Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, вересень, 2019/№36
Друкувати

Якщо страхове відшкодування за ремонт авто перераховується СТО: ПДВ нюанси

Казанова Марина, налоговый эксперт, CAP
У статті розглянемо питання, пов’язані з ремонтом застрахованого авто, що потрапило в ДТП. А саме випадок — коли страхова компанія безпосередньо оплачує СТО вартість ремонту автомобіля. У цій ситуації запитання виникають, як у (1) власника автомобіля (чи буде підприємство-власник мати право на податковий кредит), так і у (2) СТО, яке надає послуги з ремонту (на кого в цьому випадку виписувати ПН, на яку дату виникають ПЗ). Розбираємося.

У статті йдеться про ситуацію, коли після ДТП застрахований автомобіль ремонтують на СТО. При цьому страхове відшкодування відразу надходить на рахунок СТО.

Ремонт авто оплатила страхова компанія: що з ПК?

Запитання. За страховим випадком з автомобілем страхова компанія заплатила за нас безпосередньо СТО, яка зареєструвала на нас податкову накладну (ПН). Чи потрібно в цьому випадку нам нараховувати собі «компенсуючі» податкові зобов’язання з ПДВ? Якщо так, то з яким типом причини («04», «08», «09» чи «13») складати «самозведену» ПН?

Відповідь. Узагалі за всіма правилами у цьому випадку у вас має бути право на податковий кредит (ПК) на підставі ПН, зареєстрованої СТО. І жодні «компенсуючі» податкові зобов’язання (ПЗ) у цьому випадку нараховувати не потрібно (якщо автомобіль використовується в госпдіяльності в оподатковуваних ПДВ операціях).

Але! Фіскали із цим не згодні . Вони не визнають ПК за ремонтними послугами СТО в обліку власника авто і вимагають на підставі отриманої ПН від СТО (1) показати ПК і (2) в тому ж звітному періоді нарахувати «умовні» ПЗ за п. 198.5 ПКУ, щоб компенсувати «вхідний» ПК (виписавши собі «самозведену» ПН).

Виходять вони з того, що страхові платежі, які виплачуються страховою компанією, згідно зі ст. 196 ПКУ не є об’єктом оподаткування ПДВ. Тому ані ПК у застрахованої особи, ані ПЗ у страховика в цьому випадку виникати не повинні.

При цьому послуги СТО за ремонтом автомобіля є об’єктом оподаткування ПДВ. Але оскільки платіж за ремонт автомобіля був сплачений не власником автомобіля, а третьою особою (страховою компанією), то фіскали вважають, що послуги з ремонту є для нього безоплатно отриманими. А за безоплатно отриманими права на ПК немає (точніше, з введенням СЕА ПДВ у цьому випадку його потрібно «компенсувати» податковими зобов’язаннями за п. 198.5 ПКУ).

Див., зокрема, ІПК від 21.05.2018 р. № 2245/6/ 99-99-15-03-02-15/ІПК, консультацію в категорії 101.13 ЗІР.

Безумовно, з такою позицією фіскалів важко погодитися. Адже насправді послуги з ремонту отримані не безоплатно. Грошові кошти, перераховані страховою компанією безпосередньо СТО, належать власникові транспортного засобу. І якби кошти страхова компанія безпосередньо перерахувала власникові авто, а той перерахував би їх СТО, то ніхто ж не говорив би про безоплатне отримання послуг з ремонту авто. Чому ж вони тоді будуть безоплатно отриманими, якщо те ж саме страхове відшкодування просто перераховане безпосередньо СТО ?

Ба більше, немає тут як таких і підстав для нарахування «компенсуючих» ПЗ за п. 198.5 ПКУ. Адже вони нараховуються, якщо автомобіль використовується в неоподатковуваних/звільнених операціях/у негосподарській діяльності. А якщо він використовується в оподатковуваних операціях — то на якій підставі нараховувати ПЗ?!

Фіскали у своїх консультаціях натякають на те, що «компенсуючі» ПЗ повинні нараховуватися за п.п. «а» п. 198.5 ПКУ, у якому говориться про нарахування «компенсуючих» ПЗ при використанні необоротних активів в операціях, які не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до ст. 196 цього Кодексу (для ПН — тип причини «08»). При цьому вони приплітають сюди п.п. 196.1.3 ПКУ, за яким не оподатковується страхове відшкодування. Так, воно не оподатковується, але це не має жодного стосунку до нашої ситуації. Адже автомобіль використовується не для отримання страхового відшкодування. Він щось або когось возить у господарських цілях в оподатковуваній діяльності підприємства.

Тому ми переконані, що платник ПДВ — власник автомобіля має повне право на ПК на всю суму ПДВ, «що сидить» у вартості ремонтних послуг, за наявності виписаної на його ім’я ПН. І «компенсуючі» ПЗ у цьому випадку нараховувати не потрібно.

Але знову ж таки варто врахувати, що своєї фіскальної позиції податківці дотримуються вже давно й поки що відступати не збираються. Тому платник для себе повинен вирішити, чи готовий він сперечатися з податківцями.

Ремонт оплатила страхова компанія: коли визнавати дохід за страховим відшкодуванням?

Запитання. Стався страховий випадок. Грошові кошти перераховані безпосередньо СТО. Якою датою нараховувати собі дохід — датою листа від страховика про перераховану суму СТО чи датою акта виконаних робіт від СТО?

Відповідь. У цьому випадку слід врахувати, що дохід виникає саме в сумі страхового відшкодування, а не ремонтних робіт, виконаних СТО.

Договірні відносини на проведення ремонтних робіт СТО укладає безпосередньо з підприємством-страхувальником. Тому всю необхідну «первинку» СТО повинне оформляти не на страховика (хоча саме він перераховує гроші), а на підприємство-страхувальника.

Сума страхового відшкодування, яка направлена для компенсації витрат (збитків) підприємства внаслідок настання страхового випадку, визнається дебіторською заборгованістю з одночасним відображенням доходу (п. 19 П(С)БО 15).

Визнається дохід на дату погодження суми страхового відшкодування (підписання страхового акта). При цьому кредитують субрахунок 746 «Інші доходи» в кореспонденції з дебетом субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків».

У податковому обліку коригуючих різниць не передбачено.

з/п

Зміст госпоперації

Бухоблік

Сума,

грн.

дебет

кредит

1. Автомобіль потрапив у ДТП

1

Відображено дохід при настанні страхового випадку на дату погодження суми страхового відшкодування

375

746

9300

2. Ремонт після ДТП

2

Відображено витрати на ремонт автомобіля (наряд-замовлення, акт виконаних робіт)

92

631

9000

3

Відображено податковий кредит з ПДВ виходячи з вартості ремонту

644/1

641/ПДВ

631

644/1

1800

1800*

* Податківці вимагають у цьому ж звітному періоді нараховувати «компенсуючі» ПЗ і скласти «самозведену» ПН (з типом причини «08»). Якщо ви все-таки вирішите дотримуватися думки податківців, зробіть такі проводки: Дт 92 — Кт 643/1 і Дт 643/1 — Кт 641/ПДВ на суму 1550,00 грн.

3. Отримання страхового відшкодування

5

Отримано підприємством-страхувальником страхове відшкодування: на банківський рахунок СТО в рахунок ремонту, доплачено підприємством за ремонт

631

631

375

311

9300

1500

На яку дату СТО виписує ПН?

Запитання. СТО виконує ремонт авто, яке потрапило в ДТП. Страхова компанія оплатила ремонт безпосередньо на рахунок СТО. На кого в цьому випадку складається ПН? На яку дату? Чи є отримання страхового відшкодування першою подією для складання ПН?

Відповідь. У цьому випадку для СТО отримані кошти — не страхове відшкодування, а оплата за послуги ремонту. Причому покупцем/замовником цих послуг є власник автомобіля, а не страхова компанія.

На кого СТО повинна скласти податкову накладну (ПН)? На покупця/замовника, навіть незважаючи на те, що передоплату здійснила третя особа. Замовником є власник автомобіля. Тому ПН виписується саме на нього, а не на страхову компанію. Та й п. 201.10 ПКУ недвозначно вимагає надати ПН покупцеві товарів/послуг на його вимогу.

На яку дату складати ПН? Формально: п.п. «а» п. 187.1 ПКУ вимагає нараховувати ПЗ за датою зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок як оплати товарів/послуг. Але в нашій ситуації оплата надійшла від страхової компанії (третя особа, не зобов’язана за договором ремонту авто). Тому нібито можна дочекатися другої події — підписання акта на ремонт авто (якщо ремонт повністю покривається за рахунок страхового відшкодування і замовник не робить доплату) — і тоді за цією датою нарахувати ПЗ*.

* Цікаві деталі знайдете в статті «Операції за участю «третіх» осіб: ПДВ-наслідки» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 33).

Але! Фіскали проти такого підходу. У своїх роз’ясненнях вони говорять, що СТО повинна складати ПН за датою першої події (отримання оплати від страхової компанії або фактичного надання послуг з ремонту транспортного засобу).

Див., наприклад, ІПК від 06.12.2018 р. № 5131/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
57244 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти