Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


03.04.21
1528 5

Про надання документів на різні запити

Особисто я у своїй практиці ніколи і нікому не надаю документи. 

Своїм клієнтам я цю свою позицію пояснюю так:

- Ми ніколи не знаємо, як і де будуть використані ці документи. Але, ці документи точно не будуть використані на благо нам.

- Дуже рідко запити є дійсно аргументованими. Я про такі чула. Але серед тих, що я бачила, такі не зустрічались. Нижче приклад відписки прокурору. При належній увазі до аргументації - обшуку не буде. 

- Віддаючи документи податковій ви не рятуєтесь від перевірки. Просто замість виїздної перевірки, де ви можете хоч якось захищатись, ви матимете невиїздну. 

  • - Чи потрібно відписуватись? Податкова розсилає запити пачками, не переймаючись отриманням відповіді. І не тому, що не хоче контролювати. А тому, що ревізори щомісяця отримують довгі списки підприємств, яким треба розіслати запити. Це додаткове навантаження до написання актів перевірок по раніше отриманим від підприємств документам…Тому ваших відписок у податковій  особливо не чекають.
  •  
  • - Якщо чесно, то ваших листів взагалі ніде не чекають. І не читають))) 
  •  
  • Прокурору ____

Директора ТОВ «________»

відповідь на вимогу 

від ____2020 №_____

За результатами розгляду вимоги від ____2020 №_____ стосовно надання належним чином завірених копій документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «________» (код ЄДРПОУ ____), а саме по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ «П» (код ЄДРПОУ ____), ТОВ «О» (код ЄДРПОУ ____), ТОВ «К» (код ЄДРПОУ ____) інформуємо наступне.

Вважаємо, що вказана вище вимога не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з тексту вимоги, документи витребовуються в рамках кримінального провадження №________ в порядку, передбаченому ст.ст. 39, 93 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України).

Згідно ч.1 ст.36 КПК України, прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 36 КПК України, прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва до-судовим розслідуванням, уповноважений мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування.

Згідно з ч.1. ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Згідно зі змістом вимоги від _____2020 №_____, під керівництвом Київської міської прокуратури розслідується кримінальне провадження №________ від _____2020 у відношенні Комунального підприємства «________» (код ЄДРПОУ _________), що кваліфікується за ч.3 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» КК України.

Однак, ТОВ «________» ніколи не мав жодних, в т.ч. і господарських взаємовідношень з КП «________». Що повністю виключає будь-яку участь та/чи вплив ТОВ «________» на господарську діяльність цього комунального підприємства. 

При цьому, частина 2. ст. 91 КПК України передбачає, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відтак, дані про діяльність ТОВ «________» не мають жодного значення для кримінального провадження №________.

У вимозі від ____2020 №_____ про надання належним чином завірених копій документів та матеріалів, не вказано, яке саме відношення до кримінального провадження №________ має підприємство ТОВ «________» (як і ТОВ «П», ТОВ «О», ТОВ «К») до КП «________». Як і взагалі не вказано відносно якої юридичної чи фізичної особи здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження.

За текстом вимоги жодним чином не деталізується інформація: що саме є предметом досудового розслідування зазначеного кримінального провадження; на підставі чого службовими особами органу досудового розслідування зроблено висновок, що затребувані у підприємства ТОВ «________» документи містять відомості, які стосуються предмета доказування у кримінальному провадженні. 

Згідно з ч.1 ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч.1 ст.84 КПК України докази повинні бути отримані у передбаченому порядку. Це означає, що доказами можуть бути лише фактичні дані, отримані в результаті проведення слідчих (розшукових), негласних (розшукових) дій, які передбачені КПК України.

Дані – це інформація (дані про факти), яка необхідна для висновку чи прийняття рішення. Фактичні дані – це дані для якого-небудь рішення, висновку, що відображають дійсність. Таким чином, фактичні дані – це відомості отримані у порядку, встановленому КПК України, про наявність чи відсутність фактів і обставин, які мають значення для кримінального провадження.

З огляду на вимоги, які зазначені в службовому листі виникає питання, яким чином вплине надання копій первинної документації фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «________» на проведення у подальшому експертиз, які створять можливість встановити факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження №________ та підлягають доказуванню.

Згідно з ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. 

Зазначене свідчить про те, що не можна судити про належність доказів, якщо не відомі обставини, що підлягають доказуванню, тому що, проміжні та побічні факти первинні відносно доказів. Останні вторинні і похідні від фактів об’єктивної дійсності.

Посилаючись на ст.93 КПК України, яка регламентує процедуру збору доказів, на нашу думку, орган досудового розслідування оперує загальними статтями КПК України, які платника податку ні чим не зобов’язують, окрім, надання відповіді.

Відповідно до вимог положень п.2 ч.1 ст.7 та ч.1 ст.9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Статтею 19 Конституції України передбачено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

 

Враховуючи вищевикладене ТОВ «________» не вбачає правових підстав для задоволення вказаної вимоги.

 

Крім того, згідно з ч.1 ст. 65 КПК України, свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань.

Виходячи з вище зазначеного (відсутність будь-якого спілкування та/чи операцій з КП «________»), я, _________ не є свідком у кримінальному провадженні №________.

 

Директор ТОВ «________»                                          __________

 

 

Комментарии
  • Ігор
03.04.21 14:10

Стаття корисна і нагальна.
Шкода, що в ній для прикладу взято найбільш легкий варіант: коли діяльність підприємства не була пов'язана з діяльністю КП (щодо якого ведеться провадження). А якби була співпраця з КП?
Так само не зрозуміла необхідність цитувати в листі-відповіді норми права. Звісно, компетенція наших корумпованих дуже низька, але і в цьому випадку достатньо перерахувати статті та підказати законодавчий сайт: rada.gov.ua. Ніде в розумово-розвинутому світі люди, які відстоюють свої права (особливо в усному спілкуванні з правоохоронцями) не вчать та не цитують на пам'ять їм закони.

Ответить
  • Наталья
04.04.21 13:13

Ігор, цитати в текст я додала не для державних службовців. А оскільки є проблема. На наявність якої вказує те, що державні органи не бачать жодної протидії. І різні проблеми є вже системними. Та виникають нові. Тому я вважаю, що в державних органах працюють розумово високорозвинуті люди, які добре бачать перспективи і можливості.
Сподіваюсь Ви мене зрозуміли правильно?

Ответить
  • Ігор
05.04.21 14:23

Наталья, дякую. Перспективи та можливості вкрасти - кримінальні "генії" (скоріше шахраї).
Щодо "високорозвинутості" то нам всім треба вчитись критично ставитись до себе або хоча б пояснити, як довели країну до найгіршого стану в світі.

Ответить
  • Наталья
06.04.21 10:20

Ігор, отож) Ви мене зрозуміли правильно) Ми самі це дозволили. 

Ответить
  • Наталья
03.04.21 16:48

Ігор, відповіді на такі листи завжди індивідуальні. Універсального варіанту немає ніколи. Але важливо не це: важливо визначитись,, коли треба відповідати, а коли ні.

Ответить
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия Объединенный отчет: правильная нумерация...
80453 193
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям