Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку складання первинних документів та податкових накладних на послуги, пов’язані з подачею води на зрошення сільськогосподарських культур (лист ДФС від 05.12.2017 р. № 2829/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку складання первинних документів та податкових накладних на послуги, пов’язані з подачею води на зрошення сільськогосподарських культур (лист ДФС від 05.12.2017 р. № 2829/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.12.2017 р. № 2829/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання первинних документів та податкових накладних на послуги, пов’язані з подачею води на зрошення сільськогосподарських культур, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, платник відповідно до договору з замовником на умовах попередньої оплати надає послуги з подачі води на зрошення сільськогосподарських культур. Облік води ведеться лічильником або іншим способом. Остаточний розрахунок за послугу здійснюється у термін 10 днів з дня отримання акту про надання послуг.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 розділу II ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Статтею 1 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-ХIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996) визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарські операції.

Відповідно до частини 1 статті 9 Закону N 996 підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.

Одночасно первинні документи повинні відповідати умовам договору, у межах якого здійснюється господарська операція.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов'язкових реквізитів) регулюються статтею 201 розділу V ПКУ та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267, зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276 (далі - Порядок N 1307).

Відповідно до підпункту 3 пункту 16 Порядку N 1307 графи 4 та 5 "одиниця виміру (умовне позначення і код)" заповнюються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (далі - КСПОВО), чинного на дату складання податкової накладної:

у графі 4 зазначається умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у КСПОВО.

У разі якщо товар/послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, у графі 4 зазначається умовне позначення одиниці вимірювання таких товару/послуги, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах;

у графі 5 - код відповідної одиниці вимірювання / обліку, зазначений у КСПОВО.

Таким чином, у разі якщо вартість товару/послуги визначається із застосуванням одиниць обліку, які відображаються у первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку, то у графах 4 та 5 податкової накладної зазначаються одиниці виміру (умовне позначення і код) згідно з КСПОВО.

Згідно з пунктом 201.4 статті 201 розділу V ПКУ платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:

покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;

покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.

У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Для цілей пункту 201.4 статті 201 розділу V ПКУ ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Враховуючи викладене, при постійних зв'язках з покупцями, а саме у випадках, коли постачання послуг одному покупцю здійснюється два і більше разів на місяць на підставі відповідного договору, в якому визначені періодичність поставки таких товарів/послуг та порядок оплати їх вартості, може бути складена зведена податкова накладна (якщо попередньо не були складені податкові накладні на такі операції).

Додатково інформуємо, що роз'яснення щодо особливостей складання і реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, починаючи з 1 січня 2017 року, надано ДФС листами від 20.01.2017 р. N 1312/7/99- 99-15-03-02-17 і від 10.03.2017 р. N 5953/7/99-99-15-03-02-17, які розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою:

htttp://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderiavni-podatki/podatok-na-dodanu­vartist/listi-dps/282632.html;

://

Вказані листи підприємства можуть використовувати у своїй діяльності.

З питання визначення кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг платник податку, у разі необхідності, може звернутися до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
64066 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно