрахунок до податкової декларації, у якій виявлена помилка, за формою, що діє на час такого виправлення;

вказуємо уточнювані дані у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, упродовж якого такі помилки були самостійно виявлені.

Від обраного варіанта виправлення залежатиме розмір самоштрафу, який доведеться сплатити в разі, якщо помилка призвела до заниження зобов’язань перед бюджетом. При уточненні даних через уточнюючу декларацію штраф дорівнюватиме 3 % від суми заниження, при уточненні через звітну декларацію — 5 %.

Розглянемо кожен з варіантів виправлення.

Виправляємося через «уточненку». Якщо йдеться про виправлення помилок через «уточненку», то вам слід пам’ятати, що окрема форма «уточненки» для рентної плати не розроблена. Тому звітна декларація з рентної плати й «уточненка» мають однакову форму.

Для перетворення «звичайної» декларації в уточнюючу потрібно в шапці декларації поставити позначку «Х» в полі «уточнююча».

В одній «уточненці» можна виправити помилку, допущену тільки в одній раніше поданій декларації.

Шапка. З нюансів: у ряд.1.1.1 і 1.2.1 вказуєте період, у якому допущена помилка. Так, якщо брати наш випадок — йдеться про помилку, допущену в I кварталі, — указуєте I квартал 2017 року.

Хтось може сказати, що в гр. 1.1.1 слід указати не той період, у якому допущена помилка (для цього є гр. 1.2.1), а період, у якому подається «уточненка». Можливо, так було б і логічніше. Водночас, як свідчить консультація, наведена в категорії 121.05 ЗІР ДФСУ, це не так.

Таблична частина. Саме виправлення допущених помилок відбувається в уточнюючих додатках 5. А потім після заповнення їх дані переносяться в уточнюючу декларацію.

Шапка уточнюючого додатка 5. Заповнюється за тими ж правилами, що і звітний додаток 5, за винятком того, що:

— позначку «Х» ви вказуєте в полі «уточнюючий», а не «звітний»;

— у ряд.1.1 і 1.2 слід указати однакові значення, які відповідають уточнюваному періоду. Тобто заповнити так само, як і ряд.1.1.1 і 1.2.1 уточнюючої декларації.

Таблична частина додатка 5. У табличній частині додатка суб’єкт господарювання повинен спочатку правильно визначити розмір плати за уточнюваний період. Тобто заповнити додаток (а саме ряд.7 — 13) так, ніби помилки не припускався. У результаті заповнення цих граф ви визначите правильний розмір податку (дані ряд.13), який повинні були задекларувати в додатку 5 за уточнюваний період.

Після цього переходите до заповнення рядків, у яких відбувається виправлення помилок. А саме переносите в ряд.14 розмір неправильно задекларованого податкового зобов’язання. Для цього дані берете з ряд.13 помилкового додатка 5.

Якщо дані додатка 5 вже виправлялися, то слід указати дані з ряд.13 останнього уточнюючого додатка 5.

Потім слід порівняти дані ряд.13 і 14 і визначити суму заниження (ряд.14.1) або завищення (ряд.14.2) податкових зобов’язань.

Визначивши результат проведеного уточнення, платник рентної плати приступає до заповнення ряд.16 і 17. У цих рядках він указує розмір нарахованого самоштрафу (ряд.16) і пені (ряд.17).

Хоча з пенею при самовиправленні не все так просто (про що ви можете прочитати в журналі «Бухгалтер 911», 2017, № 21).

Заповнюються ці рядки тільки в тому випадку, коли помилка призвела до заниження податкових зобов’язань (заповнений ряд.14.1). Якщо вона призвела до завищення (заповнений ряд.14.2), то ні самоштрафу, ні пені нараховувати не потрібно (ряд.16 і 17 не заповнюються).

Виправляємося через звітну декларацію. Правила виправлення схожі з виправленням через «уточненку». Відмінність тільки в тому, що:

1) у шапці декларації:

— позначка «Х» ставиться в графі «звітна»;

• у ряд.1.1 указується період, за який подається звітна декларація;

• у ряд.1.2 указується період, що виправляється;

2) у табличній частині декларації:

• у ряд. 4.4 «спеціальне використання води» вказуєте дані про нарахований податок за звітний період, тобто період, за який подається звітна декларація, у якій виправляється помилка. Дані для заповнення цього рядка беруть із ряд.13 звітного додатка 5. При заповненні «уточненки» ряд. 4.4 не заповнюється;

• у ряд. 4.4.1 — 4.4.3 указуються дані про проведення уточнень в уточнюючих додатках 5, які подані до звітної декларації.

Що стосується заповнення уточнюючих додатків 5, які подаються разом зі звітною декларацією з рентної плати, то правила їх заповнення не відрізняються від правил заповнення уточнюючих додатків, що подаються разом з «уточненкою» (див. вище).

З одного в три

Тепер про те, як же виправити помилку, коли суб’єкт господарювання, який отримує воду зі змішаного джерела, розрахував податок в одному додатку 5, а не в декількох. Щоб виправити таку помилку, вам потрібно спочатку зрозуміти, скільки додатків ви повинні були заповнити при розрахунку податку за I квартал. Наприклад, якщо йдеться про м. Харків, то в ньому водний потік формується з трьох джерел у такій пропорції:

1) басейну річки Сіверський Донець (код водного об’єкта «1.1.2») — 76,48 % водного потоку (частка — 0,7648);

2) басейну річки Дніпро (канал «Дніпро — Донбас») (код водного об’єкта «1.1.2») — 21,94 % водного потоку (частка — 0,2194);

3) підземних вод місцевого значення (код водного об’єкта «1.1.4») — 1,58 % усього водного потоку (частка — 0,0158).

Тобто рентну плату за I квартал ви повинні були розрахувати в трьох додатках, а не в одному.

Потім вам потрібно уважно поглянути на те, як заповнено ваш помилковий звітний додаток 5 за I квартал 2017 року. А саме звернути увагу на те, який код водного об’єкта вказаний у ряд. 6.

Від цього залежатиме алгоритм виправлення помилки, а саме кількість уточнюючих додатків, які вам потрібно буде заповнити.

Так, якщо код водного об’єкта, вказаний у додатку 5 (зазвичай при заповненні додатка 5 за I квартал 2017 року вказували код водного об’єкта, частка формування якого найбільша, наприклад, код «1.1.2»), збігається з кодом, який має бути вказаний в одному з правильних додатків 5, то виправляти помилку можна за допомогою трьох додатків 5.

У першому уточнюючому додатку 5 вам слід просто підкоригувати нарахований раніше податок. Для цього ви заповнюєте шапку додатка так само, як це зробили при заповненні звітного додатка до декларації за I квартал, за винятком того, що позначку «Х» указуєте в полі «уточнюючий», а в ряд. 6 залишаєте незмінним код водного об’єкта «1.1.2».

Рядки 7 — 13 ви повинні заповнити так, неначе ви розраховуєте податок для водного об’єкта, код якого вказаний у ряд. 6. Якщо йдеться про наш випадок, то це міг бути басейн річки Сіверський Донець (код водного об’єкта «1.1.2»).

Щоб нарахувати правильний розмір податку, вам слід правильно визначити:

річний ліміт використання води для цього джерела (ряд.7). Щоб його узнати, потрібно знайти, яка частина річного ліміту доводиться на цей об’єкт;

Для цього річний ліміт слід помножити на частку цього водного об’єкта в загальному потоці.

об’єм використаної води, який доводиться на це джерело (ряд. 8). Щоб його узнати, слід з’ясувати, яка частка використаної води з початку року доводиться на це джерело. Для цього загальний об’єм використаної води за I квартал потрібно помножити на частку цього водного об’єкта в загальному потоці;

ставку рентної плати.

Знаючи ці дані і зробивши нехитрі арифметичні дії з підказок, які вказані у формі додатка 5, ви розрахуєте в ряд. 13 правильний обсяг рентної плати для відповідного водного джерела за I квартал.

Після цього ви приступаєте до процедури уточнення, а саме:

— у ряд. 14 переносите дані з ряд. 13 додатка 5, який поданий з декларацією за I квартал 2017 року. Тобто з того додатка, дані якого уточнюються;

— у результаті порівняння даних ряд. 14 і 13 виявиться, що помилка призвела до завищення податкових зобов’язань (дані ряд. 13 будуть менше даних ряд. 14). Отже, ви вкажете результат порівняння в ряд. 14.2;

— ряд. 16 і 17 не заповнюєте, оскільки в них дані вказуються тільки при заниженні зобов’язань.

Після цього приступаємо до заповнення двох інших додатків. Алгоритм їх заповнення подібний до вищеописаного. Хоча має певні нюанси, а саме:

— у шапці в ряд. 6 указуєте той код водного об’єкта, який відповідає певному джерелу;

— у ряд. 14 вказуєте 0. Річ у тому, що при заповненні декларації за I квартал податок за такі водні об’єкти не нараховувався;

— у результаті порівняння даних ряд.13 і 14 виходить, що ви донараховуєте податок, тобто буде заповнений ряд. 14.1. Відповідно потрібно розрахувати самоштраф .

Оскільки з граничного строку сплати за I квартал не пройшло 90 днів, то пені не буде .

Після заповнення додатка ви просто переносите дані з відповідних рядків у ряд. 4.4.1 і 4.4.2.

І вуаля — дані виправлені. Так, доведеться сплатити самоштраф, і від цього нікуди не подінешся.

Увага! Якщо код водного об’єкта додатка 5, який був поданий зі звітною декларацією, не відповідає жодному з кодів джерел, з яких сформований водний потік, то для виправлення вам доведеться використати 4 додатки.

Одним додатком вам слід обнулити дані додатка 5, який ви подали при нарахуванні плати за I квартал. У такому додатку в шапці ви вказуєте код водного об’єкта, який указаний у помилковому додатку 5 до декларації за I квартал, а ряд. 7 — 13 не заповнюєте. У ряд. 14 цього додатка переносите дані з ряд. 13 помилкового додатка 5, який був поданий разом зі звітною декларацією за I квартал. У результаті такого заповнення у вас фігуруватиме в ряд. 14.2 сума завищення податку на всю суму задекларованих податкових зобов’язань за I квартал. Ця сума повинна зняти всі нараховані вами зобов’язання, задекларовані у звітності за I квартал, і надати можливості розрахувати податок з «чистого аркуша».

Після цього вам потрібно просто нарахувати податок для кожного джерела, з якого сформований водний потік. Робити це ви будете так, як описано для випадку донарахування податкових зобов’язань.

На закінчення зазначимо, що якщо ви виправляєте помилку у звітній декларації, то правила заповнення уточнюючих додатків і результативних рядків декларації (ряд. 4.4.1 — 4.4.3) не змінюються. Просто, окрім уточнюючих додатків, вам потрібно заповнити ще і звітні додатки. У них ви повинні розрахувати податок для тих же джерел, для яких і проводили уточнення, але з урахуванням використаної води за ІІ квартал і проведених уточнень в уточнюючих додатках, доданих до цієї декларації.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія ПДФО + ВЗ + ЄСВ = єдина звітність...
29989 33
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд