Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, березень, 2019/№12
Друкувати

Шини на автомобілі та при автомобілі: облік і оподаткування

Шевчук Михаил, налоговый эксперт
Порушивши «побіжно» питання обліку автомобільних шин1, ми спіймали себе на думці, що давненько не розглядали цієї теми ґрунтовніше. Давайте ж виправимо це, тим паче що автомобілі у своїй діяльності використовує переважна більшість підприємств/підприємців. Тому й питання з їх «взуттям» можуть зацікавити багатьох.

1 Стаття «Нове авто: формуємо первісну вартість» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 11).

Від того, як побудований облік шин на підприємстві, залежить, у якому періоді їх вартість збільшить витрати. Насправді дуже важливе питання! З можливими варіантами пропонуємо ознайомитися далі.

Бухгалтерський облік. Але розпочнемо з прозаїчнішої речі — оприбуткування шин. За своєю природою автомобільні шини — це запасні частини. Тому їх вартість слід обліковувати на субрахунку 207 «Запасні частини». За дебетом субрахунку відображають залишок і надходження, за кредитом — витрачання, реалізацію та інше вибуття запчастин.

І нехай вас не бентежить той факт, що строк корисної експлуатації автошин часто перевищує рік, а вартість може легко «перестрибнути» граничний бар’єр визнання МНМА. Інструкція № 2912 варіантів для «маневру» не залишає: шини — це саме запасні частини (див. характеристику субрахунку 207).

2 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

Виняток — шини, що є на колесах та в запасі при автомобілі, які враховані в ціні автомобіля та включені до його інвентарної вартості. Вони обліковуються у складі основних засобів (на субрахунку 105 «Транспортні засоби»).

Такі шини амортизують у складі єдиного об’єкта — автомобіля — у загальному порядку в процесі експлуатації авто.

Варіанти обліку шин. Існує два варіанти обліку шин.

Перший варіант — для обережних бухгалтерів. Він передбачає наявність двох субрахунків другого порядку для обліку шин. Наприклад: 207/1 «Шини на складі» та 207/2 «Шини на автомобілі».

Свій вибір на користь одного з варіантів обліку шин потрібно зафіксувати в наказі (або іншому розпорядчому документі) про облікову політику.

При передачі шин в експлуатацію при такому варіанті роблять проводку: Дт 207/1 — Кт 207/2, а при їх сезонному поверненні на склад — Дт 207/2 — Кт 207/1.

Списання ж шин у зв’язку з їх непридатністю супроводжується такими записами:

а) якщо зношені шини продають на сторону як вторсировину:

1) списуєте на відповідний вид витрат (залежно від напряму використання автомобіля) вартість зношених шин — на Дт відповідного виду витрат (23, 91, 92, 93, 94);

2) оприбутковуєте вторинну сировину (за чистою вартістю реалізації) — Дт 209 «Інші матеріали» — Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності»;

3) відображаєте дохід від реалізації вторсировини — Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» — Кт 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»;

4) відображаєте собівартість реалізованої вторсировини — Дт 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» — Кт 209;

б) якщо зношені шини передають на утилізацію:

1) так само, як і в попередньому випадку, списуєте на відповідний вид витрат (залежно від напряму використання автомобіля) вартість зношених шин;

2) вартість послуг з утилізації включаєте до інших операційних витрат — Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності» — Кт 631.

Включати послуги з утилізації до інших операційних витрат дозволяє абз. 3 п. 2.13 Методрекомендацій № 23.

3 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2.

Другий варіант підійде для бухгалтерів, які не бояться в разі чого сперечатися з податківцями й обстоювати свою правоту. І гра варта заходу! Цей варіант дозволяє відносити витрати на придбання шин до витрат звітного періоду вже при їх передачі в експлуатацію. У цьому випадку передача автомобільних шин в експлуатацію супроводжується проводкою: Дт відповідного виду витрат (23, 91, 92, 93, 94) — Кт 207.

При цьому немає необхідності відкривати різні субрахунки для обліку шин на складі та шин на автомобілі.

Далі ведуть тільки оперативний (кількісний) облік шин за місцями зберігання та матеріально відповідальними особами. При сезонному поверненні ще не відпрацьованих шин на склад їх окремо не оприбутковують, а враховують тільки кількісно.

Виведення зношених шин з експлуатації супроводжується такими операціями:

а) якщо зношені шини продають на сторону як вторсировину — робите ті ж проводки, що й при попередньому варіанті обліку шин, окрім операції з їх списання (тобто повторюєте проводки 2 — 4);

б) якщо зношені шини передають на утилізацію — відображаєте їх списання тільки в оперативному обліку й заносите цю інформацію до картки обліку. Вартість послуг з утилізації включаєте до інших операційних витрат.

Шини, які ви плануєте здати на утилізацію, прибуткувати на баланс не потрібно (адже згідно з п. 2.13 Методрекомендацій № 2 вони не визнаються активом у бухобліку).

Сміливіший варіант обліку шин ґрунтується на тому, що:

по-перше, заміна шин належить до витрат на технічне обслуговування автомобіля (згідно з п. 3.19 Положення № 1024), тобто вона націлена на підтримку автомобіля в робочому стані;

4 Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджене наказом Мінтрансу від 30.03.98 р. № 102.

по-друге, з п. 15 П(С)БО 7 випливає, що витрати, які здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (у тому числі проведення техобслуговування) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.

Головний недолік цього варіанта обліку — його не вітають податківці . При перевірках інспектори намагаються «викосити» витрати, які, виходить, тут же зменшують фінрезультат до оподаткування — об’єкт обкладення податком на прибуток.

Судова практика. Благо на сторону платників став сам Верховний Суд (постанови від 27.02.2018 р. у справі № 802/1853/16-а5 та від 17.04.2018 р. у справі № 816/246/176). Судячи з цих постанов, ВС є прибічником саме другого варіанта обліку шин .

5 reyestr.court.gov.ua/Review/72486810

6 reyestr.court.gov.ua/Review/73468329

При цьому Суд звертає увагу, що якщо факт передачі шин в експлуатацію підтверджений документально, то у витрати відразу списується повна вартість таких комплектуючих.

Пояснює це ВС тим, що заміна комплектуючих — це робота, пов’язана з підтримкою транспортного засобу в робочому стані.

Загалом, акцент у цьому випадку зроблено на тому, що достатньою підставою для формування податкових показників платника є той факт, що витрати: (1) фактично здійснені; (2) підтверджені відповідними первинними документами (актами списання запасних частин тощо); (3) відображають реальність господарських операцій (установлення запчастин на транспортний засіб).

Така позиція, безумовно, радує, але, погодьтеся, мало хто хотів би вести судові розгляди з таких, здавалося б, не найважливіших питань.

Податок на прибуток. Розпочнемо з того, що сказаного вище цілком достатньо низькодохідним (до 20 млн грн. на рік) платникам, які «відписалися» від застосування коригувань. Для визначення об’єкта обкладення податком на прибуток їм цілком достатньо даних бухобліку.

Що стосується високодохідних платників (і низькодохідних «добровольців»), то відразу скажемо, що будь-яких спеціальних коригувань за шинами ПКУ не передбачає (та й чи міг би ?).

У тому числі, що не може не радувати, це стосується будь-якого списання шин (навіть якщо ті не виробили середнього ресурсу пневматичної шини).

Але пам’ятайте про загальні правила коригування фінрезультату в разі придбання в «неприбутківців» або «особливих» нерезидентів (згідно з п.п. 140.5.4 ПКУ) і щодо контрольованих операцій (згідно з п.п. 140.5.2 ПКУ).

Водночас зверніть увагу, що стосовно «рідних» шин на автомобілі та «запаски» при ньому, які враховані в первісній вартості автомобіля при його введенні в експлуатацію, можуть бути нюанси. В яких випадках?

Наприклад, якщо автомобіль не призначений для використання в господарській діяльності підприємства, то основним засобом у податковому обліку він не є. Відповідно й нараховувати податкову амортизацію за таким об’єктом ви не маєте права (згідно з п.п. 138.3.2 ПКУ). А нарахована в бухгалтерському обліку амортизація таких засобів має бути «викошена» за допомогою застосування різниці з п.п. 138.1.1 ПКУ.

Зверніть увагу: сказане вище не стосується заміни шин, адже така операція не змінює первісної вартості транспортного засобу, а відноситься до складу витрат звітного періоду.

І навіть якщо автомобіль не використовують у господарській діяльності, то витрати на заміну шин усе одно «зіграють» у зменшення фінрезультату до оподаткування і в податковому обліку!

Річ у тому, що заміна шин не є ремонтом автомобіля, тому заборона, встановлена п.п. 138.3.2 ПКУ, в цьому випадку не діє.

ПДВ. При купівлі шин відображаєте податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної).

Якщо ж надалі шини будуть установлені на автомобіль, який використовується в негосподарській (необ’єктній, пільговій) діяльності, то доведеться нарахувати «компенсуючі» податкові зобов’язання з ПДВ (згідно з п. 198.5 ПКУ).

Неприємний сюрприз чекає на платника в тому випадку, якщо шини списані раніше строку, встановленого Нормами № 4887. ДФСУ (лист від 16.03.2016 р. № 5737/6/99-99-19-03-02-15) вважає, що в цьому випадку від нарахування «компенсуючих» податкових зобов’язань нікуди не подітися .

7 Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджені наказом Мінтрансу від 20.05.2006 р. № 488.

Ми ж вважаємо, що якщо автомобіль, на якому шина «стерлася», використовувався в оподатковуваних операціях і в межах госпдіяльності підприємства, то навіть при її достроковому списанні жодних підстав для нарахування ПЗ з ПДВ бути не повинно!

Радує, що в цьому ж листі податківці визнають, що при подальшому продажу відпрацьованих шин як вторсировини податкові зобов’язання з ПДВ визначають виходячи з договірної ціни продажу, яка відповідає балансовій вартості шин. А це чиста реалізаційна вартість шин.

У листі йшлося про продаж шин балансовою вартістю 1 грн.

Іншими словами, якщо зношені шини ви плануєте продати за 1 грн. (без ПДВ), то ціна реалізації й «мінбаза» для цілей ПДВ дорівнюють 1 грн. Пояснюється це тим, що спочатку придбавали шини, які фактично були використані за їх призначенням, а при продажу вже маєте справу з іншим об’єктом запасів (вторсировиною), який буде використаний за іншим призначенням.

Важливо: стосується це тільки шин, які продають як вторсировину, тобто їх не можна використовувати за її первісним призначенням.

Екологічний податок. Шини, що втратили споживчі якості, перетворюються на відходи (тобто починають відповідати визначенню останніх з абз. 2 ст. 1 Закону № 1878). До чого це може призвести?

8 Закон України «Про відходи» від 05.03.98 р. № 187/98-ВР.

Розміщення відходів згідно з п.п. 240.1.3 ПКУ спричиняє сплату екоподатку. Але мати справу із цим податком доведеться тільки в разі постійного розміщення відходів.

Не є платниками екоподатку суб’єкти господарювання, які здійснюють тимчасове розміщення (зберігання) відходів, у тому числі небезпечних, до їх передачі на утилізацію та захоронення за умови наявності в них договору на видалення та утилізацію відходів зі спеціалізованою організацією.

Такі висновки ДФСУ закріплені в категорії 120.01 ЗІР, а також ІПК ДФСУ від 01.12.2017 р. № 2788/6/99-99-12-02-03-15/ІПК.

Також утворення відходів може призвести до:

— ведення первинного обліку відходів за формою № 1-ВТ згідно з Інструкцією № 3429;

9 Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затверджена наказом Мінприроди від 07.07.2008 р. № 342.

— подання декларації про відходи10 — якщо показник загального утворення відходів (Пзув) — у межах від 50 до 1000;

10 Форма якої затверджена постановою КМУ від 18.02.2016 р. № 118.

Розраховують цей показник згідно з формулою, наведеною в абз. 33 ст. 1 Закону № 187.

— необхідності отримувати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами згідно з п. «с» ст. 17 Закону № 187 — якщо Пзув вище 1000.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам