Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо порядку розподілу податкового кредиту за основними засобами, пально-мастильними матеріалами та іншими матеріальними цінностями, які використовуються як для дотаційних видів діяльності, передбачених пунктом 161.3 статті 161 Закону України від 24 червня 2004 року N 1877-IV "Про державну підтримку сільського господарства України", так і для інших видів діяльності та порядку відображення податкового кредиту у рядку 2 Таблиці 1 додатка 9 до податкової декларації з ПДВ (лист ДФС від 14.06.2017 р. № 636/6/99-99-12-02-01-15/ІПК)

Щодо порядку розподілу податкового кредиту за основними засобами, пально-мастильними матеріалами та іншими матеріальними цінностями, які використовуються як для дотаційних видів діяльності, передбачених пунктом 161.3 статті 161 Закону України від 24 червня 2004 року N 1877-IV "Про державну підтримку сільського господарства України", так і для інших видів діяльності та порядку відображення податкового кредиту у рядку 2 Таблиці 1 додатка 9 до податкової декларації з ПДВ (лист ДФС від 14.06.2017 р. № 636/6/99-99-12-02-01-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 14.06.2017 р. № 636/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку розподілу податкового кредиту за основними засобами, пально-мастильними матеріалами та іншими матеріальними цінностями, які використовуються як для дотаційних видів діяльності, передбачених пунктом 161.3 статті 161 Закону України від 24 червня 2004 року N 1877-IV "Про державну підтримку сільського господарства України" (далі - Закон N 1877), так і для інших видів діяльності та порядку відображення податкового кредиту у рядку 2 Таблиці 1 додатка 9 до податкової декларації з податку на додану вартість і повідомляє.

Згідно з пунктом 51 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року платники - сільськогосподарські товаровиробники, внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України від 24 червня 2004 року N 1877-IV "Про державну підтримку сільського господарства України", у порядку та строки, встановлені цим Кодексом, подають податкову декларацію з податку на додану вартість з додатком, у якому зазначають розрахунок податкових зобов'язань позитивної різниці між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з цього податку за результатами діяльності за операціями, визначеними статтею 161 Закону N 1877, протягом звітного (податкового) періоду, а також розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців).

З метою реалізації пункту 51 підрозділу 2 розділу XX Кодексу додаток 9 до податкової декларації з ПДВ, форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" (далі - наказ N 21), наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України" доповнено таблицею 1 "Розрахунок податкових зобов'язань позитивної різниці між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з податку на додану вартість за результатами діяльності за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", протягом звітного (податкового) періоду, в якій відображається:

у рядку 1 - сума податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду за результатами діяльності за операціями, визначеними статтею 161 Закону N 1877.

Значення рядка 1 дорівнює сумі значень рядка "у т. ч. за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" колонки 5 таблиці 1 додатка 1 до податкової декларації з ПДВ та рядка "за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" колонки 6 таблиці 1 додатка 5 до податкової декларації з ПДВ;

у рядку 2 - сума податкового кредиту звітного (податкового) періоду за результатами діяльності за операціями, визначеними статтею 161 Закону N 1877.

Значення рядка 2 дорівнює сумі значень рядка "у т.ч. за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" колонки 5 таблиці 2 додатка 1 до податкової декларації з ПДВ, рядка "у т.ч. за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" колонки 6 таблиці 2 додатка 1 до податкової декларації з ПДВ, рядка "за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" колонки 7 таблиці 2 додатка 5 до податкової декларації з ПДВ та рядка "за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" колонки 8 таблиці 2 додатка 5 до податкової декларації з ПДВ;

у рядку 3 - позитивну різницю між сумою податкових зобов'язань та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду за результатами діяльності за операціями, визначеними статтею 161 Закону N 1877 (рядок 1 - рядок 2).

При цьому ні Кодексом, ні наказом N 21 не передбачений порядок розподілу сум ПДВ, зазначених у податкових накладних, по придбаних товарах, послугах та основних засобах, що одночасно використовуються для видів діяльності, передбачених пунктом 161.3 статті 161 Закону N 1877, і для інших видів діяльності.

Згідно зі статтею 36 Кодексу платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та самостійно визначати відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані в Кодексі.

Додатково повідомляємо, що відповідно до Порядку розрахунку розміру бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року N 83 "Про затвердження Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році", бюджетна дотація виплачується товаровиробникам щомісяця з урахуванням вартості реалізованої продукції та вимог пункту 4 цього Порядку пропорційно частці сплаченої до бюджету суми податку на додану вартість за визначеними видами діяльності в загальній сумі сплати податку на додану вартість за умови, що такі товаровиробники не мають податкового боргу з податку на додану вартість на наступний день після граничного строку сплати такого податку за звітний період, за який надається бюджетна дотація.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться