Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій резидента - платника ПДВ з надання агентських послуг нерезиденту та утримання податку на доходи нерезидента за агентським договором (лист ДФС від 01.11.2017 р. № 2460/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій резидента - платника ПДВ з надання агентських послуг нерезиденту та утримання податку на доходи нерезидента за агентським договором (лист ДФС від 01.11.2017 р. № 2460/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 01.11.2017 р. № 2460/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій резидента - платника ПДВ з надання агентських послуг нерезиденту та утримання податку на доходи нерезидента за агентським договором, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Щодо оподаткування ПДВ.

Як зазначено у зверненні, товариство уклало агентський договір з компанією - нерезидентом України (далі - нерезидент), згідно з яким товариство (агент) зобов’язується від імені та за рахунок нерезидента забезпечити приймання від резидентів України платежів за товари, поставлені їм нерезидентом, перерахування таких платежів нерезиденту та надання деяких інших послуг, супутніх агентській діяльності товариства. За надання агентських та супутніх послуг товариство отримує від нерезидента винагороду (комісію).

Правила здійснення агентської діяльності регламентуються главою 31 (статті 295 - 305) Господарського кодексу України (далі - ГКУ). Згідно зі статтею 295 ГКУ комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє.

Відповідно до агентського договору комерційний агент одержує агентську винагороду за посередницькі операції, що здійснені ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором (стаття 301 ГКУ).

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Під постачанням послуг, відповідно до підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Відповідно до пункту 186.4 статті 186 ПКУ місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 ПКУ.

Пунктами 186.2 та 186.3 статті 186 ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Зважаючи на те, що агентські послуги не належать до категорій послуг, визначених пунктами 186.2 та 186.3 статті 186 ПКУ, місцем постачання агентських послуг відповідно до пункту 186.4 статті 186 ПКУ є місце реєстрації постачальника.

Таким чином, згідно із пунктом 185.1 статті 185 ПКУ послуга, яку надає агент у межах агентського договору нерезиденту, є об'єктом оподаткування ПДВ та підлягає оподаткуванню у загальновстановленому порядку за основною ставкою, при цьому база оподаткування за такою операцією визначається виходячи з винагороди агента, що отримана від нерезидента в межах виконання агентського договору.

При цьому кошти, які приймаються товариством (агентом) в межах виконання агентського договору від резидентів України як суми платежів за товари, поставлені їм нерезидентом, для подальшого перерахування таких коштів нерезиденту, до бази оподаткування ПДВ не включаються.

Щодо утримання податку на доходи нерезидента.

Згідно з підпунктом 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 ПКУ резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 та 141.4.11 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Перелік таких доходів визначено підпунктом 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 ПКУ.

Зокрема, такими доходами є інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв'язку чи міжнародного інформаційного забезпечення (абзац "й" підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 ПКУ).

Таким чином, не підлягають оподаткуванню відповідно до абзацу "й" підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 ПКУ доходи нерезидента із джерелом походження з України у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів.

Водночас відповідно до підпункту 141.4.8 пункту 141.4 статті 141 ПКУ резиденти, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь тільки певного нерезидента (в тому числі проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів з іншими резидентами від імені і на його користь), під час виплати такому нерезиденту утримують і перераховують до відповідного бюджету податок із доходу, отриманого таким нерезидентом із джерел в Україні, визначений у порядку, передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів, що провадять діяльність на території України через постійне представництво. При цьому такі резиденти не підлягають додатковій реєстрації в контролюючих органах як платники податку.

Положення цього пункту не поширюються на випадки надання резидентами агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь нерезидентів у випадку, якщо вони надають зазначені послуги в рамках своєї основної (звичайної) діяльності.

Таким чином, якщо резидент надає агентські послуги з продажу чи придбання товарів на користь тільки певного нерезидента, то такий резидент зобов'язаний під час виплати доходу від таких послуг утримувати податок з таких доходів у порядку, передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів, що провадять діяльність на території України через постійне представництво відповідно до підпункту 141.4.8 пункту 141.4 статті 141 ПКУ.

Якщо резидент здійснює виплати за агентськими договорами на користь декількох нерезидентів, але у рамках своєї основної (звичайної) діяльності, то такі виплати підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 ПКУ.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям