Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, листопад, 2018/№46
Друкувати

Кого та як перевіряють захисники прав споживачів?

Шевчук Михаил, налоговый эксперт
За трудовиками та податківцями інші перевіряючі залишаються «в тіні». У тому сенсі, що говоримо про них ми набагато рідше, ніж про вищезгаданих візитерів. Але зараз зробимо виняток і розглянемо порядок проведення перевірок Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі — Держпродспоживслужба)1 у частині захисту прав споживачів.

1 Офіційний сайт служби — http://www.consumer.gov.ua/.

Штраф за створення перешкод. Розпочнемо з цікавого нюансу. Якщо до вас з перевіркою якості продукції та/або правил торговельного та інших видів обслуговування нагряне Держпродспоживслужба або структурний підрозділ з питань захисту прав споживачів органу місцевого самоврядування, але ви створюватимете перешкоди їх посадовим особам у проведенні перевірки, то згідно з п. 8 ч. 1 ст. 23 Закону № 10232 вам світить штраф у розмірі від 1 до 10 % вартості реалізованої продукції за попередній календарний місяць, але не менше 10 нмдг (170 грн.).

2 Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р. № 1023-XII.

А у разі неправомірних дій особи, що перевіряється, на допомогу захисникам прав споживачів можуть прийти працівники правоохоронних органів. Згідно зі ст. 31 Закону № 1023 вони повинні надавати посадовим особам органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів, допомогу у виконанні ними службових обов’язків і припиняти незаконні дії фізосіб, що перешкоджають виконанню покладених на них функцій.

До мораторію байдуже. Важливий нюанс: мораторій на перевірки, передбачений Законом № 17283, не поширюється на Держпродспоживслужбу. Причина в тому, що в Переліку № 11044, затвердженому на виконання цього Закону, служба та її територіальні органи включені до переліку органів, на які дія мораторію не поширюється. Але при цьому стосується це не всіх перевірочних заходів служби, а тільки зазначених у Переліку. Серед них і державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів.

3 Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 р. № 1728-VIII. Детальніше про мораторій ви могли прочитати в статті «Мораторій на перевірки — 2018: стосується і податківців, але тимчасово» в журналі «Бухгалтер 911», 2018, № 3.

4 Перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 18.12.2017 р. № 1104. Цей документ ми обговорювали в статті «Ті, що проходять «крізь стіни» мораторію: з’явився Перелік» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 10).

Поза зоною дії мораторію також державний ветеринарно-санітарний контроль, державний нагляд (контроль) за дотриманням санітарного законодавства, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, державний нагляд у сферах карантину та захисту рослин.

Повноваження перевіряючих. Як ви розумієте, перевірити дотримання прав споживачів може Держпродспоживслужба (та її територіальні органи) або структурний підрозділ з питань захисту прав споживачів органу місцевого самоврядування.

Контрольні повноваження Держпродспоживслужби у сфері захисту прав споживачів зафіксовані, зокрема, в ст. 26 Закону № 1023. Так, Держпродспоживслужба має право:

1) давати суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів;

2) перевіряти додержання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері торгівлі і послуг, вимог нормативно-правових актів щодо безпеки продукції, правил торгівлі та надання послуг;

При цьому вона може безперешкодно відвідувати й обстежувати відповідно до законодавства будь-які виробничі, торговельні та складські приміщення таких суб’єктів.

3) відбирати у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих на право проведення таких робіт згідно із законодавством. Такий відбір проводять з оплатою вартості зразків і проведених досліджень (експертизи) за рахунок коштів держбюджету;

У разі встановлення за результатами таких досліджень реалізації продукції неналежної якості та/або фальсифікованої суб’єкт господарювання відшкодовує здійснені витрати.

4) проводити контрольні перевірки правильності розрахунків зі споживачами за реалізовану продукцію, у тому числі харчові продукти, відповідно до закону;

5) одержувати безоплатно від суб’єктів господарювання копії необхідних документів, які характеризують якість продукції, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що використовуються для виробництва цієї продукції;

6) забороняти суб’єктам господарювання реалізацію споживачам:

— неправильно маркованих або непридатних харчових продуктів;

— фальсифікованої продукції;

7) подавати до суду позови про захист прав споживачів;

8) передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки кримінального правопорушення, органам досудового розслідування;

9) накладати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, адміністративні стягнення;

Ідеться про адмінправопорушення, передбачені ст. 155, 1552, 156, 1561 — 1563, 167, 1681 — 1682, 170 і 1882 КУпАП.

10) накладати на суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, стягнення згідно зі ст. 23 Закони № 1023. Робить це Держпродспоживслужба відповідно до Порядку № 11775.

5 Порядок накладення стягнень за порушення законодавства про захист прав споживачів, затверджений постановою КМУ від 17.08.2002 р. № 1177.

Від себе додамо, що Держпродспоживслужба згідно з ч. 4 ст. 27 Закону про рекламу6 уповноважена також накладати штрафи за порушення законодавства про рекламу. При цьому вона повинна керуватися Порядком № 6937.

6 Закон України «Про рекламу» від 03.07.96 р. № 270/96-ВР.

7 Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затверджений постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 693.

Крім того, у повноваженнях служби штрафувати за порушення законодавства про заходи з попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення. Такі повноваження їй дає ст. 20 Закону № 28998, у ч. 2 якої чітко визначені правопорушення, за які передбачені покарання.

8 Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» від 22.09.2005 р. № 2899-IV.

Повноваження Держпродспоживслужби у сфері ринкового нагляду. Важливо розуміти, що служба уповноважена здійснювати також державний ринковий нагляд щодо низки видів продукції (зазначених у пп. 23 — 44 Переліку № 10699).

9 Перелік видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затверджений постановою КМУ від 28.12.2016 р. № 1069.

Серед них, зокрема, електричне й електронне обладнання, іграшки, взуття, телевізори, кондиціонери, пилососи, а також деякі види нехарчової продукції10.

10 Щодо яких технічними регламентами не встановлені спеціальні вимоги щодо забезпечення її безпечності та щодо яких не здійснюється державний ринковий нагляд іншими органами державного ринкового нагляду.

Пояснюється це тим, що Держпродспоживслужба є одним з органів ринкового нагляду. У зв’язку з цим вона наділена низкою повноважень і у сфері такого нагляду. Перелічені вони в ст. 11 Закону № 273511. Серед них, зокрема, проведення перевірок характеристик продукції, у тому числі відбір зразків продукції, забезпечення проведення їх експертизи (випробування) і вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні порушень вимог Закону № 2735.

11 Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 02.12.2010 р. № 2735-VI.

Як тут не згадати про дуже суттєві санкції, передбачені ст. 44 цього Закону. Так, наприклад, введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, може призвести до штрафу в розмірі від 1500 до 3000 нмдг (від 25,5 до 51 тис. грн.).

Причому зверніть увагу на той факт, що штрафи можуть застосовувати як до осіб, які ввели продукцію в обіг (виробник/імпортер), так і до тих, хто до них «прирівняний». Адже згідно з ч. 7 ст. 8 цього Закону, якщо виробник продукції не може бути ідентифікований органом ринкового нагляду, то особою, що ввела таку продукцію в обіг, вважається кожен суб’єкт господарювання в ланцюгу постачання відповідної продукції, який не надав протягом узгодженого з органом ринкового нагляду строку документацію, що дає змогу встановити найменування та місцезнаходження виробника або особи, що поставила суб’єкту господарювання цю продукцію.

Як проходить перевірка? Перевірки, які проводить Держпродспоживслужба, підпорядковуються вимогам Закону № 87712.

12 Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V.

Раніше їх проведення регулював окремий Порядок, але він був скасований, як такий, що не відповідає Закону № 877.

Відповідно вони можуть бути як плановими, так і позаплановими.

Причиною для проведення позапланової перевірки може послугувати одна з підстав, наведених у ч. 1 ст. 6 Закону № 877. Причому найпоширеніша серед них — звернення фізособи (фізосіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їх) правам, законним інтересам, життю або здоров’ю, довкіллю або безпеці держави, перебуває під питанням .

З одного боку, дію другого речення абз. 5 ч. 1 ст. 6 (яким така підстава встановлена) призупинено на час дії мораторію згідно із Законом № 1728. Причому п.п. 2 ч. 1 ст. 3 зазначеного Закону встановлено майже аналогічну підставу для проведення позапланової перевірки. Але, з іншого боку, дія Закону № 1728 на Держпродспоживслужбу не поширюється (принаймні в частині перевірок дотримання законодавства про захист прав споживачів) у зв’язку з її включенням до Переліку № 1104.

Тим не менш, саме за зверненням постраждалих фізосіб-споживачів служба продовжує проводити більшість своїх позапланових перевірок!

Як проходитиме перевірка? Відповідь на це запитання залежить від того, яке порушення законодавства про захист прав споживачів було допущене (або перебуває під підозрою ).

Зверніть увагу: при проведенні позапланової перевірки з’ясовують лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення перевірки.

У посвідченні (направленні) на проведення перевірки обов’язково мають бути зазначені ці питання.

Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного направлення.

За підсумками перевірки складають акт (незалежно від того, були виявлені порушення чи ні). Якщо перевіряючі все-таки виявили порушення, то вам на підставі такого акта видадуть припис про усунення порушення. При цьому сам по собі він не передбачає застосування санкцій.

Страшними у цьому аспекті можуть бути постанови про накладення адміністративно-господарських санкцій та/або протоколи про адмінправопорушення.

Крім того, на порушника можуть чекати й інші рішення перевіряючих, а саме:

заборона реалізації продукції. Підстави для цього перелічені в п. 7 ч. 1 ст. 26 Закону № 1023 (ми вже називали їх вище);

припинення суб’єктом господарювання сфери торгівлі і послуг реалізації та виробництва продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів щодо безпеки для життя, здоров’я та майна споживачів і довкілля, — до усунення виявлених недоліків;

тимчасове припинення діяльності суб’єктів господарювання сфери торгівлі (секцій, відділів), послуг складів підприємств оптової і роздрібної торгівлі й організацій, що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів, — до усунення виявлених недоліків;

опломбування виробничих, складських, торговельних та інших приміщень суб’єктів господарювання сфери торгівлі та послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також несправних, з неправильними показаннями, з пошкодженим перевірочним тавром або без нього або з тавром, строк дії якого закінчився, засобів вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів.

Детальніше про відповідальність ми поговоримо в окремій статті наступного номера.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам