Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, травень, 2018/№21
Друкувати

Компенсація за невикористану щорічну відпустку при звільненні: практичні ситуації

Беляева Елена, налоговый эксперт
Усім працюючим особам законом гарантоване надання відпустки певної тривалості. Але скористатися таким правом устигають не всі працівники. Нерідко співробітники звільняються, не відгулявши гарантовану щорічну відпустку. Як визначити кількість днів відпустки, що підлягають компенсації при звільненні, і правильно розрахувати суму компенсації, розглянемо на практичних прикладах.

Звільнення з відпустки для догляду до 3 років

Співробітниця прийнята на роботу 02.06.2014 р. Тривалість належної їй щорічної відпустки — 24 календарні дні. З 29.05.2015 р. по 01.10.2015 р. їй була надана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, а з 02.10.2015 р. оформлена відпустка для догляду за дитиною до трьох років. Не виходячи з відпустки для догляду за дитиною до трьох років, працівниця вирішила звільнитися за власним бажанням. Як правильно порахувати кількість днів щорічної відпустки, що підлягають компенсації, якщо за весь час роботи працівниця жодного разу не брала щорічної відпустки? Як розрахувати суму компенсації, якщо на момент виходу у відпустку для догляду за дитиною до 3 років розмір окладу працівниці становив 1300 грн., а зараз за цією посадою оклад 3730 грн.?

Розпочнемо з того, що в разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (ч. 1 ст. 83 КЗпП, ч. 1 ст. 24 Закону про відпустки1).

1 Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Інші види відпусток, наприклад додаткова відпустка для чорнобильців, навчальні, творчі відпустки, компенсації не підлягають.

При нарахуванні (виплаті) компенсації за невикористану відпустку потрібно пам’ятати такі основні моменти.

1. Компенсації підлягають усі дні не використаних працівником щорічних відпусток і додаткових відпусток «на дітей» незалежно від того, скільки років вони не надавалися. Строків давності за такими відпустками немає.

2. Компенсація виплачується незалежно від причини звільнення працівника, у тому числі й у разі, якщо він звільнений за порушення трудової дисципліни.

3. Виплатити компенсацію за невикористану відпустку при звільненні необхідно в день звільнення. А якщо працівник у цей день не працював — не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок (ст. 116 КЗпП).

Суму компенсації за невикористану відпустку розраховують у тому ж порядку, що й суму звичайних відпускних:

К = Зсер х Дв,

де К — сума компенсації за невикористану відпустку;

Зсер — середньоденна зарплата;

Дв — кількість невикористаних днів відпустки.

Для визначення кількості невикористаних днів щорічної відпустки за неповний робочий рік використовують формулу:

Дкомп = Двідп х (Квідпр - Сввідпр) : (Крік - Сврік),

де Дкомп — кількість днів невикористаної відпустки, за які надається компенсація;

Двідп — загальна тривалість щорічної відпустки, що надається за повний відпрацьований рік;

Квідпр — кількість календарних днів у поточному робочому році до дня звільнення;

Сввідпр — кількість святкових і неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП, які припадають на поточний робочий рік до дня звільнення;

Крік — загальна кількість календарних днів у поточному робочому році;

Сврік — загальна кількість святкових і неробочих днів у поточному робочому році.

Якщо працівник не використав щорічну відпустку за декілька років поспіль, вам допоможе така формула:

Дкомп = Двідп х Р + Двідп х (Квідпр - Сввідпр) : (Крік - Сврік),

де Р — кількість повних років, відпрацьованих на підприємстві, за які не використані відпустки.

Отриману розрахунковим шляхом кількість календарних днів округлюємо з урахуванням математичних правил округлення.

Якщо в розрахунку виходить, наприклад, 0,5 і більше десятих, це число округляється до цілого, тобто до 1 календарного дня.

Щоб визначити кількість невикористаних днів щорічної відпустки в ситуації, розглянутій у запитанні, звернемося до Закону про відпустки. Так, ст. 6 цього Закону встановлено, що щорічна основна відпустка повної тривалості надається за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Період перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до 3 років до стажу роботи, який надає право на щорічну основну відпустку, не зараховується (ст. 181 КЗпП, п. 3 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки).

А ось відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, що надається на строк листка тимчасової непрацездатності, зараховується до стажу роботи, що надає право на щорічну основну відпустку. Тому за період перебування на лікарняному у зв’язку з вагітністю та пологами працівниці має бути нарахована компенсація за невикористані дні щорічної відпустки.

Виходить, що в нашому випадку працівниця має право на компенсацію за дні щорічної відпустки, не використані нею за період з 02.06.2014 р. по 01.10.2015 р.

Розрахуємо кількість невикористаних днів щорічної відпустки за допомогою наведеної раніше формули:

24 х 1 + 24 х (122 - 2) : (366 - 10) ≈ 32 (к. дн.),

де 122 — кількість календарних днів з 02.06.2015 р. по 01.10.2015 р.;

2 — кількість святкових і неробочих днів у цьому ж періоді (28 червня, 24 серпня);

366 — загальна кількість календарних днів у робочому році з 02.06.2015 р. по 01.06.2016 р.;

10 — загальна кількість святкових і неробочих днів у робочому році з 02.06.2015 р. по 01.06.2016 р.

Переходимо до розрахунку середньоденної зарплати.

Середню зарплату визначають відповідно до Порядку № 1002. У загальному випадку — виходячи із сумарного заробітку за останні 12 календарних місяців роботи, що передували місяцю виплати компенсації. Для розрахунку середньоденної зарплати використовують формулу:

2 Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений Постановою КМУ від 08.02.95 г. № 100.

Зсер = З : (Дк - Св),

де З — сума зарплати за 12 календарних місяців або за інший розрахунковий період (якщо працівник пропрацював менше року);

Дк — кількість календарних днів за 12 місяців або за інший розрахунковий період;

Св — кількість святкових і неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП, які припадають на розрахунковий період.

Особливість нашої ситуації в тому, що протягом останніх 12 календарних місяців працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років і не мала заробітку. У зв’язку з цим середню зарплату потрібно розраховувати виходячи з установленої в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу (абз. 3 п. 4 Порядку № 100). Причому береться оклад (тарифна ставка), встановлена на момент обчислення середньої зарплати.

Див. лист Мінсоцполітики від 08.04.2016 р. № 383/13/84-16.

Середньоденна зарплата становитиме:

(3730,00 х 12) : (365 - 11) = 126,44 (грн./к. дн.).

Тепер у нас є всі дані для того, щоб розрахувати суму компенсації за не використані працівницею дні щорічної відпустки: 126,44 х 32 = 4046,08 грн.

Відпрацював 1 день

Працівник відпрацював на підприємстві 1 день і звільнився. Чи потрібно йому нараховувати компенсацію за невикористану щорічну відпустку?

При остаточному розрахунку з працівником роботодавець зобов’язаний:

1) виплатити зарплату за фактично відпрацьований час;

2) розрахувати і надати компенсацію за невикористану відпустку, якщо працівник заробив право відгуляти хоча б один день.

Щоб розрахувати кількість днів щорічної відпустки, що підлягають компенсації, скористаємося вже знайомою нам формулою:

Дкомп = Двідп х (Квідпр - Сввідпр) : (Крік - Сврік).

Визначимо показники, які ми підставимо у формулу: Двідп — 24 к. дн., Квідпр — 1 к. дн., Сввідпр — 0 к. дн., Крік — 365 к. дн., Сврік — 11 к. дн.

Розрахуємо кількість днів відпустки, які треба компенсувати:

Дкомп = 24 х 1 : (365 - 11) = 0,068 (к. дн.).

Як бачимо, працівник, що пропрацював на підприємстві один день, не заробив права на жоден день щорічної відпустки.

Отже, компенсація йому не виплачується.

Виправлення після звільнення

Випадково виявили, що у 2017 році працівникові, який звільнився, неправильно нарахували компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки (недоплатили компенсацію за 2 дні). Що тепер робити?

Спочатку поглянемо, чого чекати підприємству, якщо нічого не робити.

Нам ближче підхід, що подібного роду порушення слід кваліфікувати як «порушення інших вимог трудового законодавства» — абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП (ср. 025069200). Штраф — у розмірі однієї мінзарплати (наразі — 3723 грн.)3.

3 Вам буде цікава стаття «Трудова» відповідальність: стаття 265 КЗпП від А до Я» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 18-19).

Посадові особи підприємства за подібні порушення можуть поплатитися штрафом у розмірі від 510 до 1700 грн., а при повторному порушенні протягом року — від 1700 до 5100 грн. (ч. 1 ст. 41 КпАП).

Як бачите, штрафи доволі переконливі .

У цій ситуації радимо донарахувати і виплатити звільненому працівникові компенсацію за невикористану відпустку.

Тим паче, що зробити це дуже просто.

Таким чином ми припинимо адмінпорушення — почне спливати 3-місячний строк давності для накладення адмінштрафу. Плюс з’являться підстави стверджувати, що і штраф за ст. 265 КЗпП застосовуватися не повинен. Адже навіть якщо б таке порушення виявив перевіряючий, але ми б відразу виправилися, відповідальність не повинна була б застосовуватися (п. 28 Порядку № 2954)5.

4 Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295.

5 Цікаві деталі знайдете в статті «Перевірки Держпраці: припис виконали, чи буде адмінштраф?» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 18-19).

Грошова компенсація за невикористані відпустки належить до фонду додаткової зарплати у складі виплат за невідпрацьований час (п.п. 2.2.12 Інструкції № 56).

6 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Ну а оскільки ми нараховуємо її особі, яка не перебуває в трудових відносинах з роботодавцем, і до того ж це виплата за невідпрацьований час, ЄСВ не нараховуємо.

Відповідно в ЄСВ-звіті за формою № Д4 донарахована сума «відпускної» компенсації не відображається.

ПДФО і військовий збір доведеться утримати в загальному порядку за ставками 18 % і 1,5 % відповідно. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ показати таку виплату потрібно з кодом «127». Сума донарахованої компенсації з’явиться як у першому розділі форми, так і в другому.

Зверніть увагу! Якщо працівник звільняється, то в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ у графі 7 зазначають дату звільнення. Причому таку дату показують і в тому випадку, коли звільнення відбулося до початку звітного періоду, але працівник отримував доходи у звітному періоді (п. 3.7 Порядку № 47). Тобто якщо ви нараховуєте дохід колишньому працівникові, то в поточному Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображайте і дату його звільнення, навіть якщо таке звільнення відбулося в попередніх звітних кварталах.

7 Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мінзарплата з 01.12.2021: хапай в обидві жмені...
14907 21
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам