Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій платника податку - резидента з постачання послуг (шеф-монтажних, пусконалагоджувальних, режимно-налагоджувальних робіт по запуску парогенераторів з проведенням навчання персоналу та сервісного обслуговування обладнання) нерезиденту за межами митної території України і відображення такої операції у податковій декларації з ПДВ (лист ДФС від 03.10.2017 р. № 2101/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій платника податку - резидента з постачання послуг (шеф-монтажних, пусконалагоджувальних, режимно-налагоджувальних робіт по запуску парогенераторів з проведенням навчання персоналу та сервісного обслуговування обладнання) нерезиденту за межами митної території України і відображення такої операції у податковій декларації з ПДВ (лист ДФС від 03.10.2017 р. № 2101/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 03.10.2017 р. № 2101/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій платника податку - резидента з постачання послуг (шеф-монтажних, пусконалагоджувальних, режимно-налагоджувальних робіт по запуску парогенераторів з проведенням навчання персоналу та сервісного обслуговування обладнання) нерезиденту за межами митної території України і відображення такої операції у податковій декларації з ПДВ та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів,регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Відповідно до підпункту 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 розділу V ПКУ ПДВ становить 20 відс., 7 відс. бази оподаткування та додається до ціни товару/послуги.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ)

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності, (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Пунктами 186.2 - 186.4 статті 186 розділу V ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Місцем постачання послуг, перерахованих у пункті 186.2 статті 186 розділу V ПКУ, є місце фактичного постачання послуг, пов'язаних з рухомим майном, або фактичне місцезнаходження нерухомого майна, у тому числі що будується, для тих послуг, які пов'язані з нерухомим майном.

Місцем постачання послуг, перерахованих у пункті 186.3 статті 186 розділу V ПКУ вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання.

Місцем постачання послуг, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, є місце реєстрації постачальника (пункт 186.4 статті 186 розділу V ПКУ).

Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій платника податку з постачання послуг безпосередньо залежить від місця постачання таких послуг.

Враховуючи викладене, у разі якщо місце постачання перелічених у зверненні послуг, які платник податку надає нерезиденту, визначається за межами митної території України, то такі операції не є об'єктом оподаткування ПДВ. При цьому податкові зобов'язання з ПДВ за такою операцією не визначаються та, відповідно, податкова накладна не складається.

Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов'язкових реквізитів) регулюються статтею 201 розділу V ПКУ та регламентуються порядком заповнення податкової накладної затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою.

Форма та порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за N 159/28289 (далі - Порядок N 21).

Згідно з підпунктом 6 пункту 3 розділу V Порядку N 21 обсяги операцій з постачання товарів/послуг, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, відображаються у рядку 5 розділу І "Податкові зобов'язання" податкової декларації з ПДВ.

Для платників податку, які заповнюють рядок 5 розділу І "Податкові зобов'язання" податкової декларації з ПДВ, обов'язковим є подання довідки (Д6) (додаток 6).

Довідка (Д6) (додаток 6) заповнюється в розрізі операцій, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, звільнених від оподаткування ПДВ, операцій з постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V ПКУ.

Відповідно до пункту 199.2 статті 199 розділу V ПКУ частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у процентах величина застосовується протягом поточного календарного року.

При цьому сукупний обсяг постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій визначається як загальна сума операцій, що є об'єктом (операції, що оподатковуються ПДВ за ставкою 20 відс., 7 відс., 0 відс. і звільнені від оподаткування податком), та операцій, що не є об'єктом оподаткування ПДВ (операцій, перелічених у статті 196 розділу V ПКУ, та операцій з постачання товарів/послуг, місце постачання яких визначається за межами митної території України).

У разі якщо придбані та/або виготовлені платником податку товари/послуги, необоротні активи у подальшому використовуються частково в оподатковуваних операціях та частково в неоподатковуваних ПДВ операціях (у тому числі, операціях, що не є об'єктом оподаткування ПДВ), то такий платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V ПКУ, виходячи із частки, визначеної на підставі пункту 199.2 статті 199 розділу V ПКУ.

У разі якщо придбані та/або виготовлені платником податку товари/послуги, необоротні активи у подальшому використовуються у повній мірі в неоподатковуваних ПДВ операціях (у тому числі, операціях, що не є об'єктом оподаткування ПДВ), то такий платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ.

Щодо відображення операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ, у звіті про суми податкових пільг

Відповідно до пункту 8 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 123, операції з постачання товарів/послуг, які не є об'єктом оподаткування ПДВ, не визначаються як податкові пільги.

Таким чином, платник податку за такими операціями звіт про суми податкових пільг подавати не повинен.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання (стаття 36 розділу І ПКУ) та повинні самостійно визначати відповідність здійснених ними операцій тим, які визначенні ПКУ.

Класифікація видів господарської діяльності платника податку до компетенції ДФС не відноситься, а тому з питання чи належать наведені у зверненні послуги до послуг, перелічених у пунктах 186.2 або 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, доцільно звернутись до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке є центральним органом виконавчої влади у сфері формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, управління якістю.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
110543 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно