Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, липень, 2021/№27
Друкувати

Продаємо машину. Без шини чи з шиною?

Ольховик Ольга, налоговый эксперт
Підприємство продає автомобіль разом із шинами. У договорі шини окремо не виділені (продається тільки автомобіль). А в обліку вони числяться окремо — на субрахунку 207. Як правильно облікувати такий продаж? Що зазначати в накладних? Які податки доведеться заплатити?

Бухгалтерський облік

Дійсно, вартість шин, придбаних окремо від автомобіля, не додають до первісної вартості авто, а обліковують відокремлено у складі запчастин — на субрахунку 207. Причому тут можливі два варіанти обліку:

— шини або обліковують у складі активів до моменту списання з причини зносу/ліквідації або з іншої причини (використовуючи субрахунки другого порядку, наприклад, 2071 «Шини на складі», 2072 «Шини в експлуатації»). Цей варіант обліку зазвичай подобається податківцям, оскільки понесені витрати на придбання шин відкладаються на потім;

— або ж відразу при передачі шин в експлуатацію списують їх вартість на витрати: Дт 23, 91, 92, 93, 94 (залежно від напряму використання авто) — Кт 207.

До речі, правомірність такого підходу підтверджують і суди (див., наприклад, постанови ВС від 27.02.2018 р. у справі № 802/1853/16-а і від 17.04.2018 р. у справі № 816/246/17*).

* reyestr.court.gov.ua/Review/72486810 і reyestr.court.gov.ua/Review/73468329 відповідно.

У нашому випадку, схоже, йдеться про перший варіант обліку. Шини, які вже передані в експлуатацію (встановлені на автомобіль), продовжують обліковуватися на субрахунку 207. Тобто їх вартість на витрати ще не лягла. Як же бути в разі, якщо авто продається разом із такими ще не списаними шинами?

Однозначно такі шини мають бути списані з балансу підприємства.

При цьому, якщо б шини були виділені в договорі окремою позицією, жодних питань напевно взагалі б не виникло. Підприємство просто відобразило б в обліку реалізацію двох окремих активів: автомобіля і шин (у видаткових накладних були б зазначені і шини, і автомобіль, і в кожного з цих активів була своя ціна продажу).

Але тут ситуація інша. Згідно з договором продається тільки автомобіль. А фактично йдуть і шини теж. У такому разі у видатковій накладній повинно фігурувати тільки авто, а вартість шин слід списати на собівартість його реалізації.

Документальною підставою для цього може послугувати бухгалтерська довідка. До неї також можна додати картку обліку пробігу (напрацювання) пневматичної шини (або акт).

Хоча якщо шини на автомобілі вже повністю зношені і не підлягають подальшій експлуатації за призначенням, їх вартість можна просто списати на витрати періоду відповідно до напряму використання автомобіля, на якому шини знаходилися (тобто на Дт 23, 91, 92, 93 або 94). Але бухгалтерську довідку про вибуття шин у зв’язку з продажем машини все одно доведеться скласти (як обґрунтування відсутності утилізації зношених шин).

Приклад. 6 липня 2021 року ТОВ «Трафарет» реалізувало автомобіль Volkswagen Bora 1.9 TDI MT. Ціна продажу — 120000 грн (у тому числі ПДВ — 20000 грн). Залишкова вартість на дату продажу — 60000 грн (первісна вартість — 180000 грн, знос — 120000 грн). Залишкова вартість на 01.07.2021 р. — 63000 грн. Автомобіль проданий разом з комплектом шин MICHELIN X — Ice North 4 вартістю 11000 грн, який обліковується окремо на субрахунку 2072. Згідно з договором купівлі-продажу продається тільки автомобіль (комплект шин окремою позицією не виділений).

У бухгалтерському обліку підприємства здійснені господарські операції будуть відображені так, як показано в таблиці.

Продаж авто в обліку

з/п

Зміст господарської операції

Сума,

грн

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

Списали нарахований знос за автомобілем

120000

131

105

2

Переведено автомобіль до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

60000

286

105

3

Отримано передоплату за автомобіль

120000

311

681

20000*

641

643/ПДВ

4

Передано автомобіль покупцеві

120000

377

712

20000

712

643

120000

681

377

60000

943

286

5

Списано вартість комплекту шин на собівартість реалізації автомобіля

11000

943

2072

* Договірна вартість більше залишкової вартості на початок місяця, в якому автомобіль переведено до складу необоротних активів, утримуваних для продажу (на 01.07.2021 р.), тому податкові зобов’язання з ПДВ розраховуємо виходячи з договірної вартості, донараховувати нічого не доведеться.

Податок на прибуток

Якщо підприємство розраховує податкові різниці, то бухрезультат від продажу авто доведеться коригувати. Так, у разі реалізації виробничих ОЗ необхідно фінансовий результат до оподаткування:

збільшити на суму залишкової вартості об’єкта ОЗ, що реалізовується, визначену відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (ту, яка пішла на субрахунок 286) (абз. 4 п. 138.1 ПКУ), — рядок 1.1.2 додатка РI до декларації з податку на прибуток;

зменшити на суму залишкової вартості об’єкта ОЗ, що реалізовується, визначену за правилами, встановленими ст. 138 ПКУ (абз. 3 п. 138.2 ПКУ), — рядок 1.2.2 додатка РI до декларації з податку на прибуток.

Щоправда, згорнутий результат такого коригування може дорівнювати нулю (якщо строк і метод амортизації в бухгалтерському і податковому обліку збігаються).

Вартість шин, списана на собівартість реалізації автомобіля, при визначенні прибуткового об’єкта оподаткування буде облікована за бухгалтерськими правилами. Жодних коригувань із цього приводу розд. III ПКУ не містить.

ПДВ

Відповідно до п. 188.1 ПКУ базу ПДВ-оподаткування за операцією постачання необоротних активів (до яких належать і ОЗ) визначають виходячи з договірної вартості. Але вона не може бути нижчою балансової (залишкової) вартості об’єкта ОЗ за даними бухобліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції.

Якщо договірна (продажна) вартість автомобіля (без урахування ПДВ) буде нижча його балансової вартості, підприємству доведеться скласти дві податкові накладні:

першу — на фактичну ціну постачання автомобіля (на ім’я покупця);

другу — на перевищення балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною продажу автомобіля (на себе з типом причини «15»).

У зв’язку зі списанням шин на собівартість реалізації авто жодних ПДВ-сюрпризів бути не повинно (незалежно від строку їх експлуатації на дату такого списання). В усякому разі, за ситуації, коли вартість шин «вміщується» у вартість реалізації автомобіля.

Нагадаємо позицію податківців: при списанні товарів (у тому числі матеріалів), придбаних для використання в оподатковуваних операціях, компенсуючі ПЗ не нараховуються, якщо вартість таких товарів включена у вартість товарів/послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування ПДВ і пов’язані з отриманням доходу (див., наприклад, ІПК ДПСУ від 26.10.2020 р. № 4413/ІПК/99-00-05-06-02-06). Тому якщо ціна реалізації авто містить у собі вартість шин (як мінімум дорівнює залишковій вартості машини на початок звітного періоду плюс вартість шин), вважається, що шини використані в оподатковуваних операціях. Отже, компенсуючі ПЗ нараховувати не доведеться .

Єдиний податок

Підприємство — платник єдиного податку має повне право продати автомобіль, який обліковується в нього на балансі. Причому якщо продається автомобіль, який обліковувався саме як ОЗ (а не як товар), то, на думку податківців (див. ІПК ГУ ДПС у Миколаївській обл. від 04.05.2020 р. № 1791/ІПК/14-29-04-03-24):

— для здійснення такого продажу підприємству-єдиннику необов’язково реєструвати відповідний КВЕД (ідеться про КВЕД 45.11 «Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами»). Хоча, на наш погляд, безпечніше, звичайно, КВЕД 45.11 таки додати (або отримати ІПК з висновком про те, що цього робити не потрібно);

— такий продаж оподатковується за звичайною ставкою єдиного податку (3 або 5 %) і її здійснення не є порушенням правил перебування на спрощенці.

Оподатковуваний дохід від продажу ОЗ підприємства-єдинники визначають як:

— суму коштів, отриманих від продажу ОЗ, — якщо проданий об’єкт ОЗ експлуатували менше року (12 календарних місяців);

— різницю між сумою коштів, отриманою від продажу ОЗ, і їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу, — якщо проданий ОЗ експлуатували більше року.

Згідно з умовами нашого прикладу об’єкт оподаткування ЄП за операцією продажу автомобіля (за умови, що його експлуатували більше року) становитиме 60000 грн. На вартість шин об’єкт ЄП-оподаткування не зменшуємо.

Якщо договором купівлі-продажу передбачена поетапна оплата за придбане авто, єдинник у звітному періоді (кварталі) до складу доходу включає:

— фактично отриману суму коштів на дату її отримання, якщо ОЗ використовували менше року;

— позитивну різницю між отриманою сумою (частиною договірної вартості) і добутком залишкової балансової вартості ОЗ та результату ділення цієї частини на договірну вартість цього ОЗ, якщо ОЗ використовували більше року (див. консультацію в підкатегорії 108.01.02 ЗІР, що не діє з 23.05.2020 р.).

ПДФО і військовий збір

У разі продажу автомобіля фізособі остання несе витрати на придбання майна. Тому об’єкт оподаткування ПДФО і ВЗ у фізособи не виникає.

Водночас сума знижки звичайної ціни товарів, індивідуально призначеної для платника податків, є для нього додатковим благом і підлягає оподаткуванню ПДФО за ставкою 18 % і ВЗ — за ставкою 1,5 % (п.п. «е» п.п. 164.2.17 ПКУ).

Звичайну ціну на практиці, зазвичай, визначають на рівні середньоринкової або оціночної вартості.

Ознайомитися із середньоринковою вартістю авто можна на офіційному сайті Мінекономрозвитку (me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA).

А оціночну вартість визначають шляхом залучення оціночного експерта (ця процедура може знадобитися, якщо середньоринкова вартість, наведена на сайті Мінекономрозвитку, виявиться набагато вища за продажну вартість авто).

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам