Подпишитесь!


  • Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг (у тому числі у межах агентських договорів) (лист ДПС від 08.05.2020 р. № 1928/6/99-00-07-03-02-06/ІПК)

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг (у тому числі у межах агентських договорів) (лист ДПС від 08.05.2020 р. № 1928/6/99-00-07-03-02-06/ІПК)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 08.05.2020 р. № 1928/6/99-00-07-03-02-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг (у тому числі у межах агентських договорів) та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, Товариство планує в майбутньому добровільно зареєструватися як платник ПДВ та укласти агентські договори з фізичними особами - підприємцями (платниками єдиного податку, 3 групи без ПДВ), предметом яких буде постачання послуг третім особам (фізичним особам), що надаватимуться такими фізичними особами - підприємцями.

У таких агентських договорах однією з ключових умов є зобов'язання агента (Товариства) перераховувати грошові кошти, отримані від третіх осіб (фізичних осіб) за договором про надання послуг, укладеного на підставі агентського договору, на розрахунковий рахунок принципала (фізичної особи - підприємця) за виключенням агентської винагороди агента (Товариства).

Усі послуги для третіх осіб (фізичних осіб) за договором про надання послуг, укладеного на підставі агентського договору, надаються виключно принципалами (фізичними особами - підприємцями).

Основні засади господарювання в Україні і господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання регулюються Господарським кодексом України (далі - ГКУ).

Правила комерційного посередництва (агентські відносини) у сфері господарювання визначено статтями 295 - 305 ГКУ.

Частиною першою статті 295 ГКУ визначено, що комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє.

За агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок (частина перша статті 297 ГКУ).

Відповідно до агентського договору комерційний агент одержує агентську винагороду за посередницькі операції, що здійснені ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором. Агентська винагорода виплачується комерційному агенту після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено договором сторін (частини перша і друга статті 301 ГКУ).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Пунктом 188.1 статті 188 розділу V ПКУ встановлено, що база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Враховуючи викладене та виходячи із аналізу норм ПКУ, опису питання і фактичних обставин, наявних у зверненні, операції платника ПДВ - агента (Товариства) з постачання агентських послуг принципалам (фізичним особам - підприємцям) є об'єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються у загальновстановленому порядку за основною ставкою. При цьому база оподаткування ПДВ за такими операціями визначається, виходячи із суми агентської винагороди, що отримується агентом (Товариством) у межах та на умовах агентського договору.

При цьому якщо згідно з умовами відповідного договору агент (Товариство) безпосередньо не постачає послуги третім особам (фізичним особам), а фактичними постачальниками таких послуг є принципали (фізичні особи - підприємці), то кошти, які отримуються агентом (Товариством) від третіх осіб (фізичних осіб) як оплата за поставлені принципалами (фізичними особами - підприємцями) послуги для подальшого їх перерахування на розрахунковий рахунок принципалів (фізичних осіб - підприємців), до бази оподаткування ПДВ операцій з постачання агентських послуг не включаються (за винятком агентської винагороди, що вираховується із таких коштів у межах та на умовах агентського договору).

Щодо зазначених у зверненні індивідуальних податкових консультацій та викладених у них висновків слід зазначити, що такі консультації були надані конкретним платникам податку на відповідні звернення, виходячи із опису питань і фактичних обставин, наявних у зверненнях, та мають індивідуальний характер.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд