Отключить рекламу

Подпишитесь!


11.01.19
41937 31 Печатать

Штатний розпис. Складання та внесення змін

Мінпраці листом від 27.06.2007 р. № 162/06/187-07 визначено, що штатний розпис – це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати і посадові оклади працівників. З урахуванням необхідності врегулювання та забезпечення прав працівників на працю, захисту від незаконного звільнення та оплату праці, затвердження штатного розпису на підприємствах, установах, організаціях та фізичними особами-підприємцями є обов’язковим.

Типова форма штатного розпису затверджена наказом Мінфіну вiд 28.01.2002 р. № 57 та є обов’язковою для підприємств, установ, організацій бюджетної сфери. Підприємства інших форм власності та господарювання використовують типову форму штатного розпису як зразок під час власного кадрового та бухгалтерського обліку працівників.

Обов’язковим у штатному розписі є зазначення назви посад, чисельності персоналу і окладів по кожній посаді.

Згідно з п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення України від 29.07.1993 р. № 58, записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у національному класифікаторі України «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327 (далі – класифікатор професій), який призначений для застосування всіма суб’єктами господарювання.

Відповідно до статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Штатний розпис, як правило, запроваджується з початку календарного року і діє протягом усього цього року. Обмеження відносно терміну затвердження штатного розпису є лише для бюджетних установ. У не бюджетних підприємствах періодичність затвердження штатного розпису законодавством не визначена.

Підставами для перегляду та внесення відповідних змін до штатного розпису можуть бути, зокрема, зміна структури підприємства або перейменування структурних підрозділів, введення (виведення) штатних одиниць, зміна розміру посадових окладів (тарифних ставок (окладів), назви посад, розрядів, категорій тощо.

Крім того, наказом від 15.05.2018 р. № 511 Мінфіном внесені зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435, згідно з якими Порядок та форми звітності викладено у новій редакції. У таблиці 5 форми № Д4 додано 4 графи для відображення інформації про посаду, яку обіймає працівник (виконувану роботу), а саме, професійна назва роботи, код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР), код класифікатора професій (код КП), назва посади.

Зазначена інформація вибирається із покажчика професійних назв робіт класифікатора професій.

Недотримання вимог щодо визначення найменування посади (професії) відповідно до вимог класифікатора професій в подальшому може позбавити працівника деяких пільг та гарантій, зокрема, права на скорочений робочий день, додаткову відпустку, отримання доплат і надбавок до посадового окладу (тарифної ставки), пільгове пенсійне забезпечення.

Враховуючи вищезазначене, розроблення та перегляд штатного розпису мають здійснюватися з урахуванням вимог класифікатора професій та назви посад і професій мають відповідати назвам, визначеним у класифікаторі.

Увага. Згідно з ч. 3 ст. 32 Кодексу законів про працю України зміна найменування посад працівника є зміною істотних умов праці, про яку роботодавець має повідомити його не пізніше ніж за два місяці.

По материалам ГУ Держпраці у Миколаївській області
Отключить рекламу
Комментарии
 • Сомневающийся Sкептиk
11.01.19 07:27

Даже Минтруда признаёт, что штатное расписание – для предприятий, учреждений, организаций. И тем не менее существуют любители составлять штатное расписание для ФОПов-работодателей! Это высшая степень "юмора" (правда, для меня не понятного) – с умным видом придумывать штатное расписание для ФОПа и говорить ему при этом: "так надо, при проверке могут попросить предоставить".

Ответить
  Оценить
 • 39
 • 8
 • Ева
11.01.19 08:14

Сомневающийся Sкептиk, полезла смотреть законодательство. В ХКУ ст.64 только "предприятия". Посмотрела Порядок №1078 про индексацию, там же отталкиваются от базового месяца, который вроде должен быть связан со штатным расписанием. Тоже нет ни слова про него. Но у меня появился вопрос: в Порядке 1078 индексации подлежит ЗП наёмных работников ПРЕДПРИЯТИЙ. А что с работниками у ФОПов, у них не индексируется? Или я с утра что-то не понимаю? 

Ответить
  Оценить
 • 11
 • 0
 • Сомневающийся Sкептиk
11.01.19 08:42

Ева, насчёт индексации: есть ст. 33 ЗУ "Про оплату праці", а этот закон распространяется на всех работодателей. В Порядке № 1078 написано, что он "поширюється на фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників" и "підвищення тарифних ставок (окладів), стипендій, виплат, " Слов и словосочетания "штатное расписание" – в Порядке я не нашёл :)

Ответить
  Оценить
 • 16
 • 3
 • Ева
11.01.19 08:52

Сомневающийся Sкептиk, а что делать с п.2 Порядка № 1078, там нет ни слова о ФОП?

Ответить
  Оценить
 • 7
 • 1
 • Оксана
11.01.19 08:08

Сомневающийся Sкептиk, Вы не правы-нет нужно и для ФОП и даже приказ про его утверждение).

Ответить
  Оценить
 • 10
 • 22
 • Сомневающийся Sкептиk
11.01.19 08:30

Оксана, значит, Вы одна из любительниц составлять штатное расписание?
Не прав – почему? Просто, потому что Вы его хотите составлять, а я не нахожу оснований для его составления? Приказ на основании чего? 
Приведите любую законодательную норму (хотя бы одну!) по состоянию на 11 января 2019г., где сказано, что ФОП обязан составлять:
1. Штатное расписание.
2. Приказ на его утверждение.

Ответить
  Оценить
 • 35
 • 8
 • Оксана
11.01.19 09:49

Сомневающийся Sкептиk,нет я не веду ФОП-ов.И я не учитель-на этом сайте я информацию об изменениях в Законодательстве  черпаю.Точно понимая -что оно у нас не заточено -размыто и трактовать можно по разному-всё это лишь"чья то" точка зрения и каждый спец выбирает свою тактику.По этому стараюсь самообразовываться постоянно и если коллега просит какой то документ всегда стараюсь идти на встречу( а не доказывать что это не надо -ха-ха)-потому что это его позиция , с которой он будут дальше отстаивать интересы своего предприятия! А впечатление от Ваших комментариев-что вы "смакуете"  по принцыпу и ты дурак и ты и ты..По сути -нормативка по кадрам у нас основная совковая еще и писалась соответственно когда ФОПОВ и в помине не было..Но отстутствие документов этих-можно подвести под нарушение закона о труде..приблизительно вот так:с учетом необходимости урегулирования и обеспечения прав работников на труд, защиту от незаконного увольнения и оплату труда утверждение штатного расписания является обязательным, и отсутствие последнего следует считать нарушением требований законодательства о труде, за которое работодатель может нести административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях.Обратите внимание раньше ПРЕДПРИЯТИЕ в нормативках-сейчас РАБОТОДАТЕЛЬ.

В законодательстве штатное расписание упоминается лишь в ч. З cт. 64 Хозяйственного кoдекса Украины № 436-IV oт 16.01.2003, согласно кoторой предприятие самостоятельно определяет cвою организационную структуру, уcтанавливает численность работников, штатное расписание.

Но определение штатного расписания ни один закон или нормативно-правовой документ нe содержит.

Согласно письму Минтруда Украины № 162/06/187-07 oт 27.06.2007, штатное расписание - это дoкумент, устанавливающий для дaнного предприятия, учреждения, организации cтруктуру, штаты и должностные оклады pаботников. Штатное расписание cодержит названия должностей, численность пeрсонала и оклады по кaждой должности. А утверждение pуководителем предприятия штатного расписания пpоизводится путем издания специального лoкального нормативного акта (приказа), кoторый бyдет определять количество работников кaждой профессии с рaспределением штатных единиц пo структурным подразделениям предприятия.

B Кодексе законов o труде тоже не вcтречается понятие «штатное расписание», нo п. 1 ч, 1 cт. 4

Ответить
  Оценить
 • 26
 • 15
 • Сомневающийся Sкептиk
12.01.19 09:50

Оксана, то, что Вы даёте коллегам документы, это прекрасно и здорово, если это документы правильные. Если же Вы им даёте НЕверные документы, то это медвежья услуга. 

Ответить
  Оценить
 • 10
 • 8
 • Сомневающийся Sкептиk
12.01.19 09:35

Оксана, а вообще-то позиция интересная: "я не веду ФОП-ов", но влезу с разъяснениями по ФОПам и плевать, что в статье, которая здесь опубликована, нет ни слова про ФОПов: раз у меня есть сохранённое древнее неправильное письмецо – выложу его сюда, без всяких пояснений и доводов, и скажу, что все неправы.
Прикольно! А зачем оно? Не зная – лезть и спорить? Вот я честно говорю, что очень плохо разбираюсь в НДСе, но никогда не лезу в дискуссии со своими  советами по НДСу: а вот вы не правы, потому что у меня есть письмецо и там написано по другому, а я очень хочу его куда-то выложить. ДФС тоже выкладывает свои письма, разъяснения, которые часто противоречат законодательству, – хотите пользоваться ими? На здоровье! Не хотите? – пользуйтесь нормами законодательства, а не писем. Как-то я в телефонном режиме спорил с начальником управления ДФС Украины, которая также доказывала мне: "но вот в ЗИРе ведь написано так!", а я ей пояснял, что в ЗИРе ответ неверный и противоречит НКУ, через полгода переписок налоговая поменяла разъяснения в ЗИРе: причём точно также, как вначале из одного и того же текста разъяснения она давала неверный, противоречащий НКУ вывод, то потом из того же текста вывод в разъяснении изменился на противоположный. А теперь представьте плательщика, которому лень заглянуть в НКУ и он открывает только ЗИР: вначале он будет пользоваться неправильным "советом" и попадёт под штрафы, потом (после исправлений в ответе) – правильным. Но ЗИР – это просто подсказки, точно также, как и всякие письма, разъяснения, консультации, кроме: ИНК, которая может применяться только тем плательщиком, который её получил, и обобщающей НК, которая действует "на всех"  

Ответить
  Оценить
 • 13
 • 3
 • Сомневающийся Sкептиk
12.01.19 09:41

Продолжение. Очень, ОЧЕНЬ давно в Центре занятости мне попытались навязать своё "мнение", основываясь на их внутреннем письме (без регистрации в Минюсте). Я не поленился, взял и от имени ФОПа написал распоряжение, что работники того ЦЗ обязаны 1 раз в неделю приходить к ФОПу и мыть ему окна в торговых точках, просил это довести до сведения всех продавцов (это был один из моих "аргументов")Через 2 месяца споров и пререканий со стороны ЦЗ, они сделали так, как хотел я (т.е. по закону, а не по письму, которое для меня не имеет никакого отношения)

Ответить
  Оценить
 • 16
 • 2
 • 111
23.01.19 20:02

Сомневающийся Sкептиk, а можно вопрос, каким образом ФОП заполняет  показатель "штатная численность  работников" отчета по ЕСВ? на основании ЧЕГО?

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • Сомневающийся Sкептиk
11.01.19 15:25

Оксана, ещё раз: есть законодательный акт по штатному расписанию для ФОПов? Нету!
Есть законодательный акт, обязывающий ФОПа-работодателя издавать Приказ об утверждении штатного расписания? Нету! А на нет, и суда нет :) Выделенное Вами жирным шрифтом выдержка из чьего-то письма мне ни о чём не говорит. 

Ответить
  Оценить
 • 19
 • 6
 • Оксана
11.01.19 09:51

продолжение-B Кодексе законов o труде тоже не вcтречается понятие «штатное расписание», нo п. 1 ч, 1 cт. 40 КЗОТ предусматривает, чтo трудовой договор пo инициативе собственника или упoлномоченного им органа мoжет быть расторгнут в cлучае сокращения численности или штата pаботников. И так как сокращение штата работников бeз штатного расписания сделать невозможно, оно являeтся необходимым документом для увольнения pаботников в связи с укaзанными условиями. Следова­тельно, для сoблюдения норм трудового законодательства без штатного расписания нe обойтись.

Есть упоминание штатного расписания в Разделе 1 «Про­фессии pуководителей, профессионалов, специалистов и тeхнических служащих» Выпуска 1 «Профессии pа­ботников, являющиеся общими для вcех видов экономической деятельности» Справочника квaлификацион­ных характеристик профессий работников, утвeржден­ного приказом Минтруда Украины № 336 oт 29.12.2004 г. Например, должностные инструкции разрабатываются и ут­верждаются с учетом оcобенностей штат­ного расписания предприятия. Инструкции cоставляются для работников вcех должностей, укaзанных в штатном расписании. B штатном расписании нужно использовать пол­ные названия должностей в сoответствии со Справоч­ником, включая квaлификационную категорию.

Вопросы, cвязанные с учетом штатных работников, урегулированы Инструк­цией пo статистике количества работников, утвeржден­ной приказом Госкомстата Украины № 286 oт 28.09.2005. Eе действие распространяется нa всех юр­идических лиц, филиалы, пpедставительства и дpугие обо­собленные подразделения, а тaкже нa физических лиц-предпринимателей, иcпользующих наемный труд.

Ответить
  Оценить
 • 22
 • 16
 • Сомневающийся Sкептиk
11.01.19 17:15

Оксана, в той же любимой Вами инструкции написано про форми державних статистичних спостереджень по труду. Если Вы утверждаете, что ВСЯ инструкция распространяется на ФОПов, назовите хоть одну обязательную форму стат.спостереджень по труду, которую ФОП должен сдавать в статистику??!! Идём по инструкции далее, дошли до п.2 "Облікова кількість штатних працівників". Читаем: "підприємства", "підприємстві", "з підприємством". Есть там хоть слово про ФОПов-работодателей? НЕма! 

Ответить
  Оценить
 • 17
 • 3
 • Буржуй
11.01.19 15:56

Оксана, спасибо очень все подробно Но если Вы почитаете приказ о утверждении инструкции за подписью главы Осауленко то в пункте 2 там только только юридические лица всех форм собственности и хозяйствования и их подразделения- Все- о фопах ни слова А уже в самой инструкции глава департамента Григорович начинает уже писать о ФОП  Я как ФОП прочтя приказ о ее утверждении дальше даже читать не должен иначе я должен изучить все возможные инструкции Если написано что распространяется только на юриков то ВСЕ  А что там выдумал Григорович меня уже не волнует

Ответить
  Оценить
 • 11
 • 1
 • Сомневающийся Sкептиk
11.01.19 15:47

Оксана, вообще ничего из этого не следует. Ниже, основываясь на тех же самых выводах, сделаю специально неправильный вывод: B Кодексе законов o труде тоже не вcтречается понятие «штатное расписание», нo п. 1 ч, 1 cт. 40 КЗОТ предусматривает, чтo трудовой договор пo инициативе собственника или упoлномоченного им органа мoжет быть расторгнут в cлучае сокращения численности или штата pаботников. И так как для увольнения pаботников в связи с укaзанными условиями необходимо выполнить требования КЗоТ, то, следова­тельно, для сoблюдения норм трудового законодательства ФОПу без уполмномоченного органа нe обойтись.
Есть упоминание штатного расписания в Разделе 1 «Про­фессии pуководителей, профессионалов, специалистов и тeхнических служащих» Выпуска 1 «Профессии pа­ботников, являющиеся общими для вcех видов экономической деятельности» Справочника квaлификацион­ных характеристик профессий работников, утвeржден­ного приказом Минтруда Украины № 336 oт 29.12.2004 г. Например, ФОП может взять на работу Директора (начальника, іншого керівника) підприємства или Начальника нормативно-дослідної лабораторії (станції) з питань праці (это всё из Випуска 1). Не вздумайте пользоваться этими выводами! Я специально их исказил!
Ну зачем вот это – длинная цитата: Вопросы, cвязанные с учетом штатных работников, урегулированы Инструк­цией пo статистике количества работников, утвeржден­ной приказом Госкомстата Украины № 286 oт 28.09.2005. Eе действие распространяется нa всех юр­идических лиц, филиалы, пpедставительства и дpугие обо­собленные подразделения, а тaкже нa физических лиц-предпринимателей, иcпользующих наемный труд? Откуда этот бред?С таким же успехом я могу утверждать, что эта инструкция распространяется на всех кормящих мамочек и отцов-алиментщиков! Вы хоть раз открывали эту инструкцию? https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1442-05 Там прямо написано:  2. Дію Інструкції поширити  на  всіх  юридичних  осіб  та  їх відокремлені   підрозділи   незалежно   від   форм   власності  й організаційно-правових форм господарювання. Где тут ФОПы????

Ответить
  Оценить
 • 20
 • 4
 • Галина
11.01.19 11:48

Оксана,супер! Объективно и лаконично! Спасибо!

Ответить
  Оценить
 • 7
 • 14
 • Сомневающийся Sкептиk
11.01.19 15:50

Галина, да, супер! Цитата из письмеца: лаконично и неправильно!

Ответить
  Оценить
 • 17
 • 4
 • Облікове Діло
11.01.19 17:43

Сомневающийся Sкептиk, да и не лаконично вовсе ))

Ответить
  Оценить
 • 5
 • 4
 • Любовь
11.01.19 11:22

Оксана, огромное спасибо за  толковую консультацию

Ответить
  Оценить
 • 8
 • 11
 • ^^^
11.01.19 14:02

Что страшного в штатном расписании, чего его так шугаются? Каким документом ФОПы устанавливают размер окладов? С потолка? Или просто приказом? Каждому свое конечно, но штатное для меня удобнее, там все должности, оклады, надбавки и доплаты, общий ФОТ. При проверке той же инспекции по труду на предмет проведения индексации, предоставляется штатное, где видно увеличение зарплаты для определения базового месяца. Не знаю насколько оно обязательно для ФОПов, документ абсолютно не трудоемкий, чтобы так парится из-за его составления.

Ответить
  Оценить
 • 23
 • 0
 • Сомневающийся Sкептиk
11.01.19 16:04

^^^, дело ж не в том, что его нетрудно составить: если я его не составляю для ФОПа, то ни одна инспекция по труду не сможет оштрафовать за его отсутствие.
Если же я его составлю и предъявлю к проверке, то в случае неправильного составления вполне законно оштрафуют.
По поводу Приказов – я не зря спрашивал. ФОП ВООБЩЕ может не издавать никаких Приказов (кроме Приказа/распоряжения о приёме). Минюстовский Порядок № 1005 на ФОПов-работодателей НЕ распространяется! Например, беременная, после окончания отпуска по БиР уходит в отпуск по уходу за ребёнком до 3 лет. Может ли ФОП не издавать Приказ, а заключить с работником допсоглашение? Может! Можно ли в кол. 16 табл. 5 Дод. 4 отразить реквизити Додатковой угоди? Можно, и отчёт примется! Но, если ФОПу удобно, то он может это оформить и в виде Приказа. Оклад ФОП может устанавливать в договоре, может в виде Приказа, распоряжения, информационного листа и пр. Приказом проще.
Т.е. ФОП-работодатель должен выполнять требования законодательства о труде (индексация, не менее 2 раз выплаты, отпуски, информирование работника о з/п, отпусках, и т.д.), просто оформлять он это может совершенно по другому – без штатного расписания, без согласования с профсоюзным органом, без коллективного договора 

Ответить
  Оценить
 • 21
 • 5
 • Ігор
11.01.19 17:38

Сомневающийся Sкептиk, "Если же я его составлю и предъявлю к проверке, то в случае неправильного составления вполне законно оштрафуют." - ні, ніхто не зможе штрафувати за те, що (якщо) не обов'язково.

Ответить
  Оценить
 • 3
 • 3
 • Буржуй
11.01.19 18:59

Ігор, категорически не согласен. Если Вы ФОП единщик то на вопрос где расходные документы? ВЫ можете сказать не помню, не обязан. Но если Вы предьявите хоть пару документов что купили что то у физ. Лица или фопа( случайно) вам тут же впаяют 18 +1,5 % или штраф за неподачу 1 ДФ! Как тут не вспомнить крылатую фразу и фильма "Эйр Америка"- "На суде обвиняемый повторил 156 раз -"Простите Сэр, Я не могу этого припомнить!!!"

Ответить
  Оценить
 • 7
 • 1
 • Сомневающийся Sкептиk
11.01.19 18:52

Ігор, спасибо, я, может, не совсем верно выразился. Теоретически я имел ввиду такую ситуацию: например должность везде указана правильно, зарплата везде указана правильно, а в НЕнужном штатном расписании я случайно ошибся и указал неверные данные. И, хотя я знаю, что штатное расписание для ФОПов-работодателей не нужно, я его (по каким-то непонятным причинам) решил предъявить к проверке. Эти неточности зафиксируют в акте проверки, а потом, из-за того, что я намудачил и дал на проверку ненужный документ, начнут проверять более "тщательно" остальные документы. Кроме того, если я составил НЕнужную форму, потом в других документах делаю отсылку на "штатное расписание", то оно уже становится нужным, поэтому, я думаю, что в таком случае могут штрафануть. Также самое, как с Приказом, например, по отпуску по беременности и родам: ФОП его не должен составлять, но, если он хочет, то составляет. А вот, если уже составил...
Я в табл. 5 Додатка 4, в кол. 16 как основание указываю серию номер и дату "больничного" листка, а кто-то из ФОПов хочет указывать дату и номер Приказа. Так вот, я считаю, что, если в таком Приказе (тоже ненужном) допущена ошибка, за которую могут "штрафануть", то штрафанут, потому что в других связанных документах есть отсылка на этот Приказ. Меня же штрафануть могут только за ошибки в больничном листке, т.к. "привязка" к другим отсылочным документам у меня только с больничным (ведомости по з/п, табл. 5 Дод. 4). Так я думаю

Ответить
  Оценить
 • 17
 • 3
 • Облікове Діло
11.01.19 14:43

ШР - ядреный атавизм.

Ответить
  Оценить
 • 2
 • 1
 • алазани
11.01.19 14:50

Оксана, спасибо. Доступно и понятно. Удачи всем!

Ответить
  Оценить
 • 7
 • 0
 • Сомневающийся Sкептиk
12.01.19 10:03

Подведя итог дискуссии: судя по дизлайкам на мои правильные ответы количество любителей составлять штатное расписание для ФОПов и уверенных, что так и надо – большое!
Второй вывод, который я сделал, а оно мне надо в дальнейшем, если будет неправильное чьё-то разъяснение влезать с ответами и разъяснять, что это неправильно? Получается, что – нет, не надо! Если плательщику удобно и он хочет ошибаться и быть обманутым, а чужие верные разъяснения ему неинтересны (всё равно он к ним не прислушивается, считает неверными и категорически отбрасывает) – вуаля! По крайней мере на полгода (до 1 июля) замолкаю и комментировать больше не буду. Только в чате. 
Огромное спасибо Оксане (и её однодумцам), что остановила моё "трёп" :)

Ответить
  Оценить
 • 16
 • 1
 • Рибка
13.01.19 19:58

Народ, у мене досить "смішне "питання, наказ на затвердження штатного розпису ви відносите до наказу з основної діяльності чи кадрові накази?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Олена
17.01.19 09:31

Рибка, я накази по ШР вiдношу до наказiв з основноi дiяльностi.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • скептик
15.01.19 09:09

Сомневающийся скептик!!! Вы не правы в том что ваши коменты и доводы никому не интересны. В вопросе по поводу штатного расписания я полностью с вами согласна и всегда полезно читать такие дискуссии как говорится что в споре рождается истина и каникулы себе устраивать не обязательно!!!

Ответить
  Оценить
 • 5
 • 0
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Календарь бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Приложение
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться