Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, травень, 2018/№20
Друкувати

Винагорода фізособі за ЦП-договором: оподаткування й облік

Беляева Елена, налоговый эксперт
Доволі часто в підприємств і ФОП виникає необхідність у залученні фізичних осіб (не підприємців) для виконання певних робіт або надання послуг разового або періодичного характеру. Якщо відповідні відносини укладаються в межі цивільного, а не трудового законодавства, з фізособами укладають цивільно-правові договори (ЦПД). Про облік і оподаткування винагороди за такими договорами і йтиметься в цій статті.

Документальне оформлення

У випадку, що цікавить нас, знадобляться договір і акт виконаних робіт (наданих послуг).

Договір — підстава для виникнення прав та обов’язків сторін цивільно-правових відносин. Знову-таки, у випадку, що цікавить нас, «найбільш ходовими» є договір підряду (якщо йдеться про виконання робіт) і договір про надання послуг, які регулюються положеннями ст. 837864 і ст. 901907 ЦКУ.

Про них ми і говоритимемо далі.

Типової форми таких договорів немає. При їх складанні враховують загальні норми ЦКУ. У будь-якому випадку слід погоджувати предмет договору (робота чи послуга, які мають бути виконані/надані). Також обумовте взаємні права й обов’язки; строки виконання роботи (надання послуги); порядок і строки оплати; відповідальність сторін за порушення договору.

Складайте договір так, щоб у ньому не було ознак трудових відносин*.

* Детальніше про це читайте в статті «Трудовий чи цивільно-правовий договір? Вибираємо з розумом» (журнал «Бухгалтер 911», 2016, № 47).

Договір складайте в письмовій формі у двох екземплярах (по одному для кожної сторони).

Приймання виконаних робіт (наданих послуг) здійснюється за актом, з якого повинно бути видно, які саме роботи (послуги) виконані (надані) і прийняті. Саме акт є підставою для оплати робіт (послуг).

Акт, зазвичай, складають у довільній формі із зазначенням усіх необхідних для первинного документа реквізитів у двох екземплярах. Підписуючи акт, замовник підтверджує, що роботи дійсно виконані (послуги отримані).

Один з моментів, на які слід звернути увагу бухгалтерові, — це дати початку і закінчення виконання робіт (надання послуг) за ЦПД.

Забігаючи наперед, зазначимо, що ці дати мають значення для складання ЄСВ-звіту за формою № Д4.

Пам’ятайте! За загальним правилом ЦПД набирає чинності з моменту його укладення (ч. 2 ст. 631 ЦКУ). Проте ви можете в самому договорі прописати дати, з яких починається і закінчується виконання роботи (надання послуги). Тоді дата укладення ЦПД не збігатиметься з датою початку виконання робіт (надання послуг).

Дата закінчення виконання робіт (надання послуг) підтверджується датою підписання відповідного акта. По суті, це день, на який зазначені в акті роботи (послуги) вважаються виконаними (наданими).

Оподаткування

ПДФО і ВЗ. Сума винагороди за ЦПД (підряду, послуг) не є заробітною платою для цілей розд. IV ПКУ, але належить до загального місячного оподатковуваного доходу фізичної особи (п.п. 164.2.2 ПКУ). Тому із суми винагороди за ЦПД слід утримати ПДФО за ставкою 18 % і військовий збір за ставкою 1,5 %. Податкова соціальна пільга до суми винагороди за ЦПД не застосовується (п. 164.6 ПКУ).

Важливо! Якщо ЦПД укладений з працівником підприємства, то:

— базу оподаткування зарплати і винагороди за ЦПД визначають окремо;

— при визначенні права працівника на податкову соціальну пільгу винагороду за ЦПД не враховують.

Сплатити ПДФО і ВЗ до бюджету потрібно у строки, встановлені ст. 168 ПКУ:

— одночасно з отриманням грошей у банку, одночасно з перерахуванням грошей на рахунок — якщо гроші на виплату отримуємо з банківського рахунку, або перераховуємо в безготівковій формі на рахунок громадянина відповідно (п.п. 168.1.2 ПКУ);

— протягом 3 банківських днів, що йдуть за днем виплати (надання) винагороди, — якщо винагороду надають у негрошовій формі або її виплачують готівкою з каси (п.п. 168.1.4 ПКУ);

— не пізніше 30 календарних днів, що йдуть за місяцем нарахування винагороди, — якщо винагорода нарахована, але не виплачена фізособі (п.п. 168.1.5 ПКУ).

ЄСВ. З винагороди за ЦПД стягують ЄСВ лише в тому випадку, якщо такий ЦПД передбачає виконання робіт або надання послуг. Наприклад, винагорода за договором підряду потрапить у базу обкладення ЄСВ, а виплата за договором оренди — ні.

Адже договір оренди хоч і належить до цивільно-правових, але не має ознак ЦПД, за яким виконуються роботи або надаються послуги.

ЄСВ нараховують у межах максимальної величини — 15 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2018 році — 55845 грн.). При цьому для цілей порівняння з максимальною базою нарахування ЄСВ суму винагороди за ЦПД, строк виконання робіт (надання послуг) за якими перевищує календарний місяць, ділять на кількість місяців (ч. 2 ст. 7 Закону про ЄСВ).

У загальному випадку звичайні роботодавці на винагороду за ЦПД нараховують ЄСВ за ставкою 22 %. Ставку 5,3 % застосовують підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ і УТОС (якщо в них кількість працівників-інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів дорівнює не менше 25 % суми витрат на оплату праці).

Пам’ятайте! У разі, коли ЦПД на виконання робіт (надання послуг) укладений зі сторонньою фізособою або із зовнішнім сумісником, дотримуватися вимоги про сплату ЄСВ з мінзарплати не потрібно.

ЄСВ нараховуємо на фактичну суму винагороди.

Якщо ж ЦПД укладений із працівником підприємства, для якого це місце роботи є основним, то з розміром мінзарплати порівнюємо загальну базу нарахування ЄСВ за місяць (зарплата + винагорода за ЦПД). І якщо база нарахування ЄСВ виявиться меншою за мінзарплату, розраховуємо додаткову базу стягування ЄСВ і з неї сплачуємо внесок (див. підкатегорію 301.04.01 ЗІР).

Тепер про строки сплати нарахованого ЄСВ.

Платники повинні сплачувати ЄСВ при кожній виплаті винагороди за ЦПД одночасно з такою виплатою (абз. 2 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ). Виняток становлять випадки, коли:

— ЄСВ, нарахований на зазначені виплати, вже сплачений не пізніше за 20-те (для гірських підприємств — 28-ме) число місяця, наступного за місяцем його нарахування;

— за результатами звіряння з ДФСУ за платником визнана переплата з ЄСВ, сума якої перевищує суму внеску, що підлягає сплаті, або дорівнює їй.

Якщо винагорода була нарахована, але не виплачена вчасно, ЄСВ сплачують не пізніше за 20-те (для гірських підприємств — 28-ме) число місяця, наступного за місяцем його нарахування.

Бухоблік

Залежно від призначення робіт (послуг), виконаних (наданих) фізособою за ЦПД, сума винагороди в бухобліку може включатися в собівартість продукції, у склад загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних або надзвичайних витрат.

Облік розрахунків з виконавцями ведуть на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Приклад. На підприємстві у квітні 2018 року фізичною особою (непідприємцем і непрацівником підприємства) були виконані роботи за договором підряду (поточний ремонт офісної будівлі). Розмір винагороди за ЦПД склав 50000 грн.

Відобразимо нарахування і виплату винагороди за ЦПД в обліку підприємства-замовника.

Облік виплати винагороди за ЦПД фізособі

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

дебет

кредит

1. Нараховано винагороду за договором підряду (підписано акт виконаних робіт)

92

685

50000

2. Нараховано ЄСВ на суму винагороди (50000 грн. х 22 %)

92

651

11000

3. Утримано ПДФО із суми винагороди (50000 грн. х 18 %)

685

641/ПДФО

9000

4. Утримано військовий збір із суми винагороди

(50000 грн. х 1,5 %)

685

642/ВЗ

750

5. Перераховано ЄСВ

651

311

11000

6. Перераховано ПДФО до бюджету

641/ПДФО

311

9000

7. Перераховано військовий збір до бюджету

642/ВЗ

311

750

8. Перераховано винагороду на банківський рахунок фізособи (50000 грн. - 9000 грн. - 750 грн.)

685

311

40250

Звітність

ЄСВ-звіт за формою № Д4. Винагороду за виконані роботи (надані послуги) відображаєте у Звіті з ЄСВ, сформованому за той звітний місяць, у якому вона була фактично нарахована.

Не плутати з датами початку/закінчення дії ЦПД.

Порядок заповнення таблиць 5 і 6 Звіту за формою № Д4 розглянемо в таблиці.

Особливості заповнення окремих граф таблиць 5 і 6 Звіту за формою № Д4**

** Живі приклади знайдете в статті «Винагорода за цивільно-правовим договором у Звіті з ЄСВ» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 29).

Номер графи

Пояснення щодо заповнення

Таблиця 5

Графа 6

Якщо фізособа, якій нарахували дохід, — громадянин України, ставимо «1», якщо ні — «0»

Графа 7

Зазначаємо категорію застрахованої особи з переліку категорій, наведеного у виносці під таблицею 5. Для ЦПД — завжди «3»

Графа 8

Якщо ЦПД укладений із працівником вашого підприємства (основним або сумісником), ставимо «1». Якщо зі сторонньою особою — «0»

Графа 11

Зазначаємо дату початку/закінчення дії ЦПД, що припадає на звітний місяць. При заповненні цієї графи орієнтуємося на строки виконання робіт (надання послуг), прописані в договорі. Якщо дата укладення ЦПД відрізняється від дати початку виконання робіт (надання послуг), зазначаємо дату початку виконання робіт (надання послуг) згідно з договором

Таблиця 6

Графа 9

Зазначаємо код категорії застрахованої особи відповідно до додатка 2 до Порядку № 435***. За особами, які виконують роботи (надають послуги) за ЦПД, звичайні роботодавці проставляють «26»

Графа 10

Проставляємо «1», якщо винагорода нарахована за «перехідним» ЦПД (початок і закінчення виконання робіт (надання послуг) припадають на різні місяці). У цьому випадку кількість заповнених рядків з винагородою за таким «перехідним» ЦПД дорівнюватиме кількості місяців, протягом яких виконувалися роботи (надавалися послуги). Якщо строк виконання робіт (надання послуг) за ЦПД не перевищував календарного місяця, цю графу не заповнюємо

Графа 11

Зазначаємо місяць і рік, за які проведено нарахування виплат за ЦПД

Графа 12

Зазначаємо повністю українською мовою прізвище, ім’я, по батькові особи, що виконувала роботи (надавала послуги) за ЦПД

Графа 15

Ставимо кількість календарних днів звітного місяця, протягом яких діяв ЦПД на виконання робіт або надання послуг. Якщо ЦПД укладений з працівником підприємства і на нього заповнені декілька рядків, кількість календарних днів перебування в трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця зазначаємо в рядку із зарплатою. Це прямо зазначено в п. 9 Порядку № 435

Графа 17

Відображаємо суму винагороди за ЦПД без обмеження максимальною величиною бази нарахування ЄСВ

Графа 18

Відображаємо суму винагороди в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ (15 мінзарплат). Важливо! Якщо ЦПД укладений із працівником підприємства, у базу нарахування ЄСВ виплати можна включати в довільному порядку. Водночас ми рекомендуємо дотримуватися такої послідовності: зарплата, виплати за листками непрацездатності, винагорода за ЦПД. Так ви не занизите працівникові суму лікарняних, якщо він згодом захворіє і цей місяць увійде до розрахункового періоду. Адже в розрахунку лікарняних бере участь зарплата і не бере участі винагорода за ЦПД

Графа 19

Формуємо рядок з додатковою базою (тобто з різницею між мінімальною зарплатою і фактичною базою нарахування ЄСВ) тільки в разі, якщо ЦПД укладений з працівником підприємства, для якого це місце роботи є основним (прийнятий з трудовою книжкою). Якщо ЦПД укладений із зовнішнім сумісником або зі сторонньою фізособою, то ЄСВ стягуйте з фактичної бази нарахування ЄСВ (див. лист ДФСУ від 29.01.2016 р. № 1394/5/99-99-17-03-03-16)

Графа 21

Зазначаємо суму ЄСВ, нарахованого на винагороду за ЦПД

Графа 22

Якщо трудова книжка знаходиться у страхувальника (ЦПД укладений з працівником, який працює на підприємстві за основним місцем роботи), ставимо «1». Якщо ні — «0»

Графи 23, 24, 25

За ЦПД ставимо «0»

*** Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ. Кількість осіб, які у звітному кварталі виконували роботи (надавали послуги) за ЦПД, відображаємо в реквізиті «Працювало за цивільно-правовими договорами» дотабличної частини форми № 1ДФ.

Зверніть увагу! Цей реквізит заповнюємо тільки в першій порції Податкового розрахунку (п. 3.1 Порядку № 4****).

**** Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.

А якщо ЦПД укладений із працівником підприємства? Тоді цього працівника враховуємо і при заповненні реквізиту «Працювало за трудовими договорами (контрактами)», і при заповненні реквізиту «Працювало за цивільно-правовими договорами» (див. категорію 103.25 ЗІР).

У розділі I форми № 1ДФ суму винагороди фізособи за ЦПД відображаємо з ознакою доходу «102».

Інформацію про нараховані доходи обов’язково відобразіть в рядку «Військовий збір» розділу II форми № 1ДФ.

фото автора У фокусі
Віталіна Мірошниченко Звіт з ЄСВ ФОП за 2021 рік: приклади заповнення...
77231 110
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам