Отключить рекламу

Подпишитесь!


15.01.19
3185 0 Печатать

З яким працівником можна заключити контракт: підтверджуємо законодавчо

Анна Милиенко-Самсонова, эксперт по трудовому праву.

"Прямо передбачених законами», "з підстав, передбачених іншими законами", "встановлюється відповідними законами" - подібні фрази завжди спантеличують кадровика, бо вимагають пошуків таких законів.

«Прямо передбачених законами», «з підстав, передбачених іншими законами», «встановлюється відповідними законами» — подібні фрази завжди спантеличують кадровика, бо вимагають пошуків таких законів. А їх може бути чимало. І щоб вирішити якусь проблему, потрібно перевернути гору законодавства. Наприклад, укладання з працівниками контракту регламентується більш ніж десяти законами. Сьогодні ми відправились на їх пошуки. Отже, до вашої уваги перелік працівників, з ким може бути укладено трудовий контракт, та закони, де це передбачено.

Чим контракт відрізняється від трудового договору?

У трудовому праві контракт — це особлива форма трудового договору. Від звичайного трудового договору він відрізняється тим, що:

- завжди укладається в письмовій формі;

- у ньому можуть установлюватися додаткові підстави щодо його розірвання (крім тих, які зазначені в трудовому законодавстві);

- зазвичай має строковий характер;

- при його розірванні (відповідно до Положення про порядок укладення контракту при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 р. № 170, далі — Положення № 170) можливе відшкодування моральної шкоди;

- сфера його застосування визначається законами України.

Чим може загрожувати укладання контракту замість трудового договору?

Порядок укладання контрактiв пiд час прийняття (наймання) на роботу працiвникiв на пiдприємство, в установу, органiзацiю незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi, а також щодо громадян визначено Положенням № 170.

Вiдповiдно до пункту 3 Положення № 170 прийняття (наймання) на роботу працiвникiв через укладання з ними контракту власником або уповноваженим ним органом може вiдбуватися у випадках, прямо передбачених законами.

Також і Мінсоцполітики у листі від 03.02.2003 № 06/2-4/13 зазначало, що роботодавець може вимагати від працівника укладання контракту тільки, якщо він належить до категорії працівників, які відповідно до законів працюють за контрактом. Навіть за згодою працівника і роботодавця, за відсутності підстав для цього, контракт не може бути укладено. Виявлені такі порушення можуть бути підставою для визнання недійсними умов праці за контрактом як таких, що погіршують становище працівника.

З якими працівниками можна укладати контракт?

Отже, розглянемо з якими працівниками може бути укладений контракт.

Актуалізувавши лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 23.05.2000 № 1-222/1331 під нові редакції законів України, маємо такий перелік працівників, з ким може бути укладено контракт:

1) з керівниками підприємств та установ незалежно від форми власності, як державних так і приватних (Господарський кодекс України та постанови КМУ «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності» від 19.03.1993№ 203);

2) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти (Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII);

3) з працівниками біржі (Закон України «Про товарну біржу» від 10.12.1991 р. № 1956-XII);

4) з науковцями (Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII);

5) з особами, залученими до роботи у фермерському господарстві (Закон України «Про фермерське господарство» 19.06.2003 р. № 973-IV);

6) з працівниками споживчих товариств, їх спілок та підпорядковані їм підприємства (Закон України «Про споживчу кооперацію» від 10.04.1992 р. № 2265-XII);

7) з працівниками підприємств, установ та організацій у спеціальних (вільних) економічних зонах (Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 № 2673-XII);

8) з помічниками адвокатів (Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 05.07.2012 р. № 5076-VI);

9)з особами, які здійснюють професійну діяльність у спорті (Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 24.12.1993 р. № 3808-XII);

10) з працівниками залізничного транспорту загального користування, які здійснюють обслуговування пасажирів (Закон України «Про залізничний транспорт» від 04.07.1996 р. № 273/96-ВР);

11) з іноземцями (Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI);

12) з керівниками державних і комунальних закладів культури, а саме з керівниками державних та комунальних музеїв, керівниками державної чи комунальної бібліотеки, централізованої бібліотечної системи, з керівниками адміністрації історико-культурних заповідників, з директорами — художніми керівниками державного чи комунального театру та генеральним директором — художнім керівником національного театру, з професійними творчими працівниками державних та комунальних закладів культури (Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р. № 2778-VI)

Отже, якщо укладення контракту законом не передбачене, то власник або уповноважений ним орган не має права укладати з працiвником контракт, навiть якщо є наявна обопiльна згода.

Яка альтернатива контракту?

Можемо порадити оформити з таким працівником звичайний письмовий трудовий договір.

Нагадуємо: відповідно до статті 24 КЗпП додержання письмової форми трудового договору є обов’язковим:

1) при організованому наборі працівників;

2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;

3) при укладенні контракту;

4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі

5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім (ст. 187 цього Кодексу);

6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;

7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

По материалам Ліга.Блоги
Отключить рекламу
Комментарии
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться