Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, листопад, 2018/№47
Друкувати

Інвентаризація «відпускного» резерву: вже близько час

Беляева Елена, эксперт по вопросам оплаты труда
Новий рік уже не за горами. А отже, саме час провести традиційну інвентаризацію, у тому числі проінвентаризувати залишок резерву відпусток на кінець 2018 року. З нашою статтею ви зробите це легко і просто.

Нагадаємо, що резерв відпусток створюють тільки для оплати*:

* Про порядок розрахунку й обліку резерву відпусток ви можете дізнатися з наших статей, зокрема: «Відпускний резерв: головні моменти» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 8), «Якщо не створили відпускного резерву: відповідальність, донарахування заднім числом» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 20).

— щорічних (основної і додаткових) відпусток, а також додаткових відпусток «на дітей». Відповідно резерв на оплату творчих, навчальних та інших відпусток не створюють;

— компенсації за невикористану відпустку;

— ЄСВ у частині нарахувань на суми зазначених вище відпускних і компенсацій.

Для обліку резерву відпусток призначений субрахунок 471 «Забезпечення виплат відпусток».

Залишок резерву відпусток потрібно періодично переглядати (інвентаризувати) і за необхідності коригувати (збільшувати або зменшувати). Для чого? Щоб перевірити правильність розрахунку резерву, обґрунтованість зарезервованих сум і наблизити їх до реальних цифр.

Робити цю процедуру п. 18 П(С)БО 11 «Зобов’язання» закликає на кожну дату балансу. Водночас п. 8.2 розд. III Положення № 879** зобов’язує перераховувати (інвентаризувати) залишок резерву відпусток станом на кінець звітного року, тобто на 31 грудня. На якому ж варіанті зупинитися?

** Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.

На нашу думку, переглядати залишок «відпускного» резерву достатньо один раз на рік. Хоча якщо у вас є час і бажання, займатися цією справою можете запросто раз на квартал (на кожну дату балансу).

Процес коригування залишку резерву відпусток складається з декількох кроків. Зараз пройдемо кожен з них.

Крок 1. Визначаємо залишок резерву відпусток (з урахуванням ЄСВ-нарахувань) на кінець року. Для його розрахунку нам знадобиться знати за кожним працівником кількість невикористаних днів щорічної і «дитячої» (за наявності права на неї) відпусток, а також середньоденну зарплату. Її ми розраховуємо відповідно до Порядку № 100***, тобто так само, як і при розрахунку звичайних відпускних.

*** Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Формула розрахунку залишку резерву відпусток (Рзал) за кожним працівником виглядає так:

Рзал = ЗП : (КД - С - Ч) х Двідп х Кєсв,

де ЗП — фактично нарахована зарплата за попередні 12 календарних місяців або за фактично відпрацьований період (з 1-го до 1-го числа), якщо працівник пропрацював менше року;

КД — кількість календарних днів у розрахунковому періоді;

С — кількість святкових і неробочих днів у розрахунковому періоді (ст. 73 КЗпП);

Ч — час, протягом якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково в розрахунковому періоді;

Двідп — кількість невикористаних днів відпусток;

Кєсв — коефіцієнт, що збільшує резерв відпусток на суму ЄСВ-нарахувань. Його ви розраховували на початку року, щоб розрахувати місячну суму відрахувань на створення резерву відпусток. Для цього використовували формулу: Кєсв = 1 + Сєсв : 100 %, де Сєсв — ставка ЄСВ. У загальному випадку він дорівнює 1,22.

Ставка ЄСВ для звичайних роботодавців-юросіб на зарплату працівників-інвалідів — 8,41 %, на зарплату інших працівників — 22 %.

Зазначимо: оскільки щомісячний розмір «відпускного» забезпечення п. 14 П(С)БО 11 наказує розраховувати за іншим алгоритмом, можна не сумніватися, що в результаті інвентаризації виникне необхідність або донарахувати, або сторнувати суму забезпечення.

Крок 2. Порівнюємо отриману величину із сальдо за кредитом субрахунку 471.

Крок 3. Якщо залишок «відпускного» резерву виявився більшим, ніж сальдо за кредитом субрахунку 471, на різницю донараховуємо резерв, тобто збільшуємо його. Робимо це тією ж проводкою, що і при стандартному нарахуванні резерву: Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 471.

У зворотній ситуації, коли сальдо за кредитом субрахунку 471 виявилося більшим за розраховану суму резерву, на різницю зменшуємо суму «відпускного» резерву. Надлишок:

— або сторнуємо проводкою (методом «червоне сторно»): Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 471, як пропонує п. 18 П(С)БО 11 (ср. );

— або включаємо до складу доходу звітного періоду: Дт 471 — Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності», як установлює п. 5 цього ж стандарту.

Обидва наведені підходи до коригування «відпускного» резерву мають право на життя. Якщо величина доходу для вас не критична (наприклад, ви далекі від відмітки у 20 млн грн.), можна порекомендувати використовувати підхід, при якому надміру нараховану суму резерву відпусток включають у дохід.

У цьому випадку є ще один «бонус»: не потрібно шукати базу для розподілу суми, що підлягає сторнуванню, між рахунками витрат.

Інвентаризацію резерву відпусток розглянемо на прикладі.

Приклад. У підприємства сума забезпечення на оплату відпусток (тобто сума резерву, накопичена на субрахунку 471 за 2018 рік, становить 63186,14 грн.

Протягом року за рахунок резерву відпусток нараховано:

— суми відпускних — 43522,64 грн.;

— суми нарахованого ЄСВ — 9574,98 грн.

Сальдо за кредитом субрахунку 471 на 31.12.2018 р. — 10088,52 грн.

На цю дату невикористані дні відпустки залишилися у трьох працівників служби збуту. Серед них немає ЄСВ-пільговиків (тобто таких, до зарплати яких застосовується ставка ЄСВ 8,41 %).

Дані про кількість днів невикористаної відпустки, зарплату, кількість днів розрахункового періоду за цими працівниками представимо в таблиці нижче.

з/п

П. І. Б.

К-ть

невико-

ристаних

днів

відпустки

К-ть

кален-

дарних

днів

у роз-

рахун-

ковому

періоді

К-ть

святкових

днів

у роз-

рахун-

ковому

періоді

Нарахо-

вана

зарплата

за роз-

рахун-

ковий

період,

грн.

Середньо-

денна

зарплата,

грн.

(гр. 6 :

: (гр. 4 -

- гр. 5))

Сума,

яка

обліко-

вується

в резерві

відпусток,

грн.

(гр. 7 х

х гр. 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Дорош Т. А.

24

365

11

48180,00

136,10

3266,40

2

Степанова О. І.

14

365

11

54120,00

152,88

2140,32

3

Топорков Д. Р.

7

365

11

61600,00

174,01

1218,07

Разом

6624,79

Розрахуємо суму забезпечення на кінець 2018 року (на дату балансу), тобто ту суму, яку можна перенести на наступний 2019 рік:

6624,79 грн. х 1,22 = 8082,24 грн.,

де 1,22 — коефіцієнт, що коригує резерв на суму ЄСВ-нарахувань, який розрахований так: 1 + 22 % : 100 % = 1,22.

Визначимо різницю між розрахованою на кінець року сумою резерву і сальдо за кредитом субрахунку 471:

8082,24 - 10088,52 = -2006,28 (грн.).

Оскільки сальдо за кредитом субрахунку 471 виявилося більшим, ніж розрахована сума резерву, виходить, що на різницю потрібно зменшити резерв до 8082,24 грн., тобто на суму 2006,28 грн. Робимо це проводкою Дт 471 — Кт 719.

Крок 4. Суми резерву відпусток на початок і кінець звітного періоду відображаємо в рядку 1660 «Поточні забезпечення» Балансу (Звіту про фінансовий стан) за формою № 1 за 2018 рік. Малі підприємства суми «відпускного» резерву показують у рядку 1595 «Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення» форми № 1-м або № 1-мс, якщо, звісно, вони створювали резерв.

Витрати на створення резерву відпусток включіть до Звіту про фінрезультати (ф. № 2, № 2-м, № 2-мс) у розрізі відповідних видів витрат.

Ці суми візьмуть участь у формуванні фінрезультату до оподаткування, на підставі якого ви обчислите об’єкт обкладення податком на прибуток.

На щастя, жодних різниць, на які слід було б коригувати бухобліковий фінрезультат, у податковоприбутковому обліку виникати не буде .

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам