Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, вересень, 2019/№39
Друкувати

Неповний робочий час і відрядження

Беляева Елена, эксперт по вопросам оплаты труда
Ситуація. На підприємстві 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя). З 01.10.2019 р. у зв’язку з виробничою потребою строком на 3 місяці змінюється графік роботи на 3-денку з одночасним зменшенням тривалості робочого дня до 4 годин (робочі дні з понеділка по середу з 9:00 до 13:00). Співробітника направляють у відрядження на 3 дні з 3 по 5 жовтня (тобто з четверга по суботу). Причому працювати він там буде по 8 годин на день. Як табелювати й оплачувати дні відрядження в цій ситуації?

Вільний від роботи день = вихідний день

У цьому випадку графік роботи на основному підприємстві і на підприємстві, куди працівник направляється у відрядження, не збігаються. У відрядженні працівникові доведеться працювати в дні, які для нього за його графіком роботи є частково вільними від роботи днями / частково вихідними днями. До того ж повний 8-годинний робочий день. Оскільки за основним місцем роботи він працює в режимі змішаного неповного робочого часу (неповний робочий тиждень + неповний робочий день). У чому тут нюанс?

Як залучити до роботи у вихідний день, у КЗпП прописано. А ось як це зробити для залучення до роботи у «вільний від роботи день» — ні. Якраз через таку прогалину в трудовому законодавстві в нас свого часу й виникли запитання до Мінсоцполітики: чи можна залучити працівника до роботи у вільний від роботи день і як йому компенсувати роботу в такий день?

Часткова відповідь містилася в листі Мінсоцполітики від 12.02.2018 р. № 238/0/101-18/284.

Так, Мінсоцполітики вважає: у разі залучення працівника у вільні від роботи дні робота в ці дні може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі згідно зі ст. 72 КЗпП. Тобто фактично Мінсоцполітики пропонує компенсувати роботу у вільний від роботи день за аналогією з компенсацією роботи у вихідний день.

Адже ст. 72 КЗпП якраз і містить норми про компенсацію за роботу у вихідний день — надання іншого дня відпочинку або оплата в подвійному розмірі.

Оскільки Мінсоцполітики стосовно компенсації прирівнює роботу у вільний від роботи день до роботи у вихідний день, то вважаємо, що й у питанні можливості залучення до роботи у вільний від роботи день також слід виходити з норм про залучення до роботи у вихідний день. Про можливість роботи у вихідний день ідеться в ст. 71 КЗпП. Про що говорять положення цієї статті?

Так, у загальному випадку роботу у вихідний день заборонено. Залучення до роботи у вихідний день допускається з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) установи в таких виняткових випадках:

— для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;

— для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;

— для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить надалі нормальна робота установи в цілому або її окремих підрозділів;

— для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

При цьому залучати до роботи у вихідний день за будь-яких обставин заборонено: вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до 3 років (ст. 176 КЗпП); працівників молодше 18 років (ст. 192 КЗпП), а також батьків, які виховують дітей віком до 3 років без матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також опікунів, піклувальників, одного з прийомних батьків і одного з батьків-вихователів дитини віком до 3 років (ст. 1861 КЗпП).

Залучення до роботи у вихідні дні громадян похилого віку* можливе тільки з їх згоди і за умови, що це не протипоказано їм за станом здоров’я**.

* Громадянами похилого віку визнають осіб, що досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV, а також осіб, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року.

** Ст. 13 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.93 р. № 3721-XII.

Що маємо в результаті щодо вільного від роботи дня? Залучати до роботи працівників, які не підпадають під обмежуючі норми (вагітні жінки, жінки з дітьми до 3 років), у вільний від роботи день можна у виняткових випадках, зазначених вище.

Якщо таких виняткових випадків у роботодавця немає, то й залучати працівника до роботи у вільний від роботи день (навіть за наявності згоди працівника) не можна.

Якщо ж за наявності вищезгаданих обставин роботодавець залучив працівника до роботи у вільний від роботи день, то компенсується це одним зі способів — наданням іншого дня відпочинку або оплатою в подвійному розмірі. Спосіб компенсації погоджується між працівником і роботодавцем.

Рухаємося далі. У нашій ситуації йдеться про відрядження. Тут є певна специфіка. Оскільки частину відрядження «працівник виїжджає/приїжджає, але не працює». Відповідно, зазначене вище (обмеження щодо залучення до роботи та компенсація за правилами ст. 72 КЗпП) актуальне лише для тієї частини відрядження, в якій працівник виконує свої професійні обов’язки.

У результаті маємо таке.

Компенсація/оплата/табелювання

«…виїжджає/приїжджає, але не працює». Тут усе залежить від вашого Положення про відрядження.

Варіант 1. Положення про відрядження, що діє на підприємстві, = Інструкція № 59***. У цьому разі якщо працівник:

*** Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мінфіну від 13.03.98 р. № 59.

— вибуває у відрядження у вільний від роботи/вихідний/святковий/неробочий день, йому після повернення з відрядження надають інший день відпочинку (див. п. 10 розд. I Інструкції № 59);

— повертається з відрядження у вільний від роботи/вихідний/святковий/неробочий день, йому може (!) бути наданий інший день відпочинку (п. 11 розд. I Інструкції № 59). Цей момент слід урегулювати правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Варіант 2. Положення про відрядження, що діє на підприємстві, ≠ Інструкція № 59. У Положенні може бути зазначено, що «працівникам, які вибувають у відрядження (повертаються з нього) у вихідний/святковий/неробочий день:

в обов’язковому порядку надають інший день відпочинку»

або

— «інший день відпочинку не надається».

І те й інше формулювання буде допустимим й не суперечить трудовому законодавству.

Згідно з Положенням і діємо.

Оплачувати такі дні в подвійному розмірі не потрібно. Адже добираючись до місця відрядження, працівник фактично не здійснює свої посадові обов’язки в такий день. Отже, тут не йдеться про компенсацію згідно зі ст. 72 КЗпП.

За такий день йому виплатять лише добові.

Також не потрібно оплачувати додатковий день відпочинку, наданий працівникові замість дня вибуття у відрядження, у вільний від роботи/вихідний/святковий/неробочий день (прибуття з нього в такий день).

У Табелі обліку використання робочого часу (далі — Табель) день відрядження, що припадає на вільний від роботи / вихідний день, відображають так: у верхній комірці — прочерк або залишають її незаповненою; у нижній — «ВД» (07). А якщо відрядженому працівникові надають інший день відпочинку за день від’їзду/приїзду, то його табелюють так: у верхній комірці — прочерк або залишають її незаповненою; у нижній — код «ІН» («22»).

«…працює у свій вільний від роботи / вихідний день». Ідеться про ту частину (ті дні) відрядження, коли працівник виконує свої професійні обов’язки, що прямо зазначено в наказі про відрядження. Наприклад, менеджера відділу збуту направляють у відрядження для участі у виставці, яка проходитиме у святковий день, і при цьому в наказі про відрядження зазначено, що працівник спеціально відряджається для роботи в такий день.

Важливо! Спеціальних положень щодо оплати праці працівника у відрядженні у вихідний/святковий/неробочий день КЗпП не містить. Отже, у цьому питанні необхідно керуватися загальними нормами трудового законодавства, але з урахуванням норм чинного на підприємстві Положення про відрядження.

Знову ж таки далі виходитимемо з підходу Мінсоцполітики: «компенсуємо роботу у вільний від роботи день за аналогією з компенсацією роботи у вихідний день».

Варіант 1. Положення про відрядження, що діє на підприємстві, = Інструкція № 59. Отже, воно міститиме таку норму (див. п. 9 розд. I Інструкції № 59): «якщо працівник спеціально відряджається для роботи у вихідні або святкові/неробочі дні, то компенсація за роботу в ці дні виплачується відповідно до чинного законодавства».

Із цієї норми доходимо висновку: якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вільний від роботи / вихідний день, то компенсація за роботу в цей день виплачується відповідно до законодавства. Тобто працівникові здійснюються виплати з урахуванням ст. 107 КЗпП (ср. ).

Компенсувати роботу у вихідний день шляхом надання іншого дня відпочинку ви не можете. Оскільки це суперечитиме нормам вашого Положення про відрядження, де зазначено про виплату компенсації.

Варіант 2. Положення про відрядження, що діє на підприємстві, ≠ Інструкція № 59. У цьому разі в Положенні про відрядження, затвердженому на підприємстві, може бути зазначено:

— «якщо працівник спеціально відряджається для роботи у вихідні або святкові/неробочі дні, то компенсація за роботу в ці дні здійснюється відповідно до чинного законодавства». При такому формулюванні в компенсаційних питаннях чітко керуємося положеннями ст. 72, 107 КЗпП;

або

— «якщо працівник спеціально відряджається для роботи у свій вихідний день, то робота в такий день йому компенсується наданням іншого дня відпочинку». При такому формулюванні вихідний день у відрядженні оплачують як звичайний робочий день плюс до цього працівник отримує інший день відпочинку.

Що стосується Табеля, то якщо працівник спеціально відряджався для роботи у вільний від роботи / вихідний для нього день, то такий день, на наш погляд, доцільно позначити в Табелі таким чином: у верхній комірці проставити кількість фактично відпрацьованих у цей день годин; у нижній через дріб — «РВ»/«ВД» (06/07) (години роботи у вихідні та святкові дні/відрядження).

Тепер нюанс щодо оплати.

Оскільки в цьому випадку працівник працює в режимі неповного робочого часу, виходить, що у відрядженні він виконуватиме роботу понад установлену йому норму часу на жовтень 2019 року. Водночас ця робота цілком укладається в нормальну місячну тривалість робочого часу, розраховану виходячи з нормального 40-годинного робочого тижня (5 робочих днів на тиждень по 8 годин). Тому вважати відпрацьовані у відрядженні години надурочними не можна.

Якщо працівник з неповним робочим днем виконує роботу понад передбачений трудовим договором час, але в межах установленої законодавством тривалості повного робочого дня, то така робота не вважається надурочною (п. 16 постанови Пленуму ВСУ від 24.12.99 р. № 13).

Виходячи із цього, нараховувати оплату днів відрядження, коли працівник виконував свої профобов’язки, потрібно за одинарною годинною (тарифною) ставкою (виходячи з фактично відпрацьованих годин) понад оклад (з урахуванням зайнятості працівника).

Якщо працівникові надаватимуть інший день для відпочинку — обмежуємося виплатою окладу (з урахуванням зайнятості працівника).

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам