Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, лютий, 2017/№8
Друкувати

«Інвалідний» Звіт: хто спить спокійно

Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Ситуація. Кількість працівників, працевлаштованих на підприємстві в листопаді — грудні 2016 року, перевищила 8 осіб. Чи треба реєструватися у Фонді соцзахисту інвалідів і подавати «інвалідний» Звіт за 2016 рік?
Звіт за інвалідами, СКШП

Для відповіді на це запитання зазирнемо в Закон № 875*. Ним установлено (ч. 9 ст. 19): у разі, якщо кількість основних працівників досягла 8 і більше осіб, суб’єкти господарювання зобов’язані (1) зареєструватися у відділенні Фонду соцзахисту інвалідів до 1 лютого року, що йде за роком збільшення кількості таких працівників, і (2) подати Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

* Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII.

Отже, реєстрація у Фонді соцзахисту інвалідів безпосередньо пов’язана з необхідністю подання звітності до цього Фонду. Ви вже знаєте**, що такий Звіт слід подавати, якщо показник середньооблікової кількості штатних працівників (далі — СКШП) за рік склав 8 і більше осіб.

** Маємо на увазі статтю «Не забуваємо! Здаємо «інвалідний» Звіт»! з попереднього номера журналу.

Таким чином, для того, щоб зрозуміти, чи треба вам реєструватися у Фонді соцзахисту інвалідів і подавати «інвалідний» Звіт за 2016 рік, слід порахувати СКШП облікового складу за 2016 рік. Якщо цей показник не перевищить 7 осіб, то реєструватися і «здаватися» до Фонду не треба.

Пропонуємо вам такий алгоритм розрахунку показника СКШП облікового складу за рік.

Крок 1. Визначаємо кількість штатних працівників облікового складу за кожен день кожного місяця звітного року, включаючи вихідні, святкові і неробочі дні.

Цей показник визначаємо на підставі даних табелів обліку використання робочого часу, наказів про прийом, переведення працівників на іншу роботу і припинення трудових договорів.

При цьому кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, неробочий і святковий день приймаємо на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день.

При розрахунку цього показника враховуємо всіх основних (!) працівників, прийнятих за трудовим договором на постійну, тимчасову або сезонну роботу, у тому числі працюючих у режимі неповного робочого часу, таких, що перебувають на випробувальному терміні. Також включаємо в розрахунок тих, хто перебував у відрядженнях, був відсутній на роботі у зв’язку з хворобою, щорічною відпусткою і відпусткою «за свій рахунок», був мобілізований, проходив термінову військову службу або військову службу за контрактом.

Не враховуємо для цілей визначення СКШП облікового складу за рік, зокрема, сумісників; осіб, працюючих за цивільно-правовими договорами; учнів профтехучилищ, що проходять виробниче навчання і виробничу практику на підприємстві відповідно до договорів про надання робочих місць для вказаних цілей, а також працівниць, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею 3 (6) років.

Сумісникам у розрахунках СКШП немає місця !

Крок 2. Визначаємо СКШП облікового складу за кожен місяць звітного року за допомогою ось такої формули:

СКШПмісяць = (К1 + К2 + ... + КN) : N,

де СКШПмісяць — СКШП облікового складу за звітний місяць;

К1, К2, КN — кількість штатних працівників облікового складу за кожен календарний день звітного місяця (з першого по останнє число місяця, включаючи вихідні, святкові і неробочі дні);

N — кількість календарних днів у звітному місяці.

Приклад 1. Кількість штатних працівників облікового складу, що підлягають включенню в розрахунок СКШП за всі дні січня 2016 року, складає 217 осіб, кількість календарних днів у січні 2016 року — 31.

Визначимо СКШП за січень 2016 року: 217 : 31 = 7 (ос.).

Крок 3. Визначаємо СКШП облікового складу за звітний рік за формулою:

СКШПрік = (СКШПмісяць1 + СКШПмісяць2 + … + СКШПмісяць12) : 12,

де СКШПрік — СКШП облікового складу за рік;

СКШПмісяць1, СКШПмісяць2, СКШПмісяць12 — показники СКШП за відповідний місяць звітного року;

12 — кількість місяців у році.

Приклад 2. На підприємстві місячні показники СКШП у кожному з місяців 2016 року склали: у січні — 7 ос., у лютому — березні — 6 ос., у квітні — 5 ос., у травні — жовтні — 7 ос., у листопаді — грудні — 8 ос.

Визначимо СКШП облікового складу за 2016 рік:

(7 + 6 + 6 + 5 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8) : 12 = 7 (ос.).

Крок 4. Якщо показник СКШР облікового складу звітного року дорівнює 8 і більше осіб, розраховуємо «інвалідний» норматив і подаємо Звіт до Фонду соцзахисту інвалідів. Якщо менше 8, як у прикладі 2, з «інвалідним» Звітом можете не морочитися.

Зверніть увагу: СКШП інвалідів розраховують аналогічно СКШП облікового складу всіх працівників, тільки враховують кількість працівників-інвалідів, для яких це місце роботи є основним. При цьому не має значення, досяг інвалід пенсійного віку чи ні.

У виконання нормативу не враховують інвалідів, працюючих за сумісництвом.

І ще один важливий момент: якщо інвалід прийнятий за основним місцем роботи на умовах неповного робочого часу, то у виконання нормативу він зараховується як повноважна одиниця (1).

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
110540 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно