Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо застосування Типового штатного нормативу працівників територіального центру соціального обслуговування (лист Мінсоцполітики від 16.02.2017 р. № 52/0/91-17/231)

Щодо застосування Типового штатного нормативу працівників територіального центру соціального обслуговування (лист Мінсоцполітики від 16.02.2017 р. № 52/0/91-17/231)

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 16.02.2017 р. № 52/0/91-17/231

Про розгляд звернення (щодо застосування Типового штатного нормативу працівників територіального центру соціального обслуговування)

Управлінням у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг розглянуто звернення <...> щодо застосування Типового штатного нормативу працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 12.07.2016 р. N 753 <...> (далі - Типовий штатний норматив), та повідомляється.

Відповідно до статті 18 Закону України "Про соціальні послуги" центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень організовують роботу з надання відповідних соціальних послуг та здійснюють контроль за діяльністю суб'єктів, що надають соціальні послуги.

Статтею 12 вищевказаного Закону передбачено, що комунальний сектор включає установи та заклади комунальної власності, які надають соціальні послуги і знаходиться в підпорядкуванні органів місцевого самоврядування. Управління державним та комунальним секторами здійснюється відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Чисельність працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) визначено Типовим штатним нормативом.

Відповідно до пункту 6 Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. N 1417 (далі - Типове положення), його Положення, структура за пропозицією структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради, погодженою відповідно з Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, затверджується місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, який його утворив.

Пунктом 13 Типового положення передбачено, що гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, що його утворив.

Крім того, у примітці до Типового штатного нормативу зазначено, що інші назви посад (професій) та їх кількість вводяться залежно від конкретних умов обслуговування за рішенням органу, що утворив територіальний центр. Примітка поширюється на весь Типовий штатний норматив. Таким чином, при утворенні інших відділень їх повноваження та штатна чисельність визначаються засновником.

Відповідно до Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (далі - Міжгалузеві нормативи), затверджених наказом Мінпраці від 26.09.2003 р. N 269, чисельність працівників бухгалтерської служби визначається за двома методами розрахунку, а саме: 1) відношенням загальної трудомісткості типового складу робіт за рік до річного фонду робочого часу одного працівника з урахуванням коефіцієнта, що враховує заплановані невиходи працівників (відпустки, хвороби тощо), який, як правило, становить 1,15, і коефіцієнта, що враховує питому вагу робіт, яка виконується на ПЕОМ; 2) за формулою, яка враховує загальну чисельність працюючих на підприємстві (в установі, організації) та кількість самостійних структурних підрозділів.

У разі, якщо на підприємстві, в установі, організації для працівників бухгалтерської служби створені організаційно-технічні умови роботи, що відповідають умовам роботи (організація праці, робоче місце тощо), передбаченими зазначеними Міжгалузевими нормативами, для розрахунку нормативної чисельності цих працівників застосовується метод формули (карта 12, пункт 12 Міжгалузевих нормативів).

Метод розрахунку чисельності працівників бухгалтерської служби за методом загальної трудомісткості застосовується при особливостях діяльності установи, наприклад, при збільшенні обсягу відповідних робіт з бухгалтерського обліку, пов'язаних з наданням певних соціальних послуг окремим категоріям громадян, тощо.

Конкретний перелік посадових обов'язків та обсяг виконуваних робіт працівників бухгалтерської служби визначається керівником відповідної установи шляхом розроблення посадових інструкцій посад бухгалтерського обліку, передбачених у штатному розписі цієї установи.

Методика та приклади розрахунку чисельності працівників бухгалтерського обліку наведено у розділі "Загальна частина" Міжгалузевих нормативів.

При визначенні кількості штатних одиниць за професіями "Прибиральник службових приміщень" та "Сторож" Типового нормативу використовувалися Міжгалузеві норми чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (далі - Міжгалузеві норми чисельності), затверджені наказом Мінпраці від 11.05.2004 р. N 105.

Так, згідно з Міжгалузевими нормами чисельності до норм прибирання прибиральників службових приміщень має враховуватися тільки прибирання підлоги.

Чисельність сторожів територіального центру соціального обслуговування визначається керівником відповідного територіального центру, враховуючи режим (тривалість) охорони об'єкта на добу, а саме при: охороні об'єкта 8 годин - 1,7 шт. одиниці; охороні об'єкта 12 годин - 2,5 шт. одиниці; охороні об'єкта 16 годин - 3,4 шт. одиниці; охороні об'єкта 24 години - 4,5 шт. одиниці.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про Основи законодавства України про охорону здоров'я" медичне обслуговування - це діяльність закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров'я.

Міністерством охорони здоров'я листом від 17.01.2017 р. N 3.28-988 поінформовано Мінсоцполітики щодо надання медичної допомоги, яка підлягає ліцензуванню. Так, надання соціальних послуг без будь-якого залучення професійно підготовлених медичних працівників не підлягає ліцензуванню, а надання медичної допомоги із залученням професійно підготовлених медичних працівників підлягає ліцензуванню.

Таким чином, для проведення медичного обслуговування у територіального центру має бути відповідна ліцензія на господарську діяльність з медичної практики або установа повинна укласти договори фізичними особами - підприємцями чи установами, у яких є такі ліцензії.

Наразі вивчається питання щодо врегулювання питання організації надання медичної допомоги в інтернатних установах, стаціонарних відділеннях територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення шляхом внесення змін до Переліку закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року N 385.

Також зазначаємо, що з урахуванням реформування охорони здоров'я та органів місцевого самоврядування Мінсоцполітики опрацьовується питання щодо внесення суттєвих змін до Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Типового штатного нормативу відповідно.

Зважаючи на викладене, просимо надати, за наявності, пропозиції для удосконалення Типового положення та Типового штатного нормативу з урахуванням організації роботи територіального центру в об'єднаній територіальній громаді.

 

Начальник Управління

О. Суліма

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться