Підпишіться!


Бухгалтер 911, листопад, 2017/№48
Друкувати

Декретні < мінзарплати: «включаємо» ЄСВ-контроль

Огай Олена, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Про нові правила застосування максимального і мінімального обмеження для декретних ми вже розповідали на сторінках нашого видання (див. журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 44*). Сьогодні поговоримо про ЄСВ-наслідки змін, що відбулися.

* Стаття «Пенсійна реформа: як зачепило «лікарняно-декретні» виплати».

Отже — ситуація. Працівниця за основним місцем роботи пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 30 жовтня 2017 року на 126 календарних днів. Відпустка була оплачена виходячи із середньоденної мінзарплати — 105,12 грн. (див. таблицю нижче). Зарплата працівниці за жовтень склала 2895,24 грн.

Таблиця з даними про суми декретної допомоги — помісячно

Місяці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що підлягають оплаті

Сума декретної допомоги, розрахована виходячи з мінімальної середньоденної зарплати 105,12 грн.

Жовтень 2017 року

2

210,24

Листопад 2017 року

30

3153,60

Грудень 2017 року

31

3258,72

Січень 2018 року

31

3258,72

Лютий 2018 року

28

2943,36

Березень 2018 року

4

420,48

Усього

126

13245,12

Що бачимо? За новими правилами допомога по вагітності та пологах, розрахована виходячи з мінзарплати в повних місяцях перебування працівниці в декретній відпустці, до 3200 грн. не дотягується. Так, уже в листопаді 2017 року сума такої допомоги вийшла менше ніж 3200 грн., а саме — 3153,60 грн. А що ж з ЄСВ? Розберемося .

Виконуємо вимогу ЄСВ з мінзарплати

Позначимо головні моменти сплати ЄСВ стосовно нашої ситуації, що виходять із Закону про ЄСВ:

1. Допомога по вагітності та пологах включається в базу для нарахування ЄСВ (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ).

2. Сума ЄСВ, що сплачується роботодавцем за працівницю-декретницю за основним місцем роботи, не може бути меншою величини мінімального страхового внеску (далі — ЄСВ з мінзарплати). При цьому для визначення ЄСВ з мінзарплати беремо її розмір, що «діє» в тому місяці, за який була нарахована зарплата/допомога.

Визначається як (див. ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ) мінзарплата х 22 %.

3. Для правильного визначення ЄСВ сума допомоги, нарахована за дні перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, розраховується за кожен місяць окремо. Таким чином, при нарахуванні декретної допомоги:

1) її загальну суму потрібно розподілити пропорційно дням декретної відпустки;

2) суми, що вийшли з розрахунку на місяць, порівняти з розміром мінзарплати, що діє в такому місяці;

3) якщо зарплата (дохід) з урахуванням декретної допомоги або сума декретної допомоги в підсумку за місяць виявилася меншою розміру мінзарплати, потрібно нарахувати і сплатити ЄСВ з мінзарплати.

Зазначимо, що вимоги про сплату ЄСВ з мінзарплати стосовно доходу працівниць-декретниць не потрібно дотримуватися лише в разі, коли зарплата і декретна допомога виплачуються працівниці не за основним місцем роботи або працівниці з інвалідністю, за якою застосовуються ставки ЄСВ 8,41 %, 5,3 %, 5,5 %.

Базою нарахування ЄСВ є зарплата і допомога незалежно від їх розміру.

Рахуємо додаткову базу ЄСВ і ЄСВ-різницю

Отже, якщо зарплата працівниці з урахуванням суми декретної допомоги (або сума декретної допомоги) в підсумку за місяць виявилася меншою розміру мінзарплати, потрібно нарахувати і сплатити ЄСВ з мінзарплати.

Слід зазначити, що додаткова база ЄСВ і ЄСВ-різниця дуже часто використовуються в ситуаціях, коли йдеться про «мінімальні» декретні. Саме при їх нарахуванні база ЄСВ у деяких місяцях декретної відпустки може виявитися меншою мінзарплати. У кожному такому місяці декретної відпустки виконання умови ЄСВ з мінзарплати потребує пильного контролю. Наведемо всі ці ситуації: 1) у місяці виходу в декрет: зарплата + «мінімальні» декретні 2) у повному місяці декретної відпустки (з 1-го по останнє число місяця): «мінімальні» декретні 3) розмір мінзарплати не відомий: «мінімальні» декретні нараховуються за місяці наступного календарного року, і розмір мінзарплати на момент такого нарахування ще не встановлений; 4) загальна база ЄСВ в останньому місяці декретної відпустки не відома. Усі ці ситуації мають місце в запитанні, яке нами розглядається (див. таблицю).

Таблиця контролю виконання умови ЄСВ з мінзарплати

Місяці, на які припадає декретна відпустка

Кількість календарних днів, на які припадає декретна відпустка

Сума декретної допомоги, розрахована виходячи з мінзарплати (105,12 грн.)

Зарплата, нарахована в місяці, на який припадає декретна відпустка

Загальна сума доходу працівниці за підсумком за місяць

ЄСВ з фактичного доходу

Контролюємо виконання умови ЄСВ з мінзарплати

Жовтень

2017 року

2

210,24

2895,24

3105,48

683,20

Дохід

умова не виконана

Листопад

2017 року

30

3153,60

3153,60

693,79

Дохід

умова не виконана

Грудень

2017 року

31

3258,72

3258,72

716,92

Дохід > мінзарплати

умова виконана

Січень

2018 року

31

3258,72

3258,72

716,92

Мінзарплата не відома

виконання умови перевірити неможливо

Лютий

2018 року

28

2943,36

2943,36

647,54

Березень

2018 року

4

420,48

не відомо

не відомо

92,51

Дохід не відомий

виконання умови перевірити неможливо

Усього

126

13245,12

Як бачите, у ході контролю (здійснюваного в місяці нарахування «мінімальних» декретних) з’ясувалося, що умова ЄСВ з мінзарплати виконана тільки в одному місяці декретної відпустки — грудні 2017 року. Давайте з’ясуємо, як виконати цю умову в кожному місяці такої декретної відпустки.

У місяці виходу в декрет загальний дохід працівниці за місяць менше мінзарплати. Відразу зазначимо, що найчастіше дохід працівниці в місяці виходу в декрет складається із зарплати за дні, які вона встигла відпрацювати цього місяця (до свого виходу в декрет), і частини декретної допомоги, що припадає на цей місяць. І якщо зарплата в цієї працівниці «мінімальна», декретні нараховані виходячи з «мінімуму», то частенько і їх загальна сума за місяць виявляється меншою мінзарплати, встановленої в такому місяці. Що потрібно робити?

У цьому випадку «неповну» базу ЄСВ, що складається із зарплати і декретних, потрібно «доповнити» так, щоб її розмір дорівнював розміру мінзарплати. Для цього використовуємо додаткову базу ЄСВ.

ЄСВдодаткова база = мінзарплата - зарплата - декретні.

При цьому пам’ятаємо про правило: для порівняння з мінзарплатою береться той її розмір, що «діє» в місяці, за який нараховані декретні і зарплата. У цьому випадку — у місяці виходу в декретну відпустку.

Розрахунок ЄСВ-різниці здійснюється таким чином:

ЄСВрізниця = ЄСВдодаткова база х 22 %ставка ЄСВ.

Згідно з умовами цього питання місяць виходу працівниці в декрет — жовтень 2017 року. Сума зарплати, нарахована їй за відпрацьовані дні в жовтні (2895,24 грн.), і сума декретної допомоги (210,24 грн.), що припадає на цей місяць (див. таблицю з даними), загалом складають «неповну» базу для нарахування ЄСВ у жовтні 2017 року. Відповідно її потрібно «доповнити» додатковою базою ЄСВ. Отже, ЄСВ за цей місяць буде нарахований таким чином:

— на зарплату за жовтень: 2895,24 грн. х 22 % = 636,95 грн.;

— на декретні за жовтень: 210,24 грн. х 22 % = 46,25 грн.;

— на додаткову базу ЄСВ: 94,52 х 22 % = 20,79 грн. — ЄСВ-різниця.

У повному місяці декретної відпустки сума «мінімальних» декретних менше мінзарплати. Дохід працівниці в такому місяці найчастіше складається тільки з частини декретної допомоги, що припадає на цей місяць. І якщо декретні нараховуються виходячи з мінзарплати, то в таких місяцях року, як лютий, квітень, червень, вересень і листопад, з кількістю календарних днів 30 і менше, сума допомоги за місяць виявляється меншою мінзарплати, встановленої в такому місяці .

Згідно з умовами питання така ситуація виникла в листопаді 2017 року (див. таблицю контролю). Відповідно ЄСВ за цей місяць буде нарахований таким чином:

— на декретні за жовтень: 3153,60 грн. х 22 % = 693,79 (грн.);

— на додаткову базу ЄСВ: 46,40 х 22 % = 10,21 грн. — ЄСВ-різниця.

Потрібно зазначити, що в роботодавця в цьому випадку є на вибір два варіанти стосовно строків нарахування і сплати ЄСВ-різниці:

1) нарахувати в місяці нарахування декретної допомоги (тобто в жовтні 2017 року) і сплатити в строки, передбачені для цього місяця;

Не пізніше за 20 листопада.

2) нарахувати «місяць у місяць» (у листопаді 2017 року) і перерахувати в строки, що відповідають строкам сплати ЄСВ за цей місяць.

Не пізніше за 20 грудня.

Розмір МЗП невідомий: декретні нараховуються за місяці наступного календарного року, і розмір мінзарплати на момент такого нарахування ще не встановлений. У цьому випадку дохід працівниці (частина декретної допомоги, що припала на місяці наступного року) на момент його нарахування порівняти з розміром мінзарплати неможливо.

Що потрібно робити? Можливим таке порівняння буде лише тоді, коли стане відомий розмір мінзарплати (після прийняття закону про Держбюджет наступного року). У цьому випадку базу ЄСВ (за січень і лютий 2018 року), що складається з декретних, потрібно буде «доповнити» так, щоб її розмір дорівнював розміру мінзарплати, встановленої в цих місяцях.

І в цьому випадку в роботодавця виникає два варіанти на вибір:

1) ЄСВ-різниці за січень і лютий 2018 року можна нарахувати в січні 2018 року і перерахувати в строки, передбачені для сплати ЄСВ за січень 2018 року, — не пізніше за 20 лютого 2018 року;

2) нарахування ЄСВ-різниць здійснити «місяць у місяць»: ЄСВ-різницю за січень нарахувати в січні, а за лютий — у лютому.

Строки сплати ЄСВ будуть відповідними: за січень 2018 року — не пізніше за 20 лютого 2018 року; за лютий — не пізніше за 20 березня 2018 року.

В останньому місяці декретної відпустки. У місяці нарахування декретної допомоги роботодавець не знає, який дохід буде в цієї працівниці за весь місяць повністю. У цей момент йому відома лише частина доходу — декретні, що припадають на частину останнього місяця декретної відпустки. Тому остаточне рішення про нарахування ЄСВ (з фактичного доходу чи з мінзарплати з використанням додаткової бази ЄСВ) потрібно приймати, коли дохід працівниці за цей місяць буде відомий повністю, а саме: по закінченню березня 2018 року. Якщо в березні працівниця побажає вийти на роботу, то їй за відпрацьовані дні буде нарахована заробітна плата. Додавши її до частини декретних, що припали на березень, потрібно буде порівняти суму, що вийшла, з мінзарплатою, що діє в березні 2018 року. Якщо вона виявиться меншою розміру мінзарплати, то ЄСВ потрібно буде сплатити з «мінімалки», а якщо дорівнюватиме або буде більшою — з фактичного доходу. Якщо працівниця відразу після закінчення декретної відпустки побажає піти у відпустку для догляду за дитиною до 3 років, то доходу в березні 2018 року, окрім нарахованих у жовтні 2017 року декретних, у неї вже не буде.

У зв’язку із цим у березні виникне необхідність у нарахуванні ЄСВ-різниці на додаткову базу ЄСВ.

У фокусі фото автора
Томашпольский Сергій ФОП і готівка: оприбуткування, ліміти, РРО і фінмоніторинг... ...
8042 18
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд