Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, квітень, 2020/№17
Друкувати

Отримуємо «карантинну» допомогу по частковому безробіттю

Беляева Елена, эксперт по вопросам оплаты труда
Серед чергових заходів на підтримку бізнесу — введення такого поняття, як «виплата допомоги по частковому безробіттю на період карантину»1. Законом № 5532 внесено деякі зміни в цій частині, а Кабмін презентував відповідний Порядок. З урахуванням цього в статті розглянемо механізм надання допомоги, а також порядок оподаткування цих виплат і відоб­раження у звітності.

1 Ви вже знаєте про це зі статті «Другий пакет» допомоги від законодавця: гнучкий режим, віддаленка, допомога по безробіттю» (журнал «Бухгалтер 911», 2020, № 15).

2 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13.04.2020 р. № 553-IX.

Кому? Право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину мають застраховані особи, з якими роботодавцем оформлені трудові відносини, тобто офіційно працевлаштовані працівники.

Виняток — працівники, які отримують пенсію. Їм допомога не світить.

Також, судячи з усього, допомога не світить зовнішнім сумісникам (за місцем роботи за сумісництвом). Це ми точно встановимо, коли побачимо офіційний текст прийнятого 22.04.2020 р. Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Поки ж можемо задовольнятися тільки його проєктом3 (далі — Порядок) і пресрелізом щодо його прийняття4.

3 spo.fpsu.org.ua/na-obgovorenni-v-spo/5927-proekt-postanovi-kmu-pro-zatverdzhennya-rozmiru-poryadku-nadannya-ta-povernennya-koshtiv-spryamovanikh-na-finansuvannya-dopomogi-po-chastkovomu-bezrobittyu-na-period-karantinu-vstanovlenomu-kabinetom-ministriv-ukrajini-z-metoyu-zapobigannya-poshirennyu-na.

4 buhgalter911.com/news/news-1049852.html

Допомогу надають працівникам у разі втрати ними частини зарплати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності через карантин. Інакше кажучи, розраховувати на допомогу можуть ті працівники, яких у зв’язку з карантином перевели на роботу в режимі неповного робочого часу.

Так ось, згідно з прийнятим Порядком допомогу не надають працівникам, які отримують оплату часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції) відповідно до ст. 113 КЗпП.

Перебування працівника у відпустці без збереження зарплати на підставі ст. 25, 26 Закону про відпустки також не дає права на допомогу.

Отримати допомогу по частковому безробіттю на період карантину працівники можуть через своїх роботодавців.

Важливо! Допомогу надають виключно роботодавцям з числа суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Нагадаємо: критерії віднесення госпсуб’єктів до суб’єктів малого, середнього і великого підприємництва наведені в ст. 55 ГКУ.

Госпсуб’єкти

Граничні показники

Середня кількість працівників за календарний рік

Річний дохід

від будь-якої діяльності

Суб’єкти малого підприємництва

ФОП

Не перевищує 50 осіб

Не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ

Юрособи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми і форми власності

Суб’єкти середнього підприємництва

ФОП

Від 51 до 250 осіб

Сума, що перевищує еквівалент 10 млн євро, але не більше 50 млн євро за середньорічним курсом НБУ

Юрособи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми і форми власності

А чи мають право розраховувати на допомогу суб’єкти мікропідприємництва? Адже вони прямо не названі в новій ст. 471 Закону № 50675.

5 Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

Зрозуміло, мають право . Згідно з ч. 3 ст. 55 ГКУ «мікро» — це підвид «малих».

Знову ж таки немає жодної проблеми, якщо за критерієм працівників роботодавець, наприклад, середній, а за критерієм річного доходу — малий. У разі якщо госпсуб’єкт належить одночасно до різних категорій суб’єктів підприємництва за різними критеріями, належність до відповідної категорії визначають за річним доходом від будь-якої діяльності за звітний рік.

Показник річного доходу суб’єкта підприємництва від будь-якої діяльності визначають на підставі звітних даних за останні чотири квартали (для суб’єкта, що подає квартальну звітність) або за останній звітний рік (для тих, хто подає річну звітність).

Середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) визначають за даними відповідної статистичної звітності, де зазначається цей показник.

І ще один момент. У попередній редакції ст. 471 Закону № 5067 ішлося про зупинення (скорочення) виробництва. У зв’язку із цим багато центрів зайнятості наполягали на тому, що отримати допомогу по частковому безробіттю можуть тільки роботодавці з «виробничими» КВЕДами. Тепер же виходячи з правок, унесених Законом № 553 і Порядку, можна дійти висновку про те, що право на допомогу повинні мати всі роботодавці, які зупинили (скоротили) діяльність (при дотриманні всіх необхідних умов), незалежно від того, у якій сфері вони працюють.

Скільки? Допомогу по частковому безробіттю призначають за кожну годину, на яку працівникові була скорочена передбачена законодавством тривалість робочого часу, з розрахунку 2/3 тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду. Розмір допомоги визначають виходячи з фінансових можливостей Фонду «безробіття», але не більше мінзарплати.

Цього року, нагадаємо, її розмір становить: місячний — 4723 грн, погодинний — 28,31 грн.

За який період? З урахуванням правок Закону № 553 тепер у ч. 5 ст. 471 Закону № 5067 прописано, що допомогу по частковому безробіттю на період карантину роботодавець виплачує працівникам з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу в межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше 30 календарних днів після завершення карантину. Аналогічна норма закріплена і в абз. 2 ч. 1 ст. 471 Закону № 5067.

Строк звернення. Багато юристів звертали увагу на диспозитивність норми ч. 2 ст. 471 Закону № 5067 щодо права (а не обов’язку) роботодавця звернутися до центру зайнятості за виплатою допомоги, що ставило працівників у пряму залежність від дій роботодавця. У разі бездіяльності роботодавця це могло призвести до порушення законного права працівників на отримання допомоги від держави.

Закон № 553 усунув сумніви із цього приводу, зазначивши, що для отримання допомоги «роботодавець звертається» до відповідного центру зайнятості. Строк для звернення — 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності (ч. 7 ст. 471 Закону № 5067).

Умови. Спочатку законодавець установив доволі жорсткі умови для отримання допомоги: відсутність боргів із зарплати та сплати ЄСВ протягом 5 років, що передують року зупинення (скорочення) діяльності.

Закон № 553 уніс значні послаблення для роботодавців у цій частині. Тепер лише одна умова: сплата роботодавцем ЄСВ протягом 6 місяців, що передують даті зупинення діяльності.

Куди та з чим звертатися? За отриманням допомоги роботодавець звертається до центру зайнятості за місцем реєстрації як платника ЄСВ. Для цього потрібно подати:

1) заяву в довільній формі. При цьому згідно з Порядком у заяві на отримання допомоги потрібно, серед іншого, зазначити інформацію про належність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва і додати засвідчені копії документів (виходить, звітності), що підтверджують середню кількість працівників та рівень доходу за попередній календарний рік;

Незрозуміло поки що з ФОП, адже вони статзвітність з праці не подають. Але тут, вважаємо, цілком підійдуть форми № 1ДФ, № 10-ПІ, де також зазначається чисельність працівників ФОП.

2) засвідчену копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності. Зверніть увагу: перелік антикоронавірусних заходів у наказі тепер наводити не потрібно (відповідні поправки до ч. 2 ст. 471 Закону № 5067 уніс Закон № 553);

3) відомості про працівників, які мають право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину. Форму відомостей, що подаються, навели в додатку 2 до Порядку;

4) довідку про сплату ЄСВ за останні 6 місяців, що передують даті зупинення діяльності. Судячи з Порядку, цю довідку роботодавцям доведеться отримати в податківців.

Рішення про надання або відмову в наданні допомоги центр зайнятості приймає протягом 3 робочих днів. При цьому згідно з Порядком у разі подання неповного пакета документів або наявності помилок у документах центр зайнятості зобов’язаний повідомити про це роботодавця в той же 3-денний строк. Роботодавець, у свою чергу, отримує 5 робочих днів для доповнення і доопрацювання документів.

Процедура отримання допомоги. Порядком передбачено, що протягом 3 робочих днів після того, як прийнято рішення про виплату допомоги, центр зайнятості укладає з роботодавцем договір за формою згідно з додатком 1 до Порядку.

Роботодавець не пізніше 10-го числа кожного місяця подає центру зайнятості відомості про працівників, що мають право на допомогу, а також протягом 5 календарних днів повідомляє про зміну цих даних.

Кошти для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю центр зайнятості перераховує на рахунок роботодавця щомісячно протягом 5 робочих днів після отримання від роботодавця відомостей про працівників, які мають право на допомогу.

Про відкриття окремого спецрахунку для отримання допомоги не йдеться.

Роботодавець виплачує допомогу працівникам за окремою відомістю не пізніше 3 робочих днів після отримання коштів від центру зайнятості. Копія цієї відомості з підтвердженням перерахування коштів на рахунок працівника подається центру зайнятості не пізніше 5 календарних днів після виплати працівникам допомоги.

Увага! Роботодавець не має права звільняти працівника, який отримував допомогу, протягом 6 місяців (а якщо допомога виплачувалася менше 180 календарних днів — протягом періоду, який дорівнює періоду виплати допомоги) з дня закінчення виплати за підставами, передбаченими п. 1 ст. 40 (крім повної ліквідації або припинення діяльності роботодавця), п. 1 ст. 36, ч. 3 ст. 38 КЗпП (ср. ). Інакше він зобов’язаний повернути центру зайнятості кошти в повному обсязі.

Крім того, за порушення порядку використання коштів «безробітного» Фонду на роботодавця може бути накладений штраф у розмірі наданої Фондом суми, використаної з порушенням (ч. 2 ст. 38 Закону № 15336).

6 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III.

ПДФО/ВЗ. Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги, винагород і страхових виплат, яку фізособа отримує з бюджетів і фондів соцстрахування, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (п.п. 165.1.1 ПКУ). Тому ПДФО/ВЗ із суми виплаченої працівникам допомоги по частковому безробіттю ми не утримуємо.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ суму допомоги по частковому безробіттю на період карантину відображаємо з ознакою доходу «128».

ЄСВ. Допомога по частковому безробіттю не входить до фонду оплати праці (п. 3.2 Інструкції зі статистики зарплати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5). Отже, ЄСВ на неї ми не нараховуємо і в ЄСВ-звіті за формою № Д4 не відображаємо.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам