Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


21.03.17
23626 125 Печатать

На погодження ДРС надано перелік технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту, в цілях застосування РРО

Завдяки спільним зусиллям ДРС та об’єднань підприємців вдалося значно звузити перелік груп товарів щодо яких вимагатиметься застосування РРО

На погодження ДРС надійшов скорочений перелік груп товарів, щодо яких вимагатиметься застосування РРО, з яким можна ознайомитись нижче. Мінекономрозвитку, розробник проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій та внесення змін до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів», врахував зауваження і вимоги Державної регуляторної служби України, а також пропозиції бізнес-асоціацій та об’єднань підприємців.

ДРС залишається вірною позиції, що додаткові фіскальні прилади, такі як реєстратори розрахункових операцій, не є панацеєю у боротьбі з тіньовою економікою і не дадуть очікуваного ефекту зменшення обігу тіньових коштів. Як приклад, можна навести ситуацію на ринку реалізації алкогольної продукції, де давно запроваджено використання РРО, однак кількість контрафактного товару на ньому не скорочується.

Згадана постанова КМУ розроблена та мала бути затвердженою на вимогу Закону України від 20.12.2016 № 1791-ІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році». Але ДРС та об’єднанням підприємців, завдяки активній спільній роботі, вдалося майже вдвічі скоротити перелік груп товарів, щодо яких вимагатиметься застосування РРО.

Крім того, за оцінками бізнес-асоціацій та об’єднань підприємців кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, зменшилась із 300 до 50 тисяч.

 

ПЕРЕЛІК груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій

Найменування товарів по групах згідно УКТЗЕД

Код згідно з УКТЗЕД

Група 73 “Вироби з чорних металів”

Перелік товарів в підгрупі 7321 “Печi опалювальні, плити для приготування їжі, пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, якi можна використовувати з котлами для центрального опалення), мангали, жаровнi, пальники для плит, розiгрiвачi їжi та аналогiчнi неелектричні апарати побутового використання та їх частини, з чорних металів“:

духові шафи

7321111000

плити кухонні

7321111000

барбекю

7321119000

варильні поверхні

7321119000

грилі

7321119000

настільні плити і духовки

7321119000

Група 84 “Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини”

Перелік товарів в підгрупі 8403 “Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402“:

котли опалення та колонки

8403109020

Перелік товарів в підгрупі 8413 “Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини“:

насоси занурені

8413702100

насоси занурені

8413702900

циркуляційні насоси

8413703000

Перелік товарів в підгрупі 8414 “Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або інші газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього“:

кулери та системи охолодження

8414592098

витяжки

8414600000

компресори

8414805100

компресори

8414805900

компресори

8414807500

припливно-вентиляційні установки

8414808000

Перелік товарів в підгрупі 8415 “Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо“:

кондиціонери

8415101000

кондиціонери

8415109000

припливно-вентиляційні установки

8415830090

Перелік товарів в підгрупі 8418 “Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415“:

холодильники

8418102010

холодильники

8418102098

холодильники

8418108010

холодильники

8418108098

холодильники

8418211000

холодильники

8418215100

холодильники

8418215900

холодильники

8418219100

холодильники

8418219900

холодильники

8418290000

морозильні камери

8418302090

морозильні камери

8418308090

морозильні камери

8418402000

морозильні камери

8418408000

морозильні камери

8418501100

теплові насоси

8418610000

льодогенератори

8418690090

Перелік товарів в підгрупі 8421 “Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв“:

центрифуги

8421120000

зволожувачі, очищувачі повітря

8421392000

Перелік товарів в підгрупі 8422 “Машини посудомийні; обладнання для миття або сушiння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мiшкiв або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбикiв та аналогiчних ємкостей; iнше обладнання для фасування та загортання товарiв (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу); обладнання для газування напоїв“:

посудомийні машини

8422110000

вакумні пакувальники

8422400090

Перелік товарів в підгрупі 8423 “Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів“:

ваги підлогові

8423109000

розумні ваги (Fitbit)

8423109000

Перелік товарів в підгрупі 8430 “Iншi машини та механiзми для перемiщування, планування, профiлювання, розроблення, вирiвнювання, трамбування, ущiльнення, виймання або бурiння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне“:

снігоприбирачі

8430200000

Перелік товарів в підгрупі 8432 “Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту; котки для газонiв або спортивних майданчикiв“:

аератори

8432291000

аератори

8432293000

аератори

8432295000

аератори

8432299000

Перелік товарів в підгрупі 8435 “Преси, дробарки та аналогiчнi машини для виробництва вина, сидру, фруктових сокiв або аналогiчних напоїв“:

садові подрібнювачі

8435100000

Перелік товарів в підгрупі 8443 “Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442; інші принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; частини та аксесуари до них“:

багатофункціональний пристрій (комбинація принтера, копіра, сканера)

8443312000

багатофункціональний пристрій (комбинація принтера, копіра, сканера)

8443318000

плоттери

8443321000

принтери

8443321000

факс-апарати

8443323000

багатофункціональний пристрій (комбинація принтера, копіра, сканера)

8443329100

багатофункціональний пристрій (комбинація принтера, копіра, сканера)

8443329300

багатофункціональний пристрій (комбинація принтера, копіра, сканера)

8443329900

Перелік товарів в підгрупі 8447 “Машини трикотажнi, в’язально-прошивнi для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми або сіток і тафтинговi машини“:

в’язальні машини

8447110000

в’язальні машини

8447120000

в’язальні машини

8447208000

в’язальні машини

8447900000

Перелік товарів в підгрупі 8450 “Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним пристроєм“:

пральні машини

8450111100

пральні машини

8450111900

пральні машини

8450119000

пральні машини

8450120000

пральні машини

8450190000

Перелік товарів в підгрупі 8451 “Обладнання (крiм машин товарної позицiї 8450) для промивання, чищення, вiджимання, сушiння, прасування, пресування (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв), вибiлювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжi, тканин або виробiв з текстильних матерiалiв та машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначені для виробництва покриття пiдлог типу лiнолеуму“:

сушильні машини

8451210000

сушильні машини

8451290000

ламінатори

8451301000

Перелік товарів в підгрупі 8452 “Машини швейнi, крiм машин для оправлення, брошурування товарної позицiї 8440; меблі, основи та кришки, спецiально призначенi для швейних машин; голки для швейних машин“:

оверлоки

8452101100

швейні машини

8452101100

оверлоки

8452101900

швейні машини

8452101900

оверлоки

8452290000

швейні машини

8452290000

Перелік товарів в підгрупі 8467 “Iнструменти ручнi пневматичні, гiдравлiчні або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном“:

полірувальні машини

8467111000

шліфувальні машини

8467111000

відбійни молотоки

8467119000

електростеплери, цвяхозабивачі

8467119000

перфоратори

8467119000

шліфувальні машини

8467119000

відбійни молотоки

8467190000

електростеплери, цвяхозабивачі

8467190000

шліфувальні машини

8467190000

відбійни молотоки

8467219100

перфоратори

8467219100

перфоратори

8467219900

електропили

8467221000

електропили

8467223000

стрічкопильні верстати

8467223000

електролобзики

8467229000

електроножиці

8467292000

електропили

8467292000

електростеплери, цвяхозабивачі

8467292000

шліфувальні машини

8467292000

болгарки (кутові шліфмашини)

8467295100

шліфувальні машини

8467295300

заточувальні верстати

8467295900

шліфувальні машини

8467295900

електрорубанки

8467297000

кущорізи, висоторізи

8467298000

технічні фени

8467298500

фрезери та фрезерні верстати

8467298500

бензопили

8467810000

бензорізи

8467890000

віброплити, вібробулави

8467890000

відбійни молотоки

8467890000

газонокосарки, сінокосарки

8467890000

мотокоси, тримери

8467890000

садові пилососи

8467890000

Перелік товарів в підгрупі 8471 “Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогічної iнформацiї, в іншому місці не зазначені“:

електронні книги

8471300000

ноутбуки

8471300000

планшети

8471300000

інтерактивні дошки та аксесуари до них

8471410000

настільні комп’ютери

8471410000

сервери

8471410000

настільні комп’ютери

8471490000

сервери

8471490000

геймпади, джойстики, керма

8471607000

сканери

8471607000

сканери штрих-кодів

8471607000

термінали збору даних

8471607000

Blu-ray і DVD-плеєри

8471703000

CD-плеєри

8471703000

дисководи DVD, Blu-ray

8471703000

зовнішні дисководи DVD, Blu-ray

8471703000

жорсткі диски

8471705000

зовнішні жорсткі диски/кишені для дисків

8471705000

3D-сканер

8471800000

док-станції

8471900000

док-станції для iPhone

8471900000

Перелік товарів в підгрупі 8472 “Iнше обладнання конторське (наприклад, гектографiчнi або трафаретнi розмножувальнi апарати, машини для друкування адрес, пристрої для автоматичного видавання банкнот, машини для сортування, рахування або пакування монет, машини для гострiння олiвцiв, машини для перфорацiї або машини для скрiплення скобами)“:

лічильники банкнот

8472901000

брошурувальники (біндери)

8472907000

знищувачі документів

8472907000

Перелік товарів в підгрупі 8473 “Частини та приладдя (крiм футлярiв, чохлiв та аналогiчних виробiв), призначенi винятково або переважно для машин товарних позицiй 8469 — 8472“:

відеокарти

8473302000

звукові карти

8473302000

контролери, плати

8473302000

материнські плати

8473302000

оперативна пам’ять

8473302000

Перелік товарів в підгрупі 8477 “Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виготовлення виробiв з цих матерiалiв, в iншому мiсцi не зазначенi“:

3D-принтер

8477598000

3D-ручки

8477598000

Група 85 “Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя”

Перелік товарів в підгрупі 8504 “Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки індуктивності та дроселi“:

джерела безперебійного живлення (ДБЖ)

8504403000

джерела безперебійного живлення (ДБЖ)

8504409000

Перелік товарів в підгрупі 8508 “Пилососи“:

пилососи

8508110000

роботи-пилососи

8508110000

пилососи

8508190000

Перелік товарів в підгрупі 8516 “Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричнi нагрівачі занурені; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, ґрунту; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад, сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричнi; iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм включених до товарної позицiї 8545“:

бойлери

8516101100

бойлери

8516108000

каміни

8516299100

плити кухонні

8516601000

варильні поверхні

8516605000

настільні плити і духовки

8516605000

варильні поверхні

8516607000

духові шафи

8516608000

духові шафи

8516609000

плити кухонні

8516609000

хлібопічки

8516609000

мультиварки

8516797000

мультипечі

8516797000

настільні плити і духовки

8516797000

Перелік товарів в підгрупі 8517 “Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку; інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв’язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарної позиції 8443, 8525, 8527 або 8528“:

IP-телефони

8517110000

обладнання для конференц-зв’язку

8517110000

системні телефони

8517110000

телефони дротові і DECT

8517110000

радіостанції

8517120000

смартфони та мобільні телефони

8517120000

IP-телефони

8517180000

міні-АТС

8517180000

обладнання для конференц-зв’язку

8517180000

радіостанції

8517180000

системні телефони

8517180000

супутникові телефони

8517180000

телефони дротові і DECT

8517180000

GPS-трекери

8517620000

KVM-перемикачі

8517620000

Powerline-адаптери

8517620000

VoIP-шлюзи

8517620000

апарат “розумний компаньйон”

8517620000

бездротове обладнання

8517620000

комутатори

8517620000

маршрутизатор

8517620000

медіаконвертери

8517620000

мережеві аудіопрогравачі

8517620000

мережеві карти

8517620000

мережеві накопичувачі (NAS)

8517620000

міжмережеві екрани (Firewall)

8517620000

міні-АТС

8517620000

модеми 3G, CDMA

8517620000

обладнання для конференц-зв’язку

8517620000

радіостанції

8517620000

розумний дім, контролери та комплекти

8517620000

розумні годинники (Smartwatch)

8517620000

смарт-годинник наручний комунікаційний Bluetooth пристрій

8517620000

устаткування PoE

8517620000

домофони

8517691000

Перелік товарів в підгрупі 8518 “Мікрофони та підставки для них; гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпус; навушники та телефони головні, об’єднані чи не об’єднані з мікрофоном, та комплекти, які складаються з мікрофона та одного гучномовця чи більше; пiдсилювачi звукових частот електричнi; електричнi звукопiдсилювальні комплекти“:

акустичні системи (колонки)

8518210090

док-станції

8518210090

мультимедійні колонки

8518210090

акустичні системи (колонки)

8518220090

док-станції

8518220090

домашні кінотеатри

8518220090

мультимедійні колонки

8518220090

Перелік товарів в підгрупі 8519 “Звукоззаписувальна або звуковідтворювальна апаратура“:

акустичні системи (колонки)

8519814500

диктофони

8519815100

акустичні системи (колонки)

8519819590

медіаплеєри

8519819590

Перелік товарів в підгрупі 8521 “Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього“:

IPTV-медіаплеєри

8521900000

TV-тюнери

8521900000

охоронні системи

8521900000

Перелік товарів в підгрупі 8525 “Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифрові камери та записувальні відеокамери“:

камери відеоспостереження

8525801900

камери відеоспостереження

8525803000

квадрокоптери для відеозйомки

8525803000

фотоапарати

8525803000

відеокамери

8525809900

відеореєстратори

8525809900

екшн-камери

8525809900

Перелік товарів в підгрупі 8526 “Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади і радiоапаратура дистанцiйного керування“:

GPS-навігатори

8526912090

Перелік товарів в підгрупі 8527 “Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою або з годинником“:

акустичні системи (колонки)

8527139900

акустичні системи (колонки)

8527190000

авторесивери

8527212090

авторесивери

8527215900

домашні кінотеатри

8527913500

музичні центри, міні- та мікро-аудіосистеми

8527913500

Перелік товарів в підгрупі 8528 “Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення“:

монітори

8528510000

електронні книги

8528591000

інформаційні РК-монітори

8528594000

монітори

8528594000

цифрові фоторамки

8528594000

цифрові фоторамки

8528598000

проектори

8528691000

проектори

8528699900

AV ресивери

8528711900

ресивери цифрового телебачення

8528719900

автотелевізори

8528724000

монітори

8528724000

телевізори

8528724000

монітори

8528726000

монітори

8528728000

Перелік товарів в підгрупі 8529 “Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8525—8528“:

конвертори супутникового телебачення

8529108090

Перелік товарів в підгрупі 8531 “Електрообладнання звукове або візуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530“:

комплекти сигналізацій

8531202090

Перелік товарів в підгрупі 8542 “Електронні інтегровані схеми“:

процесори

8542319000

Перелік товарів в підгрупі 8543 “Машини та апаратура електричнi, що мають iндивiдуальнi функцiї, в iншому мiсцi цiєї групи не описанi або не зазначенi“:

металошукачі

8543200000

інфрачервоні сауни, солярiї

8543705000

апарати фото-епіляційні

8543709000

детектори валют

8543709000

металошукачі

8543709000

Група 87 “Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання”

Перелік товарів в підгрупі 8701 “Трактори (за винятком тракторiв товарної позицiї 8709)“:

культиватори, мотоблоки

8701100000

Перелік товарів в підгрупі 8711 “Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски“:

електровелосипеди

8711901000

гіроборди

8711909000

гіроскутери

8711909000

електросамокати

8711909000

електроскейти

8711909000

моноколеса

8711909000

ховерборди

8711909000

квадрокоптери

8802200000

Група 90 “Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя”

Перелік товарів в підгрупі 9002 “Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, оправленi, для iнструментiв або апаратури, крiм таких елементiв, з оптично необробленого скла“:

об’єктиви

9002110000

Перелік товарів в підгрупі 9004 “Окуляри, захисні окуляри та аналогічні оптичні вироби, коригувальнi, захиснi або iншi“:

3D-окуляри

9004901000

окуляри віртуальної реальності

9004901000

шолом-маска 3D віртуальної реальності

9004909000

Перелік товарів в підгрупі 9006 “Фотокамери (крім кінокамер); фотоспалахи та лампи-спалахи, крім газорозрядних ламп товарної позиції 8539“:

фотокамери миттєвого друку

9006400000

освітлювачі, накамерне світло

9006610000

фотоспалахи

9006610000

освітлювачі, накамерне світло

9006690000

фотоспалахи

9006690000

Перелік товарів в підгрупі 9013 “Пристрої на рiдких кристалах, крiм виробiв, конкретнiше названих в iнших товарних позицiях; лазери, крiм лазерних дiодiв; iншi прилади та iнструменти оптичнi, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi“:

Апарати фото-епіляційні

9013

Перелік товарів в підгрупі 9019 “Апаратура для механотерапiї; апаратура масажна; апаратура для психологiчних тестiв для визначення здiбностей; апаратура для озонотерапiї, кисневої та аерозольної терапiї, штучного дихання, реанiмацiї та iнша апаратура для дихальної терапiї“:

електромасажери

9019101000

ароматерапія

9019200000

електроінгалятори (небулайзери)

9019200000

Перелік товарів в підгрупі 9021 “Пристрої ортопедичнi, включаючи хiрургiчнi пояси, бандажi та милицi; шини та iншi пристрої для лiкування переломiв; штучнi частини тiла; слуховi та iншi апарати, якi носять на собi, iз собою або iмплантують в тiло, щоб компенсувати недолiк (дефект) органа чи фiзичну ваду“:

Слухові апарати, мовні пристрої для осіб, які втратили можливість користуватися своїми голосовими зв’язками, електронні засоби для сліпих

9021

Перелік товарів в підгрупі 9025 “Ареометри та аналогiчнi занурюванi прилади, термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психрометри, iз записувальними пристроями або без них, будь-якi комбiнацiї цих приладiв“:

метеостанції, термометри, гігрометри, барометри

9025802090

метеостанції, термометри, гігрометри, барометри

9025804090

Перелік товарів в підгрупі 9027 “Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю за в’язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мiкротоми“:

електронні нітратоміри

9027801100

електронні глюкометри

9027801700

Перелік товарів в підгрупі 9028 “Лiчильники подачi або виробництва газовi, рiдин чи електроенергiї, в тому числi калiбрувальнi“:

лiчильники газу

9028100000

лiчильники рiдини

9028200000

лiчильники електроенергiї

9028301100

лiчильники електроенергiї

9028301900

Перелік товарів в підгрупі 9029 “Лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та подiбнi прилади; спiдометри та тахометри, крiм включених до товарної позицiї 9014 або 9015; стробоскопи“:

GPS-трекери

9029100090

електронні крокоміри

9029100090

спортивні браслети

9029100090

фітнес-трекери

9029100090

Група 91 “Годинники всіх видів та їх частини”:

смарт-годинники (розумні годинники)

9102290000

Група 92 “Музичні інструменти; їх частини та приладдя”

Музичнi iнструменти

9207

Група 95 “Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя”

Перелік товарів в підгрупі 9503 “Триколiснi велосипеди, самокати, педальнi автомобiлi та аналогiчнi iграшки на колесах; ляльковi коляски; ляльки; iншi iграшки; моделi зменшеного розмiру (”у масштабi”) та аналогiчнi моделi для розваг, дiючi чи недiючi; головоломки рiзнi“:

роботи навчальні (Makeblock)

9503003900

іграшки на радіокеруванні

9503007500

квадрокоптери

9503007500

роботи, дрони

9503007500

квадрокоптери

9503007900

квадрокоптери

9503009500

роботи, дрони

9503009500

Перелік товарів в підгрупі 9504 “Консолі та обладнання для відеоігр, товари для розваг, настiльнi або кiмнатнi ігри, включаючи столи для гри у пiнбол, бiльярд, спецiальнi столи для казино та автоматичне обладнання для кегельбану“:

ігрові приставки

9504301000

геймпади, джойстики, керма

9504500000


 

По материалам Державна регуляторна служба України
Комментарии
 • 11
21.03.17 15:24

суки

Ответить
 • max
22.03.17 06:25

11, Пропоную добавити в список дихання.

Ответить
 • Б
21.03.17 15:24

Это с 01.04.17 уже все должны быть с РРО?

Ответить
 • Люда
21.03.17 15:39

если в марте опубликуют, то с 01.04.17 с РРО

Ответить
 • наталья
21.03.17 15:28

ну, и кому спасибо сказать за кассовый

Ответить
 • Євген
21.03.17 15:32

Скажіть будь-ласка, якщо покупець буде з рах. на руках йти в банк й платити за, наприклад, кондиціонер - ці операції ж не підпадають під РРО... Чи в кожного продавця обов'язковим фактом повинна бути наявність РРО?

Ответить
 • Анна
21.03.17 15:44

Євген, если у вас расчёті идут только по бн то РРО не нужен. Но... не забіваем, что если у вас офис не закрітого плана и к вам может придти клиент и что-то купить , то ві обязані установить терминал для расчёта ПКартами, а соответственно и РРО))

Ответить
 • Владимир
21.03.17 16:34

Анна, Откуда такое умозаключение?Аргументируйте со ссылками на НПА.Особенно интересно - "офис не закрітого плана"

Ответить
 • Світлана, Запоріжжя
21.03.17 15:49

а ведь обещали принять одновременно законопроект 4117 ( можно вместо РРО применять ноутбуки, планшеты, и т.д. со специальной программой). А сейчас все закупят РРО, а потом они типа упрощение сделают для бизнеса

Ответить
 • Вера
21.03.17 15:50

Чтоб не ставить РРО все проводим через р/счет. Людям в руки счет--фактуру и вперед.

Ответить
 • Алексей
21.03.17 16:40

Вера, а что потом надо указывать в накладной после оплаты человеком по безналу ? ФИО покупателя, его код, ксерокс паспорта и кода приложить, или как ?

Ответить
 • Анюта
21.03.17 16:20

На установку и обслуживание одного кассового аппарата потребуется 113549 грн.!!! Все, приехали.https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/pisma/gospredprinimatelstvo/schodo-priynyattya-postanovi-1027408.html

Ответить
 • Виталий
21.03.17 21:34

Анюта, звідки такі ціни - касовий 5000 -7000 тис. обслуговування десь 1000 грн. на рік. Акцизники ж на них працюють. Проблема не в касових, а тому що я візьму а той що на ринку наприклад не візьме бо їх це не стосується і опа я в прольоті бо ще мушу й касовий окупити.

Ответить
 • грустьпечальтоска
22.03.17 13:43

Виталий, ну что вы сказки рассказываете? 5000-7000 это не РРО это черти что, не ну на одну операцию с одним товаром подойдет. Для магазина никак. Обслуживание у нас 240 грн. месяц (не знаю дорого или нет), интернет (нормальный не виснущий) и да стоимость ошибки на РРО...

Ответить
 • Стас
22.03.17 08:27

Виталий, какая 1000? 300 грн в месяц,+ инет,плюс обучить персонал

Ответить
 • Владимир
21.03.17 16:38

Анюта, Там в расчетах, где-то Ланос затерялся.Эти "с" так всё считают и бюджет, и курс, и тарифы и...

Ответить
 • игорь
21.03.17 18:10

Владимир, да правильно они там все считают. Если чел не имел ни компа для учета, ни РРО. То ему это все придется купить, а также все это дело установить, настроить, обучить персонал. Это и времени не мало уйдет и соответственно затрат не только на оборудование, но и на зарплату.

Ответить
 • Владимир
22.03.17 09:21

игорь, Кстати при чем здесь комп, учет, установить, обучить?Каким образом это относится к РРО?

Ответить
 • Владимир
22.03.17 09:20

игорь, Правильно говорите? Ну-ну.Если и ФЛП так считают, то грош им цена. Цены в данном расчете взяты с потолка.Кстати, если вы согласны с этим расчетом, то пойду к ФЛП бухгалтером за 84000 грн/в год, а может даже к 5-10. Машину куплю, квартиру. Что с остальными деньгами делать даже не знаю.

Ответить
 • Inspector
21.03.17 19:29

"Завдяки спільним зусиллям ДРС та об’єднань підприємців вдалося значно звузити перелік груп товарів щодо яких вимагатиметься застосування РРО" перевожу на имперский : Партия и правительство, идя на встречу пожеланиям рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции....

Ответить
 • Inspector
21.03.17 19:33

Крім того, за оцінками бізнес-асоціацій та об’єднань підприємців кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, зменшилась із 300 до 50 тисяч. Хм... а вот по моим оценкам те из моих потенциальных "клиентов", кто должны будут применять РРО по "старому" перечню, должны применять его и по "вновьутвержденному, без пыли, без шуму". Вот такое вот дэржавнэ рОгулювання.

Ответить
 • Вася
21.03.17 21:27

Предприниматели и так решали все вопросы с клиентом по гарантийному обслуживанию,намного быстрее чем супермаркеты и выдавал и товарный чек и гарнтийный талон,потому что каждый дорожит покупателем. Пусть правительство прведет пример сколько по Украине человек жаловались в защиту потребителей, что они не могли решить вопрос по гарантии. Если эти случаи разделить на кол-во предпринимателей, то понятно что логика будет не в сторону придурка который все это протолкнул в Раде. Продавцы РРО, уже заказывают путевки на острова, а налоговики освобождают место в шкафах, куда будут складывать акты со штрафами.

Ответить
 • Inspector
21.03.17 22:01

Вася, а налоговики освобождают место в шкафах, куда будут складывать акты со штрафами. (с) Не Вася, будут. Ибо уже и шкафоф нет и налоговикоф... Не кому проверять более применение РРО. Разогнали РРО-шников, еще в 2012-м разогнали. Крававый рижим Панды разагнал.

Ответить
 • За мир
21.03.17 21:49

При яныке сопротивлялись а сейчас всем по... Когда уже эти скоты подавятся...............

Ответить
 • Денис
22.03.17 10:17

За мир, НИКОГДА

Ответить
 • Елена
22.03.17 10:02

А если интернет-магазин быітовой техники, и оплата происходит на карточку предпринимателя, то это как считается - нал или безнал. И нужен ли РРО?

Ответить
 • вера
22.03.17 10:41

Елена,

Ответить
 • ЕленаЕ
22.03.17 10:44

Елена, тёзка :), у меня похожий вопрос. Уже пошли статьи, что оплата покупателя на расчетный счет ЧПшника через платежный терминал банка это оплата наличными и её надо проводить через РРО. Вот реальная ситуация. Покупатель-юрлицо по эл.почте выписывает у ЧПшника счет, к примеру, на ноутбук сумма 10000грн. из этих 10тыс. 9900 он оплачивает со своего расчетного счета на расчетный счет ЧПшника, а 100грн доплачивает через платежный терминал. И что эти 100грн надо проводить через РРО? Или как?

Ответить
 • Alice
22.03.17 11:32

ЕленаЕ, если используете терминал , да, РРО -нужен. Закон про застосування РРОСтаття 3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані: 1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

Ответить
 • ЕленаЕ
22.03.17 11:39

Alice, я не pos-терминал имела в виду, а удаленный платежный терминал, установленный в отделении банка, т.е. ко мне в магазин-офис-склад с наличкой в руках или платежной картой никто не приходит.

Ответить
 • Alice
22.03.17 11:42

ЕленаЕ, http://chp.com.ua/all-news/item/47665-kak-predprinimatelyu-edinshchiku-izbezhat-primeneniya-rro

Ответить
 • Alice
22.03.17 11:45

если кратко, то примерно так :...... " То есть, если вы каким-то образом покупку оплатили через терминал, который ТОЛЬКО выдает деньги, то все ок, чек не нужен.Но если платеж сделан через обычный терминал самообслуживания, то будьте любезны выбить чек на своем кассовом аппарате."

Ответить
 • Юрий
23.03.17 15:25

Alice, хорошая тема. а ведь действительно может пойти задвоение оплаты (на карточку и через РРО).

Ответить
 • Татьяна
22.03.17 11:53

Alice, вроде в приватовских терминалах была такая функция, перевод средств на другую карточку. Только не ясно, что покупатель предъявит в сервисном центре, если обратиться по гарантии...

Ответить
 • ЕленаЕ
22.03.17 11:55

Татьяна, покупатель в сервисном центре прежде всего предъявит гарантийный талон, выданный продавцом.

Ответить
 • Татьяна
22.03.17 12:09

ЕленаЕ, 5) у Законі України “Про захист прав споживачів” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №7, ст. 84 із наступними змінами):а) статтю 1 доповнити пунктом 251 такого змісту:“26) технічно складні побутові товари - непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний строк”;б) частину п’яту статті 6 доповнити абзацом третім такого змісту:“Перелік груп технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, встановлюється Кабінетом Міністрів України”;в) абзац перший частини одинадцятої статті 8 викласти в такій редакції:“11. Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. Вимоги споживача щодо технічно складних побутових товарів розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу”;

Ответить
 • ЕленаЕ
22.03.17 11:52

Alice, меня эта консультация и насторожила. Вернемся к примеру . Если за ОДНУ покупку клиент рассчитался частично с расчетного счета, а частично через удаленный платежный терминал, то что пробивать через РРО? Всю стоимость покупки? Часть, оплаченную через удаленный терминал? Как программировать РРО? 1% стоимости товара? Я не придираюсь, просто хочу разобраться с учетом всех практических нюансов. Спасибо, что пытаетесь помочь.

Ответить
 • Alice
22.03.17 12:03

ЕленаЕ, меня тоже начал интересовать этот вопрос, поэтому по ходу, как грится , разбираемся вместе ;) Только что разговаривала с бухгалтером розничного магазина. Вариант " часть оплаты по РОS-терминалу+ часть нал" - выбивается одним чек на общую сумму. Вариант "часть безнал+ часть нал( картой)" - не проходит. Доплата должна быть только по безналу.

Ответить
 • ЕленаЕ
22.03.17 12:12

Alice, вот спасибо!!!! А почему "часть безнал+часть картой" не проходит? У ЧПшника на р/счете собирается вся сумма за товар, он оформляет товарную накладную и гарантийный талон. У нас иногда такое бывает, когда покупателю нужно срочно,а на его р/счете денег не хватает, пока РРО были необязательны, вопросы не возникали.

Ответить
 • Alice
22.03.17 12:16

ЕленаЕ, " А почему "часть безнал+часть картой" не проходит? " - Если карта корпоративная, то у него доплата не пройдет, так как она подвязана к р\с. А если он своей личной карточкой рассчитается, то это - уже другой покупатель, не тот, который вам оплатил первую часть по безналу.

Ответить
 • Alice
22.03.17 12:05

То есть, ваш покупатель идет со своей корпоративной картой к банкомату, который работает только на выдачу денег, и по реквизитам вашей фирмы, доплачивает на р\с. как-то так.

Ответить
 • Татьяна
22.03.17 11:57

Пытаюсь понять, если у покупателя есть чек с терминала, который только выдает деньги и расходная накладная, достаточно ли этого для сервисного центра?

Ответить
 • Бухгалтер 2012
22.03.17 13:30

Татьяна, а в привате терминалы, которые только выдают деньги? они вроде наоборот только принимают деньги, я честно говоря уже запуталась совсем. Просто не могу понять, как проводить через рро оплату по банковскому терминалу, если физически человек не приходил, деньги сразу зашли на текущий счёт, кроме того, оплатить по терминалу человек может и в 23.00, а я увижу эти деньги только на следующий день, так что ещё и рассматривать это как неоприходованные деньги?

Ответить
 • Татьяна
22.03.17 13:49

Бухгалтер 2012, да у есть банкоматы, они только выдают деньги и есть терминалы самообслуживания

Ответить
 • Бухгалтер 2012
22.03.17 14:12

Татьяна, и если клиент оплатил через терминал самообслуживания (стандартные приватовские, через которые обычно все платят), то это оплата подлежит проведению через РРО?

Ответить
 • Ирина
22.03.17 16:30

Бухгалтер 2012, В этом случае РРО не нужен. Как Вы физически можете дать клиенту (покупателю) чек РРО в момент оплаты?

Ответить
 • Татьяна
22.03.17 15:14

Бухгалтер 2012, Да

Ответить
 • Алина
22.03.17 21:47

А вот интересно... Если оплата через терминал самообслуживания это расчеты наличными, то, оплатив облэнерго или облгазу за поставленные мне киловаты/кубы через терминал самообслуживания, я имею право потребовать с них чек РРО?

Ответить
 • ЕленаЕ
22.03.17 12:17

Татьяна, у нас иногда по LG и Samsung возникают гарантийные случаи, у покупателей в сервис-центрах требуют только гарантийный талон. Иногда бывает, что через 4-5 месяцев чек РРО или из удаленного терминала уже полностью "выгорел" или "полинял", становится нечитабельным, а гарантия 1 год, пока никого из наших покупателей сервис-центры к нам за чеком не отправляли.

Ответить
 • Татьяна
22.03.17 12:21

ЕленаЕ, спасибо.

Ответить
 • Alice
22.03.17 12:13

Татьяна, не помню, что пишет на чеке из терминала, давно не распечатывала;) Но думаю, что если распечатать еще из Приват24 платежку, подтверждающую оплату, в которой указаны реквизиты продавца, то вполне пройдет. почему нет? Это так же, как и оплата по безналу. Если предъявить, например, платежное поручение, подтверждающее факт оплаты для получения товара, оплаченного согласно счета. Вам же товар отдадут, так как деньги поступили на р\с продавца.

Ответить
 • Татьяна
22.03.17 12:18

Alice, в Приват24 на самом деле не видно через какой терминал пришла оплата, который выдает деньги или который не выдает). Как налоговики собираются это проверять интересно?

Ответить
 • Alice
22.03.17 12:46

Татьяна, деньги которые приходят по эквайрингу , плательщиком указан "Розрахунки з еквайрингу", то скорее всего деньги,которые приходят по терминалам самообслуживания, тоже проходят через какой-то транзитный счет. К нам так деньги не заходили, в основном платим мы, но ради эксперемента, 5,00 грн сейчас "закинем" )) и посмотрим, как они идентифицируются в банковской выписке.

Ответить
 • Alice
22.03.17 15:44

Татьяна, как я и предполагала , деньги, оплаченные через терминал самообслуживания приходят с транзитного счета 2902...., платник он же "Транз.сч._ DN, DG, DZ" ( Приватбанк), в примечании можно указывать любую инфу, номер счета ФИО плательщика ну и т.д. Деньги по эквайрингу приходят с транз. счета 2924..., Скорее всего счета. которые начинаются на 29 ..... это для зачисления нал денег. ;)

Ответить
 • Татьяна
22.03.17 16:33

Alice, спасибо

Ответить
 • Alice
22.03.17 15:48

И еще, момент, вдруг кому-то пригодится. Можно заключить договор с банком, и все деньги которые будут приходить с терминалов самообс. будут приходить с тем примечанием, которое мы укажем в договоре. ;)

Ответить
 • Alice
22.03.17 12:31

Татьяна, не знаю ;) Но на все , что я покупала. например, в интернет-магазинах, на мэкп.ап ,например, и оплачивала через свой Приват24, - документы приходили" по полной программе" : счет+накладная+фискальный чек". На чеке, кса, написано "безготівка"....

Ответить
 • Татьяна
22.03.17 13:35

Alice, да,маразм конечно полный, это безнал, но для применения рро это нал. В общем выход один: счет, оплата с расчетного счета/касса банка, расходная накладная(

Ответить
 • Бухгалтер 2012
22.03.17 13:25

Не могу понять, почему в этот список попали куклы и прочие игрушки... или надо смотреть уже на окончательную расшифровку 9503?

Ответить
 • Наталья Сергеевна
22.03.17 15:00

Бухгалтер 2012, смотрите перечень ниже. Куклы и прочие игрушки исключили. Роботы и игрушки на р/у только со встроенным двигателем.

Ответить
 • Бухгалтер 2012
22.03.17 16:10

Наталья Сергеевна, спасибо!

Ответить
 • Шурик
22.03.17 14:40

"розiгрiвачi їжi та аналогiчнi неелектричні апарати побуто..барбекю, грилі" "Група 84 “Реактори ядерні," Да , уж. Вроде бы и дебилизма и без этого хватает, но твари работать как всегда хотят. Оторвать бы им ручки с ножками и скрутить головки, а вдруг эта "услуга врачебной помощи" уже обязательна с РРО ?

Ответить
 • Владимир
22.03.17 14:48

"а вдруг эта "услуга врачебной помощи" уже обязательна с РРО ? "Если эта "услуга" оказываются юр. лицом, то РРО уже давно обязателен.

Ответить
 • лена
22.03.17 14:49

у меня рро зарегистрирован на юр. лицо. Продажа канцтоваров. Так вот покупатели отказываются от чека, так как там не указано кто платил за товар. Накладную на каждую ручку-резинку-конверт к чеку не навыписываешся. Ставлю на обратную сторону чека печатку.

Ответить
 • Владимир
22.03.17 14:55

лена,"так как там не указано кто платил за товар" А должно быть? Что они хотят видеть в чеке?

Ответить
 • лена
22.03.17 14:56

оплата 20,00 в чеке должно быть "через Пупкина"

Ответить
 • Владимир
22.03.17 15:02

лена, Они хотят в чеке видеть свою фамилию?У Вас физ.лица покупают?

Ответить
 • лена
22.03.17 15:12

Нет, тоже юрики для авансовых отчетов. А иначе им бухгалтерия такие чеки не принимает, говорят, что на асфальте чек подобрали. (Я к покупке покрупнее накладную прикладываю с отметкой "готивкой по чеку № от __" А на мелочь не заморачиваюсь. Вот некоторые отказываются от простого чека. Прикольно бы было писать в чеке от АЗС фамилию водителя.

Ответить
 • Владимир
22.03.17 15:36

РРО поддерживают печать комментария в чеке.Можете вписывать туда фамилии.Уточните модель РРО.

Ответить
 • ЛЕНА
23.03.17 09:04

Владимир, спасибо

Ответить
 • Елена
22.03.17 16:10

Владимир, а зачем эти все сложности? Это что, прекратит произвол на таможне и контрабанду? Вроде ж за это "радеют".

Ответить
 • Владимир
22.03.17 16:16

Елена, Лена обратилась с конкретным вопросом/проблемой, на который я даю ответы, а Вы о чем?

Ответить
 • Мона
23.03.17 10:26

Очень странно, что бухгалтера не принимают "обезличенных" чеков. Допустим, чек на асфальте подобрали, а канцтовары- тоже подобрали?

Ответить
 • АЙ
23.03.17 10:29

Я на 2-й группе. Мой основной поставщик - юр.лицо.У них отродясь РРО не было и не предвидится. Весть товар белый, рассчёты - только по безналу.Вот я взял счёт, по пути домой заплатил через терминал.Шо теперь делать? Им срочно РРО ставить.Допустим, они потянут.Но зачем?Они ведь 10 лет наличные не принимали и не собираются?К гарантии и контрабанде эта ситуация - ну, вообще никаким боком.

Ответить
 • АЙ
23.03.17 10:46

Я не готов к РРО чисто финансово. За съёмное жильё - платить (я с Донбасса, ехать туда, т.к. там есть крыша над головой - не собираюсь). Аренду склада - платить. Да вообще - все эксплуатационные расходы. Семью содержать. Невзирая на сезон и размер прибыли - платить ЄП и ЄСВ, причём, никаких поблажек: ЄП 20%, как и был - без вариантов. Это я к тому, что на сегодняшний день расходов столько, что на еду считай не остаётся. К затратам на РРО не готов. Ухожу, значит, чисто в безнал. И вот даю я человеку на руки счёт и говорю: оплатите в любом банке. А он пошёл и оплатил через терминал. То ли очередь была в банке, а со временем напряг, то ли терминал где-то в удобном месте. И что мне делать? РРО срочно покупать/регистрировать и проч. - не буду. Причины - для меня веские. Человеку что сказать? "Простите, я не могу принять Ваши деньги в таком виде, давайте напишем письмо в банк, чтоб Вам их вернули"? Глухой безнал с предприятиями? Не хватит сделок, чтобы покрыть все расходы. С терминалами - это они отожгли. Вот, чтобы прижать. Так прижать.

Ответить
 • Світлана, Запоріжжя
23.03.17 10:53

АЙ, у меня такая же ситуация. Вчера позвонила на горячую линию налоговой, мне сказали, что если терминал , т.е. программно-технический комплекс самообслуживания ( ПТКС) принадлежит банку и через него любой покупатель оплатил нам за товар, то нам эту операцию через РРО не надо проводить, это считается как безнал.

Ответить
 • Ирина
24.03.17 16:01

Світлана, Запоріжжя, спасибо что написали, а то я уже засомневалась, прочитав комментарии выше. У меня ФОП на второй группе. Всю жизнь был в магазине терминал, РРО не было, и никто не заставлял ставить, налоговая проверяла - ни слова не сказали на эту тему, а тут читаю, что надо, и не могу понять ничего.

Ответить
 • АЙ
23.03.17 12:48

Світлана, Запоріжжя, спасибо. Я тоже так понял, но пишут же...

Ответить
 • Владимир
23.03.17 11:08

Світлана, Запоріжжя, Все верно, фискальный чек на перевод средств должен выдавать тот, кому принадлежит ПТКС. Для продавца данная операция чистый безнал.Но некоторые горе-комментаторы и горе-налоговики считают по своему. Шлите их в сад.

Ответить
 • АЙ
23.03.17 12:47

Я в свою налоговую по подобным вопросам уже и не звоню. Люди там - некомпетентны. Зачитывали мне в 15-м году, что нужен мне обязательно РРО раз есть наличные продажи (позвонил на горячую линию в Киев, разъяснили, когда - нужен, когда - не нужен, оказалось - не нужен). Звонил своим в начале 16-го года уточнял, сколько каких налогов платить. Ответили, что как и в прошлом: 20% ЕП и 34,7% ЕСВ. Говорю: "ЕСВ, вроде, меньше", а они: "Нет, как и в 15-м". Платил по 34,7 первый квартал. Потом в инете наткнулся на информацию, что 22% нужно. Позвонил на горячую линию в Киев, говорят, с начала года - 22%. Звоню своим - подтверждают: 22. Говорю, так а что ж вы мне о 34,7 говорили, говорят: "Не могли мы вам такое говорить, с нового года - 22". А нас штрафовать - это очень быстро.

Ответить
 • АЙ
23.03.17 12:49

Только сейчас периодически не могу дозвониться на горячую линию.

Ответить
 • Галина
23.03.17 14:41

Якщо розрахунок через еквайринг термінал ( це коли в магазині зчитує вашу карточкуЇ) то потрібно кас апарат, а якщо через банкомат, чи через касу банку то не потрібно

Ответить
 • Юрий
23.03.17 15:28

Галина, потрібно. вот если с р/р на р/р тогда не нужно

Ответить
 • Ирина
23.03.17 15:40

Юрий, выше был вопрос от Алины, я его скопировала Если оплата через терминал самообслуживания это расчеты наличными, то, оплатив облэнерго или облгазу за поставленные мне киловаты/кубы через терминал самообслуживания, я имею право потребовать с них чек РРО? Как Вы считаете?

Ответить
 • Татьяна
23.03.17 17:52

Ирина, нет, вам не передают лично в руки товар

Ответить
 • Ирина
24.03.17 09:37

Татьяна, когда я покупаю через интернет, мне тоже лично в руки товар не передают. Это не мешает налоговой требовать проводить интернет-продажи через РРО. Так в чем разница?

Ответить
 • 111
24.03.17 10:20

каждый день открываю темку и смотрю...правда, толку....Я вообще плохо понимаю всю эту ситуацию: с 1 апреля начинает действовать, и при этом на улице 24 марта, ничего до конца не известно (т.е. - надо, не надо, входит ли мой товар в этот список или нет). Никто не может ответить ни на один вопрос (ни на местном уровне, ни на горячей линии). А птом будет, как с налоговыми накладными? Задним числом прияли, а вы как хотите, так и выкручивайтесь? Уже никаких слов не осталось....даже матерных....

Ответить
 • Михайло
24.03.17 10:48

Доброго дня всім! Чи підлягає вся іграшка через РРО,чи тільки складно- технічна?

Ответить
 • Наталья Зиновьева
24.03.17 17:16

Михайло, только роботы и игрушки на р/у со встроенным двигателем.

Ответить
 • 111
24.03.17 11:37

Михайло, так вот вся абсурдность этого тут и обсуждается! Никто не знает! Конкретного определения и утверждения нет! И когда будет еще вопрос....

Ответить
 • Світлана, Запоріжжя
24.03.17 11:40

http://internetua.com/s-1-aprelya-mnozgestvo-internet-magazinov-bitovoi-tehniki-mogut-zakritsya - хорошая статья о целесообразности введения РРО

Ответить
 • ЕленаЕ
24.03.17 12:09

Світлана, Запоріжжя, да мы сами всё это видим и понимаем, что это на 100% лоббизм и протекционизм, а не забота о конечном потребителе. Кстати, вроде я поняла почему налоговая с упорством дятла настаивает, что продажи через ПТКС это наличный расчет. Есть Постанова НБУ №22 еще от 2004 года, там содержится конкретный перечень, что нацбанк считает безналичными расчетами "безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді;". Постанова безнадежно устарела, но менять её в этой части никто не спешит. Вот ДПИ и считает, что всё, что не указано в этом абзаце - это расчеты наличными. А в законе по РРО есть пункт " Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо)..." и в это "тощо" можно запихнуть что угодно.

Ответить
 • Алсу
24.03.17 12:53

И все-таки точно вводят РРО на быт. технику с 01.04.17???? или теперь ждем публикации.. а ее может и не быть? столько этих "закАнАтворцев" розвелось что уже и незнаю чья очередь сейчас лоббировать или нет рро.

Ответить
 • Татьяна
24.03.17 13:25

Алсу, Ждем публикацию

Ответить
 • Алексей Пивовар, Киев
24.03.17 14:35

Добрый день! Я не предприниматель, а инженер-разработчик электронной аппаратуры, но жена бухгалтер дала почитать этот проект. По сложной бытовой технике и игрушкам согласен. Нужны гарантии и их выполнение. Но это ужасно! Похоже, тот, кто его писал, немного не понимает о чем идет речь! Спросите хоть у студентов технических вузов!!! Перелік товарів в підгрупі 8542 “Електронні інтегровані схеми“: процесори 8542319000.Да, слово "процессор" звучит устрашающе! Но сегодня производители микросхем присылают мне образцы БЕСПЛАТНО посылками за 3-5дней с момента заказа. Производитель очень хочет, чтобы разработку делали именно на их элементной базе! А для тестовой партии ВСЕ заказываю в Китае. Производство тоже в Китае. В Украине “процессоры” давно уже покупают студенты для “поиграться” и не до конца вымершие радиолюбители. Здесь и так радиоэлектроникой заняты ФАНАТЫ, а не барыги! Вся толковая молодежь с инженерными мозгами, к огромному сожалению, сразу уезжает в Европу и далее! А оставшиеся работают на Китай! Главный вопрос не чек, а ГАРАНТИЯ. Если я правильно понимаю, то теперь при продаже этого самого "страшного процессора" стоимостью в 7-10грн, а лучше 150-200грн мне должны еще дать и гарантийный талон!!! Я могу его впаять (подвергнуть нагреву до 280-430 градусов с использованием химических реактивов (по другому его включить нельзя!!!), залить свою прошивку, и если у меня что то не получилось, то обратится к продавцу с требованием поменять на новый. Бред!!! Любой здравомыслящий продавец мне откажет в обмене! Ура! У меня ж есть чек РРО! Я пишу жалобу и требую провести техническую экспертизу. КТО у нас в стране может провести такую экспертизу? Сколько она будет стоить? Если не дорого (1000-3000грн), то готов открыть новый бизнес. У меня есть неудавшиеся разработки, пусть эта “сертифицированная лаборатория” убедит меня, что “процессор” исправный, но для этого им придется проанализировать все мои ошибки и дать письменное заключение. За это я готов платить! Стоимость нормального тестового центра, который проводит тестирование современных процессоров, начинается с десятков миллионов долларов! Для информации: В Китае ввозные пошлины на электронные комплектующие “нулевые”. Логика в том, что чем больше будет ввезено комплектующих, тем больше будет создано рабочих мест для инженеров и рабочих. Посмотрите, сколько они производят, а сколько мы!У нас некоторые “государственные мужи” хотят учитывать предполагаемое количество половых актов петуха с курицами, для точного расчета налогов. Бред!

Ответить
 • Андрей
28.03.17 22:40

Алексей Пивовар, Киев, Почему бред, все логично ,очень логично у следователей НКВД нет понятия создавать, вообще нет нет понятия строить , приносить пользу, также нет понятия сотрудничество и в том числе интересы государства которые всегда совпадают с интересами "создавателей" . Психотип "современный крепостной ставший работником НКВД"

Ответить
 • Владимир
24.03.17 16:13

Алексей Пивовар, Киев, Вы не утрируйте.Речь идет не о Вашем копеечном процессоре, а например об этомhttp://hard.rozetka.com.ua/intel_bx80660e52660v4/p13052585/

Ответить
 • Алексей Пивовар, Киев
24.03.17 18:18

Владимир, извините, но это напоминает слово "машина" , она бывает игрушечная из дерева для детского творчества, и BMW X6, но по закону гарантийный срок и автосервис теперь должен быть для всех одинаковый!!! Я понимаю, что все машины депутатов проходят таможню как деревяные игрушки и разработчики закона теперь пытаются закрыть эти щели, но депутаты себе сделают новую щель, а вот с детьми то как быть? Вы смешиваете все вместе! Зачем???Я говорю про микросхемы для разработки и радиолюбительства, а Вы их сравниваете с Процессорами для Серверов! Это не одно и то же, как и машины!!!Как можно дать гарантию студенту на процессор PIC16F876A-I/SS http://old.vdmais.ua/index.php/product/849963.htmlhttp://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582C.pdf или ADSP-BF533SBST400http://old.vdmais.ua/index.php/product/923370.htmlhttp://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADSP-BF531_BF532_BF533.pdf.?Для установки их необходимо специальное оборудование и специальные знания,Софт пишет ученик! Какая гарантия может быть для человека который это паяет на коленках!!? Как это отслеживать?

Ответить
 • АЙ
25.03.17 22:28

Алексей Пивовар, Киев, слово "гарантия" и слова о том, что действие этого закона уменьшит или прекратит контрабанду - всё только для того, чтобы обязать как можно больше торговцев поставить РРО. О конечном потребителе те, кто пропихивает этот закон не то что в последнюю очередь думают, а вообще не думают. Гарантия и борьба с контрабандой - это они показывают народу, как наше правительство о нём заботится. Потом ещё будут писать везде и показывать по телевизору, как всем украинцам лучше жить стало, благодаря и этому новшеству. И ещё придумают/расскажут простому народу на чём ещё сэкономить можно.

Ответить
 • Манагер
24.03.17 18:13

а если продаешь лишь бу технику терминал тоже ставить?

Ответить
 • Татьяна
27.03.17 15:39

Манагер, нет, она не подлежит гарантийному ремонту. Но только если вы фоп единщик до 1 млн. оборота

Ответить
 • Ігор
25.03.17 13:47

Цікаво, чи продаж картриджів до принтерів підпадають під РРО?

Ответить
 • Лика
28.03.17 09:34

Так что с опубликованием??? Сегодня 28 марта. Как работать с 1 апреля???

Ответить
 • Татьяна
29.03.17 17:13

Лика, Узнаем утром 1-го(((

Ответить
 • Толик
28.03.17 14:13

Кто-то писал выше что спецом опубликуют 31 числа а с 1 го будут нагибать...(

Ответить
 • Муж гениальной жены
28.03.17 23:07

У жены родилась шикарная идея - продавать пакет, например, за 500 грн., а в подарок давать технику или игрушки. Для продажи пакетов РРО не нужен ведь?!

Ответить
 • Татьяна
29.03.17 14:47

Муж гениальной жены, А кто у вас купит технику без гарантии? Вы же в сервисный центр с чеком на пакет не пойдете.

Ответить
 • 123
29.03.17 16:03

Где опубликован перечень? Нигде не могу найти.

Ответить
 • Татьяна
29.03.17 16:48

123, Вроде не опубликовали еще

Ответить
 • 4545412
03.04.17 13:33

И что мы имеем? Перечня опубликованного так и нет... как планировать свою деятельность?Кто что думает?

Ответить
 • Юлия Владимировна
05.04.17 10:57

c 1 апреля РРО можно пока еще не применять?

Ответить
 • Юрий Андреевеч
07.04.17 14:50

Постановлением КМУ от 16.03.2017 г. № 231 утвержден Перечень групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, в целях применения регистраторов расчетных операций. Этим перечнем должны руководствоваться предприниматели – плательщики единого налога при определении права работать без РРО. Постановление вступает в силу через 30 дней после официального опубликования (ранее предусматривалось, что оно будет действовать со следующего квартала после опубликования). Опубликовано оно 7 апреля 2017 года в газете «Урядовий кур’єр» № 66. Следовательно, применять РРО единщики обязаны с 7 мая 2017 года.

Ответить
 • Танюшка
07.04.17 14:52

Слышала, что перечень уже, якобы, опубликовали, с мая работаем с кассовыми аппаратами. Но не могу найти подтверждения. Скиньте ссылку. Спасибо!

Ответить
 • Юрий Андреевич
10.04.17 10:01

новый список товаров для продажи через кассовые аппаратыhttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249891557

Ответить
 • Юрий Андреевич
10.04.17 10:26

Кому нужен РРО всё в подробном виде описаноhttps://i.factor.ua/journals/nibu/2017/march/issue-24/article-26128.html

Ответить
 • Александр Коваленко
20.04.17 21:10

А что делать мелким предпринимателям работающим в деревне? как нам платить налоги? если в день 2-3 человека в магазинчик заходит..:(закрываться и все отдать городам? Мы тоже люди, живем в зоне АТО, еще и кассовые теперь нам впаривают снова все по кругу с 2002г..Це зрада чи перемога?Просто не останется выхода мелким предпринимателям, либо закрыться и уехать т,к, нужно кормить семью, или взять дубину и отху,,я рить по ребрам лоббистов и реализаторов этого закона в раде...Настройте работу таможни, постройте границу с рашкой (где делся яценя со стеной?)и не будет такого количества левых товаров...Подскажите пожалуйста по продаже б/у техники, нигде не нашел почитать...

Ответить
 • Александр Коваленко
21.04.17 17:54

https://petition.president.gov.ua/petition/35953

Ответить
 • Александр Коваленко
22.04.17 18:27

#10 Buroksana 21.04.2017 22:36ВНИМАНИЕ! Власть целенаправленно уничтожает малый и средний бизнес!Если ничего не делать, завтра жизнь станет ещё дороже! А "хозяева" этой жизни ещё богаче!Если Вы покупаете любые электрические или механические товары, на которые распространяется гарантийный срок, скоро они станут дороже! А это от наручных часов, фенов, чайников, клавиатур до планшета, телефона, компьютера или телевизора. Даже наушники и утюги попали в немилость к власти. Почему?Принят и вступил в силу закон, обязывающий всех, даже самых мелких предпринимателей установить кассовые аппараты при продаже любых технических устройств, имеющих хоть какую-то гарантию. Всё бы ничего, но:- Установка кассового аппарата 5000грн.- Ежемесячное обслуживание 300грн.- Плюс затраты на закачку товарного списка в аппарат. Не у всех в недорогих магазинах бытовой техники и компьютеры то есть.- Плюс колоссальный прессинг со стороны налоговой по кассовой дисциплине. Насиров, бывший глава налоговой, под следствием, но на его месте сейчас не менее "честные" функционеры...Что мы можем сделать? Пока немного. Мы можем подписать петицию, которая появилась 19 апреля с просьбой к президенту отменить Закон № 1791-VIII (Законопроект № 5132) о внесении изменений к Налоговому кодексу и другим законам ради пополнения бюджета в 2017г. То, что касается введения кассовых аппаратов "спрятано" в абзаце 31.Власть даже не скрывает истинных своих намерений. Они не хотят бороться с коррупцией. Они хотят увеличить поборы! Вот петиция за отмену этого закона:https://petition.president.gov.ua/petition/35953Подпишите её, пожалуйста! Спасите народ от коррумпированного беспредела!Если ничего не делать, воздух рано или поздно таки сделают платным! Коммунальные уже зашкаливают. Уровень жизни падает ниже любых ожиданий. А "слуги народа" богатеют, декларируя сотни килограмм наличных долларов, не прошедших ни через один кассовый аппарат! Создаётся ощущение, что живём в стране "Синьора Помидора"...Если Вы себя уважаете и хотите иметь право решать, как жить в нашей стране, обеспечьте максимальный репост этому письму. Пусть они хотя бы знают, сколько людей может вскоре выйти на очередной майдан для смены одних кровопийцев на новых!

Ответить
 • Александр Иванович
23.04.17 08:57

Выше писали, что из игрушек только роботы и р/у модели с двигателем, а в перечне есть и куклы и очень "широкая" группа - ІНШІ ІГРАШКИ. Так что за игрушками теперь все идут в сети?

Ответить
 • Александр Коваленко
23.04.17 11:11

Был в пятницу в налоговой, толком не могут разъяснить списки товаров, говорят звоните на гарячую линию....Не понятно мышки, флешки и зарядки попадают или нет? что попадает под спортинвентарь?

Ответить
 • ПС
25.04.17 15:44

Вопрос: ФОП, работаю давненько, есть постоянные клиенты, а есть и партнеры. Цены для них и для розницы, естественно, разные - то есть один и тот же товар может быть продан за 3 разные цены. Как тут быть с кассовым аппаратом?

Ответить
 • Роман
04.05.17 15:05

жити по новому,,,,в гріб вони хочуть усіх нас загнати або себе приймаючи такі рішення

Ответить
 • Александр Коваленко
09.05.17 09:08

7-е прошло, какие результаты?

Ответить
 • Виталий
11.05.17 23:39

Пока убрал с витрин товары из списка. суки.

Ответить
 • Александр Коваленко
14.05.17 08:34

Виталий, какие именно убрали? у меня игрушки, а в списке есть пункт "Інші іграшки". Мне что все убрать?

Ответить
фото автора В фокусе
Виталина Мирошниченко Отчет по ЕСВ ФЛП за 2021 год: примеры заполнения ...
101193 176
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям