Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, травень, 2018/№20
Друкувати

«Усунення неоднозначностей»: роз’яснення фіскалів

Сумцова Ольга, налоговый эксперт
Сьогодні знову повернемося до проблеми реєстрації РК. У категорії 101.15 ЗІР з’явилися дві свіжі консультації, в яких фіскали роз’яснили, коли використовують такі причини коригування, як «усунення неоднозначностей», «зменшення обсягу при нульовій кількості» або «зменшення кількості при нульовому обсягу» і як заповнювати РК у цих випадках. Сьогодні спробуємо розібратися з «усуненням неоднозначностей». З іншими причинам — у нас­тупних номерах.

Відразу скажемо — що повної ясності консультації в ЗІР не надають .

Щодо причини коригування «усунення неоднозначностей» фіскали роз’яснили, в яких випадках її використовувати з метою виправлення помилок у податкових накладних (ПН), допущених у результаті попередніх коригувань.

Зверніть увагу: причина «усунення неоднозначностей» застосовується, якщо до ПН уже складався раніше РК і в результаті такого коригування тепер виникли неоднозначності.

Таких випадків фіскали назвали три:

1) під одним номером рядка ПН обліковуються дві і більше товарних позиції;

2) здійснювалося одночасне коригування вартісних і кількісних показників однієї товарної позиції (одночасно в одному рядку заповнювалися гр. 7 — 10);

3) коригування ціни відображалося в гр. 8 РК (замість гр. 9) або навпаки — коригування кількості здійснювалося в гр. 10 (замість гр. 7).

У цих ситуаціях, якщо нам потрібно знову скласти РК до такої ПН, то перш ніж його скласти, спочатку потрібно зробити РК з причиною коригування «усунення неоднозначностей».

Зазначимо, що фіскали назвали в ЗІР тільки ситуації, пов’язані з виправленням помилок у ПН, викликаних попередніми коригуваннями. Але причина «усунення неоднозначностей» може використовуватися й у випадках, коли до ПН раніше складався РК і в ньому не було помилки, але він складався за «старими» правилами (тобто «на дельту» в ціні/кількості). Система не завжди може «пов’язати» ті РК (складені по-«старому») з ПН, тому в таких ситуаціях також може знадобитися «проміжний» РК на усунення неоднозначностей.

Наприклад, РК на усунення неоднозначностей потрібно буде скласти, якщо раніше РК змінювалася ціна на частину товару (і такий РК складався по-«старому» — на «дельту»), а тепер до ПН знову потрібно скласти РК.

Приклад ми наводили в статті «Складаємо і реєструємо розрахунок коригування: новини з полів» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 17)*.

* Єдине, щодо матеріалу статті зазначимо важливу деталь. Як показала практика, якщо раніше РК ми вже повертали частину товарів (приклад, «Раніше було повернення. Тепер знову повернення»), то в першому рядку РК на «усунення неоднозначностей» потрібно в гр. 7 ставити кількість уже «за мінусом» попереднього повернення.

У консультації в ЗІР фіскали описали особливості заповнення РК на усунення неоднозначностей. Отже, рекомендації фіскалів щодо заповнення РК на «усунення неоднозначностей» такі:

1. За допомогою першого рядка сторнуємо рядок ПН, який містить неоднозначності. Причому тут є свої правила:

— значення гр. 3 — 6 відповідає значенню гр. 2 — 5 рядка ПН;

— гр. 7 заповнюємо з «-». При цьому фіскали у своїй консультації говорять про те, що в гр. 7 зі знаком «-» зазначається значення гр. 6, коригованої ПН. Швидше за все, треба розуміти, що кількість потрібно зазначати з урахуванням попередніх коригувань. Якщо наприклад, попереднім РК у нас змінювалася кількість (наприклад, була одночасна зміна ціни й зменшення кількості), то програмне забезпечення вимагає, щоб у гр. 7 РК першого сторнуючого рядка вже значилася кількість «за мінусом» попереднього РК, а не та, що була зазначена в ПН (далі ми розберемо це на прикладі). Тож із заповненням цієї графи потрібно бути уважним;

— «цінову» гр. 8 не заповнюємо (! залишаємо порожньою). Також порожньою залишаємо й гр. 9 і 10;

— у гр. 11 — 12 переносимо дані з гр. 8 і 9 ПН;

— у гр. 13 фіскали рекомендують зазначити зі знаком «-» значення гр. 10 коригованої ПН. Але, треба розуміти, обсяг постачання з гр. 10 ПН необхідно зазначати вже з урахуванням проведених раніше коригувань. Адже наш РК на «усунення неоднозначностей» повинен виходити в «0».

2. Наступним рядком (під новим порядковим номером у гр. 1 РК) вписуємо позицію так, як вона має бути заповнена по-«новому» (з усіма правильними даними).

Тепер розберемо кожну ситуацію, описану в ЗІР.

Ситуація 1. У результаті помилки в РК під одним порядковим номером ПН обліковуються дві і більше товарні позиції.

Така проблема могла бути, якщо раніше до ПН уже складався РК на зміну номенклатури.

Наприклад, була складена така ПН.

1

2

3.1

6

7

8

9

10

1

Товар А

7013

10

20,00

20

200,00

2

Товар Б

7014

20

30,00

20

600,00

А далі сторони передомовились, що замість товару «А» постачатиметься товар «В» (5 шт. за ціною 40 грн. за штуку без урахування ПДВ). Але, складаючи РК, товарну позицію «В» у гр. «1» РК помилково записали під номером «2», а не під номером «3».

1

2

3

3.1

4-6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Зміна номенклатури

Товар А

7013

-10

20,00

20

-200,00

2

Зміна номенклатури

Товар В

7015

5

40,00

20

200,00

Отже, після такого РК під одним порядковим номером «2» у нас виявилися відразу дві товарні позиції: товар «Б» (з ПН) і товар «В» (з РК).

Якщо нам до ПН знову потрібно скласти РК (наприклад, на зміну ціни або повернення товарів), то перш ніж його скласти, потрібно спочатку виправити «задвоєння» порядкового номера. Відразу скажемо: в ЗІР щодо конкретної цієї ситуації рекомендації щодо заповнення РК на «усунення неоднозначностей» немає.

За логікою ми повинні (1) відсторнувати (рядками «-») усі однаково пронумеровані товарні позиції попереднього РК (зазначаючи при цьому в гр. 1 те ж саме значення, яке було зазначене в гр. 1 колишнього РК) і (2) додати ці ж товарні позиції вже з новими порядковими номерами (рядками «+»). Такі рекомендації на початку року для схожих ситуацій надавали податківці.

Проте зараз кілька «мінусових» рядків з однаковими порядковими номерами, що повторюються, програмне забезпечення не дозволить відобразити в одному РК. Тому якщо необхідно відкоригувати кілька позицій, які обліковуються під однаковим порядковим номером, то кожну з таких позицій спершу потрібно за таким же принципом перенумерувати окремим (проміжним допоміжним) РК з причиною «усунення неоднозначностей».

Для перенумерації кількох позицій доведеться складати кілька РК.

Але! Навіть такий варіант не завжди може проходити реєстрацію. Адже якщо під одним порядковим номером обліковувалося кілька товарних позицій, система може некоректно визначати ціну й обсяг постачання за такими позиціями. Тому є інший варіант заповнення РК на усунення неоднозначностей для цієї ситуації.

1

2

3

3.1

4-6

7

8

9

10

11

12

13

14

1) Спочатку сторнуємо нашу помилкову позицію «2». Причому зверніть увагу! У «кількісній» гр. 7 ми наводимо загальну (сумарну) кількість за всіма позиціями, які значаться під одним і тим же порядковим номером. У нашому випадку це буде: 25 одиниць: «20» (товар « Б» з гр 6 ПН) + «5» (товар «В» з гр. 7 РК) = 25 одиниць. Точно так само чинимо і з гр. 13

(там буде загальний обсяг: 600 + 200 = 800)

2

Усунення неоднозначностей

Товар Б

7014

-25

Не заповнюємо

20

-800,00

2) Наводимо показники так, як вони мають бути

3

Усунення неоднозначностей

Товар Б

7014

20

30,00

20

600,00

4

Усунення неоднозначностей

Товар В

7015

5

40,00

20

200,00

І після цього вже робимо наступний потрібний нам РК (на повернення/зміна ціни та ін.).

Ситуація 2. Одночасна зміна вартісних і кількісних показників (і коригування здійснювалося в один рядок) — одночасно були заповнені гр. 7 — 10 РК.

Наприклад, була передоплата за товар «А» на суму 1000 грн. (100 шт. за ціною 10 грн. за одиницю без урахування ПДВ).

1

2

6

7

8

9

10

1

Товар А

100

10,00

20

1000,00

Після того як було відвантажено 60 одиниць товару, сторони домовилися, що замість інших 40 одиниць товару постачатиметься 32 одиниці за ціною 12,5 грн./за одиницю без урахування ПДВ. РК був заповнений по-«старому» в один рядок так:

1

2

3

4-6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Зміна кількості та вартості

Товар А

-8

10,00

2,5

32

20

0,00

Тепер нам потрібно зробити ще один РК до такої ПН (наприклад, на повернення). Для того щоб система «коректно» побачила зміни ціни, кількості й обсягу постачань (оскільки частина товару в нас відвантажувалася за однією ціною, а частина — за іншою) — робимо спершу «виправний» РК на «усунення неоднозначностей».

1

2

3

4-6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Усунення неоднозначностей

Товар А

-92*

Не заповнюємо

20

-1000,00

2

Усунення неоднозначностей

Товар А

60

10,00

20

600,00

3

Усунення неоднозначностей

Товар А

32

12,5

20

400,00

* З урахуванням «-8» штук, знятих попереднім РК

Якщо здійснювалося одночасне коригування кількісних і вартісних показників (одночасно в одному рядку заповнювалися гр. 7 — 10) за кількома товарними позиціями, то тоді для кожної такої товарної позиції потрібно буде скласти окремий РК на усунення неоднозначностей.

Ймовірно, це пов’язано з тим, що в РК на усунення неоднозначностей може бути тільки один «мінусовий» сторнуючий рядок.

Ситуація 3. Коригування ціни відображувалося в гр. 8 РК (замість гр. 9) або коригування кількості здійснювалася в гр. 10 РК (замість гр. 7).

Наприклад, була складена така ПН.

1

2

6

7

8

9

10

1

Товар А

10

20,00

20

200,00

Потім сторони домовилися, що на 2 одиниці товару буде надана знижка «-5 грн.» за одиницю (без урахування ПДВ). Але, заповнюючи РК, помилково зміну ціни показали не в гр. 9, а в гр. 8. Тобто РК заповнили так:

1

2

3

4-6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Зміна ціни

Товар А

-2

5

20

-10,00

Тепер сторони домовляються про те, щоб повернути всі 10 одиниць товару. Проте програма бачить «-2» за гр. 7 попереднього РК (тому не дозволить зняти всю кількість товару). Перш ніж зробити РК на повернення — робимо РК на усунення неоднозначностей.

1

2

3

4-6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Усунення неоднозначностей

Товар А

-8

Не заповнюємо

20

-190,00

2

Усунення неоднозначностей

Товар А

8

20,00

20

160,00

3

Усунення неоднозначностей

Товар А

2

15,00

20

30,00

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам