Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, лютий, 2021/№7
Друкувати

Зустрічаємо: нову форму ПН/РК і нову форму ПДВ-декларації

Сумцова Ольга, налоговый эксперт
Мінфін наказом від 02.12.2020 р. № 734 виклав у новій редакції форму податкової накладної, розрахунку коригування, декларації з ПДВ і додатків до неї, а також форму уточнюючого розрахунку. Знову ці зміни — скажете ви. Але їх автори стверджують, що керувалися благою метою — заощадити час платника податків. Поглянемо, чи вийшло.

«З коли» запрацюють зміни?

Як зазначено в тексті наказу № 734, він набирає чинності з 1 числа місяця, що настає за місяцем його опублікування. Тобто з 01.03.2021 р. (опублікований в «Офіційний вісник України», 2021, № 8 (02.02.2021)). У зв’язку з цим:

— нову форму ПН/РК застосовувати треба з 01.03.2021 р. Згідно з п. 3 Порядку № 1307* ПН/РК реєструються за формою, що діє на день такої реєстрації. Це означає, що всі (!) ПН/РК, направлені на реєстрацію після 28.02.2021 р. ,підлягають реєстрації в ЄРПН за новою формою;

* Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307.

декларацію з ПДВ за новою формою вперше подаватимемо за звітний період — березень 2021 року (не пізніше за 20 квітня 2021 року). Це з урахуванням вимог п. 46.6 ПКУ;

— нова форма УР застосовується з 01.03.2021 р. Тобто якщо УР подаватимемо починаючи з цієї дати, то подаємо його за новою формою («старі» декларації виправляємо «новим» УР).

Хоча за фактом потрібно дивитися, чи встигнуть податківці до цієї дати з оновленням форми УР.

Нова форма ПН/РК

Форма ПН викладена в новій редакції (у редакції наказу Мінфіну від 02.12.2020 р. № 734). Але самих змін не так і багато:

1. У полях, відведених для зазначення податкового номера постачальника (продавця) й одержувача (покупця), з’явився новий реквізит — «код». У ньому потрібно буде проставляти код ознаки Реєстру, з якого береться податковий номер:

Заповнювати цей реквізит потрібно в тому випадку, якщо підлягає заповненню реквізит «податковий номер». Наприклад, податковий номер не заповнюється в полі «Отримувач (покупець)» зведеної «компенсуючої» ПН (складеної на підставі п. 198.5 ПКУ або п. 199.1 ПКУ). Відповідно і код ознаки податкового номера не заповнюється.

«1» — ЄДРПОУ (для юросіб і відокремлених підрозділів юрособи та нерезидентів);

«2» — Держреєстр фізичних осіб — платників податків;

«3» — реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);

«4» — серія (за наявності) та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Як пояснюють податківці, дані кожного із цих реєстрів формуються різними системами й іноді трапляються випадки збігу номерів. Це заважає ідентифікації.

Як розуміємо, в більшості випадків матимемо справу з ПН, де буде зазначений код податкового номера або «1» (для юридичних осіб), або «2» (для фізичних осіб, у т. ч. ФОП).

2. У полях для зазначення даних про найменування постачальника (продавця) й отримувача (покупця), щодо зазначення даних про фізособу-підприємця уточнено, що по батькові підприємця зазначається за його наявності («прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))».

3. У самій формі ПН/РК (табличній її частині) тепер може зазначатися 99999 товарних позицій (старий максимум — 9999). Ті самі роздрібні торговці зможуть вмістити більшу кількість позицій в одну ПН і обійтися реєстрацією тільки однієї ПН.

4. У реквізитах для зазначення даних про особу, яка склала ПН/РК, тепер потрібно зазначати «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ» (раніше було — «ініціали та прізвище»). Тобто, потрібно розуміти, використовувати слід формат «Петро МЕЛЬНИК».

Аналогічні зміни відбулися й у формі розрахунку коригування (РК).

Власне, це й усі зміни у формі ПН і РК та порядку їх заповнення.

Нова форма декларації/додатків

Розпочнемо з головного — додаток Д5 (в якому ми раніше розшифровували податкові зобов’язання і податковий кредит у розрізі контрагентів) припиняє своє існування. Він об’єднується в один додаток з додатком Д1.

Як тепер заповнюватиметься «об’єднаний» додаток Д1? Цей додаток тепер називається «Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)».

Важливий момент! Оновлений додаток Д1 передбачає, що:

— у частині податкових зобов’язань (ПЗ) — не потрібна розшифровка всіх ПЗ у розрізі контрагентів. А наводиться розшифровка тільки тих ПЗ, відображених у декларації звітного періоду, за якими на дату подання декларації НЕ зареєстровані податкові накладні.

Стосовно ПЗ, податкові накладні за якими зареєстровані в ЄРПН на дату подання декларації, — розшифровку не наводимо. Податківці братимуть дані щодо них з ЄРПН.

Відповідно значення ряд. 1.1 і 1.2 у нас не повинно збігатися зі значенням відповідного рядка «Усього» додатка Д1. Наприклад, у нас є дві «вихідних» ПН на постачання товарів: одна від 03.03.2021 р. — вчасно зареєстрована; друга — від 04.03.2021 р. на дату подання декларації не зареєстрована. Зобов’язання за обома ПН відображаємо в декларації за березень. Але розшифровуємо в Д1 тільки дані щодо незареєстрованої ПН;

у частині податкового кредиту (ПК) — розшифровуємо, як і раніше (!), все (у розрізі контрагентів).

Поглянемо детальніше на структуру додатка Д1.

Розділ I «Податкові зобов’язання». Включає 2 таблиці:

1. Таблиця 1.1 — у ній потрібно розшифрувати ПЗ, відображені в декларації поточного періоду, ПН за якими на дату подання декларації не зареєстровані. По суті це аналог таблиці 1.1 додатка Д5. Тільки тепер ще окремо виділятимемо незареєстровані на дату подання декларації ПН на «компенсуючі» ПЗ поточного періоду.

2. Таблиця 1.2 — у ній ми розшифровуємо коригування ПЗ, відображені в декларації поточного періоду. Але не всі! А ті:

— умова 1 — які передбачають збільшення ПЗ поточного періоду;

— умова 2 — за якими на дату подання декларації РК не зареєстровані.

Наприклад, є РК на збільшення ціни від 03.03.2021 р. Якщо на дату подання декларації за березень цей РК буде зареєстрований — його в таблиці 1.2 не показуємо. Не буде зареєстрований — інформацію щодо нього потрібно розшифрувати.

Зменшуючих РК це не стосується, оскільки на момент відображення зменшення ПЗ у декларації РК має бути зареєстрований (а інакше ми не можемо показати зменшення ПЗ).

Розділ II «Податковий кредит». Включає:

1. Таблицю 2.1 «Відомості про операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %».

Це аналог (калька) таблиці 2 додатка Д5, що канув у Лету. Тут ми наводимо розшифровку ПК поточного періоду (власне, як ми це робили раніше і в тому ж обсязі).

2. Таблицю 2.2 «Відомості про коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу». Тут відображаємо коригування ПК. Це аналог (калька) таблиці 2 додатка Д1, який ми заповнювали раніше.

Підіб’ємо підсумок: додатки Д1 і Д5 тепер об’єднані в один додаток — додаток Д1. У частині ПК — усе розшифровуємо в тому обсязі, як і раніше (і ПК, і коригування ПК). У частині ПЗ — розшифровуємо тільки зобов’язання поточного періоду, відображені в декларації, за якими на дату подання декларації не зареєстровані ПН/збільшуючі РК.

Зміни у формі декларації та інших (окрім Д1) додатках до декларації. Загальні зміни. Насамперед зауважимо, що у зв’язку зі скасуванням додатка Д5 змінюється і нумерація інших додатків:

додаток Д6 (щодо пільг) — тепер буде додатком Д5;

додаток Д7 (розподіл ПДВ) — додатком Д6;

додаток Д8 (скарга на постачальника) — додатком Д7;

— додаток ДС9 (для сільського господарства) — додатком ДС8.

Самі додатки, крім додатка Д1, про який ми говорили вище, загалом не змінилися (є ще зміни в додатках Д4 та ДС8 — їх зазначимо окремо). Є тільки загальні («косметичні») зміни. Так, у декларації з ПДВ, додатках до неї й у формі УР:

— у полі 02 «Звітний податковий період» прибрали згадку про квартал (оскільки квартального звітного періоду вже давно немає);

Те ж саме стосується і поля 03 «Звітний (податковий) період, що уточнюється» додатків до декларації і УР. Там теж прибрали згадку про квартал.

— у полях, де зазначаються дані про осіб, які підписують декларацію і додатки до неї, потрібно зазначати «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ». Раніше було — «ініціали та прізвище». Тобто зазначаємо ім’я і прізвище (потрібно розуміти, використовувати слід формат «Петро МЕЛЬНИК»).

Зміни безпосередньо у формі декларації. Оскільки додатка Д5 тепер не існує і змінилася нумерація інших (після додатка Д4) додатків, змінилися і посилання на додатки в рядках декларації. Так, тепер, наприклад, навпроти рядка 1.1 (операції, які оподатковуються за основною ставкою) і ряд. 10.1 (придбання за основною ставкою) йде відсилання до додатка Д1.

До речі, з п. 9 розд. III Порядку № 21** прибрали згадку про те, що додатки до декларації подаються в разі заповнення даних у відповідних рядках декларації. Але це нічого не змінює, оскільки в п. 11 розд. III Порядку сказано, що «додатки додаються до декларацій за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках».

** Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затверджений наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21.

З’явилися нові рядки:

— ряд. 4.1.1.і 4.1.2 для відображення коригувань щодо «компенсуючих» ПЗ. Раніше ці коригування окремо не виділялися, а «падали» до загального рядка із зобов’язаннями (ряд. 4.1 або 4.2);

— ряд. 5.1.1 — для відображення коригувань за пільговими операціями (що дуже корисно буде для визначення обсягів пільгових операцій для річного перерахунку ПДВ).

Відповідним чином змінилися і рядки уточнюючого розрахунку.

Також зроблено уточнення щодо заповнення ряд. 16.3 декларації «збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу». Як сказано тепер у п.п. 5 п. 4 розд. V Порядку № 21, у цьому рядку вказується сума збільшення/зменшення від’ємного значення, узгоджена за результатами перевірки контролюючого органу (раніше згадки про те, що сума має бути узгодженою, не було). Тобто показувати суму зменшення залишку від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу слід у періоді, коли таке «зменшення» стало узгодженим (пройшли строки оскарження ППР (форма В4).

Ну і в декларації, й у формі УР у зв’язку зі скасуванням додатка Д5, перейменуванням додатка Д1, зміною нумерації інших додатків — відповідним чином підкоригований і розділ «Відмітка про подання до уточнюючого розрахунку», в якому ми робимо відмітку про те, які додатки подаються разом із декларацією.

Додаток Д4 (заява на отримання бюджетного відшкодування). Тут такі зміни:

— суми достатньо буде зазначати тільки в цифрах (без розшифровки словами);

— додалися поля для зазначення інформації про зміну реквізитів рахунку платника податку (на який перераховуватиметься бюджетне відшкодування). Це поле заповнюється в тому випадку, якщо змінюється рахунок платника податків, який зазначався в раніше поданій заяві на отримання бюджетного відшкодування (додаток Д4).

Як сказано в пояснювальній записці до наказу, ця зміна надасть можливості уникнути непорозумінь при поверненні суми бюджетного відшкодування в разі зміни поточного рахунку платника, зазначеного в раніше поданій заяві за формою додатка Д4 до декларації.

ДС8. При розрахунку сільгоспчастки враховують не тільки обсяги постачань сільгосптоварів, але й обсяги наданих сільгосппослуг.

В усіх інших додатках, окрім загальних змін, про які ми говорили вище, змін немає .

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам