при подписке на рассылку
04.12.18
3375 0 Печатать

Складання податкових накладних при здійсненні операцій, що мають безперервний або ритмічний характер

Які особливості складання податкових накладних (далі — ПН) при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, що мають безперервний або ритмічний характер?

У разі здійснення постачання товарів/послуг (крім здійснення операцій, визначених п. 44 підрозд. 2 розд. XX ПКУ, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, постачальником (продавцем) може бути складена зведена ПН:

покупцям – платникам податку – не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така ПН, протягом такого місяця;

покупцям – особам, не зареєстрованим платниками податку, – не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така ПН, протягом такого місяця.

У разі якщо операції, визначені п. 44 підрозд. 2 розд. XX ПКУ, мають безперервний або ритмічний характер постачання, платники податку:

покупцям – платникам податку – можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведені ПН на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця;

покупцям – особам, не зареєстрованим платниками податку, – можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведену ПН з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця.

У разі складання зведеної ПН в графі «Зведена податкова накладна» зазначається код ознаки 4.

У разі складання зведених ПН покупцям – особам, не зареєстрованим платниками податку, у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» такої ПН робиться позначка «Х» та зазначається тип причини 02. При цьому у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

У графі 2 зведеної ПН зазначається весь опис (номенклатура) поставлених протягом місяця товарів/послуг.

При цьому відсутність факту оплати поставлених товарів/послуг (крім визначених п. 44 підрозд. 2 розд. XX ПКУ) не звільняє постачальника (продавця) від складання зведеної ПН.

Зведені ПН (крім зведених ПН, складених у разі здійснення операцій, визначених п. 44 підрозд. 2 розд. XX ПКУ) не складаються на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). У разі якщо станом на дату складення зазначених ПН сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається ПН у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

По материалам Категорія 101.16 «ЗІР»
Теги
Отключить рекламу
Комментарии