Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, січень, 2018/№3
Друкувати

Касові операції «по-новому»: пробіжка по змінах

Біляєва Олена, податковий експерт, buhgalter911@mail.ua
З 5 січня 2018 року почало діяти нове Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. № 148 (далі — Положення № 148). Революційним його назвати не можна, оскільки основні норми не зазнали суттєвих змін. Водночас дещо все-таки змінилося, а деякі нюанси, що з’явилися, можуть у перспективі обернутися штрафними санкціями. Тому пропонуємо сьогодні пробігтися по найважливіших змінах, а нюансам приділимо увагу в наступних номерах.

Бланки. Це те, чому потрібно приділити першочергову увагу. Форми всіх касових документів збереглися практично без змін. Серед новацій, зокрема:

— розшифровка абревіатури «ЄДРПОУ» в усіх касових документах;

— вставка слова «відбитка» перед словом «печатки» в написі про кількість пронумерованих і прошнурованих сторінок на касовій книзі;

— використання слова «готівки» замість слова «грошей» у бланках відомості на виплату готівки (додаток 1) і книги обліку виданої і прийнятої старшим касиром готівки (додаток 6);

— додавання нумерації рядків у касових ордерах, журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, книзі обліку виданої і прийнятої старшим касиром готівки, а також нумерації пунктів в акті про результати інвентаризації наявних коштів і в акті про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою.

Норми, яка дозволяла б оформляти касові операції на старих бланках до повного їх використання, в Положенні № 148 немає . Тому формально виходить, що нові бланки потрібно застосовувати вже з 05.01.2018 р.

Звідси наша порада — максимально швидко перейдіть на використання нових форм усіх касових документів (по можливості вже з 05.01.2018 р.).

Не виключено, що НБУ поліберальничає і дозволить використати заготовлені підприємствами старі бланки. Але поки це тільки припущення.

Водночас від податківців можна почути погрозливі заяви про те, що використання старої форми прибуткових касових ордерів «світить» п’ятикратним штрафом «за неоприбуткування». Але знайте: це явний перебір, оскільки в п. 11 Положення № 148 оприбутковуванням називається облік готівки, що надійшла, в повній сумі в касовій книзі / книзі обліку доходів і витрат. А на суть операції «косметичні» зміни форми ордерів не впливають.

У будь-якому разі радимо не випробовувати долю.

Готівкові обмеження. Деяка «метушня» має місце бути, але по суті нічого не помінялося. Діючі обмеження готівкових розрахунків, які були регламентовані постановою Правління НБУ від 06.06.2013 р. № 210, перенесли в саме Положення № 148 (при цьому постанова № 210 визнана такою, що втратила чинність).

Обмеження залишилися незмінними. Госпсуб’єкти, як і раніше, можуть здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами:

— між собою — до 10000 грн. включно;

— з фізособами — у розмірі до 50000 грн. включно.

Фізособи мають право розраховуватися між собою за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному посвідченню, на суму до 50000 грн. включно.

Як і раніше, зазначені готівкові обмеження не поширюються на:

— розрахунки госпсуб’єктів з бюджетами і державними цільовими фондами;

— добровільні пожертвування і благодійну допомогу;

— використання готівки, виданої на відрядження.

Оприбуткування готівки. НБУ підправив визначення терміна «оприбуткування готівки», прибравши з нього згадку про КОРО. Тепер воно виглядає так: «оприбуткування готівки — проведення суб’єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі / книзі обліку доходів і витрат».

Що це означає? Давайте згадаємо. Раніше з п. 2.6 Положення № 637 виходило, що оприбуткування готівки — це сукупність таких дій: фіксація повної суми готівки в чеках РРО і КОРО (якщо є РРО) або ж у прибуткових касових ордерах і касовій книзі (якщо немає РРО). Для тих, хто використовує РРО, податківці і НБУ наполегливо додавали третій обов’язковий доданок в «оприбуткування готівки» — запис у касовій книзі / книзі обліку доходів і витрат. Виходячи з цього, вони вважали готівку:

— неповністю оприбуткованою, якщо готівка проведена через РРО і в день її надходження відображена в касовій книзі (для ФОП — у книзі обліку доходів і витрат), але не проведена в КОРО;

— оприбуткованою несвоєчасно, якщо кошти проведені через РРО і відображені в КОРО, але в день їх отримання не проведені по касовій книзі (для ФОП — по книзі обліку доходів і витрат).

Сподіваємося, тепер усі ці питання кануть у Лету.

І ще один важливий момент! Підприємство на підставі Положення № 148 зобов’язано розробити і затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі, в якому максимально врахувати особливості роботи як самого підприємства, так і його відокремлених підрозділів (внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, графіки змінності, порядок і особливості здачі готівкової виручки в банк).

Для відокремлених підрозділів порядок оприбуткування готівки в касі встановлюється і доводиться внутрішніми документами підприємства (п. 12 розд. II Положення № 148).

Готівка під звіт. Є зміни у строках видачі готівки під звіт. Так, згідно з п. 19 розд. II Положення № 148 готівка під звіт видається:

1) на закупівлю сільгосппродукції і заготівлю вторсировини — на строк не більше 10 робочих днів;

2) на закупівлю брухту чорних і кольорових металів — на строк не більше 30 робочих днів з дня видачі грошей під звіт;

3) на всі інші виробничі (господарські) потреби — на строк не більше 2 робочих днів, включаючи день отримання готівки під звіт.

Як і раніше, у випадку якщо готівка видана одночасно на відрядження і на вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань, строк використання готівки подовжується до закінчення строку відрядження.

Як і раніше, заборонено видавати гроші під звіт особі, яка не відзвітувала за раніше отримані під звіт суми.

Ліміт каси і строки здачі готівки. Як і раніше, підприємство самостійно встановлює ліміт каси, а строки здачі готівки погоджує з банком. Фізособам-підприємцям і релігійним організаціям, що не здійснюють підприємницької діяльності, ліміт каси і строки здачі готівки, як і раніше, не встановлюються.

Новим Положенням № 148 передбачена можливість підприємств здійснювати збір готівки, отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), для подальшої її здачі в банк з використанням комплексу технічних і програмних засобів, розташованих у місці здійснення готівкових розрахунків, які б гарантували безпечну передачу коштів з робочих місць касирів у спеціально обладнані приміщення для зберігання і подальшої здачі готівки в каси банків (так звана пневмопошта) (п. 15 розд. II Положення № 148).

У способах здачі готівки теж є поповнення. Тепер у Положенні № 148 прописано, що здавати готівку госпсуб’єкти можуть у тому числі через підприємства, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації (п. 16 розд. II Положення № 148).

НБУ уточнив, що підприємства, які працюють у вихідні та святкові дні і не можуть здати отриману ними за ці дні готівку в банк через відсутність відповідної умови в договорі з банком на інкасацію, здають таку готівку через банкомати / програмно-технічні комплекси самообслуговування в день її надходження в касу підприємства або, як і раніше, безпосередньо в банк на наступний робочий день банку і підприємства (п. 49 розд. V Положення № 148).

Готівку, отриману в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), відтепер можна зберігати в касі понад ліміт протягом 5 робочих днів (було 3), включаючи день отримання грошей у банку (п. 18 розд. II Положення).

Готівка для проведення таких виплат працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту і морських портів може зберігатися в касі понад ліміт протягом 10 робочих днів (було 5).

Зверніть увагу! Готівка для виплат, які належать до фонду оплати праці і здійснюються за рахунок готівкової виручки, можна зберігати в касі понад ліміт, як і раніше, протягом 3 робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, вказаній у переданих у касу відомостях на виплату готівки.

Затвердженого порядку розрахунку ліміту каси тепер немає (старий додаток 8 до Положення № 637 скасовано). Порядок розрахунку ліміту підприємство розробляє самостійно на підставі Положення № 148 з урахуванням особливостей своєї роботи і затверджує внутрішнім документом.

Жодних обмежень ліміту залежно від строків здачі готівкової виручки в банк, а також 170-гривневої межі для тих, у кого ліміт вийшов маленьким, у новому касовому Положенні теж немає.

Важливо! Якщо ліміт каси на підприємстві не встановлений (незалежно від причин), то він вважається нульовим. У цьому випадку вся готівка, що знаходиться в касі на кінець робочого дня і не здана в банк, вважається понадлімітною (п. 53 розд. V Положення № 148).

Що загрожує накладенням чималих штрафних санкцій.

На цьому сьогодні поки що все. Продовжимо в наступних номерах.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
81052 147
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі