Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О предоставлении разъяснения по применению норм ст. 141. Налогового Кодекса Украины

О предоставлении разъяснения по применению норм ст. 141. Налогового Кодекса Украины   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
    від 28.04.2016 р. № 9959/10/26-15-14-06-04

   
   Головне управління ДФС у м. Києві, на лист від ____________ № ____________ (вх. ГУ ДФС у м. Києві від ____________ № ____________) про надання роз’яснення щодо застосування норм ст. 141. Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ зі змінами та доповненнями, повідомляє наступне:
   
   Статтею 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено, що державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом трьох робочих днів після фактичного їх внесення у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
   
   Відповідно до пункту 3 Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 р. N 928, для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа подає органу державної реєстрації інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках з відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення.
   
   Порядок підтвердження органами державної податкової служби інформаційних повідомлень про фактичне внесення іноземних інвестицій та векселів, виданих під час увезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 29.06.2005 р. N 238, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.07.2005 р. за N 756/11036.
   
   Відмітку на інформаційному повідомленні про фактичне внесення іноземної інвестиції та довідки про сплачений іноземним інвестором в Україні податок на прибуток (дохід) надаються органом державної податкової служби за місцем здійснення інвестиції. Тобто для отримання вказаної відмітки, а згодом і довідки нерезидент - інвестор повинен звернутися до податкового органу за місцем обліку платника податку - резидента, до статутного фонду якого була ним внесена іноземна інвестиція.
   
   Положення про порядок іноземного інвестування в Україну (далі - Порядок) затверджено постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. N 280 "Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну", яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 р. за N 947/11227.
   
   Пунктом 3.8. Порядку визначено, що уповноважений банк здійснює перерахування за кордон прибутків, доходів та інших коштів, одержаних іноземним інвестором у результаті здійснення інвестицій, на підставі засвідченої в установленому порядку копії довідки податкового органу про сплачений іноземним інвестором в Україні податок на прибуток (дохід) або легалізованої довідки (чи її нотаріально засвідченої копії), виданої компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України про уникнення подвійного оподаткування, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів.
   
   Зазначені в цьому пункті копії довідок подаються нерезидентом відповідно до вимог наказу Державної податкової адміністрації України від 03.09.2003 р. N 417 "Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.10.2003 р. за N 885/8206, а також Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. N 470.
   
   Довідка видається органом державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента або постійного представництва нерезидента, що здійснює на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України.
   
   Відповідно до вимого Постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2013 р. N 139 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання» встановлено порядок державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання, а саме:
   
   У разі вилучення (репатріації) іноземних інвестицій державна реєстрація підлягає анулюванню.
   
   Для анулювання державної реєстрації іноземних інвестицій заявник подає органові державної реєстрації такі документи:
   
   - письмове повідомлення про вилучення (репатріацію) іноземних інвестицій;
   
   - інформаційне повідомлення про проведену державну реєстрацію іноземних інвестицій;
   
   - довідку територіального органу Міністерства доходів і зборів про сплачені іноземним інвестором в Україні податки.
   
   Інформаційне повідомлення, подане заявником відповідно до пункту 17 цього Порядку, з відміткою органу державної реєстрації про анулювання державної реєстрації іноземних інвестицій повертається заявнику для подання відповідним органам, банкам у разі вивезення (переказу) іноземних інвестицій за кордон відповідно до законодавства.
   
   Орган державної реєстрації надсилає територіальному органові Міністерства доходів і зборів копію письмового повідомлення про вилучення (репатріацію) іноземних інвестицій разом із копією інформаційного повідомлення з відміткою органу державної реєстрації про анулювання державної реєстрації іноземних інвестицій.
   
   Перелік доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, визначено пунктом 141.4 статті 141 Кодексу. Зокрема, до них відносяться дивіденди, які сплачуються (нараховуються) резидентом.
   
   Пунктом 141.2 статті 141 Кодексу передбачено, що резидент, який здійснює на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату, зокрема виплату дивідендів, зобов'язаний утримувати податок за ставкою у розмірі 15 відсотків від їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачене нормами міжнародних угод, які набрали чинності.
   Згідно з пунктом 1.29 статті 1 Кодексу податки, визначені статтею 141 цього Закону, є видами податку на прибуток і не вважаються нововведеними податками.
   
   Таким чином, нерезидент-інвестор відповідно до Кодексу є платником податку на прибуток в частині отриманих прибутків (дивідендів) від суми внесеної до статутного фонду підприємства іноземної інвестиції. При цьому обов'язок по утриманню та сплаті податку до бюджету від дивідендів, отримуваних нерезидентом-інвестором, Кодексом покладено на резидента, який здійснює таку виплату..
   
   
   Заступник начальника
   ГУ ДФС у м. Києві
З.В. Лагутіна

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления