Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


13.02.13
5766 50 Друкувати

Налоговая накладная: история одного документа

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу газети «Інтерактивна бухгалтерія».

 

Податкова накладна: історія одного документа

Податкова накладна — документ особливий. Вона — супутниця всього господарського життя підприємства — платника ПДВ. Завжди поруч і, здавалося б, кожен її реквізит давно вивчений, значення для податкових цілей — зрозуміле. Проте залишається в ній «якась загадка». Про те, яку роль відіграє податкова накладна в обліку платника податків і чому вимагає підвищеної уваги, розкажемо в статті

Значення податкової накладної

Найчастіше, коли йдеться про податкову накладну, розмова обмежується темою податкового кредиту. Це цілком виправдано, оскільки підтвердження права на податковий кредит — головна функція обговорюваного документа. Адже саме податкова накладна є свідченням «включення податку на додану вартість у ціну товару та сплати або обов’язку його сплатити покупцем продавцеві» (ухвала ВАСУ від 15.08.2012 р. у справі № К/9991/42974/12). У свою чергу, саме фактичне надходження відповідної суми коштів до бюджету (тобто виконання своїх податкових зобов’язань продавцем) на податковий кредит покупця, підтверджений податковою накладною, жодним чином не впливає.

Та чи єдина це іпостась податкової накладної?

Податкові органи та судові інстанції на це запитання відповідають по-різному. Не сходяться вони, зокрема, у питанні про те,чи є податкова накладна первинним документом. Так, наприклад, ВГСУ виходить із того, що податкові накладні не є первинними документами в розумінні Закону про бухоблік (див. постанову ВГСУ від 13.11.2012 р. № 1/234/09-НР).

Зверніть увагу!

Верховний Суд України у своїй практиці керується тим, що лише податкова накладна не може підтверджувати здійснення господарської операції. Необхідна наявність первинних документів (див. постанови від 21.01.2011 р.№ 21-37а10, від 14.11.2011 р. № 21-339а11, від 05.03.2012 р. № 21-421а11, від 13.03.2012   р. № 21-1008во10, від 27.03.2012 р. № 21-737во10).

Утім, така позиція судових інстанцій не заважає податківцям наполягати на статусі первинного документа для податкової накладної. Але зовсім не з метою визнання здійснення господарської операції в умовах відсутності інших документів, які підтверджують, що така операція мала місце. Податкові контролери переслідують інші завдання:

 • по-перше, надання податкової накладної статусу первинності дозволяє податківцям поширювати на неї вимоги, що пред’являються до первинних документів; до слова, саме цей аргумент був свого часу використаний для обґрунтування вимоги про необхідність направлення податкових накладних своїм контрагентам виключно рекомендованим листом із повідомленням про вручення (див. лист ДПАУ від 26.10.2010 р. № 22882/7/16-1517);
 • по-друге, як свідчить практика, відсутність належним чином оформленої податкової накладної (наприклад, її підписання вповноваженими особами) використовується як аргумент під час доведення безтоварності госпоперацій, запереченні податківцями їх реального характеру (див. постанову ВСУ від 13.03.2012 р. № 21-1008во10), що призводить до надто серйозних негативних податкових наслідків у вигляді зняття податкового кредиту, невизнання податкових витрат, а значить — виявлення заниження податкових зобов’язань тощо. На жаль, у таких ситуаціях, як правило, чаша терезів у руках вітчизняної Феміди схиляється не на користь платника податків (див. також постанову ВСУ від 05.03.2012 р. № 21-421а11).

У судовій практиці можна знайти приклади того, коли наявність належним чином оформлених первинних документів (актів виконаних робіт, рахунків, накладних, товарно-транспортних накладних) дозволяла судам закрити очі на окремі недоліки в оформленні самої податкової накладної. Так, в ухвалі від 26.07.2012 р. № К-60196/09 ВАСУ керувався тим, що окремі недоліки в оформленні податкової накладної за умови її відповідності суті правовідносин, які виникли між контрагентами, умовам укладених договорів, змісту первинних документів, на підставі яких такі накладні було виписано, не повинні призводити до зняття податкового кредиту.

Заувжимо, що недоліки в оформленні податкової накладної або відхилення від інших вимог, пов’язаних із нею, можуть спричинити й інші негативні наслідки для господарюючого суб’єкта. Серед них — виникнення в податкових органів підстав для направлення платнику податків, який виписав податкову накладну з порушенням правил її заповнення, якщо на такого платника податку подана у зв’язку із цим скарга, письмового запиту про надання інформації (п. 4 абз. 3 п. 73.3 ПКУ). Якщо на такий запит не відповісти протягом 10 робочих днів (за умови, що запит складено з дотриманням вимог ПКУ), стосовно платника податків може бути проведено позапланову перевірку (пп. 78.1.9 ПКУ).

Проте, безумовно, усі перелічені прояви значення податкової накладної в діяльності підприємства відіграють роль супутню. На першому плані — підтвердження права на податковий кредит. Яких правил заповнення податкової накладної мають дотримуватися, щоб таке право не було поставлено під загрозу? Розглянемо їх.

Обов’язкові реквізити

Платник податків зобов’язаний надати покупцю за його вимогою підписану вповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну (п. 201.1 ПКУ).

У податковій накладній в окремих рядках зазначають такі обов’язкові реквізити:

а) порядковий номер податкової накладної;

б) дату виписування податкової накладної;

в) повну або скорочену назву, зазначену в статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ, — продавця товарів/послуг;

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця);

г) місцезнаходження юрособи-продавця або податкову адресу фізичної особи-продавця, зареєстрованої як платник податку;

д) повну або скорочену назву, зазначену в статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ, — покупця (отримувача) товарів/послуг;

е) опис (номенклатуру) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;

є) ціну постачання без урахування податку;

ж) ставку податку та відповідну суму податку в цифровому значенні;

з) загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;

і) вид цивільно-правового договору;

і) код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів і товарів, увезених на митну територію України);

ї) номер і дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України (дію цього пункту тимчасово, до 01.07.2013 р., припинено).

Зауважимо, що найчастіше суди лояльно ставляться до незначних похибок у заповненні обов’язкових реквізитів податкової накладної. Так, Вищий адміністративний суд України виробив відповідну правову позицію, згідно з якою подібні недоліки не повинні призводити до позбавлення покупця права на податковий кредит за умови, що вони не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка видала податкову накладну, містять відомості про придбані товари (роботи, послуги), їх вартості, дати здійснення операції та суми ПДВ, ще в «докодексні» часи (див., наприклад, постанову від 15.07.2010 р. у справі № К-20185/07). Набуття чинності ПКУ його переконань у цьому питанні, на щастя, не похитнуло: він, як і раніше, виходить із того, що окремі недоліки в заповненні не повинні бути підставою для недійсності податкової накладної (див., зокрема, ухвалу від 23.02.2012 р. у справі № К-18043/09, постанови від 23.02.2012 р. у справі № К-16637/09, від 15.03.2012 р. у справі № К-60198/09, від 19.04.2012 р. у справі № К-8063/09, від 20.11.2012 р. у справі № 11654/10).

Проте така ліберальність судових інстанцій аж ніяк не зменшує делікатного відношення й продавців, і покупців до реквізитів податкової накладної. І це абсолютно виправдано, оскільки, по-перше, розраховувати на таку ж широту поглядів із боку податкових органів не доводиться (а значить — відстоювати податковий кредит через неправильно заповнену податкову накладну доведеться в суді); по-друге, система електронної реєстрації податкових накладних не наділена людською здатністю оцінювати недоліки в заповненні податкових накладних на предмет незнач­ності, а тому можуть виникнути проблеми вже на цьому етапі. Таким чином, нюансам заповнення реквізитів податкової накладної ми присвятимо окремий матеріал в одному з найближчих номерів.

Спосіб складання податкової накладної

ПКУ говорить про необхідність складання податкової накладної одним із таких способів:

а) у паперовому вигляді;

б) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством, електронного підпису вповноваженої платником податків особи й умови щодо реєстрації самої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — Єдиний реєстр). За таких умов складання податкової накладної в паперовому вигляді є необов’язковим.

Як бачимо, право вибору способу складання податкової накладної надано покупцеві . У зв’язку із цим виникає цілком виправдане запитання: чи може покупець наполягати на отриманні електронної податкової накладної в ситуації, коли вона не підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі? Адже можна уявити собі ситуацію, коли податкову накладну виписує продавець, який не зіштовхується з необхідністю реєстрації й не має електронного підпису для своїх уповноважених осіб. Питання, швидше, теоретичне, а тому на сьогодні перед судовими інстанціями ще не ставилося. А ось із листа ДПСУ від 03.12.2012 р. № 6357/0/61-12/15-3115 явно випливає, що податкові органи підходять до прочитання наведеної норми буквально: на їхню думку, вимагати електронну податкову накладну покупець може, навіть якщо вона не підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі, тобто незалежно від суми ПДВ і номенклатури товару .

Вид податкової накладної

Податкова накладна може заповнюватись або в альбомному, або в книжковому форматі за вибором самого платника податків. Податкове законодавство ні один із форматів не визнає більш пріоритетним.

Спосіб заповнення податкової накладної

Згідно з п. 2 Порядку заповнення ПН, податкова накладна заповнюється за встановленою формою шляхом:

 • або роздрукування такої форми з подальшим заповненням її платником ПДВ розбірливим почерком ручкою із чорнилом (пастою) синього або чорного кольору без підчисток і виправлень тексту та цифрових даних;
 • або заповнення її в електронному вигляді з подальшим роздрукуванням.

При цьому податкові органи виступають категорично проти так званого змішаного способу заповнення, коли частина реквізитів спочатку вписується в електронному вигляді й роздруковується (наприклад, це можуть бути дані продавця, які залишаються постійними, а тому зручно їх заповнювати в електронному вигляді). Їх позиція звучить таким чином: дописування або виправлення даних у податковій накладній вручну (кульковою, гелевою, чорнильною або іншою ручкою) не допускається (підрозділ 130.21 ЄБПЗ1). Слід сказати, що подібну позицію податкові органи займали й у період дії попередника нині діючого Порядку заповнення ПН — Порядку № 969, незважаючи на те що Порядок № 969 був набагато лояльніше в регулюванні даного питання, передбачаючи лише, що податкова накладна може друкуватися поліграфічним методом за допомогою комп’ютера або іншим методом (п. 1). За часів дії Порядку № 969 суди визнавали, що «в одній податковій накладній можуть бути одночасно окремі поля заповнені шляхом друку, а окремі — від руки ручкою» (див., наприклад, ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 06.12.2012 р. № 151195/11/9104). Є надія, що суди і в умовах дії Порядку заповнення ПН будуть виходити з того, що відхилення від вимоги при виключно друкованому або виключно рукописному способі заповнення податкової накладної не є підставою для визнання її недійсною.

Мова податкової накладної

Порядок заповнення ПН вимагає, щоб податкова накладна заповнювалася державною мовою за встановленою формою (п. 2).

З приводу цієї вимоги існують різні думки. Скажімо, є прихильники тієї позиції, що Порядок заповнення ПН — це, у принципі, не той документ, який може регулювати питання про використовувану мову (питання використання мови відповідно до Конституції повинні регулюватися лише на рівні закону), а тому в цій частині його вимоги можна просто ігнорувати. Власне, у продовженні такої думки висловлюється точка зору, що в п. 2 Порядку заповнення ПН мова йтиметься лише про мову елементів самої форми, але не про мову, якою провадяться записи суб’єктом господарювання під час її заповнення. Утім, подібні міркування, як правило, не дуже заспокоюють покупців, які отримали податкову накладну, заповнену російською мовою. Тож перед ними виникає дилема:

 • або просити контрагента (у неофіційному, звичайно, порядку) заповнити податкову накладну заново, але вже українською,
 • або подавати на контрагента скаргу, захищаючи тим самим свій податковий кредит,
 • або ж відобразити податковий кредит на підставі заповненої російською мовою податкової накладної, підготувавши попередньо аргументи на випадок спору з податківцями.

Нагадаємо

Самі податкові органи визнають мож­­ливість відхилення від вимоги про заповнення податкової накладної виключно українською мовою лише в частині зазначення назви торгової марки товару, його назви, номенклатури (див., наприклад, лист ДПСУ від 16.02.2012 р.№ 4809/7/15- 3417-26, відповідь на питання 8 Узагальнюючої консультації № 127).

Змушені зауважити: суди з появою Порядку заповнення ПН, який прямо вказує на необхідність заповнення податкової накладної державною мовою, дуже обережно підходять до висловлення своєї позиції з приводу даного питання. Справа в тому, що розглянуті на даний момент судами податкові спори переважно стосуються ситуацій, які виникли ще в період дії Порядку № 969. А тому суди, посилаючись на те, що прямої вимоги про українську мову щодо заповнення податкової накладної в той період не було, визнають накладні, заповнені російською, дійсними (див., наприклад, ухвалу Донецького апеляційного адмінсуду від 18.01.2013 р. № 2а/1270/8178/2012). Лише в поодиноких рішеннях суди прямо вказують: право на податковий кредит не повинно залежати від того, якою мовою складена податкова накладна — українською чи російською (див. постанову Вінницького окружного адмінсуду від 19.11.2012 р. № 2а / 0270/4263/12).

Упевненості може надати й практика застосування Закону про мовну політику (яка щойно починає формуватися), який, зокрема, обумовлює право приватних підприємств, установ, організацій, фізосіб-підприємців використовувати не лише українську мову, але й регіональні мови, мови нацменшин та інші мови у своїй економічній і соціальної діяльності (ч. 2 ст. 18).

Оригінал і копія податкової накладної

Згідно з п. 201.4 ПКУ, податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов’язань продавця. Один примірник видається покупцю, а другий залишається в продавця. У разі складання податкової накладної в паперовому вигляді покупцю видається оригінал, а копія залишається в продавця.

Для виконання цієї норми ПКУ під час направлення податкової накладної з метою реєстрації в Єдиному реєстрі на примірнику, що напрвляється, позначка «Х» повинна стояти в клітинці «Оригінал видається покупцю».

Андрій ВОРОНЦОВ,

Юрист, спеціально для «Інтерактивної бухгалтерії»

 

Список використаних нормативно-правових актів:

ПКУ — Податковий кодекс України.

Закон про мовну політику — Закон України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 р. № 5029-VI.

Закон про бухоблік — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

Порядок заповнення ПН — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 01.11.2011 р. № 1379.

Порядок № 969 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом ДПАУ від 21.12.2010 р. № 969.

Узагальнююча консультація № 127 — Узагальнююча податкова консультація з окремих питань відображення в податковому обліку з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового кредиту, затверджена наказом ДПСУ від 16.02.2012 р. № 127.

1 Єдина база податкових знань. Розміщена на офіційному сайті ДПСУ — www.sts.gov.ua.

 

Рубрика:
Коментарі
 • Kharkiv
13.02.13 22:06

Хорошая статья, спасибо!

Відповісти
 • Злой бух
13.02.13 23:00

Хочу задать вопрос бухгалтерам. Я регистрирую НН через Медок. При этом я распечатываю НН из Медка для клиентов, а как распечатать такую же для себя с "х" внизу??

Відповісти
 • Аноним
13.02.13 23:06

В момент перед регистрацией- поставить х, распечатать, перенести х вверх, и регистрировать. Только так. После регистрации- х не переносится.

Відповісти
 • Flora
13.02.13 23:08

Для злой бух: для себя вы распечатываете документ из своей программы.

Відповісти
 • Сашко
13.02.13 23:14

Прикольна стаття. Так сказать "All inclusive"

Відповісти
 • Ленивая
13.02.13 23:18

А бумажный вариант налоговой печатать обязательно? У меня их в 1с-ке полно, потом еще в медке. Кому-нибудь нужны бумажки? А то я только приложения с подписями покупателей в папки подшиваю, проверок пока еще не было. Вот думаю, помаленечку их напечатать, чтоб потом все не печатать.

Відповісти
 • Бухай
13.02.13 23:33

Налоговые накладные с 1-С должны быть распечатаны подписаны и закреплены печатью. Если налоговая выписана не плательщику НДС, то у Вас остаются оба экземпляра.

Відповісти
 • Злой бух
14.02.13 00:13

Вобщем, мы клиентам даем зарегестрированные НН из Медка, а себе печатаем в 1С, но они ведь отличаются. Вот я и спросила, как в Медке сделать 2 экземпляра. Думаю позвонить на Службу поддержки, может чего изменят? Я считаю, что печатать нужно 2 идентичных варианта, чтобы потом при встречной проверке не было вопросов.

Відповісти
 • Света
14.02.13 00:14

А у кого то при проверке ГНИ когда нибудь требовали вторые экзеспляры налоговых накладных??? Может и не стоит переводить бумагу,а?

Відповісти
 • Бухгалтер устал
14.02.13 00:21

Сама делаю и всем советую: регулярно писать на фейсбук Азарову, чтоб отменили НН или хотя бы коды УКТЗЕД. Давайте их бомбить письмами все вместе.

Відповісти
 • Старый бух.
14.02.13 00:26

Я распечатываю все и подкалываю под распечатанный реестр и складываю в отдельную папку вместе с нн по кередиту.Во время проверки у меня шманали нн так,что вам и не снилось цеплялись, буквально ко всему, к некоторым нн прицыпились потому что показалось что подпись факсимиле,а я точно знаю ,что оригинал ,ну есть у моего шефа фишка ставить подпись ручкой с чернилами так что кажется что факсимиле,пришлось показывать ручку и шефа ,в общем маразм в маразме и проверяющая была молодая девченка ,но такая,что я готова была ее укусить,но делать нечего ,ну любит человек мазохизмом позаниматься, благо законодательство это позволяет.

Відповісти
 • Алла
14.02.13 00:28

для Ленивая. Когда налоговики приходят на проверку они обязательно требуют ВСЕ налоговые накладные. и не дай бог где то не там будет стоять запятая или не будет телефона или еще чего.. сразу же забракуют ее.. будьте очень с этим внимательны.

Відповісти
 • Бухгалтер устал
14.02.13 00:29

Сама делаю и всем советую: регулярно писать на фейсбук Азарову, чтоб отменили НН или хотя бы коды УКТЗЕД. Давайте их бомбить письмами все вместе.

Відповісти
 • Ольга
14.02.13 00:31

а у нас при проверке налоговые по обязательствам даже не проверили, да и кредит не особенно углублялись. "рыли" только большие суммы затрат и по каждой думали как-бы вытащить.

Відповісти
 • Алла
14.02.13 00:33

для Ольга. Когда комплексная проверка то роют во всех направлениях. и в НДС и по прибыли , и по прочим сборам и налогам.. по экологии роют, по воде рыли..

Відповісти
 • Для Злой бух
14.02.13 00:34

Перед регистрацией ставите "Х" внизу, распечатываете, ставите "Х" опять сверху, сохраняете и регистрируете.

Відповісти
 • Ольга
14.02.13 00:35

для Анна. да была комплексная проверка и НО и НК не проверяли. может повезло, не знаю, зато по прибыли "насиловали" как могли.

Відповісти
 • Маруся
14.02.13 00:36

для Алла телефон не является обязательным реквизитом НН.. для МИНФИНА задрали вы со своим украинским язіком и с дебильніми НН..фашисты...

Відповісти
 • Ольга
14.02.13 00:38

для Анна. да была комплексная проверка и НО и НК не проверяли. Вернее проверяли, конечно, но не до фанатизма. н-р НН по НО даже не просили.может повезло, не знаю, зато по прибыли "насиловали" как могли.

Відповісти
 • Нафиг
14.02.13 00:41

Для Ленивой и Светы. Никогда в своей практике , ни в практике своих знакомых не было случая чтобы налоговики требовали вторые экземпляры налоговых. Работаю очень давно. Налоговые начали выписывать с 1997 , в трех екзеплярах, два оставляли себе ( один , наверное, был запасной) , писали через копирку руками , сшивали в огромные папки , а когда в 1999 году пришли проверяющие - им эти папки нафиг не понадобились. После этого печатаю в одном екземляре, мои экземпляры хранятся в электронном виде ( реестр в 1С) - их можно в любой момент распечатать, но надобности НЕТ. А какая экономия бумаги!!!!!

Відповісти
 • Нафиг
14.02.13 00:50

Старому Бух!!! Не верю. То есть , выписанная вами налоговая неправильно оформлена - ну да ,надо наказать - лишить вас налоговых обязательств???? Налоговый кредит проверяют - это да. А обязательства по оборотке по формуле подсчитали , сравнили с 6415 и с реестром - и успокоились.

Відповісти
 • ***
14.02.13 00:53

Для Светы-сколько работаю при каждой комплексной вторые экземпляры НН всегда смотрели. В общем я смотрю-кому как повезет

Відповісти
 • Марина
14.02.13 01:32

У меня даже на док. невыездную проверку для подтверждения возмещения НДС требовали мои вторые НН!!! (за 2 месяца) Маразм!

Відповісти
 • koty
14.02.13 01:43

Нафиг, поддерживаю на миллион, советую всем ( молодым и не очень бухгалтерам) н/н по обязательствам для себя не печатать, к н/н по кредиту относиться с пристрастием. за весь период жизни налоговых накладных, у меня ни разу ,ни при какой проверке их не захотели посмотреть

Відповісти
 • Алиса
14.02.13 01:50

На фиг Экономия есть сегодня бумаги и времени-а после цейтнот по времени для подготовки к проверке.А если еще печати меняли,люди поувольнялись-то я вам не завидую.

Відповісти
 • Н.А.
14.02.13 02:16

Работаю гл.бухгалтером больше 25 лет. и в разных организациях и в ЧП. За это время пережила проверок и ГНИ и т.п. органов много.... Налоговики всегда требовали наличие ВСЕХ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ! Документы у меня сложены по месяцам в одном архиваторе, поэтому в зависимости от периода, архиваторов может быть много или ОЧЕНЬ много! Вот в зависимости от объема необходимых для проверки документов налоговики и выносили вердикт "Проверять ВСЕ документы" или "Проверять выборочно! Но Первичку проверяли ВСЕГДА!!! Иногда даже кассовые ленты разматывали и сверяли с расходными за наличн.расчет! Все зависит от того какое им дано указание - "Рыть и найти!" или "Проверять!" Терпени всем при проверках, отсутствия страха перед проверяющими и везения!

Відповісти
 • Людмила
14.02.13 03:00

Была комплексная проверна, налоговые накладные по обязательствам не смотрели вообще, а по кредиту только конкретные ф-мы

Відповісти
 • Маруся
14.02.13 03:10

Алиса +100%, особенно если у Вас есть встречные проверки...

Відповісти
 • Ромік
14.02.13 03:42

Кльова стаття

Відповісти
 • Аноним
14.02.13 04:08

Те налоговые, которые выдаю заказчикам- печатаю как положено в 2х экз. и подшиваю свои экземпляры. Мало- ли встречка, или еще чего-нибудь. Те, которые выписаны неплательщикам - не печатаю , бумагу не перевожу, хватит и реестра

Відповісти
 • МАРГО
14.02.13 05:13

Налоговики если захотят прицепиться, то причиной может быть даже отсуствие почтового индекса в адрессе покупателя!!!

Відповісти
 • Нафиг
14.02.13 05:42

Маруся 14.02.2013 14:10:25 Алиса +100%, особенно если у Вас есть встречные проверки... Маруся, то есть , если у вас встречная проверка, вы идете в архив, разрываете подшивку, ксерите и снова даете документы подшивать ???? Не проще распечатать нужное с 1С??? Хотелось бы узнать мнение юриста, который написал статью - Какая кара ждет бухгалтера за отсутсвие своих экземпляров по налоговым обязательствам???

Відповісти
 • Нафиг
14.02.13 05:45

Кара в виде админштрафа - так он у бухгалтера к которому пришла проверка обязательно будет - проверка с пустым актом никогда не уходит.

Відповісти
 • Лариса
14.02.13 05:55

Для злой бух - после регистрации нужно скопировать нн, поставить крестик для себя, распечатать, а потом удалить эту налоговую.

Відповісти
 • Иннуша
14.02.13 06:07

Я себе распечатываю НН, но не для ГНИ, а для себя. У меня много товара идет по предоплате, а потом приходится делать замену на другой аналогичный товар. Корректировку легче делать по распечатанной НН. А неплательщикам я выписываю 2-е накладные на 1-м листе ( в настройках печати - 2 экземпляра на страницу) . Так же я поступала, когда печатала по120 н/н в день. Но у меня начальство всегда требовало наличия распечатанных своих экземпляров

Відповісти
 • Злой бух
14.02.13 06:12

Спасибо за хорошие советы, и все-таки какие же мы все УМНЫЕ! Только работа у нас ...... Все, пошла праздновать День Святого Валентина. Всех с Праздником!

Відповісти
 • Маруся-
14.02.13 06:13

для Нафиг " то есть , если у вас встречная проверка, вы идете в архив, разрываете подшивку, ксерите и снова даете документы подшивать ???? Не проще распечатать нужное с 1С???" да, если мы не хотим подвести своих покупателей - мы это делаем ради них, чтобы не сняли у них кредит... повторю Алису:"А если еще печати меняли,люди поувольнялись-то я вам не завидую."!

Відповісти
 • Злой бух
14.02.13 06:18

Кстати, на счет НН для себя, как раз 1 час назад всплыла ситуация, где я распечатала только для клиента и зарегистрировала НН еще в августе с одной цифрой, а менеджеры дали (уже позже) с другой. Обнаружили несоответствие. А все почему - для себя сразу же надо было распечатать НН!! Тогда бы и менеджеры увидели, что в подшивке уже есть НН с другой цифрой. Короче выводы напрашиваются сами собой.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
14.02.13 06:31

В 1С есть "фишка": если вы внесли изменения в номенклатуру, то распечатывая нн через время, можно получить "другую" нн (особенно, если была только предоплата и нет расходной, чтобы свериться). Последствия, я думаю, объяснять не нужно - особенно, когда происходит возврат товара. А держать в голове все изменения - нереально. О приятности распечатывания документов перед проверкой и говорить не стоит - это ограниченное время полезнее потратить на перепроверку своих огрехов.

Відповісти
 • "Інтерактивна бухгалтерія"
14.02.13 06:47

Усіх вітаємо з Днем Святого Валентина! Кілька слів про копії податкових накладних. Відсутність у постачальника роздрукованих копій ПН загрожує йому під час перевірки адмінштрафом за неправильне ведення податкового обліку. А ось податковому кредиту покупця, при наявності належним чином оформленого оригіналу ПН, ця ситуація не повинна загрожувати. Утім у наших реаліях можливо все. Тому краще ПН, які Ви передаєте контрагенту для відображення податкового кредиту, все ж оформляти в двох примірниках.

Відповісти
 • Маруся
14.02.13 07:03

для "Інтерактивна бухгалтерія" а если встречная проверка у Вашего покупателя для возмещения НДС из бюджета и Вы не подтвердите это документально? - то проблемы будут у Вашего покупателя даже " при наявності належним чином оформленого оригіналу ПН"...

Відповісти
 • Таня
14.02.13 08:51

Скажите, пожалуйста, в экземпляре продавца налоговой накладной должен стоять "Х" там, где "Зареєстровано в ЄРПН"? Оно же относится к клеточке "Оригінал"! А напротив копии стоит только "остается у продавца"

Відповісти
 • zritel
14.02.13 10:15

Самый надуманный документ из существующих, как и все поправки к нему, созданный с единственной целью - замутить законное получение налогового кредита. А настолько живое обсуждение - диву даюсь. Где поставить Х, где - Y... Мучайтесь, мучайтесь бухгалтера-трудоголики...

Відповісти
 • Тата
14.02.13 10:45

Хранить в электронном виде проще конечно, экономия бумаги, но н.н часто нужны для встречки, это раз, если плановая проверка, то надеяться на то, что не будут смотреть ваши экземпляры н\н это глупо, это два, все должно быть подшито и подписано, это три. Чем больше бумаги, тем чище ж... У меня смотрели и сверяли номенклатуру товара, а хранить в 1С, а потом распечатать по требованию? Если с программой, с компьютером, что-то случится, у меня такое было.Поэтому лучше подшивать бумажные документы и спать спокойно.

Відповісти
 • koty
14.02.13 21:57

Перечитала еще раз все, никогда даже при огромных встречках не просили н/н по обязательствам, достаточно реестра с номером и датой расходки и н/н к ней ,информация должна совпадать с реестром к де-ке" Ну и последний аргумент, а как же електронный документооборот? есть народ который против електронных документов?

Відповісти
 • "Інтерактивна бухгалтерія"
14.02.13 23:38

Для Марусі Ми зазначили, що в наших реаліях звісно можливо все. І не виключено, що покупцю доведеться йти до суду. Як бачите із статті, судова практика у цих питаннях дуже багата. Однак за ПКУ аби підтвердити свій податковий кредит у покупця повинна бути у наявності налажним чином оформлена податкова накладна . При перевірці контролери, звісно ж, перевірятимуть чи були фактично здісненні операції придбання (постачання), вивчаючи первинні документи. Не роздрукована продавцем копія податкової накладної не свідчить про відсутність операції постачання. До того ж, покупець не може відповідати за неналежне ведення продавцем податкового обліку.

Відповісти
 • Маруся
15.02.13 00:17

для "Інтерактивна бухгалтерія" такое впечаление, что Вы живете в другой стране и оттуда всё комментируете - то, как должно быть и как есть в реальности - две большие разницы, как говорят в Одессе...

Відповісти
 • Ленивая
15.02.13 01:30

Спасибо всем за коменты и аргументы. При встречках я печатаю накладные, копии отдаю, оригиналы подкалываю себе в отдельную папочку. При плановых проверках ранее на других предприятиях никогда налоговые обязательства не спрашивали, только корректировки и то не все, больше смотрели возвратные накладные и акты недовоза, так сказать основание для корректировки. Поэтому и обленилась. С одной стороны не думала, что мой пост так будет так активно обсуждаться, вроде невинный вопрос был. С другой стороны очень жаль, что некоторые коменты столь агрессивны. Вроде бы все одинаковые, все одинаково мучаемся, зачем друг на дружку бузить, неужто больше негде посамоутверждаться. Еще раз спасибки всем.

Відповісти
 • Не понимаю
16.02.13 07:49

Старалась всегда, при встречной, связаться с покупателем и выдать ГНИ документ аналогичный имеющемуся у контрагента. На моей памяти с момента введения НН, по обязательству их действительно не смотрели ни разу.А сейчас вообще не вижу смысла во встречках, практически по каждому контрагенту все прозрачно.

Відповісти
 • Татьяна
05.03.13 07:09

Скажите, если налоговая накладная печатаетс с двух сторн, то печать тоже надо ставить на двух сторнах. Где можно прочитать, как правильно ставить печать. А то у меня некоторые клиенты требуют ставить с двух сторон.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
47007 136
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти