Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


29.08.17
58832 6 Друкувати

Строки зберігання документів

У процесі здійснення діяльності підприємства складають самі та отримують від своїх контрагентів велику кількість різноманітних документів. Організаційно-розпорядча, первинно-облікова, звітно-статистична, податкова, кадрова документація... І це далеко не повний перелік. Які документи потрібно зберігати, як довго, де і як? Про це наш сьогоднішній спецвипуск. З нього ви дізнаєтеся, як організувати зберігання документів у структурних підрозділах і в архіві підприємства, в яких випадках документи слід передавати до спеціалізованих архівних установ.
Також ми розповімо, що таке експертиза цінності документів, чим займається експертна комісія підприємства і як її створити. Крім того, нагадаємо, в яких випадках документи можна знищити і як правильно це зробити. У другій частині спецвипуску ви зможете ознайомитися з нормативно-правовим актом, що встановлює строки зберігання найпоширеніших видів документів, які утворюються в діяльності підприємств, а також з переліком документів, які в обов’язковому порядку слід здавати до архівних установ при ліквідації юридичних осіб. Спецвипуск для вас підготували редактор Наталія Вороная і податковий експерт Наталія Чернишова.

При визначенні строків зберігання документів, їх відборі на постійне або тривале зберігання або для знищення необхідно керуватися Переліком № 578. Крім того, цей нормативно-правовий акт застосовують при формуванні справ, підготовці різних видів номенклатур справ, розробці схем класифікації документів і відомчих (галузевих) переліків документів із зазначенням строків їх зберігання, а також у роботі комісій з проведення експертизи цінності документів.

Перелік № 578 призначений для використання всіма органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими установами, організаціями і підприємствами незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності, а також від форми власності. Цікаво, що його положення можуть (але не зобов’язані!) застосовувати фізичні особи — підприємці (далі — ФОП). Це виходить з абзацу другого п. 1.4 Переліку № 578. Про рекомендаційний характер зазначеного Переліку для ФОП говорить і Укрдержархів у листі від 30.10.2012 р. № 01.2/3388.

Розглянемо основні правила обчислення строків зберігання документів, установлені Переліком № 578.

Передусім зазначимо, що всі строки зберігання у вказаному переліку диференційовані за двома групами організацій:

1) організації, в діяльності яких створюються документи, що підлягають включенню до Національного архівного фонду* (далі — НАФ). Строки зберігання документів для них наведені вграфі 3 Переліку № 578 (п. 2.4 зазначеного Переліку);

* Національний архівний фонд згідно зі ст. 1 Закону № 3814 є сукупністю архівних документів, які відображають історію духовного і матеріального життя українського народу й інших народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації.

2) організації, в діяльності яких не створюються документи НАФ. Строки зберігання документів цих організацій містить графа 4 Переліку № 578 (п. 2.5 цього Переліку).

Обчислення строків зберігання документів здійснюється з 1 січня року, наступного за роком їх завершення діловодством (п. 2.10 Переліку № 578)

Так, наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених діловодством у 2016 році, розпочалося з 1 січня 2017 року.

Документи, що мають строк зберігання з позначкою «Постійно», належать до НАФ і підлягаютьпостійному зберіганню (п. 2.6 Переліку № 578).

Документи, для позначення строку зберігання яких Перелік № 578 використовує позначку «До ліквідації організації», зберігають на підприємстві безстроково. У разі ліквідації такого підприємства вони підлягають повторній експертизі цінності*. За її результатами ті документи, які зачіпають права громадян, передають за описами справ до місцевих архівних установ, створених для зберігання архівних документів, що не належать до НАФ.

* Про експертизу цінності документів див. у розділі 4 на с. 11.

Якщо такі місцеві архівні установи на відповідній території не створені, вказані документи передають до державних архівних установ, архівних відділів міськрад (п. 2.7 Переліку № 578).

Строк зберігання документів, для яких у Переліку № 578 стоїть позначка «Доки не мине потреба», підприємство визначає самостійно. Проте такий строк не може бути менше одного року (п. 2.9 Переліку № 578).

Якщо поряд зі строком зберігання документа стоїть позначка «ЕПК», це означає, що рішення про внесення його до НАФ або його знищення приймають експертно-перевірні комісії (далі — ЕПК) державного архіву. На це вказує п. 2.8 Переліку № 578.

Крім того, у згаданому Переліку використовуються й інші примітки, що конкретизують встановлені цим документом строки зберігання: «Після закінчення строку дії договору», «Після затвердження», «Після заміни новими», «Після зняття виробів з виробництва», «Після введення об’єкта в експлуатацію». Перелічені зауваження означають, що обчислення строків, наведених уграфах 3 і 4 Переліку, здійснюють з указаного моменту.

Зверніть увагу: умовою знищення деяких документів є не лише закінчення встановленого строку їх зберігання, але і закінчення перевірки органами ДФСУ з питань дотримання податкового законодавства. Це стосується переважно бухгалтерської документації. У примітці до строку зберігання таких документів (графа 5) зазначено: «За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, бюджетних організацій, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, — ревізії, проведеної органами державного фінансового контролю за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах — зберігаються до ухвалення остаточного рішення».

У зв’язку із цим нерідко виникає запитання:

чи можна знищити документи, строк зберігання яких минув, якщо за час їх зберігання податкових перевірок на підприємстві не було

На наш погляд, передбачене Переліком № 578 зауваження про необхідність зберігання окремих категорій документів упродовж певного періоду, але за обов’язкової умови завершення перевірки фіскалів, повинне тлумачитися у світлі вимог ПКУ. ЧИТАТИ ДАЛІ...

Інші матеріали із "Податки та бухгалтерський облік", 2017, № 68-69:
Організація зберігання документів
Архів на підприємстві
Експертиза цінності документів
Складання номенклатури справ
Готуємо документи до зберігання
Зберігання документів
Знищуємо документи, строк зберігання яких закінчився
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів
Перелік видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду

 

Передплатити "Податки та бухгалтерський облік"

Коментарі
  • Буржуй
29.08.17 07:02

Не заморачивайтесь. Отсчитайте 3 года от операции плюс срок подачи декларации и можете все уничтожить( кроме ЕСВ И ПЕНСИОННОГО). Убивает другое. После проверки при закрытии юрика с 1 директором, я должен сдать все документы по з/п в архив и заплатить за это. С ФОП с 15 наемниками, ( было и такое)как получил акт или довидку, можно спустить все в мусор. Зачем вообще хранить ЕСВ с 2000 или 2004г.? Есть же персонифицированный учет!

Відповісти
  • Бух
29.08.17 09:54

Буржуй, а шоб було и все при деле.

Відповісти
  • Cветлана
29.08.17 11:39

Не совсем поняла, если у нас на фирме есть все документы за 18 лет, то нужно за 15лет их сдать в архив?

Відповісти
  • 111
30.08.17 08:39

Cветлана, добавлю к комментарию выше. Не только не безплатно, но и проблемно. Надо будет заново перешивать (убирать из ваших подшивок то, что по мнению архиваторов лишнее), сделать опись к каждой папке (вшить вовнутрь), пронумеровать, проклеять красной тканью, сложить в специальные коробки, сделать описи на все это общее. И потом еще все это в электронном виде.

Відповісти
  • Буржуй
30.08.17 10:05

111, Видимо Вы в теме. При этом за денежку закроют глаза на оформление, или сами сошьют. Вот только насчет красной ткани и коробок не слышал.

Відповісти
  • лю-лю
29.08.17 14:32

Cветлана, конечно можете, только это не безплатно...

Відповісти
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
111245 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно