при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо застосування положень Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України в частині повернення торговцями вартості товару, який був придбаний з використанням платіжної картки (лист НБУ від 12.10.2016 р. № 57-0002/84778)

Щодо застосування положень Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України в частині повернення торговцями вартості товару, який був придбаний з використанням платіжної картки (лист НБУ від 12.10.2016 р. № 57-0002/84778)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.10.2016 р. № 57-0002/84778

Розглянувши листи від 06.09.2016 р. N 218/8в та від 16.09.2016 р. № 231/8в щодо застосування положень Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України1, в частині повернення торговцями вартості товару, який був придбаний з використанням платіжної картки, повідомляємо.

____________
1 Затверджено постановою Правління НБУ від 08.04.2005 р. N 123 (далі - Правила).

Правила визначають порядок обліку банками України операцій з використанням платіжних карток і не регулюють порядок здійснення суб'єктами господарювання розрахунків з використанням платіжних карток.

Відносини між споживачем і суб'єктом господарювання у сфері торгівлі регулюються Законом України "Про захист прав споживачів" (далі - Закон).

Статтею 9 Закону визначено, що гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше, ніж протягом семи днів.

У разі реалізації продукції поза торговельними або офісними приміщеннями (зокрема, через мережу Інтернет) продавець (виконавець) повинен, відповідно до статті 12 Закону, повернути сплачені гроші без затримки не пізніше тридцяти днів з моменту повідомлення споживачем про розірвання договору. Споживач має право не повертати продукцію або результати роботи чи послуги до моменту повернення йому сплаченої ним суми грошей.

Враховуючи те, що Законом не визначено способу повернення коштів за повернутий товар, який був придбаний з використанням платіжної картки, то, на нашу думку, повернення коштів може здійснюватися як у безготівковій, так і в готівковій формі.

 

Директор Департаменту
платіжних систем та
інноваційного розвитку

С. Шацький

Теги
Отключить рекламу