Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


30.12.21
36469 45

Зміни податкового законодавства, що наберуть чинності з 1 січня 2022 року

Данило Гетманцев народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

 

З  01 січня 2022 року Податковий кодекс України поповниться суттєвим обсягом змін та доповнень, що стосуються не лише надання секторальних пільг, подальшого впровадження  плану BEPS, але й змін в частині  адміністрування податків.  В цілому, такі зміни можна згрупувати  за наступними категоріями. 

1. «Дія-Сіті» 

В частині корпоративного оподаткування резиденти «Дія Сіті» зможуть обрати сплату податку на прибуток підприємств на загальних підставах за ставкою 18% чи перейти на сплату податку на прибуток на особливих умовах, що передбачають оподаткування окремих операцій резидента «Дія Сіті» за ставкою 9%, включаючи виплати дивідендів, виплати окремих процентів/роялті, придбання товарів/робіт/послуг понад певного обсягу, та за ставкою 18% - зі скоригованого прибутку контрольованих іноземних компаній та суми доходів/витрат, які не відповідають принципу «витягнутої руки», у контрольованих операціях. 

При цьому, для компаній-резидентів, що мають дохід понад 40 млн. грн, та для таких, що сплачують податок на особливих умовах, встановлюються певні ліміти витрат на операції з платниками єдиного податку,  а саме:

 • 2022-2024 р. - без обмежень;
 • з 2024 року витрати, на платників єдиного податку (включно з ФОП 3-ї групи) не мають перевищувати 50%;
 • а з 2025 року – 20% від сукупного розміру усіх витрат. 

Заробітна плата, винагорода за гіг-контрактом та винагорода за створення твору за замовленням/службового твору, які виплачуються резидентом Дія Сіті, оподатковуватимуться податком на доходи фізичних осіб по ставці 5% та військовим збором по ставці 1.5%. Однак, якщо фахівець отримує понад 240 тис. EUR за рік, то весь дохід, що перевищує такий ліміт буде підлягати оподаткуванню на загальних підставах. При цьому, ЄСВ для таких виплат встановлюється у мінімальному розмірі. 

Окрім того, не буде включатись до   доходу фізичних  осіб, дохід   у  вигляді оплати роботодавцем за свій  рахунок виплат  на  недержавне пенсійне страхування та  на медичне страхування   працівника у розмірі  30 %  від нарахованої  заробітної плати  чи винагороди за гіг-контрактом. При цьому, варто зауважити, що  в частині заробітної плати   така пільга буде поширюватись на всіх  роботодавців, незалежно від того, чи є вони резидентами Дія-Сіті. 

 

2. Підтримка виробництва електротранспорту 

З 01 січня 2022 р. почнуть діяти пільги, направлені на стимулювання розвитку галузі екологічного транспорту в Україні. 

Зокрема, буде звільнено від ПДВ: 

 • до 31 грудня 2025 року операції із ввезення на митну територію України та/або постачання на митній території України транспортних засобів за визначеними кодами УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома);
 •  до 31 грудня 2028 року операції із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, за переліком по кодах УКТ ЗЕД, визначеним у МКУ, для виробництва транспортних засобів за визначеними кодами УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Також буде звільнено до 31 грудня 2035 року від податку на прибуток підприємств: 

1) прибуток (дохід) підприємств електротехнічної промисловості, отриманий від реалізації:

- електродвигунів власного виробництва, призначених для транспортних засобів за визначеними кодами УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома);

- літій-іонних (літій-полімерних) акумуляторів власного виробництва призначених для транспортних засобів за визначеними кодами УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома);

- зарядних пристроїв власного виробництва для літій-іонних (літій-полімерних) акумуляторів, призначених для транспортних засобів за визначеними кодами УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома);

2) прибуток (дохід) підприємств автомобільної промисловості, отриманий від реалізації транспортних засобів за визначеними кодами УКТ ЗЕД власного виробництва, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

 

3.  Запровадження оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній (КІК) 

Правила КІК будуть застосовуватись для резидентів України, які володіють або контролюють (прямо чи опосередковано) іноземні компанії або утворення без статусу юридичної особи (такі як трасти, фонди, партнерства тощо). 

Таким особам буде необхідно готувати спеціальну звітність по КІК (звіт про контрольовані компанії) та у певних випадках сплачувати податок із прибутку КІК в Україні.

У випадку наявності декількох контрольованих іноземних компаній об’єкт оподаткування буде визначатися окремо по кожній такій компанії. Першим звітним (податковим) роком для звіту про контрольовані іноземні компанії є 2022 рік (у випадку якщо граничні строки підготовки фінансової звітності відповідної юрисдикції спливають не пізніше граничних строків річної декларації), звітування відбудеться у 2023 році.Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання податкової декларації з податку на прибуток, такі копії фінансової звітності подаються разом із річною декларацією з податку на прибуток за наступний звітний (податковий) період. В такому випадку звітування відбудеться у 2024 році, при цьому, штрафні санкції та/або пеня не застосовуються.

 

4.  Ділова мета 

З 01 січня 2022 року буде застосовуватися тест «ділової мети» до операцій з резидентами низькоподаткових юрисдикцій або зареєстрованих у низькоподаткових організаційно-правових формах, а також до операцій щодо виплати роялті нерезидентам, тобто у випадках так званих «30% коригувань». 

Відсутність ділової мети (економічного ефекту) у вказаних операціях призведе до збільшення фінансового результату до оподаткування платника податку на всю суму вартості таких товарів, робіт та послуг (за деякими виключеннями).

При цьому, обов'язок доведення обставин відсутності ділової мети та необхідності здійснення відповідного коригування покладатиметься на контролюючий орган.

 

5. Податок на додану вартість на електронні послуги 

Починаючи з 1 січня 2022 року компанії-нерезиденти, у яких обсяг постачання електронних послуг кінцевим споживачам в Україні на рік перевищує 1 мільйон гривень, повинні зареєструватися платниками ПДВ за спеціальною процедурою  та подавати спрощену звітність із ПДВ і,  відповідно, сплачувати податок з вартості електронних послуг, поставлених на користь кінцевих споживачів в Україні до яких належать фізичні особи та ФОП, що не зареєстровані як платники ПДВ. 

Ключовою ознакою «електронних послуг» є надання таких послуг через мережу Інтернет, автоматизовано, за допомогою інформаційних технологій та переважно без втручання людини. Їх перелік не є вичерпним. До таких послуг, зокрема, відноситиметься:

 • постачання електронних примірників чи надання доступу до зображень, текстів та інформації, включаючи, підписку на електронні газети, журнали, книги, надання доступу та/або завантаження зображень, відео тощо;
 • надання доступу до баз даних, у тому числі користування пошуковими системами та службами каталогів;
 • постачання електронних примірників та/або надання доступу до аудіо та відео, ігор та послуг з участі в іграх, постачання деяких послуг з доступу до телевізійних програм (каналів) чи їх пакетів;
 • надання доступу до інформаційних, комерційних, розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів, зокрема, але не виключно, розміщених на платформах спільного доступу до інформації чи відеоматеріалів;
 • постачання хмарних послуг;
 • постачання ПЗ та оновлень до нього, у тому числі електронних примірників, надання доступу до них, а також дистанційне обслуговування ПЗ;
 • надання рекламних послуг у мережі Інтернет, мобільних додатках та на інших електронних ресурсах, надання рекламного простору тощо.

Водночас, встановлено закритий перелік послуг, що можуть надаватись за допомогою мережі Інтернет, однак не будуть вважатись електронними, а саме:

 • замовлення (бронювання) послуг через Інтернет, коли фактичне постачання послуг відбувається без використання інтернету (наприклад, послуги оренди авто);
 • постачання ПЗ на матеріальних носіях; постачання послуг з дистанційного навчання в Інтернеті у випадку якщо Інтернет використовується виключно як засіб комунікації;
 • надання консультаційних послуг електронною поштою;
 • надання послуг з надання доступу до інтернету (наприклад, послуги інтернет-провайдерів);
 • деякі інші послуги.

Крім того, скасовується 20% податок на доходи нерезидентів щодо виплат на користь нерезидентів за виробництво та/або розповсюдження реклами. Раніше платниками такого податку були юридичні особи, фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також постійні представництва нерезидентів, що придбавали послуги з виготовлення та/або розповсюдження реклами у нерезидентів, а сам податок сплачувався одночасно з українським ПДВ, який нараховується на імпорт рекламних послуг. 

 Також запрацюють пільги в частині звільнення від ПДВ для дистанційної освіти для всіх надавачів, зокрема для резидентів України, а саме для:

 • постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет з галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, проведення та надання яких не потребує участі людини, зокрема шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів у яких учні (слухачі) виконують завдання онлайн, а оцінки виставляються автоматично, без участі людини;
 • постачання послуг дистанційного навчання ліцензованими установами освіти у випадку, якщо мережа Інтернет використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем. 

 

6. Місце ефективного управління 

З 1 січня 2022 року юридичні особи, які утворені відповідно до законодавства інших країн, однак мають місце ефективного управління на території України, стануть платниками податку на прибуток в Україні на загальних підставах. 

Місцем управління іноземної компанії визначається Україна, якщо в Україні здійснюється управління банківськими рахунками іноземної компанії, ведення її бухгалтерського або управлінського обліку, управління персоналом іноземної компанії. До дій, що можуть свідчити про наявність Україні місця ефективного управління належать, зокрема: проведення зборів виконавчого органу; прийняття управлінських рішень і здійснення іншої поточної (операційної) діяльності іноземної компанії; здійснення фактичного управління діяльністю іноземної компанії, незалежно від наявності у осіб, що здійснюють таке управління, формальних (юридичних) повноважень для такого управління.

 

7. РРО 

1 січня 2022 року завершується період відтермінування застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій для платників єдиного податку другої - четвертих груп.

 

8. Зміни передбачені Законом України від 30.11.2021р. № 1914 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». 

Вказаний Закон України передбачає численний обсяг змін, що набудуть чинності з 01 січня 2022 р

В частині адміністрування податків:

 • Врегульовані процесуальні питання щодо права контролюючого органу на звернення до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи, зокрема:
 •  збільшено строк не погашення боргу як підстави звернення контролюючого органу до суду з 30 календарних днів до 240.
 • врегульовано додаткові підстави для скасування такої заборони: окрім погашення боргу додано зміну керівника боржника, або у разі початку судових процедур у справах про банкрутство стосовно такого боржника.
 • передбачено ведення Реєстру керівників платників податків-боржників для оперативного отримання відповідної інформації платниками податків.
 • чітко прописано процедуру прийняття судом відповідного рішення, у тому числі передбачено право на апеляційне та касаційне оскарження такого рішення. 
 • Передбачено право контролюючого органу щодо надсилання запитів у випадку виявлення фактів, що свідчать про потенційне порушення, обмежене правом платника податків не надавати інформацію та документи, якщо така інформація/документи вже була надана контролюючому органу у минулому. 
 • З метою більш ефективного адміністрування місцевих податків на контролюючий орган покладено обов’язок розкриття інформації органам місцевого самоврядування також і про фізичних осіб боржників (зараз розкривається інформація лише щодо юридичних). Уточнено в профільному законодавстві те, що надання інформації про боржників фізичних осіб органам місцевого самоврядування не вважається поширенням персональних даних та розголошенням конфіденційної інформації.
 • Передбачено, що контролюючий орган має право на погашення податкового боргу за самостійно задекларованими зобов’язаннями незалежно від його суми через інкасо у випадку наявності такого боргу протягом 90 календарних днів. Водночас, у разі наявності заборгованості держави перед платником, борг погашається з різниці перевищення суми податкового боргу такого платника податків над сумою непогашеного зобов’язання держави перед платником податків.
 • Надано право як платнику податків, так і контролюючому органу під час перевірок здійснювати звукозапис, фото-, відео- фіксацію та відповідно використовувати такі записи як підставу для висновків акту перевірки.
 • Надано право платникам надавати дозвіл податковим органам про розголошення через електронний кабінет про себе інформації третім особам в обсязі, визначеному платником податків. 
 • Уточнено вимоги до ППР в частині детального розрахунку суми податкових зобов’язань, податкового боргу.

 

В частині податку на прибуток: 

 • Вдосконалено механізм списання збитків великими платниками податку на прибуток, а саме: збитки враховуються до повного їх погашення, але частинами по 50% щороку. Якщо сума збитків, що залишилась становитиме до 10 % від фінрезультату, то такі збитки враховуються у повному обсягу. Першим звітним періодом буде 2022 рік.
 • Коригування фінансового результату на суми безповоротної фіндопомоги застосовується лише тими платниками, що включили таку допомогу до витрат і надали її пов’язаній особі, що задекларувала за минулий період збитки.
 • Звільнено від оподаткування прибуток виробників свійської птиці (за виключенням виробників курей).
 • Встановлено, що до 1 січня  2024 року податкове зобов’язання виробників «зеленої енергетики» з податку на прибуток залежить від оплати відвантаженої електроенергії 

 

В частині мінімального податкового зобов’язання:

МЗП буде запроваджене з 01.01.2022р. та визначатиметься юридичними особами у складі податкової декларації за податковий (звітний) рік, а фізичним особам надсилатиметься ППР до 1 липня року, наступного за звітним. 

1. Воно не визначається для:

 • земельних ділянок, що використовуються дачними (дачно-будівельними) та садівничими (городницькими) кооперативами (товариствами), а також набутими у власність/користування членами цих кооперативів (товариств) у результаті приватизації (купівлі/продажу, оренди) у межах земель, що належали цим кооперативам/товариствам на праві колективної власності чи перебували у їх постійному користуванні; 
 • земель запасу;
 • невитребуваних земельних часток (паїв), розпорядниками яких є органи місцевого самоврядування, крім таких земельних часток (паїв), які передані органами місцевого самоврядування в оренду; 
 • земельних ділянок зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, які належать фізичним особам на праві власності та/або на праві користування та станом на 1 січня 2022 року знаходилися у межах населених пунктів.

 

2. Пільга щодо звільнення від ПДФО доходів з реалізації власно вирощеної продукції залежить не від розміру земельної ділянки, а від розміру отриманого доходу і надається, коли розмір доходу не перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати. (У пп. 165.1.24 замінено пільгу щодо звільнення доходів, отриманих з 2 га на пільгу, що має грошовий вираз доходу 12 МЗП, в першому читанні пропонувалося 0,5 га).

3. Порядок зарахування сплачених податків в рахунок МПЗ диференційовано між сільгосптоваровиробниками і не сільгосптоваровиробниками.

4. Для забезпечення справедливості нарахування МПЗ по земельних ділянках державної та недержавної форми власності передбачено зарахування в рахунок сплати МПЗ лише 20% орендної плати за земельні ділянки, що належать до державної або комунальної власності.

5. Вдосконалено механізм нарахування МПЗ контролюючими органами на земельні ділянки, що належать фізичним особам. Зокрема, фізична особа звільняється від МПЗ, якщо контролюючий орган не вручив ППР у відповідні строки.

6. Передбачені перехідні положення щодо застосування коефіцієнта при визначенні МПЗ. У 2022 та 2023 роках, коефіцієнт зменшений з 0,05 до 0,04.

 

 В частині податку на додану вартість:

 • Тимчасово до 31 грудня 2022р. запроваджується касовий метод обрахунку для постачання електроенергії. 
 • Поширено касовий метод також на постачання житлово-комунальних послуг в межах яких нараховують плату за абонентське обслуговування.
 • Приведено у відповідність коди УКТ ЗЕД до нової редакції Митного тарифу України.
 • Звільнено від ПДВ друге та наступне постачання тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах для яких встановлені максимальні роздрібні ціни.
 • Продовжено до 2025 р. пільги щодо розстрочення ПДВ при ввезенні обладнання. 

 

В частині податку на доходи фізичних осіб:

 1. Передбачено оподаткування операцій з продажу третього та більше об’єктів нерухомого майна за ставкою 18% від чистого доходу. При цьому, така ставка не поширюється на продаж майна, отриманого у спадщину.
 2. Передбачено, що за ставкою 0% може оподатковуватись продаж земельної ділянки с/г призначення, безпосередньо отриманої платником податку у власність у процесі приватизації земель державних КСП, або приватизації земельних ділянок, які перебували у користуванні такого платника, або виділеної в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю), а також таких земельних ділянок, отриманих платником податку у спадщину.
 3. Звільнено від ПДФО дохід у вигляді соціальних послуг, які надаються згідно із Законом України «Про соціальні послуги» надавачами таких послуг.
 4. Передбачено, що контролюючий орган не може в цілях підтвердження витрат вимагати інформацію у платників податків, що міститься в базах, доступ до яких він має.
 5. Право на податкову знижку в частині витрат на навчання та лікування надано також опікуну, піклувальнику, прийомним батькам, батькам-вихователям. 
 6. Передбачено, що ПДФО від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками, сплачується до відповідного бюджету за місцезнаходженням установок.
 7. Передбачено, що до витрат на придбання інвестиційного активу прирівнюється його вартість, задекларована під час одноразового декларування. Також надано право на зменшення доходу від операцій з третім продажем рухомого/нерухомого майна, що оподатковується за ставкою 18% та операцій з майновими правами на суму задекларованої вартості таких активів під час податкової амністії. 
 8. Включено до складу витрат ФОП витрати на платежі на користь організацій колективного управління, відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».
 9. Право на включення витрат до допомоги медичним закладам в повному обсязі до податкової знижки поширено також на 2021 та 2022 рік. 
 10. Надано право в 2021 та 2022 роках на включення до складу податкової знижки витрат на медичні препарати від COVID 19 та витрат на страхування від COVID 19. 
 11. Визначено порядок оподаткування виплат, отриманих від трастів, фондів, партнерств тощо. Виплати від таких утворень будуть оподатковуватись за ставкою 9% у разі дотримання наступних умов:
 • трасти, фонди, партнерства тощо здійснюють такі виплати у зв'язку з розподілом прибутку, або його частини на користь його учасників, партнерів, засновників, довірителів, бенефіціарів, вигодоодержувачів (вигодонабувачів) тощо;
 • такі утворення відповідно до документів мають право здійснювати діяльність, спрямовану на отримання доходу в інтересах своїх учасників, партнерів, засновників, довірителів, бенефіціарів, вигодоодержувачів (вигодонабувачів) тощо;
 • вони не є контрольованими іноземними компаніями.

Якщо усі умови дотримані, отримувач виплат оподатковує усю суму ПДФО у розмірі 9% та подає річну податкову декларацію за відповідний звітний період із відображенням таких виплат.

 

В частині визначення акцизного податку:

 • визначення максимальної роздрібної ціни (МРЦ) базою оподаткування 5% акцизним податком з роздрібного продажу підакцизних товарів для тютюнових виробів, ТВЕНів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
 • впровадження коефіцієнту 1,5 який застосовується при сплаті акцизного податку у разі, якщо перед підвищенням ставок акцизного податку, реалізація тютюнових виробів їх виробником є більшою ніж 115 % середньомісячного обсягу їх реалізації за попередні дев’ять місяців; 
 • запровадження звітування тютюново-ферментаційними заводами про обсяги імпорту, виробництва та обігу тютюнової сировини, прирівняти такий звіт до податкової декларації (посилення контролю за виробництвом тютюнових виробів);
 • запровадження на 1 рік касового методу сплати акцизного податку з реалізації виробниками електроенергії, на яких покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів;
 • розширення переліку товарів, що не підлягають маркуванню марками акцизного податку, винами натуральними міцностями до 15% та тестовими зразками алкогольних напоїв;
 • звільнення від оподаткування операції з вивезення за межі митної території України невикористаної у виробництві підакцизної сировини, яка була раніше імпортована.

 

В частині покращення адміністрування акцизного податку:

- включення до поняття «реалізація підакцизних товарів» виявлення зіпсованих, знищених товарів або товарів, нестача яких встановлена інвентаризацією;

- включення до підстав для здійснення фактичних перевірок наявності інформації про порушення законодавства щодо виробництва, обліку, зберігання та транспортування пального (посилення контролю за обігом пального).

 

В частині ліцензування підакцизних товарів:

- заміна призупинення ліцензії на анулювання ліцензії у разі несплати чергового платежу і встановлення обов’язку ДПС попереджати платника про необхідність внесення чергового платежу за ліцензію на виробництво 6 разів протягом 3 місяців на оптову, роздрібну торгівлю пальним або зберігання пального 4 рази протягом 1 місяця;

- надання права ДПС самостійно анулювати ліцензії на підставі акту (без рішення суду) у разі:

 • несплати чергового платежу за ліцензію (передбачено попередження через електронний кабінет ліцензіата про строки сплати);
 • встановлення факту здійснення роздрібної торгівлі через РРО (КОРО) не зазначені в ліцензії;
 • встановлення факту відсутності суб'єкта господарювання за місцем провадження діяльності, яке зазначено у виданій ліцензії;
 • порушення термінів звернення до органу ліцензування щодо зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту господарювання ліцензії;
 • відмови без законодавчих підстав від доступу представника контролюючого органу до проведення перевірки;

- запровадження подання в електронному вигляді заяви та інших документів, необхідних для отримання ліцензій на право здійснення операцій із підакцизними товарами (крім ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю пальним, зберігання пального з метою подальшої його реалізації);

- уточнення порядку анулювання ліцензій на виробництво та оскарження такого анулювання:

 • вручення актів перевірок та розпорядження про анулювання ліцензії в порядку, встановленому ст. 42 Податкового кодексу (через електронний кабінет);
 • передбачення можливості оскарження акту перевірки у строк 15 робочих днів до прийняття розпорядження про анулювання ліцензії;

- запровадження безстрокової дії ліцензій на виробництво (наразі ліцензії на виробництво видаються на 5 років).

 

В частині індексації ставок рентної плати:

 • З 1 січня 2022 року збільшуються на 5 % ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням індексу споживчих цін за 2020 рік; та на 14,5% ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції за 2020 рік.

В частині рентної плати за користування радіочастотним ресурсом:

 • передбачене скасування підвищувальних та понижувальних коефіцієнтів в частині ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, які будуть видані з 1 січня 2022 року на конкурсних або тендерних засадах.

В частині рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин:

 • запроваджується диференціація ставок оподаткування руд заліза в залежності від розміру середньої фактичної ціни реалізації визначеної як середня вартість залізної руди за індексом IODEX 62% FE CFR China за інформацією, що офіційно зазначена світовим інформаційним агентством Platts, та опублікованої на офіційному вебсайті Мінекономіки;
 • встановлюється коригування бази оподаткування руд заліза на коефіцієнт сухої ваги товарної продукції (0,9).

В частині рентної плати за спеціальне використання води:

 • встановлена диференціація ставок рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод в залежності від 9 районів річкових басейнів замість 14 басейнів річок;
 • запроваджена градація по областях в частині рентної плати за спеціальне використання підземних вод.

 

В частині плати за землю:

 • розширена база оподаткування за рахунок додаткових джерел інформації, що можуть бути підставою для нарахування податку. Зокрема, передбачено, що підставою для нарахування земельного податку крім даних державного земельного кадастру також є інформація, отримана з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дані правовстановлюючих документів та рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельної частки паю в натурі (на місцевості);
 • скасована пільга з плати за землю за земельні ділянки, надані закладам науки, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (у разі нецільового використання земельних ділянок);
 • скасовано мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки для всіх земель, крім сільськогосподарських угідь, яка використовується для цілей оподаткування платою за землю (земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення) (так само скасовано мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки для цілей оподаткування єдиним податком в частині 4 групи); 
 • передбачено, що податкове повідомлення-рішення з плати за землю, так само як і з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки або транспортного податку, має містити детальний розрахунок суми податкових зобов’язань.

В частині єдиного податку:

 • виключено з платників єдиного податку 4 групи суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці, страусів та перепелів;
 • встановлено обмеження для перебування провайдерів на другій групі єдиного податку (передбачено, що вони зможуть бути платниками єдиного податку третьої групи або зможуть перейти на загальну систему оподаткування);
 • для фізичних осіб-підприємців, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зменшено мінімальний розмір площі сільськогосподарських угідь для отримання права перейти на 4 групу єдиного податку;
 • передбачено, що фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку третьої групи мають вести облік доходів і витрат від виробництва та реалізації власної сільськогосподарської продукції окремо від обліку доходів і витрат від здійснення інших видів підприємницької діяльності;
 • уточнено норму, згідно з якою платники єдиного податку першої-третьої групи не звільняються від сплати земельного податку, якщо вони надають земельні ділянки та/або нерухоме майно, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм), позичку, на інше право користування;
 • до складу доходу платників єдиного податку першої-третьої групи не будуть включатися доходи, отримані у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» та державної програми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, а також суми коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій.

В частині повноважень органів місцевого самоврядування:

 • органам місцевого самоврядування надано право за запитом до контролюючого органу отримувати звітність в розрізі усіх платників податків, а не лише по юридичним особам;
 • до повноважень органів місцевого самоврядування віднесено надання інформації до контролюючого органу про виділення земельні частки (паю) в натурі для нарахування земельного податку.

Для новоутворених суб’єктів господарювання, що діятимуть на території вугільних регіонів і відповідають визначеним Кодексом критеріям тимчасово до 1 січня 2037 року передбачено ряд пільг, зокрема: звільнення від рентної плати за спеціальне використання води, за спеціальне використання лісових ресурсів, плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності).

 

Інше:

Передбачено до 2037 р. широкий перелік податкових пільг для компаній, що здійснюють діяльність у шахтарських регіонах.

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
 • Оксана
30.12.21 15:38

 :)

Ответить
 • Юся
30.12.21 15:42

Даже не все бегло просмотрела и уже не Новогоднее насстроение(((
У меня Фопы без РРО сидят думают как быть.Т.к у них по 2 -3 точки где нужно ставить.Они налоги еле вытягивают в последнее время .

Ответить
 • Мария
04.01.22 10:31

Юся, аналогично. 2-я группа - решил закрыть

Ответить
 • Злой бух
03.01.22 17:17

Юся, тоже самое.... 2 группа

Ответить
 • Казимир
30.12.21 15:46

Достали!!!

Ответить
 • Жанна
30.12.21 15:58

Никогда такого не было и вот опять!!!

Ответить
 • Наталія
30.12.21 16:12

Так як ті сигарети продавати з 01.01.22
Краще б на хліб зробили максимальну ціну

Ответить
 • Ніна-Н
04.01.22 17:33

Наталія, а що на хліб малА  ціна? вам треба більшої? 

Ответить
 • Наталя
30.12.21 18:04

Так,дістали,краще вже вибирати не кваліфіковану справу,аніж бухгалтером.Уже не має ніяких сил. Касові апарати ФОП-и готові ставити,але їх,на жаль не закупили.Заплатити то ми за них заплатили,але коли їх поставлять і що буде за роботу без касового апарату,особливо турбує питання зарахування коштів по еквайрингу.

Ответить
 • *
05.01.22 09:55

Наталя, а эквайринг денег стоит нехило.

Ответить
 • Злой бух
03.01.22 17:20

Наталя, а мене дуже непокоїть неврегульованість питання щодо оплати карткою на рахунок ФОП за товари. За послуги - РРО не потрібен, за товар - потрібен. Поясніть мені в чому різниця????

Ответить
 • Станис
04.01.22 15:31

Злой бух,перечисляйте только через IBAN,
тогда и только тогда эта операция будет БЕЗНАЛИЧНОЙ.
Все остальные операции - только с РРО...

Ответить
 • Тамара
04.01.22 18:12

Станис,нет!! єтот вопрос неоднозначен-нужна личная налоговая консультация...

Ответить
 • Елена
04.01.22 16:01

Станис,скажите, я вижу, Вы в теме - нужен ли ФОПу на общей системе (оптовая торговля бельем, выручка только на IBAN) кассовый аппарат???

Ответить
 • Марина
03.01.22 18:37

Злой бух, я так понимаю, что расчёт картой узаконили уже, как безнальную операцию...есть проблема? можно ссылку тогда на " За послуги - РРО не потрібен, за товар - потрібен." я что то явно упустила. Заранее спасибо

Ответить
 • Злой бух
03.01.22 22:59

Марина, чем узаконили? Я как раз и не нашла ничего. Если вы владеете информацией, то пожалуйста ссылку. В случае оплаты через свой интернет-банкинг, по реквизитам согласно счета, оплачиваете ФОП на его IBAN, то здесь без РРО, т к оплата НЕ С  КАРТЫ. Есть достаточно простое "без воды" разъяснение налоговиков. https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/536982.html

Ответить
 • Злой бух
03.01.22 23:23

...в продолжение. Марина, в выписке банка как выглядит оплата за товар, поступление с карты на счёт? Если со счетов ...2625..., 2620.. , то РРО нужен.

Ответить
 • Ніна-Н
04.01.22 17:53

Злой бух, а я читала, що "при здійсненні оплати покупцем на поточний банківський рахунок фізичної особи – підприємця у банку через зазначені  рахунки, зокрема, це надходження з рахунків 2600, 2620, 2650, 2654, 2902, 2920, для отримувача коштів не є розрахунковими, тому  рєструвати такі надходження через РРО не потрібно".

Ответить
 • Оксана
30.12.21 18:19

З вищенаписаного виходить, що роздрібний тютюн з 01.01.22 продаємо без ПДВ, а акциз 5% залишається?

Ответить
 • Ірина
30.12.21 20:51

Опять кас.аппаратам  ,,руки выкручивать,,!! То ПДВ у сигатет  , то акцизки у вин убирают !! Черт знает что!! Семь пятниц на неделю!! Кода этот цырк закончится ??!!

Ответить
 • Вячеслав
30.12.21 22:18

Краще замість змін до ПКУ прочитати про зміну голови податкового комітету... Але ж то мрії..

Ответить
 • Галина
30.12.21 23:25

Многое пережили и это переживём. В 1991 тоже было страшно начинать жить по новому,без всякой поддержки. Пережили,детей вырастили. Не самые богатые ,но живём. Самое главное ,не унывать и идти вперёд.

Ответить
 • Фунт
31.12.21 09:09

Всё упрощают и упрощают ведение бизнеса !
Они скоро задушат всех нас в своих объятиях !
Как-то при налёте, спросил у семерых представителей налоговой милиции:
 - Скажите, а сколько примерно страниц в налоговом кодексе?
Никто даже не попробовал угадать - молчание ягнят !
Открыл последнюю страницу и потыкал каждому тупорылому !
Получил моральную сатисфакцию.....

Ответить
 • Злой бух
03.01.22 17:24

Фунт, моральную... Я тоже интересовалась у проверяющих, есть ли вообще фактические проверки без штрафов, ответ " пока не было", тут ПКУ не работает, то зачем его им знать? Они знают 2-4 статьи, выписанные двояко, ими и руководствуются. 

Ответить
 • Лора
31.12.21 11:00

Когда ваши Фопы голосовали за клоуна, о чем думали? За все в жизни  нужно отвечать

Ответить
 • Галина
04.01.22 17:03

Лора, судя по соотношениям лайков и дизлайков у вас, половина таки проголосовала за клоуна....жах! о чем думали? Это наверное такие же безграмотные бухгалтера с удивительными вопросами 

Ответить
 • Яна
04.01.22 13:46

Лора, так не все ФОП-ы голосовали за клоуна. Но, к сожалению, выгребаем все((((

Ответить
 • бух
04.01.22 12:38

при порохе что лучше было? этот продолжает линию попередника

Ответить
 • Галина
04.01.22 17:04

бух, а что не лучше? Факт - имеем ПРРО

Ответить
 • Яна
04.01.22 13:50

бух,при Порошенко было лучше по все направлениям - и на международном, и для бизнеса, и для экономики. И Порошенко, как президент был намного  умнее, образованнее нынешнего , и исполнял сои  обязанности президента и Верховного Главнокомандующего хорошо. К тому же и кадровая политика в кабинете министров была намного лучше. А сейчас просто бардак и откровенно душат малый и средний бизнес, но олигархов никто не трогает, только одни заявления делаются. (((((

Ответить
 • Ирис
04.01.22 14:00

Яна, он просто до этого, на тот момент, еще не дошел..... Не имеет значения кто занимает эту должность, важно кто или что, или нечто  дергает за ниточки.

Ответить
 • Люся
03.01.22 23:17

Лора, неужели Вы до сих пор верите в честное голосование? там все без нас решают )))

Ответить
 • Злой бух
03.01.22 17:26

Лора, мои и не голосовали... А что с этого? Зато воспитатели и педагоги в надежде урвать з/п от 4 тыс.у.е.голосовали! И что теперь?

Ответить
 • Інша Світлана
31.12.21 11:48

Безграмотні.. по юридичниХ особаХ,   по податкаХ і збораХ, по дорогаХ, по місцяХ бойової слави.. і так далі.   
Плутают давальний (кому - чому   "Надали витворАМ мистецтва новий виставковий зал")  і місцевий відмінок  (НА кому - НА чому "На дорогАХ загального призначення встановлено освітлення")

Ответить
 • Лариса
31.12.21 17:19

Інша Світлана, а вы филолог или бухгалтер?

Ответить
 • Злой бух
03.01.22 17:43

Лариса, яка різниця хто вона за освітою? Та і на першому  курсі будь-якого  вишу  повторення шкільного матеріалу ніхто не відміняв, про відмінки також.... (тільки предмет інакше називається) Важливо, хто ВОНИ, ті законотворці... Схоже, що зі шкільною освітою там ніяк, а корочку вишу, або навіть щось серйозніше,  зараз отримати може кожний....то навіщо їм розбиратись в чомусь, зокрема, у відмінках. В них турборежим. Пишемо,як можемо. От і виходить таке собі.... КАЗНИТЬ, короче чем ПОМИЛОВАТЬ. Так і живемо, ні, існуємо....

Ответить
 • фоп
04.01.22 14:06

*Коментар видалено*

Ответить
 • Ніна-Н
04.01.22 18:08

фоп, образотворче 

Ответить
 • Ніна-Н
04.01.22 18:33

З якої планети вони ці законотвоці прилетіли... Норми закону мають бути однозначними. Вже є умисне чи не умисне діяння по ст. 123,124 ПКУ.  Тепер ще  тест «ділової мети».

Ответить
 • Денис
05.01.22 11:43

Да всё у нас хорошо и народ багатый, вот скумбрия по 8 грн, говядина по 20 грн. - так что не нойте....

Ответить
 • За 100гр
05.01.22 23:04

*Коментар видалено*

Ответить
 • Людмила
06.01.22 16:44

Всех с рождеством! подскажите  пожалуйста  кто-нибудь простым языком.ФОП 2 группа услуги . Выписываю счет. покупатель физ лицо оплачивает его со  своего приват24. Надо РРО?
 

Ответить
 • Мария
12.01.22 11:40

Людмила,

Ответить
 • Мария
12.01.22 11:39

Людмила, а вы у Гетманцева спросите, он же автор этого блога. Вот пусть и ответит)))))

Ответить
 • Алена
19.01.22 13:15

Вопрос автору блога: когда будет все-таки рассмотрен и принят законопроект №6120 от 30.09.21 (о ежемесячной отчетности по ЕСВ вместо квартальной)?

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям