Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, січень, 2019/№5
Друкувати

Декларація з податку на прибуток: заповнюємо правильно

Товстопят Юрий, налоговый эксперт
Як заповнити декларацію з податку на прибуток за 2018 рік? З урахуванням того, що податківці рекомендують уперше подавати форму декларації, оновлену 14.12.2018 р., уже зараз, при відповіді на це запитання головну увагу звернемо на нові/оновлені показники декларації та додатки до неї. Але, безумовно, цим не обмежимося!

«Гарячі точки» заповнення

Маємо на увазі ті поля/рядки декларації, при заповненні яких не все так очевидно, як може здатися. Чи якщо вони були «зачеплені» останніми змінами до форми декларації. Пропонуємо розглянути їх у розрізі окремих частин декларації.

Вступна частина (шапка). Незважаючи на свою простоту, шапка декларації має важливе значення хоча б тому, що більшість показників, які містяться в ній, є обов’язковими реквізитами декларації (згідно з пп. 48.3 — 48.4 ПКУ). А без них податкова декларація втрачає статус такої з усіма можливими наслідками. Тому будьте уважними при її заповненні.

У загальному випадку нічого складного в такому заповненні немає. Але зверніть увагу: у службовому полі 5 «Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта», яке було перейменовано саме останніми змінами, необхідно зазначати:

юрособам: присвоєний їм код ЄДРПОУ (згідно з п.п. 1 п. 2.2 Порядку № 15881);

1 Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588.

Юрособи, що не мають такого коду, повинні зазначати реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який їм присвоює контролюючий орган.

фізособам: реєстраційний номер облікової картки платника податків (простіше кажучи — ідентифікаційний код) або серію (за наявності) та номер паспорта2.

2 Паспортні дані зазначають фізособи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Про ті екстрені випадки, у яких подавати «прибуткову» декларацію доводиться фізособам (єдиноподатникам, загальносистемникам і непідприємцям ), ви знаєте, зокрема, з попередньої статті номера.

Інший змінений реквізит шапки — службове поле 9. До нього додали ще один вид особливих платників, а саме «платника єдиного податку». Нагадаємо: ще в межах податкової реформи — 20183 єдиноподатників (з числа як фіз-, так і юросіб) на рівні Кодексу зобов’язали сплачувати податок на репатріацію при виплаті доходів з джерелом походження з України на користь юросіб-нерезидентів. Відповідно, нова комірка — саме для них.

3 Детальніше про це ви могли прочитати в статті «Новини «другого ешелону» (єдиний податок, плата за землю тощо)» у журналі «Бухгалтер 911», 2018, № 1-2.

Також зверніть увагу на присвячене даним про нерезидентів службове поле 7. Його зобов’язані заповнювати тільки постійні представництва нерезидентів, відповідно лише для них воно є обов’язковим реквізитом.

Звичайні платники не заповнюють службове поле 7 навіть у разі виплати доходу з джерелом походження з України на користь нерезидентів.

Основна частина (таблична). По ній пропонуємо пройтися порядково, упустивши лише окремі рядки (07 — 15), присвячені визначенню об’єкта оподаткування податком особливими платниками. Тобто орієнтуємося на звичайних платників податку.

Порядок заповнення основної частини декларації

Код

рядка4

Які дані зазначати

01

Загальна сума рядків з графи 3 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2:

рядок 2000 (оборот за Дт 70 з Кт 791);

рядок 2120 (оборот за Дт 71 з Кт 791);

рядки 2200, 2220 (оборот за Дт 72, 73 з Кт 792);

рядок 2240 (оборот за Дт 74 з Кт 793).

Для тих, хто подає Спрощений фінансовий звіт або Звіт суб’єкта малого підприємництва, — рядок 2280 одного із цих звітів.

Але банальним перенесенням даних, відображених у цих звітах (і округлених до тисяч або сотень гривень), обмежитися не вдасться. Податківці продовжують вважати (підкатегорія 102.23.02 ЗІР), що цей рядок «прибуткової» декларації слід заповнювати на підставі первинних документів, складених згідно з бухобліком, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами. Тобто брати «початкові» дані, які й беруться для заповнення фінзвітності

Показник цього рядка використовують:

по-перше, для визначення того, є платник за підсумками 2018 року високо- (понад 20 млн грн.) чи низькодохідним (не більше 20 млн грн.). Таким чином визначають, зобов’язаний платник застосовувати коригування фінрезультату до оподаткування чи має право обирати, застосовувати їх чи ні;

по-друге, для визначення того, з якою періодичністю платник зобов’язаний буде звітувати у 2019 році.

02

Показники рядка 2290 (прибуток) або 2295 (збиток) Звіту про фінрезультати за формою № 2 або рядка 2290 Звіту про фінрезультати (за формою № 2-м або № 2-мс) зі знаком («+» чи «-») — для тих, хто звітує за цими формами.

Як і за попереднім рядком, переносити слід не округлені дані, відображені у відповідних звітах, а «початкові» дані, які беруться для їх заповнення

03 РІ

Значення рядка 03 «Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок 01 - рядок 02) (+, -)» додатка РІ (з відповідним знаком). Цей показник є загальною сумою всіх коригувань фінрезультату, які відображають у додатку РІ.

Рядок обов’язковий до заповнення тільки високодохідними (за підсумками 2018 року) платниками податку, а також низькодохідними «добровольцями».

В окремих випадках справу з ним мають і низькодохідні платники, що не «підписувалися» на різниці. А саме при коригуванні фінрезультату на суми різниць, передбачених:

а) п.п. 140.4.2 ПКУ — за наявності непогашених збитків минулих років;

б) розд. I ПКУ за трансфертними операціями (п.п. 39.5.5);

в) розд. II НКУ за довгостроковим страхуванням життя (ст. 1231);

г) підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ

04

Сума ряд. 2 і 3 декларації.

Показник наводять зі знаком «+» (прибуток) або «-» (збиток).

Цей показник є загальним фінрезультатом за всіма видами діяльності, скоригованим на різниці.

Зауважте: платники, які здійснюють пільговані види діяльності, відображають тут у тому числі й результат таких видів діяльності

05 ПЗ

Прибуток або збиток від видів діяльності, звільнених від оподаткування, з таблиці 1 додатка ПЗ (зі знаком «+» або «-»).

Рядок 05 дозволяє «очистити» загальний об’єкт оподаткування від показників пільгованої діяльності. І лише після цього розраховують суму податку на прибуток

06

(Ряд. 04 - ряд. 05 ПЗ) х 18 % : 100 %.

Цей показник є сумою податку на прибуток.

Значення цього рядка має бути тільки позитивним. При від’ємній або рівній нулю різниці рядків 04 і 05 рядок 06 не заповнюють

>

16 ЗП

Значення рядка 16 додатка ЗП. Цей показник є загальною сумою, на яку ви маєте право зменшити податок на прибуток.

До нього можна включити такі суми:

— податків, сплачених за кордоном (рядок 16.1). Зауважте: якщо сума таких податків «не зіграла» за підсумками звітного року, то на наступний рік вона не переноситься ;

— нарахованих і сплачених дивідендних авансових внесків та прирівняних до них платежів (рядок 16.4.1). А ось її перенести можна й на наступні роки.

У межах останніх змін до форми декларації уточнили назву ряд. 16.3 додатка АВ, який бере участь у розрахунку показника ряд. 16.4.1. Тепер прописано, що в ньому потрібно показувати невраховані аванси за минулий рік (а не «період», як було зазначено раніше, що дуже-таки плутало квартальних платників податку);

— суму акцизного податку, сплаченого за важкими дистилятами (газойлем) (рядок 16.5). Вони мають бути класифіковані в товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД і використовуватися платником на дизельних локомотивах і самоскидах вантажопідйомністю понад 75 т (згідно з п. 15 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). На жаль , сума акцизного податку, що не зіграла у зменшення податку, на наступний рік не переноситься.

Раніше ДФСУ (підкатегорія 102.23.02 ЗІР) щодо послідовності обліку зменшуючих платежів у цьому додатку зазначала, що вона передбачена самою формою додатка ЗП. Зараз ця консультація переведена в розряд недіючих з формальних причин. Якщо перенести її висновки на сьогоднішні реалії, то в першу чергу потрібно зараховувати закордонподатки, а в другу — «дивідендні» авансові внески, а в останню — суму акцизного податку. Але якщо зацікавлені в повному обсязі зарахувати й останню суму, можете звернутися з індивідуальною податковою консультацією до податківців: може, вони запропонують іншу послідовність

17

Ряд. 06 + ряд. 08 + ряд. 10 + ряд. 12 + ряд. 15 - ряд. 16 ЗП.

Для звичайних платників ця формула фактично є різницею ряд. 06 і 16 ЗП.

Значення ряд. 17 має бути додатним.

Майте на увазі: навіть при загальному збитку за звітний період (якщо значення ряд. 04 від’ємне) у підприємства може виникнути зобов’язання зі сплати податку. Це можливо, якщо збиток за пільгованою діяльністю більше прибутку від інших видів діяльності (від’ємне значення ряд. 05 більше за значення ряд. 04)

18

Показник ряд. 17 декларації за 3 квартали (для квартальних платників)

19

Річні платники переносять сюди показник з ряд. 17 декларації. У них це значення може бути тільки додатним.

Квартальні платники зазначають тут різницю між значеннями ряд. 17 і 18 декларації. У них значення рядка 19 може бути і додатним, і від’ємним. Додатне значення показує суму податку, яку підприємство повинне сплатити до бюджету за підсумками звітного періоду. Саме цю суму відображають у бухобліку проводкою: Дт 98 — Кт 641/податок на прибуток.

Від’ємне значення може виникнути у квартальних платників у тому випадку, якщо податкове зобов’язання за рік виявилося меншим за зобов’язання за 3 квартали 2018 року. Воно говорить про утворення переплати

20 АВ

Показник ряд. 6 додатка АВ. Є сумою «дивідендного» авансового внеску, що підлягає сплаті у звітному періоді. Квартальні платники наводять таку суму наростаючим підсумком за рік.

Значення рядка повинне відповідати значенню ряд. 16.2 додатка ЗП

21

Показник ряд. 20 АВ декларації за 3 квартали (для квартальних платників).

Але й вони можуть цей рядок не заповнювати, якщо в попередніх звітних періодах 2018 року квартальний платник не виплачував дивіденди. У такому разі їм потрібно продублювати суму з ряд. 20 і в ряд. 22 декларації

22

Річні платники переносять показник з ряд. 20 звітної декларації.

Квартальні платники розраховують, як різницю ряд. 20 і 21

23 ПН

Сума показників ряд. 22 графи 6 таблиці 1 додатка ПН (або додатків — у разі подання декількох додатків).

Майте на увазі: у цьому рядку відображають тільки суми податку на репатріацію, утримані з виплат нерезидентам-юрособам.

Важливо: при виплаті доходів із джерелом походження з України на користь нерезидентів-юросіб сплачувати податок на репатріацію і подавати «прибуткову» декларацію із заповненими рядками 23 ПН — 25 і додатком ПН зобов’язані і єдиноподатники (як юр-, так і фізособи); підприємці-загальносистемники; неприбуткові підприємства, установи й організації і навіть… звичайні фізособи (не підприємці)

24

Показник ряд. 23 ПН декларації за 3 квартали (для квартальних платників). Знову-таки вони не обов’язково заповнюють цей рядок: якщо в попередніх звітних періодах 2018 року доходи на користь нерезидентів не виплачували, цей рядок залишають порожнім. У цьому випадку значення ряд. 23 дублюють у ряд. 25 декларації

25

Річні платники переносять показник ряд. 23 декларації.

Квартальні платники наводять тут різницю ряд. 23 і 24 декларації

4 Назву рядка не наводимо: їх можна знайти у формі декларації.

Умовні виділення:

напівжирним шрифтом виділено номери рядків, показники яких наводять в інтегрованій картці платника (рядки 19, 22 і 25);

За цими рядками дотримується така рівність: для річних платників ряд. 19 = ряд. 17; ряд. 22 = ряд. 20 і ряд. 25 = ряд. 23; для квартальних: ряд. 19 = ряд. 17 - ряд. 18; ряд. 22 = ряд. 20 - ряд. 21; ряд. 25 = ряд. 23 - ряд. 24.

напівжирним курсивним шрифтом — номери рядків, які заповнюють тільки квартальні платники (рядки 18, 21 і 24).

Завершальна частина (інформативні поля + підписи). Вона, як і раніше, включає чотири інформативні поля та місце для підпису. У цій частині будь-яких змін у порядку заповнення не відбулося.

Додатки до декларації

Їх кількість не змінилася: зараз «прибуткова» декларація налічує сім додатків до рядків декларації і два додатки… до додатка РІ.

Детально зупинитися на кожному ми не можемо, тому розглянемо новинки, внесені останніми змінами до форми декларації.

І розпочнемо з того, що в усіх додатках, за аналогією зі вступною частиною декларації, реквізит «Код за ЄДРПОУ» замінено на «Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта». Що в ньому зазначати, ви знаєте, зокрема, з першого підрозділу нашої статті.

Додаток АМ. За земельними ділянками, бібліотечними фондами, МНМА та природними ресурсами податкову амортизацію не розраховують, тому в графах 3 — 5 рядків А1, А10, А11 і А13 з’явилася відмітка «Х». Тому внести сюди дані не вийде навіть помилково. Заради справедливості зазначимо, що зазначені комірки не заповнювали й раніше.

Додаток ЗП. У ньому криється відразу дві зміни.

По-перше, назву ряд. 16.3 уточнили таким чином, що тепер немає жодних сумнівів: у ньому необхідно показувати невраховані аванси за минулий рік. Раніше квартальних платників заплутувало слово «періоду», яке було там наявне.

По-друге, з’явився новий ряд. 16.5. За його допомогою тепер можна зменшити податок на прибуток на акцизний податок, сплачений за важкими дистилятами (газойлем).

За умови, що вони класифіковані в товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД і використані платником на дизельних локомотивах та самоскидах вантажопідйомністю понад 75 т (п. 15 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).

Додаток РІ. Йому дісталося найбільше: його виклали в новій редакції. Продиктовано це тим, що з 01.01.2018 р. з’явилися нові різниці, а також змінено деякі з тих, що існували раніше5. Так, у додатку РІ враховано, що:

5 Детальніше про це ви могли прочитати в статті «Податок на прибуток: розбираємо «точкові» зміни» в журналі «Бухгалтер 911», 2018, № 1-2.

— «зменшуюча» різниця поширюється на суму доходів від участі в капіталі всіх єдиноподатників-юросіб (ряд. 3.2.3 (колишній ряд. 3.2.2.1));

— не виникає «зменшуюча» різниця на суму дивідендів від єдиноподатників (ряд. 3.2.3.1 (колишній ряд. 3.2.3));

— для «збільшуючої» 30 % коригувань за покупками в «особливих» нерезидентів з «низькоподаткових» країн відведено ряд. 3.1.6.1, в «інших» нерезидентів визначеної організаційно-правової форми — ряд. 3.1.6.2.

А ось у ряд. 3.1.7 слід відображати різницю між вартістю придбання та вартістю, визначеною за принципом «витягнутої руки» (п.п. 140.5.4 ПКУ).

— додали «збільшуючу» різницю за путівками (ряд. 3.1.10.1);

— ввели «збільшуючу» різницю на добродійність «спортивним» неприбутківцям — на суму, що перевищує 8 % межу (ряд. 3.1.14).

Також додали рядки для фіксації нових різниць кінематографістами (ряд. 3.1.13 і 3.2.5), банками та фінустановами (ряд. 4.1.18 — 4.1.19 і ряд. 4.2.17 — 4.2.19) і за операціями від реалізації газу вугільних родовищ (ряд. 4.1.18 і ряд. 4.2.17).

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам