Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, вересень, 2019/№36
Друкувати

Квартальна премія і відрядження

Савченко Елена, эксперт по вопросам оплаты труда
Приводом для написання цієї статті послугувало таке запитання нашого читача: як оплатити період відрядження, якщо в розрахунковому періоді або в місяці перебування у відрядженні нарахована квартальна премія? Що ж, давайте розбиратися.

Працю працівника у відрядженні* оплачують згідно з трудовим або колективним договором. При цьому зауважте, що розмір такої оплати не може бути нижчим середнього заробітку (ст. 121 КЗпП). Таким чином, для того, щоб правильно оплатити дні роботи у відрядженні, потрібно:

* Вам буде цікава стаття «Кадрова азбука: оформлення відрядження» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 13).

по-перше, визначити денний заробіток у місяці, у якому працівник перебував у відрядженні;

по-друге, розрахувати середньоденну зарплату відповідно до Порядку № 100**;

** Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

по-третє, порівняти отримані величини.

Якщо денний заробіток вищий за середньоденну зарплату, то дні відрядження оплачуємо як звичайні робочі дні (тобто виходячи з умов трудового договору).

Якщо, навпаки, денний заробіток нижчий за середньоденну зарплату, то оплату періоду відрядження здійснюємо за середнім заробітком.

Як бачите, правильність оплати днів відрядження безпосередньо залежить від правильного визначення двох показників: денного заробітку працівника і середньоденної зарплати.

Давайте ж розглянемо, яка роль у розрахунку цих двох показників відведена для квартальної премії.

Квартальна премія і денний заробіток

Денний заробіток розраховуємо виходячи з повністю відпрацьованого місяця, в якому працівник перебував у відрядженні.

Інакше кажучи, при розрахунку денного заробітку виходимо з припущення, що працівник не перебував у відрядженні (на лікарняному, у відпустці), а повністю відпрацював увесь місяць.

При визначенні денного заробітку враховуємо всі елементи заробітної плати, які працівник отримує в місяці відрядження: оклад, доплати, надбавки, премії, які не носять разового характеру (у тому числі й квартальні премії), суми індексації тощо (див. лист Мінсоцполітики від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14).

А ось разові виплати (матдопомогу на оздоровлення, нецільову благодійну допомогу), нараховані в місяці перебування у відрядженні, при розрахунку денного заробітку враховувати не потрібно (див. лист Мінсоцполітики від 24.04.2013 р. № 4566/0/14-13/13).

Але повернемося до квартальної премії. Якщо вона нарахована в місяці, у якому працівник перебував у відрядженні, то до розрахунку денної виплати квартальна премія потрапляє в повній сумі. Жодних пропорційних розрахунків проводити не потрібно (див. приклад 1)!

Квартальна премія і середній заробіток

У загальному випадку розрахунковий період, за який обчислюється «середня» виплата на відрядження, дорівнює 2 календарним місяцям роботи (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, у якому працівник був направлений у відрядження (абзац третій п. 2 Порядку № 100).

Перелік виплат, які беруть участь у розрахунку середньоденної заробітної плати, наведений в абзаці першому п. 3 Порядку № 100. Серед них є і квартальна премія.

Зверніть увагу на чотири «преміальних» нюанси.

1. За загальним правилом, при розрахунку «середньої» виплати враховують у тих місяцях, за які вони нараховані. І тільки премії включають до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату (див. лист Мінсоцполітики від 09.12.2011 р. № 1105/13/81-11).

2. Нараховані в розрахунковому періоді премії за квартал при розрахунку «середньої» за 2 місяці включають до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

Тобто в загальному випадку, якщо розрахунковий період дорівнює 2 календарним місяцям, то квартальна премія, нарахована в такому розрахунковому періоді, увійде до розрахунку «середньої» в розмірі 2/3 від нарахованої суми.

3. Якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьована працівником не повністю, то премії включають до розрахунку пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді (див. абзаци перший і другий п. 3 Порядку № 100, а також приклади 2 і 3).

4. Якщо в розрахунковому періоді або в періоді перебування працівника у відрядженні підвищувалися тарифні ставки (оклади), необхідно враховувати вимоги п. 10 Порядку № 100. А саме: усі виплати, які враховуються при обчисленні середнього заробітку (у тому числі й частина квартальної премії, що бере участь у розрахунку), за проміжок часу до підвищення коригують на коефіцієнт їх підвищення.

Тепер пропонуємо закріпити це все на прикладах.

Приклади

Спочатку пропонуємо вам розглянути ситуацію, коли квартальна премія була нарахована в місяці, у якому працівник перебував у відрядженні.

Приклад 1. Працівник перебував у відрядженні з 29 липня по 2 серпня. Розрахунковий період: травень — червень. Сума основної зарплати, нарахованої в розрахунковому періоді, — 20000 грн. Кількість відпрацьованих днів у розрахунковому періоді — 40 роб. дн. (22 роб. дн. у травні і 18 роб. дн. у червні). Оклад — 10000 грн. Щомісячних премій, доплат, надбавок, індексації немає.

У липні працівникові була нарахована квартальна премія (за підсумками роботи в II кварталі) в сумі 6000 грн. Кількість робочих днів згідно з графіком роботи в липні — 23, у серпні — 21.

Працівник перебував у так званому «перехідному» відрядженні (початок якого припадає на один місяць, а закінчення — на іншій). Тому денний заробіток розраховуємо за кожним місяцем перебування у відрядженні окремо.

Денний заробіток працівника становитиме:

— у липні: (10000 грн. + 6000 грн.) : 23 роб. дн. = 695,65 грн./роб. дн.;

— у серпні: 10000 грн. : 21 роб. дн. = 476,19 грн./роб. дн.

Середньоденний заробіток дорівнює: 20000 грн. : 40 роб. дн. = 500 грн./роб. дн.

Середньоденний заробіток для «перехідного» відрядження розраховуємо один раз — виходячи з виплат, нарахованих у розрахунковому періоді.

Далі проводимо порівняння.

Денний заробіток працівника в липні (695,65 грн./роб. дн.) вищий за середньоденну зарплату (500 грн./роб. дн.). Отже, дні роботи у відрядженні 29 — 31 липня оплачуємо як звичайні робочі дні.

Припустимо, що липень був відпрацьований повністю. Тоді сума основної зарплати за липень становитиме 10000 грн. Загальна сума зарплати з урахуванням квартальної премії становитиме:

10000 грн. + 6000 грн. = 16000 грн.

Переходимо до серпня. У цьому місяці денний заробіток (476,19 грн./роб. дн.) виявився нижчим за середньоденну зарплату (500 грн./роб. дн.). Тому праця працівника у відрядженні (1 і 2 серпня) буде оплачена за «середньою». Сума оплати становитиме 1000 грн. (500 грн./роб. дн. х 2 роб. дн.).

Припустимо, що в серпні працівник відпрацював усі робочі дні. Тоді загальна сума зарплати за серпень (з урахуванням оплати двох днів відрядження) становитиме:

10000 : 21 роб. дн. х (21 роб. дн. - 2 роб. дн.) + 1000 грн. = 10047,62 грн.

Ідемо далі. Розглянемо, як вплине на порядок оплати періоду відрядження квартальна премія, нарахована в місяці, що ввійшов до розрахункового періоду.

Приклад. 2. Працівник направлений у відрядження з 5 по 9 серпня. Розрахунковий період: червень — липень. Місяці, що ввійшли до розрахункового періоду, відпрацьовані працівником повністю (41 роб. дн. = 18 роб. дн. у червні + 23 роб. дн. у липні). У розрахунковому періоді йому були нараховані: основна зарплата за фактично відпрацьовані дні — 22000 грн. і премія за підсумками роботи у II кварталі — 3000 грн. Оклад — 11000 грн. Щомісячних премій, доплат, надбавок, індексації немає. Кількість робочих днів у серпні — 21.

Розпочинаємо з денного заробітку. Денний заробіток працівника в серпні становитиме: 11000 грн. : 21 роб. дн. = 523,81 грн./роб. дн.

Переходимо до розрахунку середньоденної зарплати. У 2-місячному розрахунковому періоді працівником були відпрацьовані всі робочі дні за графіком роботи підприємства. А отже, до розрахунку середньої зарплати квартальна премія ввійде в сумі, що дорівнює:

3000 грн. : 3 міс. х 2 міс. = 2000 грн.

Середньоденна зарплата становитиме:

(22000 грн. + 2000 грн.) : 41 роб. дн. = 585,37 грн./роб. дн.

Тепер проводимо порівняння.

Денний заробіток (523,81 грн./роб. дн.) нижчий за середньоденну зарплату (585,37 грн./роб. дн.). А отже, робочі дні, які припадають на період відрядження, оплачуємо за «середньою».

Сума оплати становитиме 2926,85 грн. (585,37 грн./роб. дн. х 5 роб. дн.).

Припустимо, що в серпні працівник відпрацював усі робочі дні. Тоді загальна сума зарплати за серпень (з урахуванням оплати 5 роб. дн. відрядження) становитиме:

11000 грн. : 21 роб. дн. х (21 роб. дн. - 5 роб. дн.) + 2926,85 грн. = 11307,80 грн.

Тепер ускладнимо завдання. Припустимо, в розрахунковому періоді працівникові була нарахована квартальна премія і на цей розрахунковий період припав і період попереднього відрядження, оплачений за «середньою».

Приклад 3. Працівник перебував у відрядженні з 12 по 14 серпня. У розрахунковому періоді (червень — липень) йому були нараховані:

— основна зарплата за фактично відпрацьовані дні, без урахування оплати 5 днів попереднього відрядження (перебував у відрядженні з 15 по 19 липня, цей період оплачений виходячи із середньої зарплати) — 21391,30 грн.;

— оплата днів відрядження за «середньою» — 3000 грн.;

— премія за підсумками роботи у II кварталі — 3900 грн.

Оклад працівника становить 12000 грн. Щомісячних премій, доплат, надбавок, індексації немає. Кількість робочих днів у серпні — 21.

Денний заробіток працівника в серпні становитиме:

12000 грн. : 21 роб. дн. = 571,43 грн./роб. дн.

Оскільки період попереднього відрядження оплачений за «середньою», то і дні роботи в цьому відрядженні (5 роб. дн.), і суму середньоденної зарплати, виходячи з якої вони оплачені, виключаємо з розрахунку.

Зверніть увагу: якби дні такого попереднього відрядження були оплачені як звичайні робочі дні (тобто не за «середньою»), то і вони, і сума такої оплати включалися б до розрахунку середньоденної зарплати для оплати поточного відрядження.

Кількість робочих днів, включених до розрахунку середньоденної зарплати: 41 - 5 = 36 (роб. дн.), де 41 — кількість робочих днів у розрахунковому періоді.

Також потрібно виключити з розрахунку середньоденної зарплати частину квартальної премії, що припадає на робочі дні попереднього відрядження, які не включені до розрахунку.

У результаті в розрахунку середньоденної зарплати візьмуть участь:

— зарплата в сумі 21391,30 грн.;

— квартальна премія в сумі 2282,93 грн. ((3900 грн. : 3 міс. х 2 міс.) : 41 роб. дн. х 36 роб. дн.).

Середньоденна зарплата:

(21391,30 грн. + 2282,93 грн.) : 36 роб. дн. = 657,62 грн.

Денний заробіток (571,43 грн./роб. дн.) нижчий за середньоденну зарплату (657,62 грн./роб. дн.). Отже, робочі дні, що припадають на період відрядження, оплачуємо за «середньою». Сума оплати становитиме 1972,86 грн. (657,62 грн./роб. дн. х 3 роб. дн.).

Припустимо, що в серпні працівник відпрацював усі робочі дні. Тоді загальна сума зарплати за серпень (з урахуванням оплати 3 роб. дн. відрядження) становитиме:

12000 : 21 роб. дн. х (21 роб. дн. - 3 роб. дн.) + 1972,86 грн. = 12258,57 грн.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
57375 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти