Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Як перерахувати залишки коштів власних надходжень правонаступнику (лист Держказначейства від 21.07.2017 р. № 16-10/710-12195)

Як перерахувати залишки коштів власних надходжень правонаступнику (лист Держказначейства від 21.07.2017 р. № 16-10/710-12195)

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.07.2017 р. № 16-10/710-12195

Як перерахувати залишки коштів власних надходжень правонаступнику

Державна казначейська служба України розглянула лист <...> щодо перерахування залишків коштів власних надходжень правонаступнику та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 N 215, Казначейство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також дорученнями Кабінету Міністрів України і Міністра фінансів України.

Бюджетна система України і Державний бюджет України встановлюються виключно Бюджетним кодексом України (далі - Кодекс) та законом про Державний бюджет України (частина друга статті 4 Кодексу).

Якщо іншим нормативно-правовим актом бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у Кодексі, застосовуються відповідні норми цього Кодексу.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад або сільські, селищні, міські (міст районного значення) голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом) забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів. Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету (частина перша статті 78 Кодексу).

Пунктом 8.4 Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 N 758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.07.2012 за N 1206/21518, визначено, що у разі ліквідації або реорганізації клієнта (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення), зміни найменування, підпорядкованості, бюджетні рахунки для операцій клієнтів, в тому числі бюджетні рахунки для зарахування власних надходжень бюджетних установ, закриваються на підставі наданих клієнтами заяв про закриття рахунків.

У разі наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів орган Казначейства на підставі платіжного доручення клієнта перераховує такі залишки на інший рахунок клієнта або рахунок, відкритий правонаступником, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством.

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - Закон) визначено, що управління закладами охорони здоров'я належить до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (стаття 32).

Відповідно до статті 17 Закону відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.

 

В. о. Голови

В. Дуда

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
44893 132
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти