Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


30.11.21
44319 67 Друкувати

Податкова реформа - 2021: Рада ухвалила скандальний законопроєкт 5600

Верховна рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (відомий як законопроєкт № 5600). 

Законом внесено зміни до ПКУ у частині, що стосується, зокрема, адміністрування податків, податків на прибуток підприємств, доходи фізичних осіб, ПДВ, акцизного та екологічного податків, рентної плати, плати за землю, умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

5 жовтня на вимогу 160 народних депутатів Верховна Рада прийняла рішення про застосування особливої процедури розгляду законопроекту у другому читанні, а саме: про розгляд проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, №5600. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики узагальнив пропозиції та правки, що надійшли від фракцій та народних депутатів, і підготував уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроекту №5600 у другому читанні.

Підготовлений до другого читання проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, №5600, доповів Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що напевно, це найважчий законопроект у цьому році, до якого було подано до першого читання 11 з половиною тисяч депутатських пропозицій та поправок. За його словами, розгляд цього законопроекту у сесійному залі був унеможливлений у зв’язку з надтривалим часом для того аби обговорити всі ці поправки, більшість з яких не мала будь-якого змістовного навантаження.

Про текст законопроєкту, підготовленого до другого читання, ми писали тут.  Але, поки що немає остаточного тексту Закону з урахуванням прийнятих у другому читанні правок. 

Законом, зокрема, в частині адміністрування податків:

 • врегульовані процесуальні питання щодо права контролюючого органу на звернення до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи, зокрема:
 • встановлено як підставу для звернення контролюючого органу до суду несплату платником податків протягом 240 днів податкового боргу;
 •  визначено підстави для скасування такої заборони: окрім погашення боргу додано  зміну керівника боржника, або у разі початку судових процедур у справах про банкрутство стосовно такого боржника;
 •  передбачено ведення Реєстру керівників платників податків-боржників для оперативного отримання відповідної інформації платниками податків;
 •  чітко прописано процедуру прийняття судом відповідного рішення, у тому числі передбачено право на апеляційне та касаційне оскарження такого рішення.

Законом передбачено право контролюючого органу щодо надсилання запитів у випадку виявлення фактів, що можуть свідчать про потенційне порушення  із обгрунтуванням таких фактів, а також обмежено правом платника податків не надавати інформацію та документи, якщо така інформація документи вже була надана контролюючого органу у минулому.

Законом з метою більш ефективного адміністрування місцевих податків на контролюючий орган покладено обов’язок розкриття інформації органам місцевого самоврядування також і про фізичних осіб боржників (зараз розкривається інформація лише щодо юридичних). Уточнено в профільному законодавстві, що надання інформації про боржників фізичних осіб органам місцевого самоврядування не вважається поширенням персональних даних та розголошенням конфіденційної інформації.

Законом передбачено, що контролюючий орган має права на погашення податкового боргу через інкасо у разі наявності заборгованості держави перед платником, з різниці перевищення суми податкового боргу такого платника податків та суми непогашеного зобов’язання держави перед платником податків.

Законом надано право як платнику податків, так і контролюючому органу під час перевірок відкрито здійснювати звукозапис, фото-, відео- фіксацію та відповідно використовувати такі записи як підставу для висновків акту перевірки.

Законом надано право платникам надавати дозвіл податковим органам про розголошення через електронний кабінет про себе інформації третім особам, в обсязі, визначеному платником податків.

Законом уточнено вимоги до ППР в частині детального розрахунку суми податкових зобов’язань, податкового боргу.

Законом щодо податку на прибуток:

 •  вдосконалено механізм списання збитків великими платникам податку на прибуток, а саме збитки враховуються до повного їх погашення, але частинами по 50% щороку. Якщо сума збитків, що залишилась становитиме до 10% від фінрезультату, то такі збитки враховуються у повному обсягу. Першим звітним періодом буде 2022 рік;
 •  коригування фінансового результату на суми безповоротної фіндопомоги застосовується лише тими платниками, що включили таку допомогу до витрат і надали її пов’язаній особі, що задекларувала за минулий період збитки;
 •  звільнено від оподаткування прибуток виробників свійської птиці. Проте з переліку свійської птиці виключено вирощування курей;
 •  встановлено, що до 1 січня 2024 року податкове зобов’язання з податку на прибуток залежить від оплати відвантаженої електроенергії.

Законом у частині мінімального податкового зобов’язання встановлено, що:

 •  пільга щодо звільнення від ПДФО доходів з реалізації власновирощеної продукції залежить не від розміру земельної ділянки, а від розміру отриманого доходу і надається, коли розмір доходу не перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати. (У пп. 165.1.24 замінено пільгу щодо звільнення доходів, отриманих з 2 га на пільгу, що має грошовий вираз доходу 12 МЗП);
 •  фізичним особам, яким земельні ділянки належать на праві власності або користування, контролюючий орган не нараховуватиме мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) на земельні ділянки, які станом на 01.01.2022 року знаходились у межах населених пунктів;
 •  порядок зарахування сплачених податків в рахунок МПЗ диференційовано між сільгсптоваровиробниками і не сільгосптоваровиробниками;
 •  для забезпечення справедливості нарахування МПЗ по земельних ділянках державної та недержавної форми власності  передбачено зарахування в рахунок сплати МПЗ лише 20% орендної плати за земельні ділянки, що належать до державної або комунальної власності (в першому читанні пропонувалося зараховувати повністю).

Законом вдосконалено механізм нарахування МПЗ контролюючими органами на земельні ділянки, що належать фізичним особам. Зокрема, фізична особа звільняється від МПЗ, якщо контролюючий орган не вручив ППР у відповідні строки.

Згідно із Законом, перший період нарахування МПЗ - 2022 рік. Тобто МПЗ буде нараховуватися у 2023 році за 2022 рік.

Законом передбачені перехідні положення щодо застосування коефіцієнта при визначенні МПЗ. У 2022 та 2023 роках, коефіцієнт зменшений з 0,05 до 0,04.

Законом у частині місцевих податків:

 • додано механізм адміністрування справляння плати за землю в частині вже існуючого з моменту прийняття ПКУ об’єкту оподаткування - земельної частки (паю), а саме розширено джерела інформації, на підставі яких може бути нараховано податок, додано  дані державного реєстру речових прав, надання безпосередньо платником документів на земельну частку пай чи отримання від органів місцевого самоврядування інформації про прийняття рішення про виділення земельної частки пай в натурі на місцевості.

Законом у частині оподаткування податком на додану вартість:

 • змінено строки по включенню до податкового кредиту зареєстрованих ПН до 365 календарних днів;
 •  тимчасово до 01.01.2026 р. запроваджується касовий метод обрахунку для постачання електроенергії;
 •  поширено касовий метод також на постачання житлово-комунальних послуг, в межах яких нараховують плату за абонентське обслуговування;
 •  приведено у відповідність коди УКТ ЗЕД до нової редакції Митного тарифу України;
 •  звільнено від ПДВ друге та наступне постачання тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни;
 •  продовжено до 01.01.2025 р. пільги щодо розстрочення ПДВ при ввезенні обладнання.

Законом у частині податку на доходи фізичних осіб:

 •  передбачено оподаткування операцій з продажу третього та більше об’єктів нерухомого майна за ставкою 18% від чистого доходу. При цьому така ставка не поширюється на продаж майна, отриманого у спадщину;
 •  передбачено, що за ставкою 0% може оподатковуватись продаж земельної ділянки с/г призначення, безпосередньо отриманої платником податку у власність у процесі приватизації земель державних КСП, або приватизації земельних ділянок, які перебували у користуванні такого платника, або виділеної в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю), а також таких земельних ділянок, отриманих платником податку у спадщину;
 •  звільнено від ПДФО дохід у вигляді соціальних послуг, які надаються згідно із Законом України «Про соціальні послуги» надавачами таких послуг;
 •  передбачено, що контролюючий орган не може в цілях підтвердження витрат вимагати інформацію у платників податків, що міститься в базах, доступ до яких він має;
 •  право на податкову знижку в частині витрат на навчання та лікування надано також опікуну, піклувальнику, прийомним батькам, батькам-вихователям;
 •  передбачено, що ПДФО від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками, сплачується до відповідного бюджету за місцезнаходженням установок;
 •  передбачено, що до витрат на придбання інвестиційного активу прирівнюється його вартість, задекларована під час одноразового декларування. Також надано право на зменшення доходу від операцій з третім продажем рухомого / нерухомого майна (що оподатковується по 18%) та операцій з майновими правами ( то числі отриманні активів через їх погашення) на суму задекларованої вартості таких активів під час податкової амністії;
 •  включено до складу витрат ФОП включаються витрати на платежі на користь організацій колективного управління, відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»;
 • право на включення витрат до допомозі медичним закладам в повному обсязі до податкової знижки поширено також на 2021 та 2022 рік.

Законом доповнено перелік операцій з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування, операцією з вивезення за межі митної території України невикористаної раніше ввезеної у виробництві сировини, приведено у відповідність коди УКТ ЗЕД до нової редакції Митного тарифу України.

Законом передбачено розширення переліку товарів, що не підлягають маркуванню марками акцизного податку - тестовими зразками алкогольних напоїв та винами натуральними, без додавання спирту, міцність яких не перевищує 15%.

Законом скорочено строк одержання марок акцизного податку для імпортованих підакцизних товарів з 5 до 3 днів.

Законом з метою покращення контролю за виробництвом спирту етилового передбачено розробку окремого порядку, що встановлює вимоги до пломбування обладнання, устаткування, спиртових комунікації та приладдя обліку спирту та продукції, для виробництва якої використовується отриманий спирт етиловий (в тому числі витратомірів-лічильників).

Законом передбачено, що усі місця виробництва спирту етилового, які підлягають пломбуванню, мають фіксуватися системою відеоспостереження.

Законом поширено правила антифорстолінга на тютюн та промислові замінники тютюну для електричного нагрівання (ТВЕН) та виключено положення про скасування пільги з акцизного податку для зеленої енергетики.

Законом у частині оподаткування екологічним податком збільшено відсоток щорічного підвищення ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та скорочено термін досягнення основної ставки встановлених у пунктах 245.1 та 245.2 статті 245 ПКУ з 01.01.2030 до 01.01.2025 року та встановлено підвищення ставок екологічного податку на 10% за розміщення забруднюючих речовин.

Законом удосконалено норми щодо видачі/анулювання ліцензій з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, зокрема:

- передбачено ведення Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

- розширено підстави для анулювання ліцензії на виробництво підакцизної продукції;

- передбачено автоматичне повідомлення про дату, з якої анулюється ліцензія у разі невнесення чергового платежу за ліцензію;

- передбачено положення що у разі зміни будь-яких відомостей, зазначених у виданій ліцензії, ліцензіат зобов’язаний буде повідомити орган, який видав ліцензію, про такі зміни, протягом 30 днів з дня, наступного за днем їх настання та одночасно запроваджено відповідальність за порушення таких строків;

- запроваджено безстрокову ліцензію на право виробництва підакцизної продукції  (зараз така ліцензія видається на 5 років);

- вводиться можливість суб’єкту господарювання подавати та отримувати ліцензію в електронному вигляді на виробництво підакцизної продукції;

- розширено перелік дозволеної тари, яку можна використовувати для виробництва алкогольних напоїв.

Законом запроваджено диференціацію ставок оподаткування руд заліза в залежності від розміру середньої фактичної ціни реалізації визначеної, як середня вартість руди за індексом та уточнено: ставки рентної плати за використання підземної води у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального поділу; що для ЖКП передбачено застосування до ставок рентної плати коефіцієнт 0,3 в частині виключно до обсягів води технологічних нормативів використання питної води, визначених відповідно до законодавства про питну воду, питне водопостачання та водовідведення.

Законом передбачено, що до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України для виду радіозв’язку «стільниковий радіозв’язок», для ширини смуги радіочастот, отриманої відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, виданої з 01 січня 2022 року на конкурсних або тендерних засадах, не застосовуються коефіцієнти, встановлені пунктом 254.4 статті 254 ПКУ.

Законом також передбачено до 2037 р. широкий перелік податкових пільг для компаній, що здійснюють діяльність у шахтарських регіонах.

Після публікації остаточної версії Закону, поговоримо більш детально про прийняті зміни. 

 

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Станис
30.11.21 15:02

"Шоб ви повиздихали всі"(с)

Відповісти
 • Наталія
30.11.21 15:06

так казала моя бабуся,Царство їй небесне. А нічого ж не змінилося...Тільки чим далі-гірше...

Відповісти
 • Elena
30.11.21 15:13

Когда же закончатся эти рехформы, а? Каждый месяц, квартал, год идиотизм принимают вместо законов. Как надоели идиоты у власти

Відповісти
 • Мария
30.11.21 15:14

Шоб вам всім всратися и води не було ніякої.

Відповісти
 • Очень злой бух
30.11.21 15:39

Что, вообще, происходит? Одна идея и законопроект "лучше" другого! Испытывают наше терпение или откровенное уничтожение всего что ещё дышит?!

Відповісти
 • 1
02.12.21 12:29

Очень злой бух, у терпил терпение неограничено. Это же их основная функция - терпеть... и иногда ныть в чатах.

Відповісти
 • Татка
30.11.21 15:54

Очень злой бух, скорее всего второе..((

Відповісти
 • Ирина
30.11.21 16:25

чьотко следуют "планам" бл...ди....

Відповісти
 • Інна
30.11.21 16:33

что мвф говорит то и делаютпродают страну

Відповісти
 • Очень злой бух
01.12.21 00:44

Інна, МВФ тут ні до чого....

Відповісти
 • ТАТЬЯНА
30.11.21 16:46

"Щоб не плакати, сміюся"
Вибрали коміка, і залишається лише сміятися 

Відповісти
 • Елена
30.11.21 17:22

ТАТЬЯНА,да при чем тут выбрали не выбрали, вы так говорите как будто до этого все цвело и благоухало. Я уже с 2004 года веду бухгалтерию и ни одного года не было спокойного, постоянно что то меняют и меняют и постоянно как на вулкане.
 

Відповісти
 • Жанна
06.12.21 18:50

Елена, а Татьяна права!!! Не помню кто сказал: как жалок шут на троне короля, как глуп народ который то позволил! Были и раньше изменения, но не такие смехотворные!

Відповісти
 • *
01.12.21 12:02

Елена, я веду бухгалтерию с 1992 года. Было всякое. Что касается предпринимательства Но ПРОСТОЙ НАРОД так не прессовали. Кому мешают крестьянские паи, которые налогом на воздух заставляют продавать, аж налог на продажу поставили 0%? Дачи на очереди. В чем виноваты бухгалтеры, которые за такое "великое" преступление, как опоздавший, даже на день, отчет, должны будут выложить со своего кармана, для некоторых, до четверти зарплаты? При чем тут ФОПщики, которых повально, кого надо, и кого нет, хотят загнать в РРО, и наказать на деньги за обслуживание и штрафы по этим самым РРО? Вы берете чек у торговца семечками? Я -нет. О коммуналке молчу. Помимо газа и электроэнергии, отдали на откуп местным князькам остальное. И теперь я покупаю куб ржавой и непригодной воды, которая портит технику, по цене бутилированной минералки.  Почему в Украине такие ставки по кредитам? Это немаловажный фактор разгона инфляции. Жадные частники, и нет управы? Тогда почему государственный Приватбанк дает потребительские кредиты под 55% годовых, со сложным процентом, итого больше получается. И много "почему", которые касаются меня как гражданина, а не бухгалтера. Было всегда не идеально. Но долги за коммуналку у меня появились только сейчас. И вся семья научилась жрать ячневую кашу без масла. Раньше только собаке покупали. И пашут все. Бухгалтерской работы на одни и те же события прибавилось втрое. Отпусков, хотя бы две недели покоя, больше технически нет. А результат - пробита черта бедности. Вот о чем думает каждый, читающий эту статью и комментарии.

Відповісти
 • Ирис
02.12.21 13:44

*, Вы правы на все 100%! Но это план, который выполняется  уже десятилетия, который может, по их замыслу, привести к обществу рабов... И президент - это просто актер.... 

Відповісти
 • Галина
01.12.21 15:05

*,А презедент сегодня не то говорил браво отрапортовал, что у нас все ОК! Под бурние аплодисменти монобільшесті

Відповісти
 • Наталья
02.12.21 09:35

Галина, Он и действительно так думает. Откуда ему знать, что ЛЮДУ плохо?......

Відповісти
 • Вікторія
01.12.21 11:20

Елена, я с 1995. И если в 1997 все были в шоке от смены формы декларации  по прибыли за неделю до сдачи отчета. То сейчас это заслуживает максимум 10 недовольных комментариев. Привыкли.

Відповісти
 • Ирис
02.12.21 13:46

Вікторія, не привыкли!
Раньше -  найди этот бланк, размножь, заполни ручками и отстой очередь, а может и не один раз придется постоять, что бы все-таки подать этот отчет. Сейчас это проще, в некотором роде....

Відповісти
 • Очень злой бух
01.12.21 00:45

Елена, я з 92.. Зараз повний "бєспрєдєл"

Відповісти
 • Світлана
30.11.21 17:49

Елена, такої вакханалії, як зараз, ще не було.
P.S. - бухгалтер з 1984года

Відповісти
 • Ірина
01.12.21 16:50

Світлана, на все 100 согласна,особенно по поводу регистрации и остановки регистраци налоговых,я не говорю уже о вакханальной раздаче критериев риску особенно 8 критерия

Відповісти
 • 888
01.12.21 11:27

Світлана, мені гірше за весь час було при Азірові: постійні зустрічні перевірки, виклики в податкову із-зі податкового навантаження, вирівнювання слів в ПН  вправо-вліво, рахунку(рахунка), заборона здавати декларацію на прибуток з "0" або мінусом і т.д. 

Відповісти
 • Наталія
03.02.22 13:14

888, Вы совершенно правы, при Азарове и Януковиче - плюя на закон заставляли писать в декларациях не реальную сумму прибыли, а столько сколько они рассчитали по каким-то своим методикам. У меня предприятие взяло кредит в иностранной компании под 3,5% годовых, так нас с директором вызвали в горисполком и обвиняли в том что мы обкрадываем украинский народ, выводя средства ща границу. А где в Укриине можно взять кредит под такой процент?

Відповісти
 • *
02.12.21 10:55

888, тогда был выбор. Налог на прибыль жил своей жизнью от бухгалтерского. Чего-то не брали в валовые расходы, и вопрос решался просто. Сейчас все на основе бухучета. Но. Пытаются приблизиться к МСФО, забывая при этом, что за бугром бухгалтер по зарплате, такс-бухгалтер по налогам, бухгалтер по себестоимости - это разные бухгалтеры. Посчитать дисконтирование, я даже математику уже давно не помню, как решить формулу, даже если проявлю таланты финансового аналитика и обосную величину коэффициента))))). Кому всем этим облегчили жизнь? Не добавляет радости ковыряться в резервах, ранее никому и даром не нужных, а в них уже юридические вопросы. Я с ностальгией вспоминаю 90-е, когда ручных журналов-ордеров вполне хватало, чтобы и прибыль, и НДС посчитать. Очереди на сдачу отчетности теперь такими цветочками кажутся. Электронный документооборот в разы больше напихал информации в отчетность, которую уже руками сложить просто невозможно. Я уже молчу о регистрации с наличием лимита, когда деньги вперед, и ни один предприниматель вынимать из оборота не хочет, чтобы бухгалтер смог заболеть или в отпуск пойти. 

Відповісти
 • Татьяна
02.12.21 15:48

Тогда и выбор был, и инспектор к которому можно было обратиться, если что-то не знал или не понимал. Каждое предприятие было к кому-то прикреплено, а теперь стучите в рельсу. Одни одно разъясняют, другие другое, а в итого все неправильно, и делай, принимай решение на свой риск, а потом ещё и объясняй и красней  почему ты дурак. Это просто Ад. . 

Відповісти
 • Татьяна
02.12.21 10:34

888,Нам нагрузку устанавливают с начала года , не менее 1,5%, плюс каждый месяц в налоговую 0,03% налом от дохода!!!!, При Азарове и Януковиче я на работу как на праздник ходила Ю была стабильность на моем предприятии!!!!!!!!!!!СЕЙЧАС ЖОПА -ЖОПНАЯ!!!!!!!!!!Бухгалтер с 1987 года!!!!!!!ДУМАТЬ НАДО КОГО ВЫБЕРАЕМ!!!!!!!!!!!

Відповісти
 • Ольга
01.12.21 12:07

888, а в Бердянске так и продолжают жить - нагрузка по прибыли не меньше 1% от строки доход, просьбы перенести кредит по ндс, нельзя сдавать деку по прибыли с минусом.  Тут Азировщина

Відповісти
 • Нина
30.11.21 17:24

А по Налоговому Кодексу разве может закон 5600вступить в силу с 01,01,22?
Закон набере чинності з 01.01.2022 р. 
Он же должен через полгода вступить в силу.Какие сюда придут инвесторы?Что можно планировать?

Відповісти
 • Ирис
02.12.21 13:49

Нина, какие инвесторы?? Все делается , чтобы здесь была ж...

Відповісти
 • Елена
01.12.21 14:14

Нина,а кого это волнует((

Відповісти
 • Вадим
30.11.21 18:00

Сегодня вы живете так, как проголосовали вчера(с)

Відповісти
 • Жанна
06.12.21 18:57

Вадим,как жалок шут на троне короля, как глуп народ который то позволил!!!

Відповісти
 • Ніна
01.12.21 09:36

Вадим, у них и сегодня неплохой рейтинг. Видимо,многие живут хорошо

Відповісти
 • *
02.12.21 10:58

Ніна, смотрят 95квартал. Нем все же бухгалтера и предприниматели. Голосовали в основном другие. В том числе те, которые рисуют фейковые рейтинги.

Відповісти
 • інша Світлана
01.12.21 11:23

Ніна, а мои сотрудники из выборочного большинства ещё в прошлом году меня спрашивали, а чё деется? Да вот, говорю, я вас предупреждала.. 
Так просвета не видно: ясен пень, что Зеленского не выберут на второй срок, но ведь лезут мураевы и васильевы. 

Відповісти
 • Думаюча
01.12.21 14:32

інша Світлана, не ясен , що не оберуть.... і не ясно ще, що вилізе на світ Божий у партійних виборах.

Відповісти
 • Ирина
30.11.21 23:41

И индексацию земли  годовую до 15 % протянули в законе.

Відповісти
 • Тетяна
30.11.21 23:52

Ви понимаете, что я президент? !( цитаты великих людей) 
Я в шоке!

Відповісти
 • Думаюча
01.12.21 14:34

Тетяна, 74 рази

Відповісти
 • Ирина
01.12.21 09:06

А можно огласить весь список сразу, а не издеваться над нами на протяжении нескольких лет 

Відповісти
 • Галина
01.12.21 15:07

Ирина, сегодня огласил наивеличнейший!

Відповісти
 • катя
01.12.21 09:42

змінено строки по включенню до податкового кредиту зареєстрованих ПН до 365 календарних днів;" с кредитом по заблокированным накладным, я так понимаю, можно попрощаться

Відповісти
 • Сомневающийся Sкептиk
01.12.21 09:47

Если в новости пишется, что что-то сказал Гетманцев, значит, я уверен, законопроєкт 5600 был не скандальным, а дⅇ℗ьмовым. Это точно так же, как и то, что сегодня наступила зима. Тем более, что, как он сказал, было подано 11 с половиной тисяч поправок  "більшість з яких не мала будь-якого змістовного навантаження.". Схема подачи законопроектов от, казалось бы, гениев в экономике простая: подаётся сырой законопроект, большинство поправок, которые подаются, считаются такими, которые  "не мають будь-якого змістовного навантаження" и отклоняются. Результат: в один закон что-то внесли, а в другой (другие) где-то что-то забыли. Податковий розрахунок, ст. 19 ЗУ "Про відпустки" (соц. отпуски на детей), электронные больничные, основное место работы или совместительство (с труд. книжкой)... – неполный перечень того, куда решились влезть и обгадить. Я не слышал, чтобы автор идеи объединить всё в Податковий розрахунок в ТАКОЙ форме сказал когда-нибудь хотя бы, что "да, я был неправ и мы пересмотрим эту норму". Кто-то слышал? А потом министерства начинают туманно разъяснять, что, мол, такую- то статью ЗАКОНА надо игнорировать, потому что в ПОДзаконном акте этого не сказано. Пример с эл. больничными. Открываем п. 1 ст. 31 ЗАКОНУ України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» и читаем про больничные для совместителей (как и кем они заверяются). Что отвечает ФСС (см. лист ФСС від 12.10.2021 № 03/О-878з-1047)? ФСС говорит, что ЗАКОН нужно игнорировать, а смотреть в ПОДзаконный акт "Порядок видачі (формування) листків непрацездатності…" № 1234 від 17.06.2021

Відповісти
 • Татьяна
01.12.21 09:53

У власти мародёры! 

Відповісти
 • Татьяна
02.12.21 10:35

Татьяна,нет, шароварное БЫДЛО!!!!!!!!

Відповісти
 • *
02.12.21 11:01

Татьяна, шаровары тут ни при чем. На севере, откуда все копируется, еще похлеще. 

Відповісти
 • Ірина
01.12.21 11:06

За 15 років роботи, я зрозуміла тільки одне. Я не хочу бути бльше бухгалтером. Мені здається що над цією професією просто знущаються. Окрім головного болю за ці роки я більше нічого не отримала. А може ви би нарешті прийняли заборону на будь які зміи протягом двох років? ну хоча би рік? Перестаньте знущатися не тільки над бізнесом але й над бухгалтерами.

Відповісти
 • Наталья
02.12.21 09:44

Ірина, Я уже начала выполнять жизненный план -"уйти из бухгалтерии". Переехали в деревню, наладили небольшой бизнес, но, все еще боюсь ее бросить, т.к. есть стабильность. Больше штрафы пугают, чем изменения дебильные. После КОРОНЫ голова как-то "странно" начала работать. У меня одной так? Постоянно боюсь сделать ошибку и как назло их делаю.  

Відповісти
 • Татьяна
02.12.21 15:31

Наталья, у меня тоже самое, боюсь ужасно, боюсь работать, боюсь штрафов, а штрафов боюсь, так как все усложняется и запутывается, на практике 90% нововведений реализовать практически без штрафов невозможно. Работаю с 2003 года , такого ещё не было. 

Відповісти
 • Лора
01.12.21 12:05

Ірина, ви процитували мої думки на рахунок праці бухгалтера, наскільки я любила свою професію, але за 30 років  я її ненавижу
через те, що Ви всі бачите, як проводяться так звані реформи

Відповісти
 • Яна
01.12.21 11:29

Звільнено від ПДВ друге та наступне постачання тютюнових виробів... Табачка- самые нуждающие в налоговых льготах... Ничего, с огородов налоги придут 

Відповісти
 • *
02.12.21 11:03

Яна, курите не здоровье)))))

Відповісти
 • Станис
01.12.21 11:44

 Кстати, ради голосов "За майбутнє", контролируемых г-ном Коломойским, из законопроекта 5600  "СЛУЧАЙНО" исключено повышение ренты на добычу марганцевой руды, где у олигарха полнейшая монополия...
А ради голосов аграриев (Довира) снижен в 2 раза налог для прицефабрик (ПРИВЕТ КОСЮКУ)...
ВОТ ТАКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Відповісти
 • Виктор
01.12.21 14:37

Мінімальне податкове зобов'язання - красива назва... та паї тепер підуть, як гарячі пиріжки, ще й за безцінь. Орендна плата за пай менша від цього дива, що жерти будете в@ьлядки?

Відповісти
 • резидент
01.12.21 15:01

Виктор,при оренді сплачує орендар

Відповісти
 • Татьяна
01.12.21 16:24

резидент, а если не сдаёшь, тогда за что платить?

Відповісти
 • Станис
01.12.21 15:23

резидент,
Так, насправді, платить Орендар, але як податковий агент, тобто власник пая отримає гроші за вирахуванням цього МПЗ ??

Відповісти
 • Тетяна
01.12.21 16:31

Станис, а якщо не здаєш в оренду, тоді що? За що платити в з яких грошей? 

Відповісти
 • Алла
01.12.21 20:51

Вопрос к редакции.  А нас еще кто-то читает? Кто-то делает анализ "народной думки" . Умоляю , скажите. 

Відповісти
 • Наталья
02.12.21 09:48

Алла, Извините что вмешалась-не редакция я. Но, думаю, что не читают. Они могут наше недовольство увидеть только на митингах, к сожалению.

Відповісти
 • Ирис
02.12.21 13:55

Наталья, а на митинги они не смотрят.....

Відповісти
 • Наталья
02.12.21 14:41

Ирис, Ну, если заблокировать вход в их храм имущих, то не заметить не смогут)

Відповісти
 • Алла
01.12.21 20:53

Єто очень нужно для определения своего места , то ли к умним , то ли к красивым

Відповісти
 • Ирина
02.12.21 09:04

Низам пора просыпаться, пока эти "избранные", не превратили нас всех в рабов..

Відповісти
 • Наталья
02.12.21 09:50

Ирина, Читала недавно с ребенком поэзию Т.Г. Шевченка-ничего не изменилось(. 

Відповісти
 • Лора
02.12.21 09:37

Ирина, так Дія для цього і застосують, країна в смартфоні, люди не ведіться не це. Все в електронному вроді винляді, а вимого до ведення бухобліку все на папері. Щоб розблокувати одну податкову труба! треба всі документи на папері, суцільна брехня про все,що обіцяв, а на самому ділі все з точністю наоборот! Ше й перепис хоче зробити з людоненависником гейтсом

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам