Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, січень, 2018/№4
Друкувати

Касові операції у підприємця: що нового?

Александрова Олеся, податковий експерт, buhgalter911@mail.ua
Готівковий обіг не здає своїх позицій у нашій країні, тому касові операції для багатьох — питання, як і раніше, дуже актуальне. А тут ще важлива подія: набрання чинності новим «касовим» Положенням № 1481. Ми вже знайомили вас із новим Положенням № 1482. Сьогодні хочемо зробити наголос на підприємців (ФОП). На що потрібно звернути увагу саме їм.

1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148.

2 Стаття «Касові операції «по-новому»: пробіжка по змінах» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 3).

ВКО/ПКО у підприємця

Не секрет, що на практиці деякі ФОП там, де це не вступає в прямий конфлікт з вимогами того ж РРО-законодавства, застосовують для оформлення своїх готівкових операцій діючі форми прибуткового (ПКО) і видаткового (ВКО) касового ордера — типові форми № КО-1 і № КО-2 відповідно (додатки 2 і 3 до старого і нового касового Положення). Частенько затверджені форми підприємці творчо допрацьовують. Наприклад, замінюють у ПКО «головного бухгалтера» на власне «ФОП» або на його бухгалтера, а у ВКО — якщо у ФОП немає бухгалтера — узагалі скасовують підпис «головбуха» (або сам ФОП розписується і за нього, і за керівника).

Питання це з бородою. Свого часу податківці в консультації з категорії 109.15 ЗІР у категоричній формі стверджували: ФОП не ведуть касової книги і не складають касових ордерів. На стійку думку НБУ, підприємці касові ордери не оформляють.

Див. його листи від 16.04.2015 р. № 50-01015/25464, від 09.03.2011 р. № 11-117/982-3354 і від 30.10.2006 р. № 25-113/2453-11507.

Це при тому, що в п. 4.8 Методрекомендацій № 2103 зазначено, що підприємці повинні оформляти касові ордери .

3 Методичні рекомендації щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання суб’єктами господарювання касової дисципліни, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів (послуг), затверджені наказом ДПАУ від 23.04.2009 р. № 210.

Цікаву позицію зайняв суд (ухвала ВАдСУ від 15.12.2011 р. № К-24471/08). Мовляв, квитанції до ПКО від підприємця не є для покупця — суб’єкта господарювання належним доказом сплати продавцеві вартості придбаного товару.

Тобто раніше питання з ПКО і ВКО вирішувалося так: «якщо хочете, можете використовувати», але з низкою застережень:

— якщо йдеться про розрахунки з громадянами (не СПД) — «немає проблем» (зрозуміла справа при дотриманні вимог РРО-законодавства). Але якщо ПКО ви хочете використовувати (отримуючи готівку) в розрахунках з покупцями ФОП і юрособами, то краще від цього утриматися. У цьому випадку краще використовувати товарний чек-аналог фіскального чека РРО або квитанцію, схожу за формою з квитанцією РК-14;

4 Подробиці знайдете в статті «Зразки розрахункових документів у підприємця» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 44).

— видачу коштів з каси працівникам обов’язково оформляти яким-небудь касовим документом.

Детальніше — в останньому розділі цієї статті.

Але старе «касове» положення замінили новимПоложенням № 148. Щось помінялося в цьому плані (окрім косметичних правок у формах самих касових документів)?

Вважаємо, що нічого не помінялося. Як і попередник, Положення № 148 не зобов’язує підприємців складати касові ордери і дає зрозуміти, що ФОП до касових ордерів формально жодного стосунку не мають.

Єдине, що насторожує, — «норма-загадка» з п. 13 Положення № 148, але до появи роз’яснень судити про її зміст важко.

Оприбуткування у ФОП

Усі, хто стикається з готівкою, знають: правильно оприбуткуєш готівку — уникнеш великих штрафів. А в новому Положенні № 148 саме є зміни в цьому важливому питанні. Але щоб розібратися, що саме змінилося, давайте озирнемося назад.

Як було. Для ФОП, які застосовують РРО або розрахункові книжки (РК), «повним і своєчасним» оприбуткуванням з урахуванням позиції «контролерів» був: 1) облік готівкових надходжень у Книзі обліку розрахункових операцій (КОРО); 2) «симетричний» запис про цю виручку в Книзі обліку доходів і витрат або Книзі обліку доходів (Книга ОДВ і Книга ОД відповідно).

Якщо готівка, що надійшла, не була відображена або в КОРО, або в Книзі ОДВ / Книзі ОД, підприємцеві загрожував штраф згідно з абзацом третім ст. 1 Указу № 4365.

5 Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 р. № 436/95.

Зауважимо, ми погоджувалися тільки зі штрафами при варіанті «немає запису в КОРО».

Якщо ФОП не зобов’язаний був застосовувати РРО (РК), тоді оприбуткуванням для нього вважалося проведення обліку готівки, що надійшла, в Книзі ОДВ або Книзі ОД.

Як стало. У Положенні № 148, як і раніше, є норма про те, що вся готівка, яка надходить до каси, повинна своєчасно (у день надходження) і в повній сумі прибуткуватися. Це правило поширюється і на ФОП.

Але тепер оприбуткуванням вважається проведення обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, Книзі обліку доходів і витрат (п.п. 18 п. 3 Положення № 148).

Тобто з визначення поняття «оприбуткування» прибрали фразу про оприбуткування в КОРО!

Тож тепер для ФОП оприбуткування готівки — це тільки запис у Книзі ОДВ або Книзі ОД. Запис у КОРО, з погляду оприбуткування, нічого не означає.

При цьому в того, хто застосовує РРО або РК, записи в книгах робляться на підставі фіскальних чеків або розрахункових квитанцій (у п. 11 Положення №148 у цьому контексті про підприємців чомусь забули).

І ще один момент, який стосується оприбуткування готівки. Як часто потрібно вносити записи в Книгу ОДВ, Книгу ОД (за кожним фактичним надходженням чи підсумком за день)?

В абз. 1 п. 11 Положення № 148 сказано, що «готівка, що надходить до каси, оприбутковується в день отримання готівки в повній сумі».

Пунктом 12 Положення № 148 підприємствам дано завдання затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки у своїй касі. По підприємцях подібної вимоги немає. Так само як і немає інших спеціальних норм щодо оприбуткування, не беручи до уваги «загадкового» п. 13 Положення № 148.

Тому, вважаємо, як і раніше, потрібно орієнтуватися на порядок ведення Книги ОДВ. Для загальносистемників це Порядок № 4816.

6 Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 р. № 481.

Із самої форми Книги ОДВ для загальносистемників видно, що в графі 1 передбачені тільки такі періоди обліку, як день, місяць, квартал і рік.

Крім того, у п. 5 Порядку № 481 прямо вказано: записи в Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отриманий дохід. Тобто протягом робочого дня нічого записувати не вимагається, а вже після його закінчення потрібно проставити дату в графі 1 і заповнити належні графи такого рядка (сумові — у грн. і коп. — див. п. 9 Порядку № 481).

Те саме стосується і фізосіб-єдиноподатників — вони теж мають право записувати в Книгу дохід загальним підсумком за день, не розшифровувавши його за окремими операціями.

Додамо також, що ні ліміт каси, ні строки здачі готівкової виручки не стосуються ФОП (п. 14 Положення № 148).

Тобто в цьому питанні теж усе по-старому.

Видаткові відомості у ФОП

Підприємства готівку, отриману в банку для виплат з фонду оплати праці, видають, використовуючи видаткові відомості.

Виникає запитання: чи повинні ФОП, які видають зарплату, використовувати видаткові відомості?

Норми Положення №148 не зобов’язують вести підприємцям саме таку форму відомості, як вона передбачена цим же Положенням.

Тому, на розсуд ФОП, замість видаткової відомості, можна використовувати видозмінену зарплатну відомість або інший аналогічний документ, зручний самому підприємцеві.

Зауважимо, що Закон про ЄСВ також не вимагає від підприємств і ФОП якогось конкретного документа. Там лише сказано, що обчислення ЄСВ здійснюється на підставі бухгалтерських або інших документів, згідно з якими здійснюється нарахування ЄСВ або які підтверджують нарахування виплат доходу, на які нараховується ЄСВ (ч. 2 ст. 9 Закону про ЄСВ).

Тобто очевидно, що якийсь документ «під виплату» зарплати у ФОП обов’язково має бути, хоча б для цілей нарахування ЄСВ, але це не обов’язково має бути видаткова відомість, передбачена Положенням № 148. Робимо як зручно. .

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам