Отключить рекламу

Подпишитесь!


22.01.18
10477 1 Печатать

Звітність підприємців 1 групи єдиного податку: відповіді на запитання та приклади заповнення

1. Які звіти слід подати за 2017 рік та у які терміни?

 • по строку 9 лютого 2018 року Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску Таблиця 2 Додатку 5 за 2017 рік (форма Звітності затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 року № 435 із змінами та доповненнями);
 • по строку 1 березня 2018 року слід подати Податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за звітний 2017 рік (форма Декларації затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 року №578 із змінами та доповненнями).

2. Скільки звітів за 2017 рік слід подати  новоствореним  підприємцям 1 групи єдиного податку та у які терміни?

Звертаємо увагу новостворених у 2017 році ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування першої групи – за 2017 рік вони зобов’язані відзвітувати по загальній і по спрощеній системах оподаткування та подати три податкові Декларації.

Звітність по загальній системі оподаткування: першу декларацію необхідно було подати за період з моменту державної реєстрації до періоду обрання спрощеної системи оподаткування (Декларація про майновий стан і доходи за результатами звітного кварталу, в якому розпочато таку діяльність). Другу декларацію – за результатами податкового (звітного) року – за 2017 рік по строку 9 лютого 2018 року.

Звітність по спрощеній системі – подається виключно за період здійснення ФОП господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування. Податкова декларація платника єдиного податку – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року – за 2017 рік по строку 1 березня 2018 року.

Приклад: ФОП зареєстрований 15 вересня 2017 року та з 1 жовтня 2017 року набув статусу платника 1 групи єдиного податку – у які терміни йому звітувати? – першу Декларацію про майновий стан і доходи такий ФОП мав подати за третій квартал 2017 року в термін до 10 листопада 2017 року. Другу Декларацію про майновий стан і доходи – зобов’язаний подати по строку 9 лютого 2018 року та по строку 1 березня 2018 року подати Податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за звітний 2017 рік. Також по строку 9 лютого він зобов’язаний подати за 2017 рік дві Таблиці (1 та 2) Додатку 5 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (форма Звітності затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 року №435 із змінами та доповненнями).

3. На що звернути увагу при перевірці звітності?

       Нагадуємо, що у 2017 році підприємці 1 групи єдиного податку мали право сплачувати єдиний внесок у сумі не менше за 0,5 мінімального страхового внеску

(352 грн. на місяць) із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пропорційно сплаченому єдиному внеску.

      При заповненні ФОП відповідної податкової Декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця та звітності з єдиного внеску підприємцям 1 групи єдиного податку необхідно звернути увагу на особливості визначення суми доходу, з якої вираховується єдиний податок та єдиний  внесок.

       Загальна сума доходу ФОП у Податковій декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за звітний 2017 рік (за кодом рядків 01,  08) – записується з Книги обліку доходів.

      Звіт з ЄСВ заповнюється: рядок 4 Таблиці 2 = не менше 352 грн. на місяць; рядок 3 Таблиці 2 = 22% та рядок 2 Таблиці 2 (самостійно визначена сума, на яку нараховується ЄСВ) – визначається за 2017 рік не менше за 1600 грн. на місяць (3200 Х 0,5).

      ! У разі, якщо підприємець 1 групи єдиного податку  добровільно сплачував 704 грн. Звіт з ЄСВ заповнюється: рядок 4 Таблиці 2 = не менше 704 грн. на місяць; рядок 3 Таблиці 2 = 22% та рядок 2 Таблиці 2 (самостійно визначена сума, на яку нараховується ЄСВ) – визначається за 2017 рік не менше за 3200 грн. на місяць.

 ! Якщо підприємець 1 групи єдиного податку   звільняється від сплати внеску (є особою з інвалідністю або пенсіонером за віком та отримує пенсію або соціальну допомогу) він взагалі не подає Звіт.

4. Які основні правила і особливості заповнення Декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2017 рік?

 1. Декларація заповнюється наростаючим підсумком з початку року
 2. Якщо будь-який рядок декларації не заповнюється у зв’язку з відсутністю даних (суми), то в ньому робить прокреслення
 3. Декларація, у тому числі в електронній формі, заповнюється українською мовою
 4. У декларації окремо відображають доходи, які оподатковуються за основною і за підвищеними ставками
 5. Фізичні особи – платники єдиного податку заповнюють декларацію, використовуючи дані з Книги обліку доходів
 6. Декларацію підписує сам підприємець або його представник за довіреністю

Головне

Розділ «Загальна інформація»:

Рядок 01 – вказати тип Декларації «Звітна»;

Рядок 02 – вказати податковий (звітний період) «Рік» та «2017»;

Рядок 03 – заповнити у разі подання уточнюючої податкової Декларації;

Рядок 04 – вказати контролюючий орган до якого подається декларація, наприклад

«ДПІ у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області»;

Рядок 05 – вказати прізвище, ім’я, по батькові ФОП;

Рядок 06 – вказати податкову адресу (місце проживання) ФОП;

Рядок 07 – вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта

Розділ І «Загальні показники підприємницької діяльності»

Рядок 08 – підприємцем 1 групи єдиного податку не заповнюється;

Рядок 09 – вказати види підприємницької діяльності, які здійснювались ФОП у звітному періоді. Зазначається «Код згідно з КВЕД» та «Назва згідно з КВЕД».

Розділ ІІ «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку першої групи»

Вказуються поквартально сплачені щомісячні авансові внески платниками єдиного податку першої групи:

За І квартал – 480 грн.

За ІІ квартал – 480 грн.

За ІІІ квартал – 480 грн.

За IV квартал – 480 грн.

За кодом рядка 01 – вказується обсяг доходу отриманий ФОП  за звітний (податковий) період 2017 року (в грн. з коп.)

Розділ V «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку»

За кодом рядка 08 – вказується загальна сума доходу за звітний за звітний (податковий) період 2017 року –  дані для заповнення рядка переносяться з рядка за кодом 01 та рядок 08 Розділу V = рядку 01 Розділу V

Заповнення післятабличної частини Декларації. Вказати дату подання декларації; підпис підприємця, його ПІБ або його уповноваженої особи, відбиток печатки за її наявності

5. Які основні правила та особливості заповнення Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Таблиця 2 Додатку 5)?

 1. Заповнювати Звіт – українською мовою, суми вносити у гривнях з копійками. Порожні рядки прокреслюються
 2. Якщо Звіт заповнюється від руки, використовується ручка з чорним або синім чорнилом, знаки проставляються в окремих клітинках, записи роблять літерами, не виходячи за межі клітинок

Заповнення бланку Титульного аркушу Звіту

Графа 1 - вказати рік за який складається звіт – «2017» та вказати тип форми «Початкова».

Графа 2 - вказати  податковий номер, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, контактний номер телефона ФОП. Якщо РНОКПП (ідентифікаційний номер) не отримували і про це є відмітка в паспорті, вказати серію та номер паспорта.

Графа 3 – вказати код територіального фіскального органу, до якого подається звіт (можна уточнити в ДПІ за місцем обліку).

У частині «Перелік таблиць звіту» у рядку 2 поставити позначку (+,V).

! Після табличної частини поставити підпис, прізвище, ім’я, по батькові ФОП, дату заповнення Звіту і відбиток печатки за її наявності

Заповнення Таблиці 2 Звіту

Графа 1 - вказати рік за який складається звіт – «2017»

Графа 2 - вказати  податковий номер, прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, контактний номер телефона ФОП. Якщо РНОКПП (ідентифікаційний номер) не отримували і про це є відмітка в паспорті, вказати серію та номер паспорта та зазначити тип форми «Початкова».

Заповнення табличної частини

Графа 1 «Місяць» навести  дані зі сплати ЄВ помісячно за весь 2017  рік.

Графа 2  «Самостійно визначена сума, на яку нараховується єдиний внесок, але не менше за розмір мінімальної заробітної плати» - вказати суму, з якої ФОП сплачував внесок у звітному періоді. Заповнюється з врахуванням того, що  така сума не може бути меншою за мінімальну зарплату, що діє у відповідному місяці

(для платників єдиного податку першої групи із застосуванням ставки 0,5 (3200 Х 0,5 = 1600 грн.), і не може перевищувати суми 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (січень – квітень 2017 року 40 000 грн., травень – листопад 2017 року 42100 грн., грудень 2017 року – 44050 грн.).

Графа 3 «Розмір єдиного внеску» – вказати ставку ЄВ 22%.

Графа 4 «Усього до сплати» – вказати  визначену суму ЄВ, до сплати за місяць (гр.2 х гр.3), не менше 352 грн. (при добровільній сплаті 704 грн.), але не більше (січень – квітень 2017 року 8800 грн., травень – листопад 2017 року 9262 грн., грудень 2017 року – 9691 грн.).

Під табличною частиною проставляються ставка ЄВ (22%) і загальна сума ЄВ нарахованого до сплати.

Правильність зазначених відомостей в Звіті підтверджується підписом і прізвищем ФОП та проставляється дата заповнення Звіту.

Зразки заповнення звітності додаються.

 

По материалам Головне управління ДФС у Черкаській області
Отключить рекламу
Комментарии
 • Сомневающийся
22.01.18 11:01

Надо отдать должное ДФС в Черкасской области, которые дали разъяснения вопреки позиции ЗИР, но в соответствии с НКУ. В прошлом году 3 налоговые давали неправильное разъяснение по поводу количества сдаваемых деклараций "новенькому" ФОПу-единщику. Потом эти публикации как вирус распространили бухгалтерские электронные сайты и сайт налоговой "Вестник". После моего вмешательства и обращений часть сайтов и налоговых (включая Вестник) убрали недостоверную информацию со своих электронных страниц. Самой упёртой, а значит, и туповатой, оказалась ДФС в Закарпатской области, которая не хотела признавать свою ошибку и удалять ошибочную информацию, продолжая настаивать, вопреки ст. 177.5.2 НКУ, что "новенький" ФОП, который вовремя подал заявление и перешёл на 1 или 2 группу, с 1 числа следующего месяца, должен подавать одну декларацию про майновий стан — годовую. А ДФС в Черкасской области плюнули на ДФС в Закарпатской области, проигнорировали разъяснения в ЗИРе, а просто открыли НКУ и дали правильный ответ, что "новенькие" ФОПы-единщики должны подати три податкові Декларації (в т.ч. две "про майновий стан і доходи"). Здесь я пишу без иронии и сарказма.
И спасибо нашему сайту 

Ответить
  Оценить
 • 13
 • 0
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться