Отключить рекламу

Підпишіться!


Бухгалтер 911, лютий, 2018/№7
Друкувати

«Інвалідний» Звіт за 2017: час складати

Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Норматив працевлаштування осіб з інвалідністю діє вже не перший рік. І, як правило, коли про нього дізнаються роботодавці, то зітхають: де ж знайти таких осіб, щоб працювали, як здорові, та ще й норматив допомогли виконувати… Але зараз не про це. Пропонуємо вам все ж таки поговорити про заповнення «інвалідного» Звіту за минулий рік.

Хто, куди, як швидко

Почнемо з доброї новини — форма «інвалідної» звітності не змінилася . Інакше кажучи, за підсумками 2017 року подаємо вже давно знайомий нам Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів № 10-ПI, форма якого затверджена наказом від 10.02.2007 р. № 42.

Хто подає цей Звіт? Роботодавці, які повинні виконувати норматив працевлаштування осіб з інвалідністю. У загальному випадку це ті підприємства/підприємці, у яких показник середньооблікової кількості штатних працівників (СКШП) облікового складу за звітній 2017 рік дорівнює 8 або більше осіб.

Детально про працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць для цієї категорії працівників ми писали не так давно*. Тому сьогодні повторюватися не будемо.

* Стаття «Приймаємо на роботу інваліда» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 42).

Куди подавати Звіт? До «рідного» відділення Фонду (за місцем реєстрації підприємства).

На замітку! Якщо ви раніше подавали цей Звіт, але за 2017 році у вас СКШП зменшилася і ви «вивалилися» із рядів тих, хто зобов’язаний подавати форму № 10-ПІ, повідомте про це Фонд у довільній формі. Зазначимо, що надсилання такого повідомлення не передбачено «інвалідним» законодавством, але Фонд дуже просить про це в листі від 27.04.2016 р. № 1/6-300/02-01 (ср. 025069200).

Та повернемося до тих, хто зобов’язаний звітувати.

За 2017 рік рекомендуємо подати Звіт за формою № 10-ПІ не пізніше 28 лютого 2018 року.

Але якщо ви не встигли, можете завітати до Фонду зі Звітом 1 березня.

Звіт до Фонду роботодавець може надати особисто або надіслати поштою рекомендованим листом. Подання Звіту в електронному вигляді чинним законодавством не передбачено (див. лист Фонду від 15.09.2010 р. № 1/6-299/03-01).

Датою надходження Звіту вважається дата подання роботодавцем Звіту, а в разі його надсилання поштою — дата на поштовому штемпелі (п. 2 Порядку подання Звіту**).

** Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, які використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

До речі, на місцях відділення Фонду просять роботодавців разом зі Звітом надавати копію статистичного звіту за формою № 1-ПВ (термінова, місячна) «Звіт з праці» за січень — грудень звітного року (за наявності). Крім того, в окремих випадках Звіт подають разом з додатковими документами. Так, наприклад, роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, у разі зміни їх кількості порівняно з раніше поданими даними разом зі Звітом подають у Фонд Перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання, і відокремлених підрозділів роботодавця за формою додатка до Інструкції № 42*** (далі — Перелік) (п. 3 Порядку подання Звіту).

*** Інструкція щодо заповнення форми № 10-ПI (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджена наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42.

Заповнюємо рядки Звіту

Порядок заповнення «інвалідного» Звіту визначено Інструкцією № 42. Проблем із заповненням адресної частини Звіту та сітки кодів, як правило, не виникає. Тому відразу переходимо до знайомства з рядками форми № 10-ПІ (див. таблицю нижче).

Порядок заповнення рядків Звіту за формою № 10-ПІ

Код рядка

Що зазначаємо

1

2

01

Вказуємо СКШП облікового складу за 2017 рік (у цілих одиницях*!).

Підказка. Показник СКШП за звітний рік можна знайти у статзвітності за формою 1-ПВ «Звіт з праці» (місячна).

Нагадаємо алгоритм розрахунку показника СКШП облікового складу за рік.

Крок 1. Визначаємо кількість штатних працівників облікового складу за кожен день кожного місяця звітного року, включаючи вихідні, святкові і неробочі дні. Цей показник визначаємо на підставі даних табелів обліку використання робочого часу, наказів про прийняття, переведення працівників на іншу роботу і припинення трудових договорів.

При цьому кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, неробочий і святковий день приймаємо на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день.

При розрахунку цього показника враховуємо всіх основних (!) працівників, прийнятих за трудовим договором на постійну, тимчасову або сезонну роботу, у тому числі працюючих у режимі неповного робочого часу, таких, що перебувають на випробувальному терміні. Також включаємо в розрахунок тих, хто перебував у відрядженнях, був відсутній на роботі у зв’язку з хворобою, щорічною відпусткою і відпусткою «за свій рахунок», був мобілізований, проходив термінову військову службу або військову службу за контрактом.

Не враховуємо для цілей визначення СКШП облікового складу за рік, зокрема, сумісників; осіб, працюючих за цивільно-правовими договорами; учнів профтехучилищ, що проходять виробниче навчання і виробничу практику на підприємстві відповідно до договорів про надання робочих місць для вказаних цілей, а також працівниць, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею 3 (6) років

Крок 2. Визначаємо СКШП облікового складу за кожен місяць звітного року за допомогою ось такої формули:

СКШПмісяць = (К1 + К2 + … + КN) : N,

де СКШПмісяць — СКШП облікового складу за звітний місяць;

К1, К2, КN — кількість штатних працівників облікового складу за кожен календарний день звітного місяця (з першого по останнє число місяця, включаючи вихідні, святкові і неробочі дні);

N — кількість календарних днів у звітному місяці.

Приклад. Кількість штатних працівників облікового складу, що підлягають включенню в розрахунок СКШП за всі дні січня 2017 року, складає 217 осіб, кількість календарних днів у січні 2017 року — 31.

Визначимо СКШП за січень 2017 року: 217 : 31 = 7 (ос.).

Крок 3. Визначаємо СКШП облікового складу за звітний рік за формулою:

СКШПрік = (СКШПмісяць1 + СКШПмісяць2 + … + СКШПмісяць12) : 12,

де СКШПрік — СКШП облікового складу за рік;

СКШПмісяць1, СКШПмісяць2, СКШПмісяць12 — показники СКШП за відповідний місяць звітного року;

12 — кількість місяців у році

02

Вказуємо СКШП осіб з інвалідністю за 2017 рік (у цілих одиницях*).

Підказка. Цей показник розраховуємо так само як СКШП усіх працівників, тільки до розрахунку беремо осіб з інвалідністю, для яких це місце роботи є основним,

незалежно від їх:

групи інвалідності;

режиму роботи (повний/неповний/скорочений робочий час) (див. лист Фонду від 18.11.2016 р. № 1/6-815/02-01).

Також у рахунок нормативу можна зарахувати основних працівників з інвалідністю, які досягли пенсійного віку (див. лист Фонду інвалідів від 08.08.2007 р. № 1/8-81).

Головне, щоб інвалідність була належним чином підтверджена копією довідки до акту огляду в МСЕК або копією пенсійного посвідчення чи посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії.

А ось осіб з інвалідністю — сумісників та тих, з якими укладено цивільно-правові договори, до розрахунку не беремо.

Важливо! Підприємець з інвалідністю має право зарахувати себе в рахунок виконання встановленого йому як роботодавцю нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю (збільшити показник рядка 02 на одиницю) (абзац другий п. 3.2 Інструкції № 42, лист Фонду від 15.09.2010 р. № 1/6-301/06)

03

Розраховуємо «інвалідний» норматив. Він дорівнює в роботодавців, у яких СКШП облікового складу:

від 8 до 25 осіб, — 1 особі. Наприклад, якщо у роботодавця працює 8 осіб, то 7 робочих місць у нього можуть займати звичайні працівника, а одне повинно бути виділено для працівника з інвалідністю;

від 25 і більше осіб, — 4 % від показника, проставленого в рядку 01 Звіту.

Дані в рядку 03 зазначаємо в цілих одиницях*

04

Відображаємо суму нарахованої за звітний рік зарплати штатним працівникам, облікованим у рядку 01**. Перелік виплат, які включаються до Фонду оплати праці, ви знайдете у матеріалі «Зарплата: визначаємо її складові», журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 52

05

Показник** визначаєте за формулою: ряд. 05 = (ряд. 04 х 1000) : ряд. 01

06

Якщо рядок 02 менше рядка 03, тобто ви не виконали «інвалідний» норматив, тут проставляєте суму адміністративно-господарських санкцій***.

Роботодавці, в яких працює від 8 до 15 осіб (орієнтир на ряд. 01), показник розраховують таким чином: ряд. 06 = (ряд. 05 : 2).

Роботодавці, в яких працює 15 і більше осіб, застосовують іншу формулу:

ряд. 06 = (ряд. 03 - ряд. 02) х ряд. 05

* Якщо при обчисленні виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого (якщо після коми число 5 і більше, то воно округляється в бік збільшення).

** Інструкція № 42 не містить вказівок, як округлювати дані в цих рядках. Проте на практиці відділення Фонду рекомендують зазначати дані в рядку 04 в тисячах гривень з одним знаком після коми, а в рядку 05 — у гривнях з двома знаками після коми.

*** Санкції розраховані у Звіті за 2017 рік потрібно сплатити не пізніше 13 квітня 2018 року.

Порядок заповнення роботодавцями «інвалідного» Звіту розглянемо на конкретному числовому прикладі.

Приклад. За 2017 рік СКШП облікового складу склало 89 осіб (рядок 01 Звіту); СКШП осіб з інвалідністю — 2 особи (рядок 02 Звіту). Річний фонд оплати праці штатних працівників становить 7476,2 тис. грн. (рядок 04 Звіту).

Визначимо виконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю (рядок 03 Звіту):

89 х 4 : 100 = 3,56 = 4 (ос.)

Виходить, що підприємство повинне було працевлаштувати у 2017 році 4 особи з інвалідністю, проте фактично були працевлаштовані тільки 2 особи.

Здійснимо розрахунок суми адміністративно-господарських санкцій, які має сплатити підприємство, що не виконало норматив працевлаштування осіб з інвалідністю (рядок 05 Звіту). Для цього визначимо середньорічну заробітну плату штатного працівника (ряд. 05 = (ряд. 04 х 1000) : ряд. 01):

7476,2 х 1000 : 89 = 84002,25 (грн.).

Розрахуємо суму адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (рядок 06 Звіту). Оскільки в роботодавця СКШП за рік дорівнює 89 осіб, при розрахунку адміністративно-господарських санкцій використовуємо формулу: ряд. 06 = (ряд. 03 - ряд. 02) х ряд. 05:

(4 - 2) х 84002,25 = 168004,50 (грн.).

Важливо! За неподання Фонду Звіту відповідати доведеться посадовим особам та підприємцям-роботодавцям, зобов’язаним подавати такий Звіт (див. лист Фонду від 27.04.2010 р. № 1/6-69/03-01). Міру адмінвідповідальності встановлено в ч. 2 ст. 1881 КпАП. Це штраф у розмірі від 170 грн. до 340 грн.

Отже, запорука спокою роботодавця — виконати норматив працевлаштування осіб з інвалідністю і своєчасно відзвітувати. Усе просто.

Контекстна реклама
Отключить рекламу
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться