Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, червень, 2019/№26
Друкувати

Значні правочини в ТОВ: «гарячі» питання

Ярмак Мария, юрист
Зі значними правочинами*, думаємо, зіткнулися більшість ТОВ. Контрагенти витребують протоколи загальних зборів, баланс або довідку про вартість чистих активів для того, щоб переконатися, що юрособа може укласти договір. І це стало на сьогодні звичною практикою. Про «найгарячіші» питання таких дорогих правочинів поговоримо в цій статті.

* Вартість майна/робіт/послуг за якими становить 50 % і більше вартості чистих активів.

Спершу нагадаємо: згідно з ч. 1 ст. 44 Закону про ТОВ** статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженим на це органам товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості їх предмета чи інших критеріїв (значні правочини).

** Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII.

Водночас відповідно до ч. 2 ст. 44 Закону про ТОВ, якщо вартість майна, робіт або послуг за правочином перевищує 50 % вартості чистих активів (ЧА) товариства станом на кінець попереднього кварталу, то загальні збори товариства повинні надати свою згоду на укладення такого правочину.

Також згідно з положеннями ст. 44 Закону про ТОВ є 2 види значних правочинів: (1) установлені в статуті (наприклад, ви можете сказати, що значним правочином для ТОВ буде договір дарування). Якщо ви не передбачили таких правочинів, то і переживати ні про що; (2) ті, за якими вартість майна, робіт або послуг перевищує 50 % вартості ЧА. Якщо ТОВ учиняє правочин з п. 2, то на це обов’язково потрібно отримувати дозвіл загальних зборів (фіксується протоколом загальних зборів учасників).

Побічно нашу позицію підтверджує ч. 3 ст. 44 Закону про ТОВ, установлюючи порядок погодження всіх значних правочинів, окрім установлених у ч. 2 ст. 44 Закону про ТОВ.

Та і новий Модельний статут*** про це говорить, окремо виділивши правочини, вартість майна/робіт/послуг за якими перевищує 50 % ЧА (пп. 39 і 40 Модельного статуту)****.

*** З яким ми знайомили вас у статті «Модельний статут виклали в новій редакції: чи змінить це щось для бізнесу?» у журналі «Бухгалтер 911», 2019, № 20.

**** Деякі фахівці вважають, що якщо тлумачити ч. 2 ст. 44 Закону про ТОВ у комплексі з ч. 1 цієї ж статті, то виходить таке. Якщо ми не передбачили в статуті порядок погодження правочинів, то, нібито, і ч. 2 ст. 44 Закону про ТОВ не працює. Таким чином, правочини погоджувати ні з ким не потрібно. Але ми із цією позицією не згодні.

Один учасник, він же — директор. Погодьтеся, якось безглуздо запитувати в себе самого про вчинення правочину? Проте якщо буквально читати ч. 2 ст. 44 Закону про ТОВ, то винятків вона не робить . Вимога про рішення загальних зборів поширюється навіть на ТОВ, у яких єдиний учасник, він же і директор. І саме цей учасник-директор підписує договори.

Але ми вважаємо, що якщо в ТОВ один учасник і він же є директором, то рішення загальних зборів у цьому випадку не потрібне.

А річ тут в наслідках. Вище ми говорили про те, що якщо правочин не погоджений, то його можуть визнати через суд недійсним. Але в ситуації з учасником-директором це неможливо. Адже незбігу волі і волевиявлення тут не буде, тобто ч. 3 ст. 203 ЦКУ не порушується. А отже, правочин дійсний.

Як обійти обмеження? Ми зібрали декілька способів.

Спосіб 1. Його нам «підкинув» новий Модельний статут. Що ж він передбачає?

Цей документ говорить про те, що дозвіл на правочини, предмет яких перевищує 50 % чистих активів, потрібен, тільки коли цей правочин одночасно відповідає будь-якому іншому критерію суттєвості з числа передбачених Модельним статутом (дарування, передача майна ТОВ у заставу тощо). В усіх інших випадках вважається, що такі правочини апріорі схвалені! Оскільки Модельний статут повинен відповідати Закону про ТОВ, то вважаємо, що це формулювання можна використовувати і в «саморобному» статуті.

Скопійовані до «саморобного» статуту пункти Модельного статуту про автоматичне схвалення правочинів, вартість майна/робіт/послуг за якими більше 50 %, законні.

Наприклад, ви можете в статуті передбачити перелік своїх значних правочинів, а потім включити пункт такого змісту: «Правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 % вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, якщо при цьому він не відповідає будь-якому іншому визначеному Статутом критерію значного правочину Товариства, вважається схваленим Товариством одночасно з його переходом на діяльність на підставі Статуту та не потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його вчинення».

Тепер давайте поглянемо на принцип роботи цього пункту на прикладі.

Отже, в «саморобному» статуті передбачено такі пункти:

— рішення загальних зборів потрібне тільки на укладення договорів дарування і передачу майна ТОВ у заставу;

— дублюються положення Модельного статуту про правочини, вартість майна/робіт/послуг за якими перевищує 50 % вартості чистих активів.

ТОВ учиняє правочин, предмет якого перевищує 50 % чистих активів товариства. При цьому такий правочин не є даруванням і передавати майно ТОВ у заставу ніхто не збирається.

Чи потрібне рішення загальних зборів учасників? Відповідь: ні, не потрібне. Адже такий правочин вважається вже схваленим.

У такому разі контрагентові можна просто надати витяг зі статуту з подібними пунктами або послатися на відповідні пункти нового Модельного статуту (якщо ТОВ працює на його основі).

Розглянемо іншу ситуацію. Статут ТОВ містить ті ж відомості, про які ми сказали вище. Товариство вирішило передати своє майно в заставу, але його вартість не перевищує 50 % чистих активів товариства.

Чи потрібне рішення зборів учасників ТОВ? Відповідь: потрібне, оскільки статут ТОВ визначає цей правочин як значний і такий, що потребує погодження від загальних зборів учасників. Він не вважається автоматично погодженим.

Спосіб 2. Дооцінка ЧА.

Спосіб 3. Схвалення правочинів уже після їх вчинення. Згідно з ч. 2 ст. 46 Закону про ТОВ подальше схвалення правочину товариством в порядку, встановленому для погодження значних правочинів (тобто з прийняттям рішення загальними зборами), створює, змінює, припиняє цивільні права й обов’язки товариства з моменту вчинення цього «непогодженого» правочину.

А ось дробити правочин не радимо. У такому разі кожен зі «шматочків» визнаватиметься значним правочином і потребуватиме дозволу загальних зборів учасників (ч. 4 ст. 44 Закону про ТОВ).

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
44306 132
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти