Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


13.09.21
19683 36 Друкувати

Податкова реформа - 2021: у Раді напрацювали зміни до 2 читання проєкту 5600

У Комітеті ВРУ з питань податкової та митної політики напрацювали зміни до 2 читання скандального законопроєкту 5600. Про це повідомив Голова комітету Данило Гетманцев.
Змінами до законопроєкту передбачено:

Адміністрування податків:

1. Виключено положення про податкову заставу на період оскарження ППР.

2. Врегульовані процесуальні питання щодо права контролюючого органу на звернення до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи, зокрема:

 • збільшено строк не погашення боргу, як підстави звернення контролюючого органу до суду з 30 календарних днів до 240,
 • урегульовано додаткові підстави для скасування такої заборони: окрім погашення боргу додано зміну керівника боржника, або у разі початку судових процедур у справах про банкрутство стосовно такого боржника,
 • передбачено ведення Реєстру керівників платників податків-боржників для оперативного отримання відповідної інформації платниками податків,
 • чітко прописано процедуру прийняття судом відповідного рішення, у тому числі передбачено право на апеляційне та касаційне оскарження такого рішення.

3. Передбачено право контролюючого органу щодо надсилання запитів у випадку виявлення фактів, що свідчать про потенційне порушення, обмежено правом платника податків не надавати інформацію та документи, якщо така інформація/ документи вже була надана контролюючого органу у минулому.

4. З метою більш ефективного адміністрування місцевих податків на контролюючий орган покладено обов’язок розкриття інформації органам місцевого самоврядування також і про фізичних осіб боржників (зараз розкривається інформація лише щодо юридичних). Уточнено в профільному законодавстві, що надання інформації про боржників фізичних осіб органам місцевого самоврядування не вважається поширенням персональних даних та розголошенням конфіденційної інформації,

5. Передбачено, що контролюючий орган не має права на погашення податкового боргу через інкасо, у випадку якщо сума боргу дорівнює чи перевищує заборгованість держави перед платником податків із бюджетного відшкодування.

6. Надано можливість під час перевірок здійснювати звукозапис, фото-, відео- фіксацію та відповідно використовувати такі записи як підставу для висновків акту перевірки,

7. Надано право платникам надавати дозвіл податковим органам про розголошення через електронний кабінет про себе інформації третім особам, в обсязі, визначеному платником податків.

Податок на прибуток

1. Вдосконалено механізм списання збитків великими платникам податку на прибуток, а саме збитки враховуються до повного їх погашення, але частинами по 50% щороку. Якщо сума збитків, що залишилась становитиме до 10 % від фінрезультату, то такі збитки враховуються у повному обсягу. Першим звітним періодом буде 2022 рік.

2. Коригування фінансового результату на суми безповоротної фіндопомоги застосовується лише тими платниками, що включили таку допомогу до витрат і надали її пов’язаній особі, що задекларувала за минулий період збитки.

3. Звільнено від оподаткування прибуток виробників свійської птиці. Проте з переліку свійської птиці виключено вирощування курей.

Мінімальне податкове зобов’язання:

1. Пільга щодо звільнення від ПДФО доходів з реалізації власновирощеної продукції залежить не від розміру земельної ділянки, а від розміру отриманого доходу і надається, коли розмір доходу не перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати. (У пп. 165.1.24 замінено пільгу щодо звільнення доходів, отриманих з 2 га на пільгу, що має грошовий вираз доходу 12 МЗП, в першому читанні пропонувалося 0,5 га);

2. Фізичним особам, яким земельні ділянки належать на праві власності або користування, контролюючий орган не нараховуватиме мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) на земельні ділянки, які станом на 01.01.2022 року знаходились у межах населених пунктів. (У першому читанні пропонувалося не нараховувати МПЗ на земельні ділянки розмір якої(яких) не перевищував0,5 га.)

3. Порядок зарахування сплачених податків в рахунок МПЗ диференційовано між сільгсптоваровиробниками і не сільгосптоваровиробниками.

4. Для забезпечення справедливості нарахування МПЗ по земельних ділянках державної та недержавної форми власностіпередбачено зарахування в рахунок сплати МПЗ лише 20% орендної плати за земельні ділянки, що належать до державної або комунальної власності (в першому читанні пропонувалося зараховувати повністю);

5. Вдосконалено механізм нарахування МПЗ контролюючими органами на земельні ділянки, що належать фізичним особам. Зокрема, фізична особа звільняється від МПЗ, якщо контролюючий орган не вручив ППР у відповідні строки;

6. Перший період нарахування МПЗ – 2022 рік. Тобто МПЗ буде нараховуватися у 2023 році за 2022 рік. У першому читанні передбачалась сплата за 2021 рік.

7. Передбачені перехідні положення щодо застосування коефіцієнта при визначенні МПЗ. У 2022 та 2023 роках, коефіцієнт зменшений з 0,05 до 0,04.

 Місцеві податки:

1. Виключено питання оподаткування платою за землю земельних ділянок, у випадку користування без оформлення правовстановлюючих документів, в тому числі у разі самозахвату,

2. Додано механізм адміністрування справляння плати за землю в частині вже існуючого з моменту прийняття ПКУ об’єкту оподаткування - земельної частки (паю), а саме розширено джерела інформації, на підставі яких може бути нараховано податок, додано дані державного реєстру речових прав, надання безпосередньо платником документів на земельну частку пай чи отримання від органів місцевого самоврядування інформації про прийняття рішення про виділення земельної частки пай в натурі на місцевості .

3. Уточнено вимоги до ППР в частині детального розрахунку суми податку та розшифровки реквізитів об’єктів оподаткування по платі за землю, податку на нерухомість та по транспортному податку.

ПДВ

1. Виключено положення про оподаткування ПДВ другого та наступного постачання житла.

2. Виключено положення про встановлення додаткових вимог до права на бюджетне відшкодування (включення відповідних витрат у розмірі не менше 8 відсотків продажної ціни таких виготовлених товарів).

3. Збільшено строки по включенню до податкового кредиту зареєстрованих ПН з 185 днів (І читання) до 366 календарних днів.

4. Тимчасово до 2026 р. запроваджується касовий метод обрахунку для постачання електроенергії.

5. Поширено касовий метод також на постачання житлово-комунальних послуг, в межах яких нараховують плату за абонентське обслуговування,

6. Приведено у відповідність коди УКТ ЗЕД до нової редакції Митного тарифу України.

7. Звільнено від ПДВ друге та наступне постачання тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни.

8. Продовжено до 2025 р. пільги щодо розстрочення ПДВ при ввезенні обладнання.

ПДФО

1. Передбачено оподаткування операцій з продажу третього та більше об’єктів нерухомого майна за ставкою 18% від чистого доходу. При цьому така ставка не поширюється на продаж майна, отриманого у спадщину,

2. Передбачено, що за ставкою 0% може оподатковуватись продаж земельної ділянки с/г призначення, безпосередньо отриманої платником податку у власність у процесі приватизації земель державних КСП, або приватизації земельних ділянок, які перебували у користуванні такого платника, або виділеної в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю), а також таких земельних ділянок, отриманих платником податку у спадщину.

3. Звільнено від ПДФО дохід у вигляді соціальних послуг, які надаються згідно із Законом України «Про соціальні послуги» надавачами таких послуг.

4. Перебачено, що контролюючий орган не може в цілях підтвердження витрат вимагати інформацію з баз, доступ до яких він має.

5. Право на податкову знижку в частині витрат на навчання та лікування надано також опікуну, піклувальнику, прийомним батькам , батькам-вихователям.

6. Передбачено, що ПДФО від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками, сплачується до відповідного бюджету за місцезнаходженням установок.

7. Передбачено, що до витрат на придбання інвестиційного активу прирівнюється його вартість, задекларована під час одноразового декларування. Також надано право на зменшення доходу від операцій з третім продажем рухомого / нерухомого майна (що оподатковується по 18%) та операцій з майновими правами ( то числі отриманні активів через їх погашення) на суму задекларованої вартості таких активів під час податкової амністії.

8. Включено положення, що до складу витрат ФОП включаються витрати на платежі на користь організацій колективного управління, відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».

9. Право на включення витрат до допомозі медичним закладам в повному обсязі до податкової знижки поширено також та 2021 та 2022 рік.

Акциз

1. Доповнено перелік операцій з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування, операцією з вивезення за межі митної території України невикористаної раніше ввезеної у виробництві сировини.

2. Приведення у відповідність коди УКТ ЗЕД до нової редакції Митного тарифу України;

3. Передбачено розширення переліку товарів, що не підлягають маркуванню марками акцизного податку - тестовими зразками алкогольних напоїв та винами натуральними, без додавання спирту, міцність яких не перевищує 15%;

4. Скорочено строк одержання марок акцизного податку для імпортованих підакцизних товарів з 5 до 3 днів;

5. З метою покращення контролю за виробництвом спирту етилового передбачено розробку окремого порядку, що встановлює вимоги до пломбування обладнання, устаткування, спиртових комунікації та приладдя обліку спирту та продукції, для виробництва якої використовується отриманий спирт етиловий (в тому числі витратомірів-лічильників).

6. Передбачено, що усі місця виробництва спирту етилового, які підлягають пломбуванню, мають фіксуватися системою відеоспостереження.

7. Поширено правила антифорстолінга на .

8. У зв’язку із скасування звільнення від сплати акцизного податку для реалізації електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії:

 • передбачено уточнення,
 • з метою забезпечення можливості сплати акцизного податку тимчасово на 2022 рік запроваджується касовий метод обрахунку акцизного податку з виробленої електричної енергії;

Екологічний  податок

Збільшено відсоток щорічного підвищення ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та скорочено термін досягнення основної ставки встановлених у пунктах 245.1 та 245.2 статті 245 ПКУ з 01.01.2030 до 01.01.2025 року.

Ліцензування

Доопрацьовано норми щодо видачі/анулювання ліцензій з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, зокрема:

 • передбачено ведення Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах,
 • розширено підстави для анулювання ліцензії на виробництво та реалізацію підакцизної продукції,
 • збільшено строки, за які повідомлять ДПС повідомляє платника про необхідність внесення чергового платежу за ліцензії,
 • передбачено автоматичне повідомлення про дату, з якої анулюється ліцензія у разі невнесення чергового платежу за ліцензію – за 9 днів до настання терміну сплати за відповідну ліцензію,
 • доповнено перелік документів необхідних для отримання ліцензії на право виробництва та роздробної торгівлі пальним декларацією відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;
 • передбачено положення що у разі зміни будь-яких відомостей, зазначених у виданій ліцензії, ліцензіат зобов’язаний буде повідомити орган, який видав ліцензію, про такі зміни, протягом 30 днів з дня, наступного за днем їх настання та одночасно запроваджено відповідальність за порушення таких строків;
 • запроваджено безстрокову ліцензію на право виробництва, оптової та роздрібної торгівлі підакцизною продукцією (зараз така ліцензія видавається на 5 років).
 • вводиться можливість суб’єкту господарювання подавати та отримувати ліцензію в електронному вигляді;
 • пропонується у зв’язку з використання несумлінними платниками податку схем ухилення від оподаткування акцизним податкомзапровадити заборону продажу сигарил, вироблених на митній території України, в пачках менше 20 штук;
 • розширено перелік дозволеної тари, яку можна використовувати для виробництва алкогольних напоїв;
 • передбачено запровадження відповідальності за порушення правил обігу
 • спрощується процедура подачі зави для отримання додатку до ліцензії на право оптової торгівлі підакцизними товарами у разі зміни інформації зазначеної у ліцензії.

Рента

1. Запроваджено диференціацію ставок оподаткування марганцевих руд в залежності від розміру середньої фактичної ціни реалізації визначеної, як середня вартість залізної руди за індексом;

2. Виправлено технічну помилку щодо не встановлення ставки рентної плати з РЧР зарадіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб;

3. Уточнено ставки рентної плати за використання підземної води у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального поділу;

4. Уточнено, що для ЖКП передбачено застосування до ставок рентної плати коефіцієнт 0,3 в частині виключно до обсягів води технологічних нормативів використання питної води, визначених відповідно до законодавства про питну воду, питне водопостачання та водовідведення;

5. Передбачено, що до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України для виду радіозв’язку «стільниковий радіозв’язок», для ширини смуги радіочастот, отриманої відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, виданої з 01 січня 2022 року на конкурсних або тендерних засадах, не застосовуються коефіцієнти, встановлені пунктом 254.4 ПКУ.

Інше

1. Передбачено до 2037 р. широкий перелік податкових пільг для компаній, що здійснюють діяльність у шахтарських регіонах,

2. Дозволено держслужбовцям, які не виконували публічні функції починаючи з 1 січня 2010 року, взяти участь у податковій амністії.

У разі прийняття у другому читанні, Закон набере чинності з 01.01.2022 р.

За матеріалами Данило Гетманцев, Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Наталья
13.09.21 11:54

Та Боже ж мой, сколько "покращень"

Відповісти
 • Александр
13.09.21 13:09

Наталья,
Одно пакращення - убрать акцизную марку со столового вина.
Как они раньше этого не замечали, что марку стоимостью 1 коп в 100 раз дороже приклеить.
Можно было и по-Европейски подойти - отменить совсем акциз на вино как в Италии, и как в Германии отменить на пиво.

Відповісти
 • ***
13.09.21 11:59

Наталья, вот теперь заживем!!!!!

Відповісти
 • 777777
13.09.21 12:24

Остановитесь, давайте, переживем предыдущие прокращення

Відповісти
 • Павло
13.09.21 13:00

Всі партії котрі йшли у парламент проголошували лібералізацію податкового законодавства. На практиці маємо обман- посилення податкового тиску .насамперед на найбідніші верстви населення- селян. Чому олігархат не чіпляєте? Наприклад агрохолдинги при мільярдних доходах працюють на спрощеній системі оподаткування 4групи .тоді як 3 група омежена лімітом близько 7млн грн.

Відповісти
 • Вікторія
13.09.21 13:07

А бенефеціарів?

Відповісти
 • Бух
13.09.21 13:08

ШО ?????  АПЯТЬ ?????

Відповісти
 • Алиса
13.09.21 13:15

ПДФО

1. Передбачено оподаткування операцій з продажу третього та більше об’єктів нерухомого майна за ставкою 18% від чистого доходу.

Я правильно понимаю продаешь вторую квартиру  за 50 тыс. и платишь 5%, т.е. 2500, а продаешь третью за те же 50 тыс. (ранее купленную за 40) и платишь 1800 (18% от 10 тыс (50-40))? Т.е. это надо "городить огород" (закон, потом правки) чтобы в результате получать меньше?

Відповісти
 • Виктория
14.09.21 10:43

Алиса, 50тыс на 18% это 9 тысяч

Відповісти
 • Алиса
14.09.21 10:54

Виктория, ну вы же читайте всё, а не выборочно. В данном примере 18% не от 50 тыс., а от 10

Відповісти
 • Елена
13.09.21 16:23

Алиса, так они ж это и сделали ля себя. Вон у Гетьманцева этого, сколько недвижимости в деке на маме - кучи, кучищи! А у простого человека сколько тех недвижимостей?

Відповісти
 • Ирис
13.09.21 13:19

Вот интересно, а где же финансовая ответственность (из своего кармана)  налогового инспектора??? Когда-нибудь появиться ТОКОЕ ПОКРАЩЕННЯ?????

Відповісти
 • Мария
17.09.21 15:35

Ирис, КТО Ж ЕГО ПОСАДИТ? - ОН ЖЕ ПАМЯТНИК!!!!

Відповісти
 • Ольга
13.09.21 14:41

Ирис, Так у нас НИКТО из чиновников не несет фин ответственность! Народ за всех заплатит и все стерпит

Відповісти
 • Ирина
13.09.21 14:30

А единственное жилье так и осталась норма- будут забирать за долг выше 60000грн?Было -20минималок,сделали покращення для простого люда -теперь  10 минималок..Ау,реформаторы хреновы,да здравствуют бомжи!!!И все молчат.

Відповісти
 • Ирис
13.09.21 14:48

Ирина, 18.09 всеукраинская акция протеста, выходите поддержите

Відповісти
 • levva
14.09.21 12:29

Ирис, а какая тема?

Відповісти
 • Анна
13.09.21 14:55

Ирис,так с 13.09 желтую зону ввели по всей Украине. Они ж под этой вывеской запретят все акции протеста.

Відповісти
 • Ирис
13.09.21 15:51

Анна, эта дата уже давно запланирована и заявлена, наверно бедняжки к этой дате и спешили ввести ограничения)))))

Відповісти
 • Анна
13.09.21 14:59

Да когда ж это кончится покращення прав контролирующих органов ??? Издеваются. Пора их поставить на место.

Відповісти
 • Марина
13.09.21 16:35

Читаю коментарии и диву даюсь. Никого не смутило в этот списке "Інше". 

Відповісти
 • Ирис
13.09.21 18:17

Марина, "дивы" не хватить чтоб на все пункты удивляться) 

Відповісти
 • Оксана
13.09.21 16:57

А внесення змін до закону про РРО залишили в проекті? Щодо  цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку (для алкогольних напоїв)?

Відповісти
 • Світлана
13.09.21 17:21

для Алисы: ПДФО со 2 и 3 продажи платится не от разницы между  стоимостью покупки  и продажной стоимостью, а от от всей стоимости продажи: 3-ю продаете за 50 тыс. и платите 18 %-9000,00 грн.

Відповісти
 • Алиса
14.09.21 10:12

Світлана, так формулировка "18% від чистого доходу", т.е. надо полагать именно разницы. Иначе в чем суть правки?

Відповісти
 • Ольга
14.09.21 08:49

А чистий дохід ви як розумієте , Світлано?

Відповісти
 • Немо
14.09.21 10:01

1. Передбачено до 2037 р. широкий перелік податкових пільг для компаній, що здійснюють діяльність у шахтарських регіонах,
Знов  пільги шахтарям.  Це  якась  зачарована категорія  громадян  при  усіх режимах.  Війна, голод, повінь - і  пільги шахтарям...

Відповісти
 • Наталья
14.09.21 14:02

Немо, льготы шахтерским регионам, что-бы рты закрыть голодным и безработным шахтерам. Взяли обязательство перед западом все шахты закрыть, целые города без работы и дохода останутся.

Відповісти
 • Елена
14.09.21 13:10

Немо, а ві залезьте под землю на км вниз, с кувалдой в руках, и с ЗП за три копейки, тогда поймете

Відповісти
 • Елена
14.09.21 13:09

"...податкування операцій з продажу третього та більше об’єктів нерухомого майна за ставкою 18% від чистого доходу." - позвольте спросить , єто в какой период времени "третья недвижимость"? Или за всю жизнь, или в течении года... или как?

Відповісти
 • Світлана
14.09.21 14:19

Для Алисы и Ольги : в налоговом кодексе нет такого понятия как расходы и затраты для физического лица, прописано только формирования затрат для ЧП на общей системе, отсюда, все , что физическое лицо получило и есть его доход.

Відповісти
 • Алиса
14.09.21 14:35

Світлана, речь идёт об изменениях, в статье выше не текст законопроектра, а краткое содержание. 18% эта ставка уже указана в Законе 5600 для третьей продажи за год (кто-то выше задавал вопрос по периоду), а сейчас вносят правки и вот в правке фраза 18% от чистого дохода 

Відповісти
 • Алиса
14.09.21 14:31

Світлана, доход и чистый доход есть разница? 

Відповісти
 • очень злой бух
14.09.21 15:34

Сомневаюсь насчет чистого дохода. Думаю одного вытяга будет мало. Скорее всего законотворцы   не отличают одно от другого.
Или будет столько справок собрать, что мама не горюй. 

Відповісти
 • Алиса
14.09.21 15:42

очень злой бух, два договора (на покупку и на продажу) - всё

Відповісти
 • Наталія
14.09.21 17:12

Алиса, а Вы оптимистка.....

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам